InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Constanta

Valabilitatea unei decizii de stabilire a drepturilor de pensie se analizeaza de instanta in baza inscrisurilor din dosarul administrativ care au stat la baza emiterii acesteia, fara a putea fi luate in considerare adeverinte care nu se regaseau in dosaru

(Sentinta civila nr. 175 din data de 21.01.2015 pronuntata de Tribunalul Constanta)

Domeniu Pensii | Dosare Tribunalul Constanta | Jurisprudenta Tribunalul Constanta

Titlu:
Valabilitatea unei decizii de stabilire a drepturilor de pensie se analizeaza de instanta in baza inscrisurilor din dosarul administrativ care au stat la baza emiterii acesteia, fara a putea fi luate in considerare adeverinte care nu se regaseau in dosarul
Cuprins:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta, sectia I civila sub nr. 2040/118/2014, reclamantul ... a solicitat in contradictoriu cu parata ... ca instanta sa pronunte o hotarare prin care sa se dispuna modificarea deciziei emise de parata sub nr. 330697/23.12.2013, in sensul retinerii si a calcularii corecte a drepturilor de pensie stabilite in favoarea reclamantului, cu cheltuieli de judecata.
In fapt, reclamantul sustine ca a urmat procedura prealabila conform art. 149 din Legea nr. 263/2010, dar a primit un raspuns nefavorabil prin adresa nr. 2240/18.02.2014.
Reclamantul a invederat ca parata nu a avut in vedere statele de plata pentru intreaga perioada in care a fost angajat la _, desi organul teritorial de pensii putea face un asemenea demers.
Reclamantul a mai aratat ca la stabilirea punctajului nu a fost avut in vedere si sporul pentru conditii grele de munca (7%), de care a beneficiat in mod permanent si care se regaseste in statele de plata pe care le-a evocat.
In drept, s-a invocat art. 151 al. 2 din Legea nr. 263/2010.
In probatiune, s-a solicitat administrarea probei cu inscrisuri si expertiza contabila.
Reclamantul a solicitat ca judecata sa se faca si in lipsa sa.
Au fost anexate actiunii contestatie administrativa, decizia nr. 330697/23.12.2013, carte de identitate, adresa emisa de angajator, raspunsul _ nr. 2240/18.07.2014.
In aparare, parata ... a depus la dosar intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata.
Parata a invederat ca a emis in data de 01.11.2013 o decizie de recalculare a drepturilor de pensie in temeiul art. 107 al. 1 din Legea nr. 263/2010, fiind adaugat stagiul de cotizare realizat in perioada 01.11.2010-01.05.2011, care nu fusese fructificat prin decizia nr. 330697/19.12.2013, dar care este evidentiat in adeverinta nr. 143150/18.12.2013 emisa de _.
In drept, s-au invocat art. 205-208 C. Pr. Civila, Legea nr. 263/2010.
Parata a anexat dosarul administrativ.
La dosar a fost anexat raportul de expertiza intocmit de expertul contabil _ (filele nr. 126 si urm.).
Actiune scutita de la plata taxei judiciare de timbru.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine:
Reclamantul ... este beneficiarul deciziei nr. 330697/23.12.2013 privind acordarea pensiei pentru limita de varsta, emisa de parata _.
Impotriva acestei decizii reclamantul a formulat contestatie administrativa, prin care a solicitat paratei sa obtina statele de plata pentru intreaga perioada in care a fost angajat al _, motivand ca fostul angajator a refuzat sa i le puna la dispozitie.
Cu adresa nr. 2240/18.07.2014, parata a invederat ca drepturile de pensie ale reclamantului au fost corect calculate, intrucat a adaugat stagiul de cotizare realizat in perioada 01.11.2010-01.05.2011, care nu fusese fructificat prin decizia nr. 330697/19.12.2013, dar care este evidentiat in adeverinta nr. 143150/18.12.2013 emisa de _.
Instanta retine ca reclamantul contesta pe de o parte punctajul mediu anual stabilit prin decizia contestata, iar pe de alta parte a invocat lipsa de diligenta a paratei, care nu a raspuns pozitiv solicitarii sale de a fi anexate la dosarul administrativ statele de plata pentru intreaga perioada in care a fost angajat al _.
In legatura cu primul aspect, instanta constata ca decizia contestata reprezinta o decizie de revizuire emisa in temeiul art. 107 al. 1 din Legea nr. 263/2010, prin care s-a fructificat stagiul de cotizare realizat in perioada 01.11.2010-01.05.2011, conform adeverintei emise de _.
Raportul de expertiza intocmit in cauza de expertul contabil ... releva o diferenta infima fata de punctajul stabilit de parata (0,00013 puncte), fara impact asupra pensiei brute cuvenite reclamantului.
Expertul a facut precizarea ca la stabilirea punctajului mediu anual si a drepturilor de pensie cuvenite reclamantului au fost avute in vedere toate inscrisurile aflate in dosarul administrativ.
Expertiza contabila nu are forta probanta absoluta, ponderea sa fiind egala cu a oricarui alt mijloc de proba. Eficienta raportului de expertiza contabila ca mijloc de proba cu fundamentare stiintifica este determinata de contributia sa la solutionarea cauzei, dar si de corelatia cu alte probe.
Or, instanta constata ca expertul a stabilit ca exista concordanta intre concluziile raportului de expertiza si cele stabilite prin decizia contestata, motiv pentru care instanta va retine ca drepturile de pensie cuvenite reclamantului au fost in mod corect calculate prin decizia contestata, ale carei statuari au fost validate prin expertiza efectuata in cauza.
Pe de alta parte, valabilitatea unei decizii de stabilire a drepturilor de pensie se analizeaza de instanta in baza inscrisurilor din dosarul administrativ care au stat la baza emiterii acesteia, fara a putea fi luate in considerare adeverinte care nu se regaseau in dosarul administrativ la acel moment.
Este interesul reclamantului sa se adreseze fostului angajator sau detinatorului arhivei acestuia pentru a obtine toate inscrisurile relevante in privinta stabilirii intinderii drepturilor de pensie si la nevoie sa-l actioneze pe angajator in instanta pentru ca acesta sa-si indeplineasca obligatia legala.
La ultimul termen de judecata reclamantul prin aparator a solicitat amanarea cauzei pentru a face demersuri la fostul angajator si a se comunica salariile brute realizate pe perioada activitatii la _, insa instanta nu poate verifica legalitatea deciziei nr. 330697/23.12.2013 in baza unor adeverinte ulterioare datei emiterii acesteia.
Pentru toate considerentele expuse mai sus, vazand si concluziile raportului de expertiza intocmit in cauza, instanta va respinge actiunea ca nefondata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge actiunea formulata de reclamantul ... domiciliat in _in contradictoriu cu parata ... cu sediul in _,ca nefondata.
Cu apel in 30 de zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Constanta.
Pronun?ata in ?edin?a publica, azi 29 ianuarie 2015.

