InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

COMERCIAL : Actiune in pretentii. Exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantei, invocata din oficiu de catre instanta fondului

(Decizie nr. 13596 din data de 31.05.2011 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau


1.) Obiectul actiunii
        Prin actiunea  inregistrata la Judecatori Buzau  sub numarul  13596/200/2009 din 17.12.2009, reclamanta  A.P. CT 1-1B  Micro XIV Buzau a chemat  in judecata  pe  parata SC X SA  Bucuresti - Filiala Buzau  solicitand  ca  prin hotararea ce se va  pronunta  sa  fie  obligata  la  plata  sumei  de 4.000 lei - despagubiri , cu cheltuieli de judecata.
2.)- Motivarea  actiunii
        2.1.)- In fapt , reclamanta  a sustinut  ca  parata , fara  sa aiba  acordul sau  a instalat  in mod  abuziv  cablurile necesare transmiterii semnalului de televiziune , gaurind peretii casei scarii si fara sa repare distrugerile  cauzate prin montaj.
        2.2.)- Reclamanta nu a indicat  temeiul de drept al actiunii formulate.
       3.) - Intampinarea 
        3.1.)- Parata a formulat intampinare  conform art. 115-118 din Codul de procedura civila , prin care a solicitat respingerea  actiunii  ca  neintemeiata , sustinand  ca a montat cablurile necesare in vederea  furnizarii serviciilor de telecomunicare cu acordul proprietarilor  apartamentelor din blocul respectiv, conform tabelului anexat (filele 7-8) .
       4.)-Probe
        In sprijinul sustinerilor formulate  prin actiunea  introductiva si  prin intampinare, partile  in proces  au  depus  la dosar inscrisuri ( filele 14-15) ,35-42,52) instanta incuviintand  cererea  reclamantei  de administrare a probei testimoniale ( filele 28,29).
       5. )- Solutia instantei fondului
        5.1.)-  Prin sentinta nr. 7412din 19.11.2010 pronuntata de Judecatoria Buzau s-a admis exceptia  lipsei calitatii procesual active  a reclamantei , invocata din oficiu de catre  instanta , dispunandu-se prin consecinta  respingerea  actiunii.
        5.2.) - Pentru a hotari astfel , instanta  fondului  a retinut  ca reclamanta a introdus actiunea  in nume  propriu si nu  in numele proprietarilor condominiului,   pretins pagubiti prin executarea lucrarilor de catre  parata.
    6. Recursul
        6.1.)- Impotriva sentintei  a declarat recurs  reclamanta in termen  legal  conform art. 301 din Codul de procedura civila , criticand-o pentru  nelegalitate si netemeinicie , potrivit  motivelor de recurs  depuse  la dosar  in baza art. 303.
        6.2.)   - In expunerea  motivelor de recurs , reclamanta a invocat  in esenta gresita admitere de catre  instanta a exceptiei lipsei calitatii procesual active  desi actiunea a fost introdusa in baza  cererii    proprietarilor condominiului, pagubiti prin modul  de executare a lucrarilor .
       7.)- Constatari  
        7.1.) Examinand sentinta atacata in raport  de actele  si lucrarile dosarului , de prevederile  legale  incidente  cauzei , de criticile  formulate ,precum si din oficiu  conform art. 3041  din Codul de procedura civila, tribunalul a constatat ca recursul declarat este neintemeiat.
        7.2.)- S-a avut  in vedere in acest  sens  ca reclamanta-recurenta nu a produs  dovada  la fond si nici in recurs  ca actiunea in dezdaunare a fost introdusa in numele proprietarilor  apartamentelor din acel condominium.
        7.3.) -In schimb , intimata -parata a dovedit cu tabelul depus  la filele 9-12 dosar  fond  ca a executat lucrarea de cablare in vederea  furnizarii  serviciilor de telecomunicare la cererea majoritatii proprietarilor apartamentelor situate in blocul 10 B scarile A si C din cartierul Micro XIV  Buzau.
    8. ) -Solutia tribunalului
   8.1.)- In raport de  situatia  in fapt expusa , tribunalul apreciaza ca  instanta  fondului  a invocat  si a admis in mod corect  exceptia  lipsei  calitatii procesual  active  a reclamantei , respingand prin consecinta actiunea formulata .
   8.2.) - Pentru considerentele ce preced , in baza art. 312 alin 1 din  Codul de procedura civila  s-a respins  ca  neintemeiat recursul declarat  de reclamanta  impotriva  sentintei nr. 7412 pronuntata de Judecatoria Buzau in dosarul nr. 13596/200/2009 in contradictoriu cu parata SC X SA  .
   

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011