InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

CIVIL:Plangere incheiere carte funciara

(Decizie nr. din data de 26.11.2008 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Carte Funciara | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau


      
      Prin cererile depuse la OCPI Buzau si inaintate Judecatoriei Buzau, spre competenta solutionare, petentii P. A. si L. R.D., prin procurator T. D. S. au formulat plangere impotriva incheierilor de carte funciara nr. 74630/2007, nr. 74670/2007, nr. 74598/2007, nr. 74666/2007, nr. 74663/2007, nr. 74671/2007, nr. 74935/2007, nr. 75241/2007 prin care s-a respins cererea de notare a litigiilor in cartile funciare nr. 26111, nr. 26358, nr. 26039, nr. 26348, nr. 26344, nr. 26360, nr. 26862, nr. 26464  ale unitatii administrativ teritoriale - Municipiul Buzau.
Au sustinut acestia ca incheierile de carte funciara sunt netemeinice si nelegale intrucat, din cele doua certificate de grefa depuse, rezulta, fara putinta de tagada, existenta pe rolul instantelor judecatoresti din Buzau si Galati a litigiilor ce vizeaza atat plangerea formulata de ei conform Legii 247/2005, cat si cererea de anulare a Ordinului Prefectului nr. 146/2001.
      Au mai aratat ca tocmai acest Ordin a stat la baza intabularii dreptului de proprietate in cartile funciare sus mentionate, ca acesta cuprinde numerele cadastrale 4846, 4847 si 4848 care ulterior au fost supuse dezmembrarii  in sensul ca din numarul cadastral 4846 au rezultat numerele cadastrale 4846/1 - 4846/246, din numarul cadastral 4847 au rezultat 4847/1 - 4847/66, iar din numarul cadastral 4848 au rezultat numerele cadastrale 4848/1 - 4848/89 conform adresei OCPI nr. 7358/12.07.2007 si ca se impunea admiterea cererii de notare a litigiilor deoarece intre acestea si Ordinul Prefectului nr. 146/2001 exista o vadita legatura de cauzalitate.
Intimata OCPI a formulat intampinare prin care a invocat lipsa calitatii procesuale pasive motivat, in esenta, de imprejurarea ca procedura in fata registratorului de carte funciara este una necontencioasa, ca si plangerii formulate la instanta i se aplica tot dispozitiile Legii 7/1996 ce se completeaza cu cele ale art. 331-339 Cod procedura civila, iar justificarea calitatii procesuale pasive presupune o identitate intre paratul chemat in judecata si persoana obligata in raportul juridic dedus judecatii, persoana care neaga dreptul reclamantului si fata de care acesta doreste sa-si stabileasca un drept or, in cazul de fata, nu se urmareste ca, in numele OCPI sa se stabileasca un drept sau un interes al acestuia. In plus, citarea OCPI in procesul de control al legalitatii si temeiniciei incheierii de carte funciara numai pentru opozabilitatea hotararii instantei nu este necesara deoarece aceasta este obligata prin chiar dispozitiile art. 50 al. 4 din Legea 7/1996 sa puna in aplicare hotararea judecatoreasca.
      Pe fond a solicitat respingerea plangerii pe de o parte, pentru ca din certificatele de grefa anexate cererii de notare nu se poate stabili o identitate intre imobilul asupra caruia poarta litigiul si cel asupra caruia se cere notarea, iar, pe de alta parte, pentru ca cererea de notare nu s-a formulat de P.A., care avea calitatea de intervenient in cauza dedusa judecatii, ci de mandatar care insa nu era imputernicit sa actioneze in numele reclamantei din acea cauza - Girlesteanu Ana Maria, iar mandatul primit de la petent este unul cu caracter general privind reconstituirea unui drept de proprietate.
      Intimatul MUNICIPIUL BUZAU a formulat intampinare prin care a invederat ca sustine motivele de respingere a plangerii invocate de OCPI Buzau in incheierea pronuntata si ca, in plus, intelege sa arate ca terenul detinut de petenti, cca. 280 ha, s-a situat numai pe raza comunei Maracineni, asa cum rezulta din certificatul eliberat de Arhivele Nationale, ca pentru terenul pe care acestia sustin ca s-a aflat vechiul amplasament al proprietatii lor Municipiul Buzau a incheiat un contract de asociere in participatiune sub nr. 16064/05.10.2005 cu SC C. SA pentru construirea unui cartier rezidential si ca, desi s-a facut publicitate acestui proiect iar o parte importanta din lucrari s-au edificat deja, locuintele fiind contractate si platite de cetateni, abia in anul 2007 petentii au formulat o cerere de ordonanta presedintiala prin care au solicitat sistarea lucrarilor si care le-a fost respinsa prin sentinta civila nr. 1281/30.05.2007 devenita irevocabila.
      In cauza a formulat cerere de interventie in interes propriu SC C. SA prin care a aratat ca a incheiat un contract de asociere in participatiune pentru terenul ce apartine MUNICIPIULUI BUZAU in suprafata de 23,90 ha si are un drept de superficie pentru o perioada de 7 ani inscris in cartea funciara astfel ca justifica un interes in a fi parte in procesul pendinte judecatii
      Totodata a invocat lipsa calitatii procesuale active a reclamantilor deoarece calitatea de parte in proces trebuie sa corespunda cu aceea de titular al dreptului ce formeaza continutul raportului juridic de drept material supus judecatii iar, in cauza, reclamantii nu au un asemenea drept.
      Pe fond, s-a sustinut ca incheierea de respingere pronuntata de intimata OCPI este temeinica si legala dat fiind ca cererea de notare nu respecta cerintele art. 47 al. 7 lit. b si cele ale art. 48 lit. c din Legea 7/1996.
