Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bistrita-Nasaud

Plata cu intarziere. Plata de penalitati contractuale.

(Sentinta comerciala nr. 1342/2011 din data de 12.07.2012 pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud)

Domeniu Despagubiri, penalitati | Dosare Tribunalul Bistrita-Nasaud | Jurisprudenta Tribunalul Bistrita-Nasaud

Plata cu intarziere. Plata de penalitati contractuale.

Nu se pot retine apararile referitoare la starea drumurilor forestiere ca justificare pentru achitarea cu intarziere a contravalorii masei lemnoase furnizate, deoarece pe de o parte in contractele incheiate de parti nu exista nicio clauza referitoare la drumuri.

Trib. Bistrita-Nasaud, sect. II civ., de cont. adm. si fisc., sent. nr. 1342/11 octombrie 2011

Prin actiunea civila inregistrata reclamanta Comuna Ilva Mare prin Primar a chemat in judecata parata SC I SRL Ilva Mare, solicitand instantei sa pronunte o hotarare prin care sa fie obligata parata la plata  catre reclamanta a sumei de 164.915,95 lei reprezentand: 3.104,34 lei contravaloarea masa lemnoasa din confiscari si 161.811,61 lei cu titlu de penalitati de intarziere contractuale.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta a retinut ca intre reclamanta in calitate de vanzator (furnizor) si parata in calitate de cumparator (beneficiar) s-au incheiat contractele de furnizare a masei lemnoase pe picior nr. 30/07.12.2005 pentru un volum de 1868 mc si nr. 56/08.12.2004 pentru un volum de 2189 mc de masa lemnoasa.
In baza conventiilor mentionate reclamanta a furnizat paratei in cursul anilor 2005-2007 cantitatea de masa lemnoasa contractata pentru care a emis si facturile fiscale necesare.
Parata a achitat contravaloarea masei lemnoase cumparate dar cu intarziere, fapt pe care nici nu l-a contestat.
In acest sens instanta nu poate retine apararile paratei referitoare la starea drumurilor forestiere ca justificare pentru achitarea cu intarziere a contravalorii masei lemnoase furnizate, deoarece pe de o parte in contractele incheiate de parti nu exista nicio clauza referitoare la drumuri, iar pe de alta parte din inscrisurile depuse la dosar rezulta in legatura cu calea de acces ca raporturile paratei erau stabilite cu Ocolul Silvic Valea Ilvei.
Potrivit art. 5 din contractele incheiate de parti "Scadenta platii este de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii", iar potrivit prev. art. 17 lit. d pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in contract, beneficiarul datoreaza penalitati de intarziere de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere a platii pretului masei lemnoase, calculat la valoarea facturii neachitate.
Din expertiza contabila efectuata in cauza rezulta ca parata datoreaza reclamantei penalitati de intarziere in cuantum de 95.908 lei.
Referitor la actiunea introductiva mai este de retinut faptul ca prin cuvantul la fond si prin concluziile scrise depuse la dosar, reclamanta solicita obligarea paratei numai la plata penalitatilor de intarziere si nu mai solicita obligarea acesteia la plata sumei de 3104,34 lei contravaloare masa lemnoasa din confiscare, renuntand implicit la acest petit ce nu a format obiectul contractelor incheiate cu parata, motiv pentru care instanta nu il va mai analiza.
Referitor la exceptia invocata, instanta retine ca reclamanta nu are calitate procesuala pasiva cu privire la actiunea reclamantei deoarece lucrarile de reparatii a drumului forestier au fost efectuate in anii 2005-2006 perioada in care drumul se afla in administrarea Regiei Nationale a Padurilor si nu a reclamantei, aceasta preluandu-l efectiv abia in data de 30 ianuarie 2007 astfel cum rezulta din actele si din procesele verbale depuse la dosar, motiv pentru care actiunea reconventionala se impune a fi respinsa.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Despagubiri, penalitati

DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
Despagubiri din asigurare de raspundere in cazul accidentelor de circulatie. Subrogatie. Neaplicarea solidaritatii. - Decizie nr. speta 5 din data de 08.01.2008
Repararea pagubei materiale sau a daunei morale in cazul condamnarii pe nedrept sau al privarii ori restrangerii dreptului de libertate in mod nelegal (art.504-507 Cod proc. penala). Data de la care incepe sa curga termenul de exercitare a actiunii p... - Sentinta civila nr. speta 2 din data de 04.01.2008
Despagubiri pentru lipsa de folosinta corelativ cu dreptul de retentie - Decizie nr. 88 din data de 05.03.2015
Folosinta teren agricol. Despagubiri acordate la valoarea corespunzatoare a folosului de tras - Decizie nr. 660 din data de 04.12.2014
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta comerciala nr. 1049 din data de 04.11.2014
Solicitare pe cale separata a cheltuielilor de judecata. Reducere onorar de avocat. - Decizie nr. 219 din data de 03.04.2014
Despagubiri solicitate in baza Legii 221 din 2009. Constatarea caracterului politic a deportarii - Sentinta civila nr. 240 din data de 07.03.2011
Despagubiri - Decizie nr. 60 din data de 28.01.2011
Despagubiri - Sentinta civila nr. 138 din data de 04.02.2011
Despagubiri solicitate in baza Legii 221/2009 reprezentand contravaloarea unor bunuri confiscate abuziv de regimul comunist, fara ca masura confiscarii sa aiba caracter politic. - Sentinta civila nr. 969 din data de 15.10.2010
Esalonarea platilor stabilite prin titlul executoriu. - Decizie nr. 152 din data de 04.03.2010
Despagubiri - Sentinta civila nr. 1 din data de 15.09.2008
Pretentii - Sentinta civila nr. 330 din data de 05.05.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 17 din data de 13.01.2010
Evacuare - Sentinta civila nr. 181 din data de 26.02.2009
Fonduri europene. Natura de acte administrative a proceselor-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare si consecintele ce decurg din aceasta cu privire la prezumtiile legale si sarcina probei. - Decizie nr. 658/R din data de 04.06.2015
Validarea de catre vicepresedintele A.N.R.P. a hotararii unei comisii judetene de aplicare a Legii nr. 9/1998. A.N.R.P. nu se poate apara invocand propria culpa in negasirea resurselor financiare efectuarii platii acestor despagubiri. - Decizie nr. 71/R din data de 16.01.2015
Art. 41 din Legea nr. 165/2013 interpretare notiunea de hotarare judecatoreasca prin care s-a stabilit cuantumul despagubirilor. - Decizie nr. 284/R din data de 03.03.2015
Competenta legala de luare a masurii alocarii unor judecatori de la alte sectii la constituirea completurilor de judecata ale unei sectii, in mod exceptional. Diferenta intre aceasta masura, pe de o parte si delegare/detasare/transfer, pe de alta parte. - Decizie nr. 2110/R din data de 19.09.2014