Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Braila

Contestatie impotriva Dispozitiei emise in baza Legii nr.10/2001

(Sentinta civila nr. 1034 din data de 21.12.2009 pronuntata de Tribunalul Braila)

Domeniu Proprietate privata | Dosare Tribunalul Braila | Jurisprudenta Tribunalul Braila

          Tip document:  sentinta  civila nr. 1034/21.12.2009 pronuntata in dosarul nr. 2542/113/2009, modificata prin decizia civila nr. 136/A/5.05.2010 pronuntata de Curtea de Apel Galati
          Domeniu asociat: drept civil - proprietate privata -Legea nr. 10/2001;
     Titlu: contestatie impotriva  Dispozitiei emise in baza Legii nr. 10/2001
      Prin cererea inregistrata la Judecatoria Braila sub nr.  5203/196/2009, reclamanta  B.A. a    formulat contestatie impotriva Dispozitiei  de modificare nr. 8221/7.05.2009 emisa de  Municipiul B. prin Primar.
      In motivarea contestatiei a sustinut ca in Dispozitia de  modificare nr. 8221/7.05.2009 emisa de  Municipiul B. prin Primar este trecuta gresit suprafata constructiilor demolate abuziv privind imobilul  situat  in B., str. S.C.M. nr. 159, in sensul ca  suprafata  ocupata de constructii este de 122,04 mp.
      De asemenea, a mai sustinut ca prin notificare a solicitat  acordarea de despagubiri banesti la valoarea actuala a pietei,  pentru imobilului demolat abuziv  in  suprafata de 122,04 mp.
      Reclamanta a mai precizat ca  pentru acest imobil a formulat notificare si sora sa,  L.V., iar prin Dispozitia nr. 3172/27.03.2008 emisa de Municipiul B. prin Primar  s-a respins notificarea  ca fiind tardiv formulata.
      Avand in vedere ca partea cuvenita celeilalte  mostenitoare nu a fost restituita,  considera ca  ii sunt aplicabile dispozitiile art. 4 din Legea nr. 10/2001 in sensul ca  ii profita si cota  acesteia.
      Consiliul Local Municipal B. prin Comisia  Locala de aplicare a Legii nr. 10/2001 reprezentata prin Primar a formulat intampinare prin care  a invocat exceptia de necompetenta materiala a instantei si declinarea competentei in favoarea Tribunalului Braila.
      De asemenea, a invocat  exceptia  lipsei calitatii procesuale  pasive a  Consiliului Local  Municipal B. si a Comisiei Locale pentru aplicarea Legii nr. 10/2001.
      Pe  fondul cauzei a solicitat respingerea contestatiei ca nefondata, avand in vedere ca  reclamanta este indreptatita numai la cota de ? din imobil.
      Considera ca in speta nu sunt aplicabile dispozitiile art.  4 alin. 4 din Legea nr. 102001 cu modificarile si completarile ulterioare deoarece  si cealalta mostenitoare, L.V., a depus  separat notificare in baza Legii nr. 10/2001 prin care a solicitat despagubiri pentru cota sa de ? din imobil.
      Prin sentinta civila nr.  3873 din 18 iunie 2009 pronuntata de Judecatoria Braila in dosarul nr.  5203/196/2009, a  admis exceptia  necompetentei materiale si a declinat  competenta de solutionare a  cererii in favoarea Tribunalului Braila.
      Cauza a fost inregistrata la Tribunalul Braila sub nr. 2542/113/2009.
      In cauza s-a administrat proba cu inscrisurile care au stat la baza dispozitiei contestate.
      Tribunalul, examinand cauza prin prisma motivelor formulate de reclamanta, a exceptiilor si apararilor formulate de parati, a probelor administrate si a dispozitiilor legale incidente, constata  urmatoarele:
      Prin Dispozitia nr. 7292/10.04.2006 emisa de Municipiul B. prin Primar s-a propus  acordarea de despagubiri in conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente constructiilor preluate in mod abuziv notificatoarei  B.A., pentru ? din constructia demolata situata in B., str.S.C.M. nr. 159.
      S-a dispus inaintarea dosarului nr. 1305/2001 catre Secretariatul Comisiei Centrale in conformitate cu  art. 16 alin. 2 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005.
      Prin Dispozitia  nr. 55156 din 10.12.2008 emisa de Municipiul B. prin Primar  s-a propus acordarea de despagubiri in conditiile prevederilor speciale privind regimul  stabilirii si platii despagubirilor, pentru imobilul situat in B., str.S.C.M. nr. 159 compus din cota de  ? din constructiile in suprafata de 122,04 mp.
      Beneficiara despagubirilor este B.A.
      Prin aceasta  dispozitie  s-a revocat in totalitate dispozitia nr. 7292/20.04.2006.