      SC C. SA a invocat si exceptia lipsei calitatii procesual active a petentei L. R.D. motivat de imprejurarea ca aceasta nu a formulat cerere de notare, astfel ca nu are deschisa calea plangerii impotriva incheierii de respingere.
      Petentii au precizat ca inteleg sa largeasca ei cadrul procesual si sa o cheme in judecata si pe SC C. in calitate de intimata, intrucat are un drept inscris in cartea funciara, iar litigiul de fata trebuie sa poarte in contradictoriu si cu aceasta dat fiind ca, o eventuala notare, o vizeaza si pe aceasta. In raport de acest aspect SC C. si-a definit cererea de interventie ca fiind intampinare.
      Au fost depuse precizari la plangere sustinandu-se ca cele trei numere cadastrale 4846, 4847, 4848 inscrise initial in cartea funciara nr. 10225 in baza Ordinului Prefectului nr. 146/24.07.2001 au fost ulterior dezmembrate rezultand 401 parcele cu tot atatea numere cadastrale, ca litigiul inregistrat pe rolul judecatoriei Galati sub nr. 5144/233/2007 vizeaza tocmai anularea acestui Ordin legatura litigiului cu terenul inscris in cele 401 carti funciare fiind una evidenta, iar litigiul aflat pe rolul Judecatoriei Buzau sub nr. 10260/2006 are ca obiect reconstituirea dreptului petentilor de proprietate pe vechiul amplasament, respectiv pe locul fostelor gradini de zarzavat pe care le-au detinut in suprafata de 24,53 ha si ca exista identitate intre acest teren si cel trecut prin Ordinul Prefectului in proprietatea Municipiului Buzau.
      Au fost depuse inscrisuri atat in sustinerea plangerii si precizarilor ulterioare, cat si in sprijinul cererii de interventie - recalificata intampinare. 
Prin sentintele civile nr. 6279/02.11.2007, nr. 6285/02.11.2007, nr. 6280/02.11.2007, nr. 6122/26.10.2007, nr. 6123/26.10.2007, nr. 6125/26.10.2007, nr. 6306/02.11.2007, nr. 6293/02.11.2007 pronuntate de Judecatoria Buzau in dosarele nr. 6804/200/2007, nr. 6914/200/2007, nr. 6832/200/2007, nr. 6903/20072007, nr. 6906/200/2007, nr. 6915/200/2007, nr. 7150/200/2007, nr. 7326/200/2007 a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentei L.R.D. si, in consecinta, respinsa plangerea in privinta acesteia ca fiind promovata de o persoana fara calitate procesuala activa, au fost respinse exceptiile lipsei calitatii procesuale active a petentului P.A. si lipsei calitatii procesuale pasive a O.C.P.I., iar pe fond s-a admis plangerea petentului P.A., s-au desfiintat incheierile de carte funciara atacate si s-a dispus notarea litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 11103/2006 al Judecatoriei Buzau si nr. 5144/233/2007 al Judecatoriei Galati in cartile funciare ale unitatii administrativ teritoriale Buzau.
      Sub aspectul primei exceptii s-a retinut ca numai petentul P.A. a solicitat prin cererile depuse la OCPI Buzau notarea litigiilor in cartile funciare, iar plangerile impotriva incheierilor registratorului de carte funciara de respingere a cererii de notare au fost formulate de acesta si de petenta L.R.D., dar aceasta din urma nu avea deschisa calea plangerii la instanta reglementata de Legea 7/1996 deoarece nu formulase cerere de notare a litigiului astfel ca exceptia lipsei calitatii procesuale active invocata in cauza apare ca intemeiata urmand ca plangerea sa fie respinsa in privinta acesteia ca fiind promovata de o persoana fara calitate procesuala activa.
Referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentului P.A., invocata de intimata SC C. SA prin cererea de interventie in interes propriu calificata drept intampinare dupa largirea cadrului procesual, prima instanta a retinut ca este neintemeiata deoarece obiectul litigiului il formeaza verificarea legalitatii si temeiniciei incheierii de carte funciara prin intermediul plangerii reglementate de Legea cadastrului si publicitatii imobiliare, astfel ca pentru verificarea calitatii procesual active se analizeaza cine este indreptatit a sesiza instanta cu plangerea respectiva, iar nu temeinicia pretentiilor formulate prin cererea de chemare in judecata ce formeaza obiectul litigiului a carui notare se solicita, asa cum a aratat intimata in motivarea exceptiei.
Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei OCPI s-a retinut ca aceasta intimata este chiar emitentul actului a carui legalitate si temeinicie se verifica prin intermediul plangerii iar, pe de alta parte, procedura reglementata de Legea 7/1996 este una necontencioasa numai in fata registratorului de carte funciara, nu si in fata instantei unde se ajunge tocmai datorita faptului ca pretentia petentilor, aceea de a se face o notare in cartea funciara a altei persoane, respinsa de acesta, capata caracter litigios. Dreptul potrivnic ce se urmareste a se stabili este acela referitor la posibilitatea, in raport de circumstantele concrete ale spetei, de a se face o inscriere in cartea funciara a intimatului MUNICIPIUL BUZAU, inscriere care cade in competenta de efectuare a OCPI si la baza promovarii plangerii pe rolul instantei de judecata a stat doar culpa acesteia constand in gresita solutionare a cererii de notare, fara ca celelalte intimate sa aiba vreo culpa in declansarea procesului, cu atat mai mult cu cat pana la sesizarea instantei nu au cunoscut de existenta cererii adresate OCPI si nici nu au fost in masura sa-i influenteze maniera de solutionare.
