Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Braila

CONTESTATIE LEGEA NR.9/1998

(Sentinta civila nr. 112 din data de 21.01.2010 pronuntata de Tribunalul Braila)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Tribunalul Braila | Jurisprudenta Tribunalul Braila

SENTINTA CONTENCIOS ADMINISTRATIV
NR.112
DATA 21.01.2010
TITLU: CONTESTATIE LEGEA NR.9/1998
DOMENII ASOCIATE: ACTE ALE AUTORITATILOR PUBLICE  
  
REZUMATUL SPETEI:

          Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Braila, reclamantul A, in contradictoriu cu parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, a formulat contestatie impotriva Deciziei nr.1737/02.10.2008 emisa de parata.
          In motivarea actiunii reclamantul a sustinut ca decizia contestata este netemeinica si nelegala intrucat gresit a validat Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor Hotararea nr.4409/02.06.2008 emisa de Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr.9/1998 specificandu-se ca nu mai sunt bunuri de revendicat. A aratat reclamantul ca se impune anularea Deciziei nr.1737/02.10.2008 a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatii si a Hotararii nr.4409/02.06.2008 a Comisiei Judetene Constanta si obligarea paratei la plata integrala a despagubirilor cuvenite.
          La data de 26.11.2009 reclamantul a depus la dosar precizari prin care a aratat ca a solicitat despagubiri de la autorii sai, B pentru 10 ha teren arabil si 2.826 mp teren intravilan si C pentru 10 ha teren arabil, recolte neridicate de pe 2,5 ha si 2.500 mp teren intravilan.
          A precizat reclamantul ca bunurile la care se refera parata prin intampinare, respectiv 10 ha teren arabil si curte in suprafata de 2.500 mp ce provin de la C au fost cumparate de acesta de la Statul Roman si au fost achitate.
          Reclamantul a mentionat in sedinta publica din 07 ianuarie 2010 ca nu a formulat cerere de acordare despagubiri de la autorul B ci doar a depus inscrisuri care dovedesc acest drept.
          Prin intampinarea formulata in termen procedural parata Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.
          A sustinut parata ca autorul reclamantului - C a primit terenul agricol in suprafata de 10 ha, o casa cu doua camere, sala bucatarie, anexe gospodaresti si curte in suprafata de 3.000 mp precum si un avans de 2.000 ha pentru recolta de 2,5 ha recolte de porumb astfel incat acesta a fost despagubit in totalitate pentru prejudiciile suferite in urma aplicarii tratatului.  Asa fiind, parata a considerat ca nu mai sunt bunuri de revendicat de catre reclamant de la autorul sau, cu atat mai mult cu cat in contractul de vanzare - cumparare din anul 1948 la art.14 s-a aratat ca se renunta la orice pretentie in viitor fata de statul roman.
          In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri depuse la dosar de ambele parti.
          Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului, instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt:
          Reclamantul este nepotul defunctului C, decedat la data de 23.01.1974 care a locuit in Cadrilater anterior semnarii Tratatului din Romania si Bulgaria din data de 07.09.1940.
          Prin Hotararea nr.4409/02.06.2008 emisa de Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr.9/1998 Constanta s-a respins cererea nr.882/12.11.2007 formulata de A, mostenitor al defunctului C intrucat nu mai sunt bunuri de revendicat. Pentru a hotari astfel s-au avut in vedere cererea si inscrisurile depuse de reclamant, Ordinul nr.103/01.02.2008 al Prefectului Judetului Constanta, Normele metodologice de aplicare a Legii nr.9/1998 si procesul verbal al Comisiei Judetene pentru Aplicarea Legii nr.9/1998.
          Impotriva acestei hotarari s-a formulat contestatie de catre reclamant aratand ca nu s-au acordat compensatii pentru bunurile abandonate de titular in 1940 in Airoman, Cheseler, judetul Constanta conform situatiei mixte romano - bulgare.
          Contestatia formulata de reclamant nu a fost solutionata de parata, aceasta, prin vicepresedintele sau, emitand Decizia nr.1737/02.10.2008 prin care s-a validat Hotararea nr.4409/02.06.2008 si nu s-au acordat compensatii lui A.
          Reclamantul a sesizat Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor pentru a i se comunica raspunsul la contestatia sa astfel ca prin adresa nr.9254/24.06.2006 parata i-a adus la cunostinta ca dosarul sau a fost solutionat prin emiterea Deciziei nr.1737/02.10.2008 anterior inregistrarii contestatiei in evidenta serviciului.
          Impotriva acestei decizii s-a formulat in termen legal contestatie ce formeaza obiectul prezentei cauze.
          Examinand sustinerile reclamantului in raport de actele si lucrarile dosarului si dispozitiile legale aplicabile, tribunalul a apreciat ca actiunea introductiva este nefondata pentru urmatoarele considerente:
          In privinta despagubirilor solicitate pentru autorul B s-a observat ca in mod corect acestea nu au fost acordate de Comisia Judeteana, reclamantul neformuland cerere in acest sens conform art.4 din Legea nr.8/1998.
          Art.1 alin.1 din Legea nr.9/1998 statueaza ca "cetatenii romani prejudiciati in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria au dreptul la compensatii ori despagubiri pentru bunurile imobile - constructii si terenuri pe care le aveau in proprietate in judetele Durostor si Caliacra cedate Bulgariei, pentru recoltele neculese de porumb bumbac si floarea soarelui" iar conform art.3 din acelasi act normativ "in cazul in care, anterior, cei indreptatiti au fost despagubiti partial, in bani sau in natura pentru prejudiciile suferite in urma aplicarii tratatului, acestia au dreptul la compensatie proportional, pentru prejudiciul ramas neacoperit, in limitele stabilite la art.2".