    PRE?EDINTE,    ASISTEN?I JUDICIARI
     _               _

   GREFIER,
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010
CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL - Sentinta civila nr. 282/LM/2010 din data de 10.12.2010
PENSIE DE INVALIDITATE. POSIBILITATEA CUMULARII CU VENITURI REALIZATE DIN PRESTAREA UNEI ACTIVITATI IN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA. - Sentinta civila nr. 980/LM/2009 din data de 14.05.2009
Contestatie decizie de pensionare - Sentinta civila nr. 1180/LM/2007 din data de 28.12.2007
1. Decizie de stabilire a pensiei de serviciu in baza Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Conditii de acordare. - Decizie nr. speta 9 din data de 14.01.2008
4. Anulare Decizie pentru stabilirea pensiei pentru limita de varsta si munca depusa. Valorificarea indemnizatiei de conducere conform inregistrarilor din carnetul de munca. - Sentinta civila nr. speta 8 din data de 14.01.2008
Contestatie impotriva deciziei de revizuire a pensiei - Sentinta civila nr. 413 din data de 29.03.2012
Recalcularea pensiei cu luarea in calcul al veniturilor obtinute in acord global - Sentinta civila nr. 643 din data de 07.05.2012
Anulare decizie de debit emisa ca urmare a cumulului pensiei de invaliditate de gr. III. cu alte venituri. - Sentinta civila nr. 496 din data de 23.04.2012
Sume retinute din pensie reprezentand contributie de asigurari sociale in procent de 5.5%. - Sentinta civila nr. 405 din data de 21.04.2011
Contestatie impotriva Deciziei de pensionare - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2011
Abandon de familie. Modificarea sanctiunii in apel. - Decizie nr. 147 din data de 26.04.2010
Abandon de familie .Achitarea debitului restant la plata contributiei la pensia de intretinere in timpul procesului ,Suspendarea conditionata a executarii pedepsei - Decizie nr. 133 din data de 19.04.2010
Contestatie impotriva deciziei de recalculare a pensiei de serviciu - Sentinta civila nr. 1187 din data de 18.11.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 629 din data de 17.07.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 118 din data de 27.01.2011
Transformare pensie de serviciu in pensie de asigurari sociale - Sentinta civila nr. 1253 din data de 30.11.2010
Ajutor acordat militarilor la cu ocazia trecerii in rezerva - Sentinta civila nr. 1174 din data de 18.11.2010