      Prin Dispozitia nr. 8221 din 7.05.2009 emisa de Municipiul B. prin Primar s-a modificat art. 1 din Dispozitia  nr. 55156 din 10.12.2008 in sensul ca se propune acordarea despagubirilor in conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor pentru imobilul situat in B., str.S.C.M. nr. 159 compus din locuinta in suprafata de 44,22 mp din suprafata totala de 88,44 mp si anexe in suprafata de 12 mp din suprafata totala de 24 mp.
      Celelalte prevederi ale Dispozitiei nr. 55156 din 10.12.2008 raman neschimbate.
      Beneficiara despagubirilor este B.A.
      Impotriva Dispozitiei nr. 8221 din 7.05.2009 a formulat contestatie  reclamanta B.A., motivand ca in mod gresit i s-au  propus despagubiri numai pentru  cota de ? din suprafata constructiilor, deoarece  ii sunt aplicabile prevederile art.  4 alin. 4 din Legea nr. 10/2001, conform carora,  cotele mostenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevazuta la capitolul III, profita celorlalti  mostenitori care au depus in termen cererea de restituire.
      Prin intampinarea formulata de institutia emitenta a dispozitiei a sustinut ca  reclamanta nu are dreptul  la acordarea de despagubiri pentru intreaga suprafata construita de 122,04 mp deoarece  L.V., cealalta mostenitoare a defunctului B.C., a depus notificare  prin care a solicitat despagubiri pentru cota sa de ? din imobil.
      Desi prin Dispozitia  nr. 31372/27.03.2008 emisa de Municipiul B. prin Primar,  ramasa definitiva prin necontestare,  s-a respins  notificarea formulata de L.V.,  institutia emitenta considera ca  nu sunt  aplicabile dispozitiile art.  4 alin. 4 din Legea nr. 10/2001, in sensul ca  nu se afla in situatia cand  unii dintre mostenitori nu au  urmat  procedura prevazuta la cap.3 din lege.
      Interpretarea data de institutia parata  nu este conforma   cu dispozitiile legale privind exercitarea  in termenul legal a unui drept, a unei cereri  sau cai de atac  si cu  efectele  pe care  neexercitarea in termenul legal a  acestor drepturi,   le are  in situatia in care sunt  mai multe persoane indreptatite .
      Astfel, neexercitarea dreptului de acceptare a unei succesiuni in termenul prevazut de lege  are  drept consecinta pierderea calitatii de mostenitor, succesibilul fiind declarat strain de succesiune.
      Nedepunerea in termenul prevazut de lege a notificarii  prevazute de Legea nr. 10/2001 are drept consecinta,  decaderea din dreptul de a solicita masuri reparatorii prevazute de aceasta lege si prin urmare, a calitatii de persoana indreptatita.
      Potrivit art. 4 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 cu modificarile ulterioare,  succesibilii care,  dupa data de 6 martie 1945, nu au acceptat mostenirea sunt repusi de drept in termenul  de acceptare  a succesiunii pentru bunurile care fac obiectul acestei legi. Cererea de restituire are valoare de acceptare a succesiunii pentru bunurile  a caror restituire se solicita in temeiul acestei legi.
      Potrivit art.4 alin. 4 din aceeasi lege,  de cotele mostenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevazuta  la cap. III profita ceilalti mostenitori ai persoanei indreptatite care au depus in termen cererea de restituire.
      Potrivit art. 4.7 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001,  in cazul in care  nu toate persoanele care au calitatea de mostenitor al persoanei fizice indreptatite au solicitat restituirea imobilului preluat abuziv, de  cotele cuvenite celor  care nu au depus notificari vor profita  ceilalti  mostenitori care au depus in termen cererea de restituire. Solutia prevazuta la art. 4 alin. 4 din lege este in acord cu dispozitiile legale aplicabile in materie de succesiuni, respectiv dreptul de acrescamant reglementat de art. 697 Cod civil, potrivit caruia, partea  renuntatorului  profita coerezilor sai.
      Prin urmare,  comostenitorul care  a solicitat  restituirea in natura a imobilului in baza Legii nr. 10/2001, considerat mostenitor acceptant culege si cota  comostenitorului care  nu a acceptat  succesiunea in termenul legal, respectiv care nu a depus notificarea pana la data de 14 februarie 2002 si care astfel a devenit strain de  succesiune prin neacceptare.
      In speta,  comostenitorul  L.V. nu a depus notificarea in termenul prevazut de lege, ceea ce  are drept consecinta,  considerarea acesteia ca fiind  straina de succesiunea autorului sau pentru cota de ? din imobilul ce formeaza obiectul  acordarii masurilor  reparatorii sub forma despagubirilor  prevazute de Legea nr. 10/2001, iar cota acesteia  profita reclamantei care a depus notificarea in termenul prevazut de lege.