          Din inscrisurile depuse la dosar a rezultat ca autorul reclamantului a avut in proprietate in statul Chioseler, Caliacra 10 ha teren arabil si 2.500 mp teren intravilan si a abandonat recolta de porumb de 2.500 kg de pe 2,50 ha, bunuri pe care parata nu le-a contestat.
          Insa, potrivit contractului de vanzare - cumparare transcris sub nr.449/27 ianuarie 1948 in registrul de transcriptiuni al Tribunalului judetului Tulcea, autorul reclamantului a dobandit de la Statul Roman in comuna Ciamurlia de Sus, judetul Tulcea, 10 ha teren arabil, un imobil compus dint-o constructie cu 2 camere, sala, bucatarie, garaj, samalac, 2 hambare si teren intravilan in suprafata de 3.000 mp.
          In acelasi contract s-a stipulat ca pretul imobilului si al terenului vandut s-a stabilit potrivit dispozitiilor art.3 din Legea nr.715/1946 la suma de 260.000 ce se va achita fara dobanda in termen de 10 ani incepand cu 01.01.1950, in rate anuale, la 1 noiembrie al fiecarui an.
          Tribunalul a retinut ca in art.1 din Legea nr.766/1941 pentru colonizarea in Dobrogea a proprietarilor agricoli evacuati din Dobrogea Noua in baza Tratatului Romano - Bulgar din 07.09.1940 se arata ca "fostii colonisti proprietari de loturi din Dobrogea Noua evacuati in baza Tratatului Romano - Bulgar vor fi colonizati in Dobrogea Veche, pe terenurile si in gospodariile ce sunt azi sau vor fi in viitor trecute in Fondul imobiliar al colonizarii si in conditiunile prezentei legi" iar art.10 din acelasi act normativ se prevede expres ca sumele datorate de colonisti ca pret al bunurilor primite in baza legii de parata se vor compensa cu suma despagubirilor certe, lichide si exigibile ce au de primit conform art.5 si 12 din Acordul romano - bulgar.
          De altfel, prin art.1 din Decretul nr.553/1953 s-a stipulat anularea sumelor datorate cu titlu de pret in masura in care nu fusesera achitate de catre colonistii evacuati din Dobrogea de Sud pentru terenurile si constructiile primite potrivit contractelor incheiate in baza Legii nr.766/1941.
          Coroborand situatia bunurilor, respectiv cele abandonate in judetul Caliacra de autorul reclamantului cu cele dobandite de la Statul Roman urmare a colonizarii a rezultat ca acestea au fost compensate in totalitate, colonistul primind in plus o constructie formata din 2 camere, sala, bucatarie, garaj, samalac, 2 hambare precum si 500 mp teren intravilan.
          Totodata, tribunalul a considerat ca modalitatea de dobandire a imobilelor descrise mai sus reprezinta o forma de compensare pentru bunurile detinute de C in Cadrilater in conditiile in care nu s-a probat ca s-a achitat pretul stabilit prin intelegea partilor potrivit contractului transmis sub nr.449/1948 iar in anul 1953 sumele datorate cu titlu de pret au fost anulate.
          Cat priveste recolta de porumb de 2.500 kg neculeasa de pe 2,50 ha teren arabil, tribunalul a retinut ca C a primit suma de 2.000 lei conform extrasului din tabelul de ajutoarele acordate de Prefectura locuitorilor refugiati din Cadrilater colonizate in localitatea Ceamurlia de Sus in contul despagubirilor pentru recolte lasate in teritoriul evacuat intocmit in anul 1941.
          Intrucat, potrivit art.9 alin.2 din H.G. nr.753/1998 "pretul pe unitatea de produs se calculeaza potrivit pretului de achizitie al porumbului publicat de Institutul National de Statistica pentru anul anterior celui in care se acorda despagubirile" iar in anul 1940 nu exista un astfel de institut care sa furnizeze datele necesare, instanta a apreciat ca despagubirea incasata este corecta, mai ales ca estimarea cantitatii de recolta de 2.500 kg corespunde cu cea stabilita prin art.9 alin.1 lit."a" din actul normativ indicat (1.008 kg/ha).
          Avand in vedere cele expuse mai sus, tribunalul a constatat ca in cauza sunt aplicabile prevederile art.3 din Legea nr.9/1998 in sensul ca C a fost despagubit anterior pentru prejudiciul suferit in urma aplicarii tratatului astfel incat in mod corect s-a respins cererea reclamantului prin Hotararea nr.4409/02.06.2009 emisa de Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr.9/1998 Constanta care a fost validata prin Decizia nr.1737/02.10.2008 emisa de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Pe cale de consecinta, prezenta actiune a fost apreciata ca nefondata si a fost respinsa ca atare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 774 din data de 20.09.2016
PRETENTII - Sentinta civila nr. 167 din data de 20.04.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta civila nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta comerciala nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 545/CA din data de 06.06.2016
Anulare partiala dispozitie emisa de viceprimar si obligarea acestuia la - Sentinta civila nr. 2116 din data de 04.12.2015
LITIGIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL - Sentinta comerciala nr. 2059 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 1875 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 610/CA/2015 din data de 24.03.2015
LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI - Sentinta civila nr. 728/CA/2015 din data de 07.04.2015
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 458 din data de 30.04.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 229/CA din data de 17.02.2015
ANULARE ACT EMIS DE AUTORITATI PUBLICE LOCALE - Sentinta comerciala nr. 2956/CA/2014 din data de 02.12.2014