Pe fondul cauzei se retine ca primul motiv invocat de OCPI Buzau la respingerea cererii de notare a litigiilor este unul strain cauzei, deoarece, potrivit art. 26 al. 4 din Legea 7/1996, inscrierile in cartea funciara sunt de trei feluri: intabularea ce are ca obiect inscrierea definitiva a drepturilor reale, inscrierea provizorie ce are ca obiect inscrierea drepturilor reale sub conditia justificarii ulterioare si notarea avand ca obiect inscrierea drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice referitoare la starea si capacitatea persoanelor, actiunilor si cailor de atac in justitie precum si a masurilor de indisponibilizare in legatura cu imobilele inscrise in cartea funciara, iar art. 48 al 1 din aceeasi lege, stipuleaza ca "in cazul in care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau inscrierea provizorie prin incheiere, daca inscrisul indeplineste urmatoarele conditii:"(_) lit. c - "individualizeaza imobilul printr-un identificator unic", lit. e -"este insotit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza intocmirii actului".
      Intrucat din textul de lege redat rezulta ca cele doua conditii de admisibilitate a cererii sunt prevazute atunci cand se solicita intabularea sau inscrierea provizorie a unui drept, nu si atunci cand se solicita notarea in cartea funciara, iar prin cererea formulata la OCPI petentul P.A. solicitase tocmai notarea in cartea funciara a unui litigiu si cerintele textului de lege mentionat nu-i erau aplicabile, s-a apreciat ca sub acest aspect respingerea notarii este neintemeiata.
Textul de lege aplicabil cererii petentului era, in lipsa unor prevederi exprese in Lege cu privire la notare, cel general, aplicabil oricarei cereri adresate Biroului de publicitate imobiliara si care se afla inscris la art. 55 al 1 din Regulamentul aprobat prin Ordinul 633/2006, potrivit caruia cererea de inscriere adresata biroului va cuprinde: numele, prenumele si domiciliul solicitantului, actul de identitate, obiectul inscrierii, indicarea actului sau a actelor in masura sa justifice cererea, localitatea in care este situat imobilul, numarul cadastral al acestuia si numarul de carte funciara, dupa caz. Or, cererea formulata de petent indeplineste toate aceste cerinte cuprinzand inclusiv numarul cadastral al imobilului si numarul cartii funciare.
Referitor la cel de al doilea motiv invocat de OCPI Buzau s-a retinut ca procuratorul petentului a prezentat in dovedirea mandatului sau o procura autentificata sub nr. 1787/17.11.2006 prin care fusese imputernicit de acesta "sa ii reprezinte orice interese, de orice natura, in fata oricarei persoane fizice sau juridice si sa indeplineasca orice formalitate legala in vederea retrocedarii, reconstituirii, redobandirii, atribuirii, punerii in posesie, emiterii titlului de proprietate etc. asupra terenului arabil in suprafata de 100 ha situat pe teritoriul Municipiului Buzau si comunei Maracineni, la finalul procurii facandu-se mentiunea ca acesta este mandatat sa faca tot ce considera necesar, dupa imprejurari, chiar daca nu este prevazut expres in inscrisul intocmit, cu exceptia actelor de dispozitie.
      Asa fiind, enumerarea imputernicirilor date mandatarului in prima parte a procurii nu este una limitativa, puterile lui fiind extinse la orice act va fi considerat necesar, cu exceptia actului de dispozitie, iar formularea unei cereri de notare in cartea funciara nu are caracterul unui asemenea act - de dispozitie.
In plus, instanta a apreciat ca cererea de notare a litigiilor promovate tocmai in scopul reconstituirii dreptului de proprietate al petentilor se circumscrie chiar imputernicirilor expres enumerate in prima parte a procurii, aparand ca o parte integranta a demersurilor facute in vederea redobandirii proprietatii.
Nu in ultimul rand, orice dubiu cu privire la intinderea mandatului a fost pe deplin inlaturat in conditiile in care, pe timpul procesului s-a depus o noua procura din partea petentului prin care se imputerniceste expres procuratorul sa formuleze cereri catre OCPI, imprejurare ce apare ca o ratificare a demersurilor deja facute de el in acest sens. Or, in conditiile in care art. 47 al. 7 din Legea 7/1996 indrituieste pe mandatarul cu procura generala sa solicite inscrierea in cartea funciara, cu atat mai mult are acest drept mandatarul cu procura speciala, cum este cazul in speta.  Au fost inlaturate sustinerile intimatei SC C. SA in sensul ca, in ceea ce priveste terenul ce a facut obiectul contractului de asociere in participatiune incheiat de ea cu intimatul MUNICIPIUL BUZAU, nu exista inca un litigiu pe rolul Judecatoriei Galati. Petentii au formulat in dosarul stramutat pe rolul Judecatoriei Galati si inregistrat sub nr. 5144/233/2007 cerere de interventie principala prin care au solicitat anularea in parte a Ordinului Prefectului nr. 146/2001, cerere depusa inca din perioada in care dosarul se afla pe rolul Judecatoriei Buzau, in sedinta publica din data de 13.11.2006, asa cum rezulta din incheierea de sedinta din dosar 10260/2006. Daca cererea nu a fost incuviintata in principiu nici dupa aproape un an de la formulare nu este culpa celor doi petenti care si-au manifestat initiativa procesuala, au depus-o la dosar astfel ca instanta era cea chemata de acum sa se pronunte asupra ei si sa o incuviinteze sau nu in principiu. Chiar daca cererea intervenientilor nu a fost inca incuviintata in principiu, nu este mai putin adevarat ca ea nici nu a fost respinsa de catre instanta.
      Cele doua certificate de grefa depuse de petent la dosar, purtand nr. 5144/233/2007, atesta faptul ca acestia au calitatea de intervenienti in cauza asa ca justifica interesul de a cere notarea litigiului in cartea funciara.
