InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

COMERCIAL : Actiune in restituirea pretului bunului livrat, cu defectiuni. Incidenta clauzelor contractuale. Mentinerea solutiei instantei fondului

(Decizie nr. 8805 din data de 31.05.2011 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau


 
     1)- Obiectul actiunii
     Prin actiunea inregistrata  la Judecatoria Buzau sub nr.  8805/200/2009  din 20.08.2009 , reclamanta SC N.P.G. SRL  Maracineni  a chemat in judecata  pe  parata  SC E.  SRL Brasov ,solicitand  ca  prin hotararea  ce se va  pronunta  sa  fie  obligata  la  plata  sumei de  26.116,53  lei - prejudiciu  produs  prin nerespectarea obligatiilor  contractuale ,  cu cheltuieli de judecata .
     2.) - Motivarea actiunii
   2.1.) - In fapt , reclamanta a sustinut  ca in baza  contractului  nr. 23/27.09.2005, parata  i-a livrat  un distribuitor  carburant seria  032/2007  conform facturii fiscale nr. 5588673/1.08.2007 , pe care  l-a vandut ulterior  societatii Comerciale T.A.SRL Calarasi. Urmare sesizarilor beneficiarului distribuitorului in sensul ca bunul prezinta defectiuni tehnice , desi a notificat parata fie sa-l inlocuiasca fie sa-i restituie pretul, parata nu si-a  indeplinit  obligatia  asumata prin  contract si certificatul  de garantie .
2.2.) - In drept , reclamanta  a invocat dispozitiile art. 1.073 din Codul civil .
3.)- Intampinarea
Parata a formulat intampinare  conform art. 115-118  din Codul de procedura civila , invocand  pe cale de exceptie  netimbrarea  si  prematuritatea  introducerii actiunii , iar  pe fond netemeinicia  pretentiilor  remise , intrucat reclamanta  nu a dovedit  existenta  si  intinderea  prejudiciului si nici  acoperirea  acestuia  catre  societatea achizitor  al distribuitorului ( filele 19-20) .
4. ) - Probe 
In sprijinul  actiunii  reclamanta  a depus  la dosar  inscrisuri ( filele 4-20 , 40-43, 48-52,77 ), iar  parata  nu a solicitat administrarea  de probe .
5. ) - Solutia instantei fondului
         5.1. ) - Prin incheierea  din  17.03.2010, instanta  fondului a constatat  ca s-a achitat  timbrajul  legal , respingand exceptia  de prematuritate  a introducerii actiunii  in raport de somatia  de  plata ce a facut  obiectul dosarului nr. 7506/200/2008 ( filele 42-43).
5.2.) - Prin sentinta nr. 7361 din 17.11.2010 pronuntata de  Judecatoria Buzau s-a admis in parte actiunea , parata  fiind obligata sa  plateasca  reclamantei  suma de 13.094,36 lei , reprezentand valoarea facturilor  seria BGR nr. 1158677/11.06.2008 si seria TTA  nr. 200845/25.06.2008 emise de SC .B G. Romania SA.
5.3.) - Pentru a hotari astfel , instanta fondului , a retinut in baza  probatoriului administrat  ca in baza  contractului  nr. 23 din 7.09. 2005, parata  i-a  livrat  reclamantei  un distribuitor  carburant  conform  facturii fiscale  nr. 5588673/1.8.2007, pe care la randul sau  l-a instrainat  beneficiarului  SC T.  A. SRL Calarasi.
   5.4.)- Cu adresa  nr. 54/25.06.2008, beneficiarul distribuitorului i-a comunicat  paratei ca  acesta  prezinta  probleme  tehnice  la  partea electronica  si electrica  si  la sistemul de  masurare , cauzandu-i un   prejudiciu  in suma  de 11.561,45 lei  la  perioada 2.08.2007- 24.06.2008 , conform  facturii seria  TTA nr. 200845/25.06.2000, ce  reprezinta  contravaloarea  pierderii cantitatii  de 5. 715 lei carburant .
       5.5.)- Urmare sesizarilor  primite,  distribuitorul a fost  verificat  metrologic , contravaloarea  serviciilor  prestate si achitate de parata insumand 1.532,91 lei, conform facturii  seria BGR nr. 1158677/11.08.2008.
    5.6.)- In raport de situatia  in fapt expusa si de  prevederile art. IV. 2 lit c) din contract  prin care  s-a  instituit  obligatia  furnizorului  de remediere a oricarei  defectiuni  in termen de maximum 24  ore  de  la  momentul  instiintarii   si respectiv  ale art. 2 din contract  prin care  s-a  instituit  un termen de garantie  de 24 luni , instanta  fondului  a apreciat  ca actiunea  este  intemeiata .
6.) - Recursul
6.1.) - Impotriva sentintei  a declarat recurs  reclamanta in termen  legal conform  art. 301 din Codul de procedura civila, criticand-o  pentru  nelegalitate  si  netemeinicie  potrivit  motivelor de recurs  depuse la dosar  in baza art. 303.
