Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Transformare pensie de serviciu in pensie de asigurari sociale

(Sentinta civila nr. 1253 din data de 30.11.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Pensii | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca prin contestatia formulata la 12.10.2010 contestatoarea R. R in contradictoriu cu intimata Casa jud. de pensii, a solicitat anularea deciziei de pensionare nr.143662 emisa de intimata la 1.09.2010.
In motivarea contestatiei se arata ca, decizia prin care i s-a redus pensia afecteaza drepturi patrimoniale stabilite anterior. Intrarea in vigoare a dispozitiilor Legii nr.119/2010 care impune anularea pensiilor de serviciu pentru persoanele care au facut parte din personalul auxiliar in sistemul de justitie, nu poate afecta drepturile la pensie deja stabilite. Este perfect adevarat ca norma juridica noua nu afecteaza pensia pentru lunile scurse anterior intrarii sale in vigoare, urmand sa afecteze pensia incepand cu luna septembrie 2010, insa acest fapt nu se datoreaza faptului ca legea nu are caracter retroactiv, ci a insasi naturii obligatiei pe care si-a asumat-o prin art. 68 din Legea nr.567/2004. Pensia speciala este o prestatie periodica, lunara, pe care statul s-a angajat sa o plateasca fostilor angajati in serviciile auxiliare din justitie, nu o suma stabilita lunar prin acte normative diferite. Obligatia statului este unica, cu executare periodica, nu o suma de obligatii care pot fi modificate de la luna la luna. Potrivit dispozitiilor Legii 567/2004, persoanele pensionate au dreptul de a primi lunar o indemnizatie de 80% din salariul avut. O norma care intervine ulterior si modifica acest cuantum este, in mod inevitabil, o norma care se aplica retroactiv, modificand o valoare care era deja stabilita.
Or, orice norma juridica care se aplica retroactiv, contravine dispozitiilor art. 15 din Constitutie, care interzice retroactivitatea normelor juridice.
Din dec. nr.57/2006 si 120/2007 ale Curtii Constitutionale, rezulta ca, o norma care sa conduca la reducerea pensiilor, este in vadita contradictie cu Constitutia romana, astfel incat se impune anularea acesteia.
Faptul ca prin decizia nr.873/2010 Curtea Constitutionala a respins obiectia de neconstitutionalitate a Legii nr.113/2010. nu poate conduce la o alta concluzie. In primul rand, trebuie subliniat ca, potrivit art. 147 din Constitutie, numai deciziile prin care se constata neconstitutionalitatea unei legi, produc efecte in plan juridic. O decizie prin care se constata constitutionalitatea unei norme juridice nu produce nici un efect.
Pe de alta parte, in aceeasi zi si in aceeasi decizie, judecatorii Curtii Constitutionale au decis ca reducerea pensiilor magistratilor – inclusiv a lor – prin anularea pensiei speciale a acestora, este neconstitutionala.
Prin intampinare, intimata a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata intrucat prin emiterea deciziei atacate s-au aplicat dispozitiile legale asupra carora Curtea Constitutionala s-a pronuntat si a retinut ca nu incalca legea fundamentala pentru ca afecteaza pensia speciala numai pentru viitor si numai in ceea ce priveste cuantumul.
Se arata ca nu se incalca nici dreptul la proprietate pentru ca dreptul la pensie nu e afectat si nici componenta contributiva a acestuia.
In drept, se invoca Legea nr.119/2010, Codul de pr. civila, HG nr.737/2010 si Legea nr.19/2000.
Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul apreciaza ca prezenta contestatie este neintemeiata si va fi respinsa pentru considerentele pe care le vom arata in continuare.
Contestatoarea este pensionara, beneficiind de o pensie de serviciu in baza art. 68 din Legea nr.567/2004, ca fost angajat in serviciile auxiliare ale justitiei.
Urmare a adoptarii Legii nr.119/2010 pensia de serviciu a devenit pensie, in intelesul Legii nr.19/2000, iar pensia contestatoarei a fost recalculata conform acestei din urma legi, suferind o reducere.
Contestatoarea sustine ca aceasta reducere incalca atat constitutia cat si art. 1 din Protocolul aditional nr-1 la CEDO, intrucat ii afecteaza dreptul de proprietate asupra pensiei; se incalca principiul neretroactivitatii legilor si principiul nediscriminarii, pentru ca dificultatile economice ale statului se rasfrang asupra unui grup restrans de pensionari (care isi vad redusa pensia) in timp ce ceilalti pensionari nu suporta nici o reducere (cauza Buchen c/a Cehia, pronuntata de CEDO in 2002).
Nici unul dintre aceste argumente nu este justificat.
In primul rand, prin Legea nr.119/2010 categoriile de pensionari vizate nu si-au pierdut dreptul la pensie, ci le-a fost afectat doar cuantumul pensiei, masura fiind impusa de resursele sistemului de pensii si de indicatorii socio – economici care arata nivelul de sustenabilitate al acestui sistem.
Chiar Curtea Europeana a Drepturilor Omului sesizata cu incalcari ale dreptului de proprietate ca urmare a diminuarii pensiilor, a apreciat ca o astfel de ingerinta nu este de tipul „privarii de proprietate” (hotararea din 2.02.2010 Aizupurua Ortiz c/a Spaniei).
Necesitatea asigurarii unui just echilibru intre exigentele intereselor generale ale comunitatii si interesele de aparare a drepturilor fundamentale ale individului, se reflecta si in structura art. 1 din Protocolul nr.1 si se concretizeaza in necesitatea existentei unui raport rezonabil de proportionalitate intre mijloacele folosite si scopul urmarit. Ca urmare, verificarea acestui echilibru presupune analiza diferitelor interese in cauza si a conditiilor socio – economice generale care au impus luarea masurii respective.
De asemenea, Curtea Europeana a admis ca, statele au posibilitatea de a aduce anumite limitari (in cazul despagubirilor acordate) raportat la situatia sa economico – financiara.
In ceea ce priveste retroactivitatea se retine ca, Legea nr.119/2010 produce efecte numai pentru viitor si numai in ceea ce priveste cuantumul pensiei, nefiind afectate sumele obtinute cu titlu de pensie de serviciu, anterior intrarii in vigoare a legii.
Nici principiul nediscriminarii nu este incalcat intrucat prin recalcularea pensiei impusa de Legea nr.119/2010 sunt afectate pensiile tuturor persoanelor aflate in situatii similare (beneficiari ai unor pensii de serviciu), iar pensia recalculata este identica cu cea prevazuta pentru toate categoriile de pensionari, conform Legii nr.19/2000.
De altfel, asupra acestor aspecte s-a pronuntat Curtea Constitutionala prin decizia nr.873/2010 prin care s-a retinut ca dispozitiile Legii nr.119/2010 sunt constitutionale.
Pentru toate aceste motive, s-a respins contestatia.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010
CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL - Sentinta civila nr. 282/LM/2010 din data de 10.12.2010
PENSIE DE INVALIDITATE. POSIBILITATEA CUMULARII CU VENITURI REALIZATE DIN PRESTAREA UNEI ACTIVITATI IN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA. - Sentinta civila nr. 980/LM/2009 din data de 14.05.2009
Contestatie decizie de pensionare - Sentinta civila nr. 1180/LM/2007 din data de 28.12.2007
1. Decizie de stabilire a pensiei de serviciu in baza Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Conditii de acordare. - Decizie nr. speta 9 din data de 14.01.2008