      Au fost inlaturate sustinerile intimatei SC C., in sensul ca registratorul de carte funciara admite sau respingere cererea de notare numai in baza inscrisurilor anexate acesteia si ca Legea 7/1996 interzice completarea dosarului cu alte inscrisuri dupa pronuntarea acestei incheieri, in solutionarea plangerii instanta urmand a se raporta strict la cererea si actele anexate ei aflate in dosarul depus la OCPI, cu motivarea ca, pe de o parte nu se face referire expresa la ce acte s-au depus direct la instanta fara a exista si in dosarul anexat cererii de notare depusa la intimata OCPI iar, pe de alta parte, ca art. 55 al 2 din Regulament interzice doar completarea sau modificarea cererii depuse la biroul de carte funciara ulterior inregistrarii ei, aliniatul 3 al aceluiasi articol permitand completarea dosarului cererii cu actele necesare prin anexarea documentelor justificative la cererea initiala. De asemenea, art. 73 al 2 din Regulament stipuleaza ca cel ce a cerut inscrierea nu va putea modifica sau intregi, prin caile de atac exercitate, cererea pe care s-a intemeiat incheierea registratorului, astfel ca ceea ce nu se poate intregi sau modifica nici in fata registratorului de carte funciara si nici in fata instantei este cuprinsul cererii formulate iar nu continutul dosarului depus in justificarea ei.
      Aceasta cu atat mai mult cu cat, in fata instantei procedura se desfasoara potrivit normelor din Codul de procedura civila care permit depunerea de acte noi la dosar.
      Referitor la sustinerile intimatului MUNICIPIUL BUZAU cuprinse in intampinarea depusa de acesta la dosar, instanta de fond a retinut ca motivele vizand intinderea si amplasamentul terenului detinut de petent si de autoarea lui precum si cele vizand imprejurarea ca deja s-au eliberat titluri de proprietate pentru mai multi cetateni sunt straine cauzei, referindu-se la temeinicia cererilor deduse judecatii in dosarele a caror notare in cartea funciara se solicita si urmeaza a fi analizate de instantele investite cu solutionarea acestora.
      Cat despre contractul de asociere in participatiune si faptul ca locuintele din Cartierul Orizont, aflate in curs de executie, au fost deja contractate si platite de cetateni, instanta aminteste ca notarea nu are ca efect indisponibilizarea bunurilor asupra carora poarta ci doar informarea tertilor cu privire la existenta litigiilor pe rolul instantelor, astfel incat actele juridice avand ca obiect imobilele in cauza sa fie incheiate in deplina cunostinta de cauza.
      In raport de aceste considerente si retinand ca atat litigiul inregistrat pe rolul Judecatoriei Galati sub nr. 5144/233/2007 cat si cel inregistrat pe rolul Judecatoriei Buzau sub nr. 11103/2006 au evidenta legatura cu imobilul inscris in cartile funciare ale MUNICIPIULUI BUZAU, primul purtand chiar asupra actului in baza caruia s-a intabulat dreptul de proprietate in favoarea acestuia - respectiv Ordinul Prefectului nr. 146/2001, iar al doilea vizand reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului in discutie, prima instanta a apreciat ca incheierea prin care intimata OCPI a respins cererea de notare a celor doua litigii este netemeinica si nelegala, astfel ca se impune desfiintarea sa si pe fond admiterea cererii petentului P.A. si notarea litigiilor.
      Impotriva acestei solutii au declarat apel intimatii O.C.P.I. Buzau, SC C. SA si MUNICIPIUL BUZAU prin Primar. 
In motivele de apel O.C.P.I. a aratat ca in mod gresit s-a respins la instanta de fond exceptia lipsei sale procesuale pasive intrucat, in cauzele avand ca obiect plangere impotriva incheierilor de carte funciara, procedura prevazuta de art. 50 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 republicata priveste doar modalitatea de inaintare a plangerii impreuna cu dosarul incheierii si copia certificata a cartii funciare pentru ca instanta sa poata exercita un control judiciar asupra legalitatii si temeiniciei solutiei dispusa de registrator prin incheiere, dar procedura nu confera vreo calitate de a sta in judecata ca persoana obligata intr-un raport juridic obligational sau ca persoana fata de care petentul doreste sa isi stabileasca un drept potrivnic. Registratorul OCPI, adoptand o solutie la cererea petentului, in materie de carte funciara, nu urmareste realizarea unui drept sau unui interes al oficiului in contra petentului. Hotararea definitiva si irevocabila se comunica, din oficiu, biroului teritorial de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului si este opozabila OCPI conform art. 50 alin. 4 din Legea 7/1996 si art. 73 alin. 3 din Regulamentul aprobat prin Ordinul 633/2006, fara a fi nevoie de citarea OCPI in proces pentru opozabilitatea hotararii judecatoresti.
Pe fond s-a solicitat instantei sa analizeze plangerea numai in limita cererii initiale si sa se mentina incheierile de carte funciara ca legale si temeinice.
Apelantul Municipiul Buzau, prin Primar, a sustinut ca notarea poate avea ca obiect, potrivit art. 42 din Regulamentul aprobat prin Ordinul 633/2006, litigii referitoare la drepturi reale inscrise, orice alte fapte sau drepturi personale sau actiuni a caror notare este permisa de lege si au legatura cu imobilul, dar aceasta legatura cu imobilul nu se poate stabili decat in masura in care acesta este identificat din punct de vedere cadastral, intrucat la baza inregistrarilor in evidenta funciara sta un identificator unic care face legatura intre imobil si inregistrarile de carte funciara, iar din certificatele de grefa depuse de petent nu se poate stabili o identitate cu imobilul asupra caruia poarta litigiul pentru ca sunt mentionate numai partile in litigiu nu si elementele de identificare ale imobilului - adica identificatorul unic care este numarul cadastral.