      Interpretarea  dispozitiilor legale  trebuie sa se faca in sensul de a se  acorda celorlalti comostenitori drepturile  succesibililor care nu si-au exercitat dreptul de acceptare in termenul legal , avand in vedere ca  notificarea prevazuta de   Legea nr. 10/2001 are valoare de acceptare a succesiunii autorului pentru bunurile ce au apartinut acestuia si care  fac obiectul acestei legi.
      In cazul Dispozitiei nr. 55156 din 10.12.2008 emisa de Municipiul B. prin Primar  prin care s-a propus acordarea de despagubiri in conditiile prevederilor speciale privind regimul  stabilirii si platii despagubirilor, pentru imobilul situat in B., str.S.C.M. nr. 159 compus din cota de  ? din constructiile in suprafata de 122,04 mp s-a procedat in spiritul  si in interpretarea legii.
      Faptul ca L.V. a  depus notificare in afara termenului prevazut de Legea nr. 10/2001, respinsa ca tardiva prin Dispozitia nr. 31372/27.03.2008 , nu poate fi interpretat in sensul ca a urmat procedura prevazuta de aceasta lege.
      Depunerea tardiva a notificarii  inseamna, asa cum  prevad dispozitiile  din art. 4 punctul 7 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001,  ca L.V. a devenit straina  de succesiune  prin neacceptare.
      Legea asimileaza  nedepunerea notificarii pana la data de 14 februarie 2002 cu  neacceptarea succesiunii .
      In acest caz se aplica dispozitiile  art. 4 pct. 4 din Legea nr. 10/2001 coroborate cu dispozitiile art. 697 din Codul Civil privind dreptul de acrescamant, potrivit carora,  partea renuntatorului profita coerezilor sai.
      Pentru considerentele expuse , Tribunalul va admite in parte  contestatia si va  anula Dispozitia  de modificare nr. 8221/7.05.2009 emisa de  Municipiul B. prin Primar, cu consecinta  mentinerii in totalitate a  Dispozitiei nr.  55156 din 10.12.2008 emisa de Municipiul B. prin Primar   prin care   s-a propus acordarea de despagubiri in conditiile prevederilor speciale privind regimul  stabilirii si platii despagubirilor, pentru imobilul situat in B., str.S.C.M. nr. 159 compus din cota de  ? din constructiile in suprafata de 122,04 mp.
      In ce priveste stabilirea  cuantumului despagubirilor in raport de valoarea reala de piata a imobilului, acest atribut  apartine  exclusiv Comisiei Centrale in conformitate cu  art. 16 alin. 2 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005.
      In cadrul  Comisiei Centrale functioneaza o comisie de evaluare a  imobilelor pentru care se acorda masuri reparatorii sub forma despagubirilor banesti.
      Instanta de judecata nu se poate substitui  acestei institutii abilitate prin lege pentru stabilirea valorii  de despagubire si a cuantumului despagubirilor banesti.
      Cu privire la exceptia  invocata de Consiliul  Local Municipal B. - Comisia de Aplicare a Legii nr. 10/2001,   a constatat ca este intemeiata.
      Tribunalul  a admis  exceptia privind lipsa calitatii procesuale pasive a  Consiliului Local  Municipal B. - Comisia Locala pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, intrucat  in litigiile avand  ca obiect contestatii impotriva dispozitiilor emise in temeiul Legii nr. 10/2001 calitatea procesuala revine  unitatii detinatoare a imobilului sau institutiei notificate.
      Actiunea  a fost respinsa  fata de aceasta institutie pentru lipsa calitatii procesuale pasive.
      Impotriva acestei sentinte  a declarat apel reclamanta B.A.
      Prin decizia civila nr. 136/A/5.05.2010 pronuntata de Curtea de Apel Galati s-a admis apelul si in consecinta,  a schimbat in parte sentinta civila  nr. 1034/21.12.2009 pronuntata de Tribunalul Braila, in sensul ca  a admis in parte contestatia si a  dispus anularea ambelor dispozitii, nr. 8221/8.05.2009 si 55156/10.12.2008, emise de Municipiul B. prin Primar, a constatat dreptul reclamantei pentru imobilul situat in B., str.SC.M. nr. 159, compus din  constructii in suprafata de 122,04 mp, a inlaturat  mentiunile contrare din sentinta si a mentinut pe cele  privind lipsa calitatii procesuale pasive a Consiliului  Local Municipal B. - Comisia Locala de  aplicare a Legii  nr. 10/2001.
                                                  

