Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Braila

Competenta materiala

(Sentinta civila nr. 142 din data de 09.02.2012 pronuntata de Tribunalul Braila)

Domeniu Competenta materiala | Dosare Tribunalul Braila | Jurisprudenta Tribunalul Braila

       Competenta materiala

       Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Braila reclamanta UP a chemat in judecata pe paratii MB si SR, solicitand sa se constate valabilitatea neintrerupta a dreptului de proprietate asupra imobilului compus din teren si constructii situat in Braila, si sa fie obligat paratul MB la restituirea in natura a imobilului sau sa acorde in compensare bunuri sau servicii in conditiile art. 26 din Legea nr. 10/2001.
       Judecatoria Braila a admis exceptia necompetentei materiale invocata din oficiu si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Braila.
       S-a retinut ca prezenta actiune este intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 10/2001 care prevad la art. 26 alin. 3 ca, sectia civila a tribunalului de la sediul unitatii notificate este competenta sa o solutioneze.
       Tribunalul Braila a stabilit ca nu este competent sa solutioneze cauza dedusa judecatii pentru urmatoarele considerente:
       Legea 10/2001 reglementeaza restituirea in natura sau acordarea de despagubiri, in conditiile acestui act normativ, a imobilelor preluate abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6.03.1945-22.12.1989, precum si cele preluate de stat in baza Legii 139/1940.
       Potrivit prevederilor art. 22 alin. 1 din lege “persoana indreptatita va notifica in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a acestei legi persoana juridica detinatoare, solicitand restituirea in natura a imobilului". Totodata prin art. 26 alin. 3 din legea mentionata se precizeaza ca “decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata de respingere a notificarii sau a cererii de restituire in natura poate fi atacata, de persoana care se pretinde indreptatita, la sectia civila a tribunalului...".
       Ca urmare, in raport cu spiritul reglementarilor de ansamblu date prin Legea 10/2001, s-a retinut ca atributia sectiei civile a tribunalului consta in a solutiona calea de atac exercitata impotriva deciziei/dispozitiei de respingere a cererii de restituire a imobilului in natura, impunandu-se ca, in cadrul plenitudinii sale de jurisdictie, nelimitata in aceasta materie prin vreo dispozitie legala, sa dispuna si direct restituirea in natura a imobilului ce face obiectul litigiului. Daca restituirea in natura nu este posibila instanta analizeaza posibilitatea acordarii persoanei indreptatite in compensare alte bunuri sau servicii ori despagubiri.
       Din actiunea dedusa judecatii si din precizarile orale ale reclamantei, prin avocat, consemnate in incheierea de sedinta din 1.11.2010 a Judecatoriei Braila, a rezultat ca aceasta nu a urmat procedura de restituire reglementata de Legea 10/2001, solicitand restituirea ca efect al ineficacitatii actelor de preluare, potrivit prevederilor dreptului comun in materia revendicarii, reprezentat de dispozitiile art. 480 si art. 481 Cod civil.
       In motivarea actiunii reclamanta a facut referire la dispozitiile legii speciale, pentru a-si intemeia cererea de acordare de bunuri in compensare sau despagubiri. S-a apreciat insa ca aceasta cerere nu este de natura a atrage competenta speciala prevazuta de Legea 10/2001.
       Atat timp cat reclamanta nu a urmat procedura administrativa obligatorie prevazuta de dispozitiile Legii 10/2001, s-a considerat ca nu sunt aplicabile dispozitiile art. 26 din legea speciala, derogatorii de la dreptul comun, relativ la competenta de solutionare a unei cereri de restituire a unui imobil preluat abuziv.
       In ceea ce priveste competenta materiala de drept comun, s-au retinut prevederile art. 2 pct. 1 lit. b Cod procedura civila, potrivit caruia tribunalul judeca in prima instanta procesele si cererile in materie civila al caror obiect are o valoare de peste 500.000 lei.
       S-a observat astfel ca delimitarea competentei de prima instanta intre tribunal si judecatorie se face dupa criteriul valorii obiectului litigiului. Instanta de fond a retinut ca valoarea a imobilului aflat in litigiu suma de  270.000 lei, inferioara sumei de 500.000 lei.
       
       
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Competenta materiala

Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Dare in plata a unui imobil ipotecat. Competenta materiala in apel apartine sectiei a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului - Decizie nr. 178 din data de 08.03.2017
Desbagubiri solicitate pentru neindeplinirea clauzelor unui contract de servicii turistice. Necompetenta materiala a instantei sesizate - Sentinta civila nr. 78 din data de 26.01.2010
Litigiu de munca. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 1118 din data de 04.12.2009
Inadmisibilitatea cererii de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene cu cerere preliminara. Cererea formulata de reclamant, referitoare la sesizarea CJUE pentru a stabili aplicarea directa a dreptului comunitar in materia activitatilor de im... - Hotarare nr. 691/R din data de 11.04.2011
Vicii ascunse. Conditii pentru a fi considerate astfel. - Decizie nr. 212/Ap din data de 19.11.2007
Competenta materiala. Competenta de solutionare a cauzei in despagubiri rezultate din actiunea fundamentata pe dispozitiile cuprinse in art. 404 ind.1 cod procedura civila. - Rezolutie nr. I N C H E I E R E din data de 06.05.2011
Anulare hotarare prin care s-a solutionat o cauza canonica in baza unor dispozitii din Regulamentul de procedura al instantelor disciplinare si de judecata ale B.O.R. Necompetenta generala a instantelor judecatoresti. - Decizie nr. 1429 din data de 25.10.2016
Cooperare judiciara internationala in materie penala. Recunoasterea si executarea sanctiunilor pecuniare. - Decizie nr. 10 din data de 20.01.2014
Competenta materiala. Stabilirea competentei instantei atunci cand actiunea cuprinde doua capete de cerere principale. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 17 Cod procedura civila. - Decizie nr. 410 din data de 13.09.2012
Competenta materiala a instantei competente sa judece cererea de ordonanta presedintiala atunci cand o actiune pe fondul dreptului este deja inregistrata pe rolul unei instante. - Decizie nr. 705 din data de 09.10.2009
Competenta materiala a Sectiei de litigii de munca a Tribunalului - Decizie nr. 111 din data de 30.01.2008
Competenta materiala a instantei de fond funciar. - Decizie nr. 270 din data de 05.03.2007
Legea nr.272/2004. Competenta materiala - Decizie nr. 141 din data de 28.11.2006
Tutela. Competenta materiale in cauzele privind tutela - Decizie nr. 632 din data de 09.05.2006
Competenta materiala. Cerere de investire cu formula executorie a unei hotarari arbitrale. - Decizie nr. 41/F din data de 18.05.2006
Cauzele avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a actelor de instrainare de imobile ce intra sub incidenta Legii nr. 10/2001 - Decizie nr. 115 din data de 08.02.2006
Competenta materiala a instantei de contencios administrativ - Decizie nr. 2118 din data de 07.11.2005
Exceptia necompetentei si exceptia netimbrarii. Ordinea solutionarii lor - Decizie nr. 815 din data de 07.10.2005
Recunoasterea statutului de magistrat pensionar si stabilirea drepturilor cuvenite. Competenta materiala. - Decizie nr. 803 din data de 22.11.2004