Sub un alt aspect s-a invederat instantei ca petentii intimati nu au titlu care sa le confere drept de proprietate asupra terenului pentru care se doreste notarea litigiului, nu figureaza ca titulari de drepturi inscrise in cartea funciara, terenurile detinute de P.M. si P.A. se intindeau pe raza comunei Maracineni fiind cu totul altele decat cele ce fac obiectul Ordinului Prefectului nr. 146/24.07.2001 si pe o parte din terenul pretins Municipiul Buzau a incheiat contractul de asociere in participatiune cu SC C. nr. 16064/05.10.2005, aprobat prin HCL nr. 87/28.04.2005, locuintele din cartierul construit fiind contractate si platite de diversi cetateni. 
      Apelanta SC C. SA a criticat solutia primei instante aratand ca plangerea impotriva incheierii de carte funciara reprezinta o cale de atac speciala ce se caracterizeaza prin particularitati constand in aceea ca nu se poate modifica sau intregi, prin caile de atac exercitate, cererea pe care s-a intemeiat incheierea registratorului, conform art. 73 alin. 2 din Regulament. Cererea modificata reprezinta o cerere noua, intelegandu-se prin aceasta formularea unor noi pretentii adresate direct instantei, ceea ce este inadmisibil, solutia decurgand din efectul controlului judecatoresc care trebuie sa fie exercitat prin examinarea temeiniciei si legalitatii incheierii registratorului raportat numai la cererea cu care acesta a fost sesizat si la actele anexate acesteia. Sfera notiunii de intregire a cererii include si completarea dosarului cu actele necesare care nu au fost atasate cererii initiale, astfel ca la solutionarea plangerii instanta trebuie sa se raporteze la inscrisurile avute in vedere de registrator in momentul intocmirii incheierii atacate.
      In acest sens se apreciaza ca prima instanta a dat eficienta unei cereri modificate prin precizarile aduse de petenti, cat si unei cereri intregite prin inscrisuri noi, depuse de acestia dupa emiterea incheierii de carte funciara, prin care se incearca a se face legatura dintre imobil si cartea funciara.
      Sub un alt aspect se critica solutia instantei de fond aratandu-se hotararea este nelegala, iar incheierea emisa de registratorul de carte funciara este temeinica si legala, deoarece din certificatele de grefa depuse de petent in sprijinul cererii de notare a litigiilor nu rezulta niciun element de legatura intre respectivele litigii si imobilul inscris in cartea funciara a Municipiului Buzau, apreciindu-se si ca aceste doua litigii - unul suspendat si celalalt in care petentii nu au calitatea de parti - nu indeplinesc conditiile de notare in cartea funciara. Registratorul avea obligatia de a verifica daca litigiile solicitate a fi notate se poarta sau au legatura directa cu imobilul identificat ca fiind inscris in cartea funciara a municipiului Buzau iar aceasta cerinta nu a fost realizata de petenti prin cererea adresata biroului de carte funciara si nici prin inscrisurile justificativ, in certificatele de grefa anexate cererii nefiind evidentiat imobilul asupra caruia poarta procesul cu date de carte funciara sau numere cadastrale, si in mod corect s-a respins cererea de notare.
      Intimatii P. A. si L.R.D. au depus intampinare prin care au solicitat respingerea apelurilor in ce priveste fondul cauzei, ca neintemeiate, lasand la aprecierea instantei solutionarea motivului de apel referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a OCPI.    
      Intrucat solutia data de instanta de fond - Judecatoria Buzau este aceeasi in toate dosarele - nr. 6804/200/2007, nr. 6914/200/2007, nr. 6832/200/2007, nr. 6903/200/2007, nr. 6906/200/2007, nr. 6915/200/2007, nr. 7150/200/2007, nr. 7326/200/2007 iar motivele de apel formulate de fiecare dintre cele trei apelante sunt aceleasi in toate aceste dosare, la termenul de judecata din 17.03.2008 Tribunalul a dispus pe temeiul art. 164 cod procedura civila conexarea cauzelor.
      Examinand solutia primei instante sub aspectul criticilor formulate si in raport de dispozitiile legale incidente, Tribunalul constata urmatoarele:
      Este fondat apelul OCPI sub aspectul exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a acestuia in cauzele avand ca obiect plangere intemeiata pe art. 50 alin. 2 din Legea nr. 7/1996, republicata.  
      In acest sens Tribunalul retine solutia pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin decizia nr. 72 din 15.10.2007, conform careia, admitandu-se recursul in interesul legii, s-a stabilit ca in cauzele ce au ca obiect plangerile privind Cartea funciara intemeiate pe dispozitiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, republicata, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara nu are calitate procesuala pasiva.  Decizia pronuntata de ICCJ in recursul in interesul legii este obligatorie pentru instantele judecatoresti si fiind vorba despre o norma procedurala ea este de imediata aplicare.
In acelasi sens al lipsei calitatii procesuale pasive a OCPI instanta retine si ca adoptandu-se o solutie la cererea persoanei interesate, in materie de carte funciara, nu se urmareste realizarea unui drept sau unui interes al oficiului in contra petentului, iar hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila se comunica, din oficiu, biroului teritorial de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului si este opozabila OCPI conform art. 50 alin. 4 din Legea 7/1996 republicata, fara a fi nevoie de citarea OCPI in proces pentru opozabilitatea hotararii judecatoresti.
In ceea ce priveste natura litigiului in fata instantei de judecata, Tribunalul constata ca sustinerile apelantei sunt nefondate intrucat in speta cererea are caracter contencios si se solutioneaza dupa normele procedurale din materie contencioasa, si nu dupa cele necontencioase.  In cauza exista doua parti ce urmaresc realizarea unor interese contrare, una fata de cealalta, atat cuprinsul cererii introductive la instanta, cat si obiectiile ridicate in dosar de titularii drepturilor reale - de proprietate si de superficie - inscrise in cartile funciare in care se solicita notarea celor doua litigii determinand (in conformitate si cu dispozitiile art. 335 cod procedura civila) caracterul contencios al procedurii de fata.   