1
   

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Proprietate privata

Exercitarea in mod abuziv a dreptului de proprietate. Schimbare destinatie imobil. Acordul coproprietarilor - Sentinta civila nr. 265 din data de 04.06.2014
Despagubiri pentru lipsa folosintei unei suprafete de teren. - Decizie nr. 520 din data de 29.05.2012
Reconstituirea dreptului de proprietate privata - Decizie nr. 483 din data de 26.05.2011
COMPARARE DE TITLURI . ADMISIBILITATE - Decizie nr. 348 din data de 29.10.2009
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 309 din data de 26.01.2011
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 385 din data de 27.01.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 135 din data de 19.01.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 38 din data de 12.01.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 1227 din data de 24.11.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 1220 din data de 24.11.2010
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 292 din data de 28.04.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 03.06.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 567 din data de 23.06.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 603 din data de 26.11.2008
Granituire - Sentinta civila nr. 49 din data de 20.01.2009
Legea nr. 10/2001 pana la solutionarea notificarii formulata de antecesorii reclamantilor, instrainarea imobilelor vizate este interzisa, indiferent de modalitatea instrainarii. Instrainarea prin licitatie si adjudecare nu este exclusa de la aplicarea tex - Decizie nr. 20 din data de 22.01.2014
Admisibilitatea actiunii unei persoane in contradictoriu cu Primarul Mun. B pentru obligarea acestuia de intrare in legalitate privind emiterea de parat a autorizatiei de constructie in conditiile legii. - Decizie nr. 3432/R din data de 25.06.2013
Succesiune. Acceptare, prin formularea cererii pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Decizie nr. 827/R din data de 20.04.2012
Societati comerciale. Societate pe actiuni. - Decizie nr. 10/Ap din data de 05.02.2009
Societate comerciala. Societate pe actiuni. Convocare A.G.A. In aprecierea calitatii unei persoane de a cere convocarea adunarii generale nu intereseaza daca acea persoana va putea si vota in acea adunare generala persoanei. Art.119 alin.3 si art... - Decizie nr. 4/Ap din data de 22.01.2009