Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Anulare decizie de debit emisa ca urmare a cumulului pensiei de invaliditate de gr. III. cu alte venituri.

(Sentinta civila nr. 496 din data de 23.04.2012 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Pensii | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca s-a inregistrat la aceasta instanta contestatia formulata de catre contestatoarea S. D. R. in contradictoriu cu intimata Casa Judeteana de Pensii solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna :
- Suspendarea executarii deciziei nr. 71518 din 2.03.2012 pana la solutionarea irevocabila a cererii:
- Anularea deciziei nr. 71518 din 2.03.2012.
In motivarea contestatiei se aratau urmatoarele:
Contestatoarea este pensionara de invaliditate grad III cu drept de munca jumatate de norma, iar in perioada 20.10.2011-03.11.2011 a avut incheiata o Conventie civila de prestari servicii cu Institutia Prefectului Judetului Sibiu, inregistrata cu nr.12861/804/27.09.2011 pentru efectuarea Recensamantului populatiei si al locuintelor 2011(anexat copie), iar veniturile care i s-au platit in luna decembrie 2012 au fost legale ca urmare a unei prestatii efectuate tot legal.
Considera ca prevederile legale invocate de catre Casa Locala de Pensii Medias nu au sustinere, deoarece la art.69 lit.”c” din Legea nr.263/2010 se stipuleaza faptul ca „persoana putand sa presteze o activitate profesionala, corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal de munca”, ori in conventia incheiata nu este stabilita nicio perioada zilnica de timp. Mai mult de atat la art.114 alin.1 lit.”f” din aceeasi lege se mentioneaza”In sistemul public de pensii, plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze:
f) pensionarul de invaliditate, incadrat in gradul III, se regaseste in una din situatiile prevazute la art.6 alin.(1) pct. I sau II, depasind jumatate din programul normal de lucru al locului de munca respectiv” , iar la art.6 alin.(1) pct. I sau II sunt mentionate persoanele care sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in functie de veniturile realizate.
Totodata HG nr.1502 din 2 decembrie 2009(*actualizata*)privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011, la art.9 alin.1 se precizeaza faptul ca”(1) Personalul de recensamant este format din recenzori, recenzori-sefi, responsabili de circumscriptii urbane, recenzori pentru recensamantul de proba, recenzori pentru ancheta de control, care sunt atrasi pe baza de conventii civile incheiate potrivit Codului civil”, nu prin contract individual de munca care sa stabileasca perioada de timp pe care o desfasoara, iar la alin.2 se mentioneaza ca” Personalul prevazut la alin.(1) este recrutat din randul pensionarilor, studentilor si al altor persoane, avand cel putin studii medii”.
Pensia de invaliditate gradul III in cuantum de 366 lei este singurul venit pe care il are in prezent.
In drept s-au invocat dispozitiile art.1 si 15 din Legea nr.554/2004.
Intimata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea cererii de suspendare ca nedovedita iar pe fondul cauzei a aratat ca din evidentele institutiei a rezultat faptul ca s-a regasit contestatoarea intr-una din situatiile prevazute la art.6 alin.(1) pct. I lit. d din Legea nr.263/2010, depasind jumatate din programul normal de lucru.
In drept: Legea nr.19/2000, Legea nr.263/2010, Legea nr.554/2004, Codul de procedura civila.
Cererea de suspendare a executarii deciziei atacate a fost respinsa prin incheierea din 26.03.2012.
Din actele dosarului instanta retine urmatoarele:
Contestatoarea S. D. R. este beneficiara unei pensii de invaliditate incepand cu data de 1.08.2009. La data de 27.09.2011 aceasta a incheiat o conventie civila de prestari servicii cu Institutia Prefectului Judetului Sibiu al carei obiect il constituia prestarea de servicii de colectare a datelor pentru Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011.
In cuprinsul declaratiilor nominale de asigurare depuse de Institutia Prefectului s-a trecut faptul ca a desfasurat contestatoarea activitate in cadrul programului normal de lucru al locului de munca, fiind completata doar coloana”Norma”(8) nu si coloana”Timp partial”(4). Aceasta situatie a fost preluata de catre intimata in adeverinta nr.3105/22.02.2012 privind datele necesare determinarii stagiului de cotizare si a punctajului mediu in vederea stabilirii pensiei si a stat la baza emiterii deciziei contestate prin care s-a constituit debitul de 366 lei reprezentand pensia incasata in perioada 1.11.2011-30.11.2011.
Din cele ce preced se constata ca fata de cele mentionate in adeverinta aratata mai sus, cum contestatoarea nu putea cumula pensia de invaliditate de gradul III cu venituri rezultate din activitatea profesionala care depaseste jumatate din programul normal de lucru al locului de munca respectiv asa cum stipuleaza art.69 lit. c din Legea nr.263/2010, in conformitate cu prevederile art. 114 alin.(1) lit. f din acelasi act normativ si cum plata pensiei nu a fost suspendata, decizia de recuperare a sumei incasate cu titlu de pensie pentru luna noiembrie 2011 este corecta, considerent pentru care capatul de cerere privind anularea deciziei va fi respins.
A gresit insa intimata atunci cand a pus in executare decizia atacata.
In acest sens potrivit art.181 alin.(1) si (2) din Legea nr.263/2010 debitele provenite din prestatii de asigurari sociale se recupereaza prin executorii proprii ai CNPP iar la recuperarea acestora se aplica prevederile Codului de procedura fiscala in materie.
Intimata a ignorat aceste prevederi si a procedat direct la retinerea unor sume din pensia contestatoarei.
Procedand asa, fara a demara prin executor formele de executare silita prevazute in OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, nemaivorbind de faptul ca a efectuat retineri peste cuantumul permis de lege, intimata a incalcat prevederile art.181 din Legea nr.263/2010.
Pe cale de consecinta, in temeiul art.153 lit. i din Legea nr.263/2010 coroborate cu art.174 alin.(3) din OG nr.92/2003 contestatia urmeaza a fi admisa in parte in sensul anularii formelor de executare efectuate in temeiul deciziei nr.71518/2.03.2012.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010
CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL - Sentinta civila nr. 282/LM/2010 din data de 10.12.2010
PENSIE DE INVALIDITATE. POSIBILITATEA CUMULARII CU VENITURI REALIZATE DIN PRESTAREA UNEI ACTIVITATI IN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA. - Sentinta civila nr. 980/LM/2009 din data de 14.05.2009
Contestatie decizie de pensionare - Sentinta civila nr. 1180/LM/2007 din data de 28.12.2007
1. Decizie de stabilire a pensiei de serviciu in baza Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Conditii de acordare. - Decizie nr. speta 9 din data de 14.01.2008