      Asa fiind, fata de constatarea lipsei calitatii procesuale pasive a OCPI nu se impune si cercetarea motivelor invocate de acesta pe fondul cauzei.
  Apelurile declarate de Municipiul Buzau prin Primar si de catre SC C. SA sunt nefondate si vor fi respinse pentru urmatoarele considerente:
      Prin cererile formulate la OCPI petentul intimat P.A. a solicitat notarea in cartea funciara a doua litigii, unul inregistrat pe rolul Judecatoriei Galati sub nr. 5144/233/2007 si celalalt inregistrat pe rolul Judecatoriei Buzau sub nr. 11103/2006, ambele avand legatura cu imobilul inscris in cartile funciare ale MUNICIPIULUI BUZAU, primul purtand chiar asupra actului in baza caruia s-a intabulat dreptul de proprietate in favoarea acestuia - respectiv Ordinul Prefectului nr. 146/2001, iar al doilea vizand reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului in discutie.
      Sub un prim aspect SC C. SA a sustinut ca instanta de fond a incalcat prevederile art. 73 alin. 2 din Regulamentul aprobat prin Ordinul 633/2006 prin aceea ca a dat eficienta unei cereri atat modificate cat si intregite prin inscrisuri noi, depuse dupa emiterea incheierii de carte funciara, prin care se incearca a se face legatura dintre imobil si cartea funciara, controlul judecatoresc limitandu-se numai la examinarea temeiniciei si legalitatii incheierii registratorului raportat doar la cererea cu care acesta a fost sesizat si la actele anexate acesteia.
      Sustinerile apelantei sunt nefondate pe de o parte pentru ca depunerea de inscrisuri doveditoare de catre petitionar in sprijinul plangerii depuse la OCPI si inaintate primei instante, referitoare la incheierile de carte funciara prin care s-a respins cererea de notare a unor litigii in cartile funciare ale unitatii administrative Municipiul Buzau, nu reprezinta o modificare si nici o intregire a cererii initiale, ce a pastrat acelasi obiect si este pe deplin dovedita, administrarea oricaror probe considerate necesare de parte fiind permisa in cadrul dosarelor civile potrivit normelor codului de procedura civila, cu care se completeaza prevederile art. 50 din Legea 7/1996 republicata (art. 52 din forma actualizata a legii dupa modificarea si completarea prin titlul XII al Legii 247/2005).
      Se constata ca art. 55 al 2 din Regulament interzice completarea sau modificarea cererii depuse la biroul de carte funciara dupa inregistrarea ei, aliniatul 3 al aceluiasi articol permitand completarea dosarului cererii cu actele necesare prin anexarea documentelor justificative la cererea initiala, iar art. 73 al 2 din Regulament stabileste ca cel ce a cerut inscrierea nu va putea modifica sau intregi, prin caile de atac exercitate, cererea pe care s-a intemeiat incheierea registratorului. Rezulta astfel ca ceea ce nu se poate intregi sau modifica nici in fata registratorului de carte funciara si nici in fata instantei este cuprinsul cererii formulate, nu continutul dosarului depus in justificarea ei si nu exista nici in textul Legii si nici in cel al Regulamentului o definire a termenilor de "modificare" si "intregire" in sensul indicat de catre apelanta, respectiv ca aceste notiuni ar include implicit si depunerea de inscrisuri justificative in sprijinul cererii.  
      Mai mult, norma indicata de apelanta in sustinerea acestui motiv de apel este o dispozitie a Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara aprobat prin ordinul ministrului de resort - Ordinul nr. 633/2006, ce nu poate fi aplicata cu prioritate de catre instanta de judecata atat timp cat dispozitiile legii speciale nr. 7/1996 republicata se completeaza sub aspect probator cu dispozitiile codului de procedura civila si mai ales atat timp cat instantele de judecata sunt tinute de normele imperative ale art. 21 din Constitutia Romaniei vizand accesul liber la justitie si art. 6 par.1 din Conventia drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului ce reglementeaza procesul echitabil si care se aplica de catre instante cu prioritate, conform art. 11 si 20 din Constitutie, in cazul inadvertentei dintre dreptul intern si tratatul international ratificat. 
      In acest sens Tribunalul retine, prin prisma dispozitiilor obligatorii ale art. 6 par. 1 din Conventie, ce se aplica prioritar, ca partii nu i se poate incalca dreptul de acces la o instanta si nici dreptul la un proces echitabil, aspecte la care s-ar ajunge daca, in conditiile in care plangerea se depune la autoritatea ce a emis incheierea de carte funciara contestata - OCPI si nu direct prin sesizarea instantei competente,   s-ar examina fara administrare de probe concludente si pertinente in faza de judecata. In consecinta, nu se poate retine ca prin administrarea dovezilor, considerate necesare de catre parte si concludente si utile de catre prima instanta,   s-a produs o modificare sau o intregire a cererii initiale adresata de petitionar biroului de carte funciara in vederea notarii litigiilor sus mentionate.   
      Mai mult, dreptul la un proces echitabil trebuie sa fie unul concret si efectiv si nu ipotetic si iluzoriu, astfel incat instanta nu poate indica, de plano, partii sa se adreseze cu o noua cerere autoritatii administrative (OCPI) la care sa ataseze si alte inscrisuri, respectiv cele depuse ca probatoriu in dosar, (existand posibilitatea ca cererea noua sa fie din nou respinsa, situatie care ar duce doar la prelungirea duratei procedurii), avand indatorirea de a examina atat sustinerile petentului, ale intimatelor cat si de a analiza temeinic probatoriul administrat.    