      6.2.)- In expunerea  motivelor de recurs , parata a invocat exceptia  lipsei calitatii  sale  procesual  pasive  in raport de inscrisurile avute in vedere  de catre  instanta  fondului , invederand ca : ambele facturi sunt  emise  in contul reclamantei, nu s-a precizat in ce consta  executarea  necorespunzatoare  a obligatiilor  asumate ,  nu s-au administrat  probe de natura sa ateste  ca ar fi fost  notificata de reclamanta , nu  a fost anuntata  in cursul anului  2007 cu  privire  la pretinsele defectiuni , la data  livrarii  distribuitorului  a predat  cumparatorului  si buletinul  de verificare  metrologica  initiala , cele periodice  intrand in obligatia proprietarului .
6.3.)- In subsidiar , pe fond , recurenta a solicitat  modificarea  sentintei atacate  in sensul respingerii  actiunii  ca  neintemeiate .
7. )- Constatari
      Examinand  sentinta atacata  in raport de actele si  lucrarile dosarului, de  prevederile  legale incidente  cauzei , de  criticile  formulate  precum si din oficiu  conform art. 304 1  din Codul de procedura civila , tribunalul a constatat :
      7.1.) - In baza  probatorului  administrat  , instanta  fondului a retinut  in mod  corect  si  motivat  ca  parata datoreaza  reclamantei suma de 11.561,45 lei , conform  facturii TTA 200845/25.06.2008, reprezentand  prejudiciu cauzat  beneficiarului   distribuitorului  livrat in executarea contractului nr. 23/7.09.2005, la care  se adauga  si suma de 1.532,91 conform facturii BGR/1158677/11.06.2008, reprezentand  contravaloarea  serviciilor  de verificare  metrologice efectuate .
7.2.)- Apararile  formulate  de recurenta in sensul  lipsei calitatii sale  procesual  pasive sunt neintemeiate , in conditiile  in care  bunul livrat  reclamantei in derularea contractului  incheiat , ulterior  valorificat  catre  o  terta  societate - utilizator , prezenta  grave defectiuni de natura sa  conduca la  pierderi  de carburant , modalitatea de facturare corespunzand  intocmai  particularitatilor  cauzei deduse judecatii.
7.3.)- Conform probelor administrate , distribuitorul livrat reclamantei , facturat in acest sens  la data de 1.08.2007, prezenta  deja  defectiuni  la  perioada  de exploatare asumata  de utilizatorul acestuia : SC T. A.  SRL Calarasi /2.08.2007- 24.06.2008 , incadrandu-se  astfel  in garantia  instituita  la art. II. 2. din contract.
7.4.) - Contrar  sustinerilor formulate de recurenta  impotriva  evidentei , potrivit dispozitiilor art. IV.2 lit. c ) din contract,"  furnizorului  ii revine  obligatia de remediere  a oricarei defectiuni  in termen de 24  ore  din momentul  primirii instiintarii  de  la  cumparator "( neintrand in discutie  pretinsa  conditie  de instiintare  in termen de 24  ore in cazul  unor  eventuale defectiuni) .
7.5.) - Probele administrate  in cauza si anume adresele  depuse  la filele  4,6,8 dosar  precum  si somatia  de plata inregistrata la data  de 8.10.2008 : fila 40 , atesta neechivoc faptul ca parata  recurenta a fost instiintata  in mod sistematic asupra defectiunilor  pe  care  le prezenta  bunul livrat , demersuri ce  nu s-au  soldat cu vreun rezultat.
7.6.)- In contextul expus  si in masura in care  parata nu a dat curs  notificarilor primite , era firesc  sa se procedeze  inclusiv  la verificarea metrologica a  bunului ce  prezinta defectiuni  in exploatare  la numai o zi  dupa facturare ( a se vedea  in acest factura nr. 55886732/1.08.2007 emisa de parata : fila 51  si respectiv adresa  nr. 54/25.06.2008 care  marcheaza  perioada  pierderilor datorata defectiunilor  majore constatate : 2.08.2007- 24.06.2008, fila 77).
8. ) - Solutia   tribunalului
      Pentru  considerentele ce preced , apreciindu-se  asupra  legalitatii si  temeiniciei sentintei atacate , in baza art. 312 alin. 1 din Codul de procedura  civila s-a respins ca neintemeiat  recursul declarat  de  parata SC E. SRL, impotriva sentintei  nr. 761/17.11.2010 pronuntata de Judecatoria  Buzau  in dosarul nr. 8805/200/2009 in contradictoriu cu reclamanta SC N. P. G. SRL .

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011