      Pe de alta parte chiar din actele depuse de petent la OCPI, adica atasate cererii initiale, certificatele de grefa nr. 5144/233/2007 si nr. 11103/2006 rezulta cu eficienta atat interesul pentru notarea litigiilor, determinat de calitatea petentului de parte, respectiv, intervenient in interes propriu, cat si legatura cu imobilul descris in cartile funciare in care se solicita notarea litigiilor, determinata de obiectul asupra carora acestea poarta - anularea Ordinul Prefectului nr. 146/2001 pe baza caruia   s-a intabulat dreptul de proprietate in favoarea Municipiului Buzau in cartile funciare, precum si reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului in discutie.  
      Referitor la celalalt motiv de apel ce se regaseste atat in apelul Municipiului Buzau, cat si in cel al SC C., si anume ca nu exista legatura cu imobilul din cartile funciare in care se cere notarea litigiilor iar imobilul nu este identificat prin identificatorul unic, Tribunalul constata ca in fiecare dintre cererile adresate OCPI s-a indicat solicitarea de notare a litigiilor privind imobilul teren situat in strada Unirii, zona delimitata de S. SA si Pod Maracineni, pentru care rezulta ca   s-a intabulat dreptul de proprietate, prin incheierea nr. 8764 data in 31.10.2002, in baza Ordinului Prefectului nr. 146/24.07.2001, in favoarea Municipiului Buzau, imobil inscris initial in Cartea Funciara sub nr. 10225 a localitatii Buzau cu nr. cadastrale 4846, 4847, 4848, ce au fost supuse ulterior dezmembrarii, rezultand aprox. 400 de carti funciare, in fiecare cerere fiind indicat atat numarul cadastral dupa dezmembrare cat si numarul noii carti funciare.
      Art. 26 alin. 4 din Legea 7/1996 republicata (art. 28 in forma actualizata) permite inscrieri in cartea funciara de trei feluri: intabularea pentru inscrierea definitiva a drepturilor reale, inscrierea provizorie a drepturilor reale sub conditia justificarii ulterioare si notarea avand ca obiect inscrierea drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice referitoare la starea si capacitatea persoanelor, actiunilor si cailor de atac in justitie precum si a masurilor de indisponibilizare in legatura cu imobilele inscrise in cartea funciara.
       Intrucat s-a solicitat notarea unui litigiu in cartea funciara a altei persoane, textul de lege aplicabil cererii petentului este, in lipsa unor prevederi exprese in lege cu privire la notare, cel general, aplicabil oricarei cereri adresate Biroului de publicitate imobiliara, respectiv art. 55 al 1 din Regulamentul aprobat prin Ordinul 633/2006, potrivit caruia cererea de inscriere adresata biroului va cuprinde: numele, prenumele si domiciliul solicitantului, actul de identitate, obiectul inscrierii, indicarea actului sau a actelor in masura sa justifice cererea, localitatea in care este situat imobilul, numarul cadastral al acestuia si numarul de carte funciara, dupa caz. Iar cererile formulate de petent indeplinesc toate aceste cerinte cuprinzand inclusiv numarul cadastral al imobilului si numarul cartii funciare. In acest sens in mod corect a apreciat prima instanta.
In ce priveste identificarea imobilului prin indicarea identificatorului unic cadastral, o asemenea cerinta se aplica, potrivit legii, astfel cum rezulta din coroborarea textelor art. 26 si art. 48 din forma republicata a Legii 7/1996 si art. 55 din Regulament, numai cererilor referitoare la intabularea dreptului de proprietate si inscrierea provizorie a acestui drept, astfel ca cererea privind notarea litigiului nu este supusa unei asemenea conditii.
      Notarea solicitata in speta avand ca obiect inscrierea actiunilor in justitie in legatura cu imobilele inscrise in cartea funciara indeplineste cerintele art. 26 alin. 4 din Legea 7/1996 republicata si art. 55 alin. 1 din Regulamentul aprobat prin Ordinul 633/2006, cererea adresata OCPI continand toate elemente necesare cerute de lege, iar legatura cu imobilul inscris in cartile funciare ale MUNICIPIULUI BUZAU este evidenta atat timp cat rezulta cu claritate ca primul litigiu poarta chiar asupra actului in baza caruia s-a intabulat dreptul de proprietate in favoarea municipiului - respectiv Ordinul Prefectului nr. 146/2001, iar al doilea vizeaza reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului in discutie.
Cat priveste motivele de apel expuse de Municipiul Buzau si care se refera la inexistenta unui titlu de proprietate care sa le confere petentilor intimati drept de proprietate asupra terenului pentru care se doreste notarea litigiului, la faptul ca acestia nu figureaza ca titulari de drepturi inscrise in cartea funciara, ca terenurile detinute de P. M. si P.A. se intindeau pe raza comunei Maracineni, fiind altele decat cele ce fac obiectul Ordinului Prefectului nr. 146/24.07.2001, toate acestea sunt straine de obiectul cauzei de fata intrucat petentul nu a solicitat inscrierea sau intabularea unui drept de proprietate asupra imobilului, a carui existenta sa trebuiasca dovedita cu un titlu de proprietate, ci doar notarea litigiilor ce poarta asupra respectivului imobil, facand dovada unui interes in solicitarea notarii si a unei legaturi intre imobilul asupra caruia poarta litigiile si cel inscris in cartile funciare ale Municipiului Buzau. Existenta dreptului de proprietate al autorilor, intinderea acestuia si vechiul amplasament fac obiectul altor litigii, si anume al celor a caror notare se solicita in cauza.   
      Referitor la faptul ca pe o parte din terenul pretins Municipiul Buzau a incheiat contractul de asociere in participatiune nr. 16064/05.10.2005 cu SC C. SA, aprobat prin HCL nr. 87/28.04.2005, locuintele din cartierul construit fiind contractate si platite de diversi cetateni, Tribunalul constata ca notarea litigiilor in cartea funciara nu are ca efect indisponibilizarea imobilului, ci are doar rol de publicitate imobiliara, in sensul ca la incheierea contractelor (de transmitere sau constituire de drepturi reale), ulterior notarii, dobanditorul va cunoaste existenta acestor litigii si nu va mai putea opune buna credinta vechiului proprietar. 
      Fata de cele retinute mai sus, vazand si dispozitiile art. 296 cod procedura civila, Tribunalul va admite apelul declarat de OCPI, va schimba in parte sentintele pronuntate de Judecatoria Buzau in sensul ca va constata lipsa calitatii procesuale pasive a acestuia, mentinand restul dispozitiilor si va respinge ca nefondate apelurile declarate de apelantii  MUNICIPIUL BUZAU prin PRIMAR si S.C. C. S.A.
Cererea de acordare a cheltuielilor de judecata formulata de intimati urmeaza a fi respinsa intrucat acestia nu au depus la dosar dovada efectuarii unor asemenea cheltuieli in apel (chitanta onorariu avocat).  Admite apelul declarat de O.C.P.I. in cauzele conexe.
Schimba in parte sentintele civile nr. 6279/02.11.2007, nr. 6285/02.11.2007, nr. 6280/02.11.2007, nr. 6122/26.10.2007, nr. 6123/26.10.2007, nr. 6125/26.10.2007, nr. 6306/02.11.2007, nr. 6293/02.11.2007 pronuntate de Judecatoria Buzau in dosarele nr. 6804/200/2007, nr. 6914/200/2007, nr. 6832/200/2007, nr. 6903/200/2007, nr. 6906/200/2007, nr. 6915/200/2007, nr. 7150/200/2007, nr. 7326/200/2007, in sensul ca admite exceptia si constata lipsa calitatii procesuale pasive a O.C.P.I. .
Mentine restul dispozitiilor.
Respinge ca nefondate apelurile declarate de apelantii MUNICIPIUL BUZAU prin PRIMAR si S.C. C. S.A. impotriva sentintelor civile nr. 6279/02.11.2007, nr. 6285/02.11.2007, nr. 6280/02.11.2007, nr. 6122/26.10.2007, nr. 6123/26.10.2007, nr. 6125/26.10.2007, nr. 6306/02.11.2007, nr. 6293/02.11.2007 pronuntate de Judecatoria Buzau in dosarele nr. 6804/200/2007, nr. 6914/200/2007, nr. 6832/200/2007, nr. 6903/200/2007, nr. 6906/200/2007, nr. 6915/200/2007, nr. 7150/200/2007, nr. 7326/200/2007 in contradictoriu cu intimatii P.A., domiciliat in Germania si L. R. D.,  ambii reprezentati prin procurator T.D. S.
Respinge ca nedovedita cererea de acordare a cheltuielilor de judecata formulata de intimatii P.A. si L. R.
Definitiva.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Carte Funciara

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Inadmisibilitatea notarii unui drept de creanta in favoarea proprietarului inscris in cartea funciara. Intoarcerea executarii. Competenta materiala. Art. 522 Cod proc.civ. – inadmisibilitatea actiunii formu - Decizie nr. 66 din data de 22.03.2012
Prestatie tabulara - Decizie nr. 900 din data de 15.11.2012
Anularea incheierii de notare in cartea funciara - Decizie nr. 284 din data de 12.05.2011
Anulare Incheiere de intabulare - Decizie nr. 216 din data de 11.06.2010
Actiune de sistare indiviziune - Decizie nr. 233 din data de 21.06.2010
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 1056 din data de 11.05.2009
INSCRIEREA IN CF A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA CONSTRUCTIEI AUTORIZATE PE NUMELE CONCUBINILOR FARA A FI STABILITE COTE PARTI DIN DREPTUL DE PROPRIETATE - Decizie nr. 537/R din data de 16.04.2014
PLANGERE IMPOTRIVA INCHEIERII DE CARTE FUNCIARA - ADMISIBILITATE - Decizie nr. 1163/R din data de 13.06.2012
Rectificarea inscrisurilor de carte funciara. - Decizie nr. 255/R din data de 08.10.2008
Inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in temeiul art. 47 din legea nr. 7/1996. Calitatea de persoana interesata. - Decizie nr. 75/R din data de 28.02.2008
Imobil preluat de stat printr-un act de cedare fortata. - Decizie nr. 170/R din data de 07.05.2007
Plangere carte funciara. Calitatea procesuala activa a notarului public. Calitatea procesuala pasiva a Oficiului de Cadastru si Publicitate imobiliara. - Decizie nr. 1/R din data de 31.01.2007
Intabulare drept real de proprietate in CF pe numere cadastrale noi. Necesitatea consimtamantului coproprietarului pentru terenul aflat in indiviziune fortata: - Decizie nr. 84/R din data de 03.02.2006
Cerere de inscriere in CF a unui drept real in baza unei „declaratii” prin care proprietarul de CF recunoaste un drept real - Decizie nr. 755/R din data de 28.11.2005
Cerere de notare in CF a dreptului de proprietate in baza unui inscris sub semnatura privata, conform art. 81 punctul 22 din Decretul Lege nr. 115/1938 - Decizie nr. 711/R din data de 22.11.2005
Carte funciara. Rectificarea inscrierilor asupra unor imobile gresit identificate. - Sentinta civila nr. 88/S din data de 16.03.2012
Plangere incheiere in carte funciara.Efectele notariei schimbarii denumirii persoanei juridice - Decizie nr. 276/Ap din data de 11.11.2011
Vanzare succesiva teren prin acte autentice.Neindeplinirea conditiilor legale privind nulitatea contractului pentru cauza ilicita. Inexisten?a inscrierii dreptului in cartea funciara, anterior vanzarii. - Decizie nr. 72/R din data de 28.01.2011
Comercial - actiune in constatare - si inscriere in C.F. - Decizie nr. 236/R din data de 26.02.2010
Rezolutiune contract - Sentinta civila nr. 305/C din data de 18.03.2009