Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Contestatie impotriva Deciziei de pensionare

(Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2011 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Pensii | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca s-a inregistrat la aceasta instanta contestatia formulata de catre contestatorul F. S.  impotriva deciziei nr. 1819 din 29.10.2009 emisa  de intimata Casa Judeteana de Pensii Sibiu prin care i s-a respins cererea de inscriere la pensie pentru limita de varsta, pe motivul  ca stagiul de cotizare este mai mic decat stagiul complet de cotizare.
Se arata in contestatie ca intr-adevar, conform actelor depuse pentru pensionare, rezulta un stagiu de 29 ani, 6 luni si 24 zile in loc de 30 ani cum cere  legea dar intimata nu a avut in vedere ca perioadele se completeaza in favoarea salariatului daca acestea depasesc 6 luni.
De asemenea in carnetul de munca s-a mentionat gresit ca la data de 17.06.1980 i s-a desfacut contractul de munca intrucat in perioada 18.06.1980-26.08.1981 a executat o pedeapsa la locul de munca, a primit salariu si au fost varsate la bugetul statului cotele din salariu.
Contestatia nu a fost motivata in drept.
Intimata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata.
Se arata in intampinare ca nu indeplineste contestatorul nici conditiile de pensionare anticipata partial  si nici de pensionare  pentru limita de varsta.
De asemenea legislatia in vigoare in materia asigurarilor sociale nu prevede posibilitatea completarii perioadelor de activitate in favoarea angajatorului „daca aceasta perioada depaseste 6 luni”.
Referitor la poz. 25 din carnetul de munca, in primul rand, mentioneaza faptul ca actele depuse in sustinerea contestatiei formulate respectiv, mandatul de executare a pedepsei inchisorii cu obligarea la munca corectionala nr. 322/09.06.1980 si Decizia nr. 333/18.06.1980 emisa de Intreprinderea de Geamuri Medias nu au fost, anterior, depuse la institutia intimata, motiv pentru care nici nu puteau fi analizate cu ocazia emiterii deciziei de pensionare. Prin urmare, s-au avut in vedere inscrisurile din cartea de munca.
Potrivit legislatiei aplicabile la momentul executarii pedepsei de catre contestator, condamnatul presta munca in temeiul mandatului de executare (Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, abrogata prin Legea nr. 275/200) iar contractul de munca se suspenda.  Mai mult condamnatul era obligat sa indeplineasca toate indatoririle la locul de munca, avand, insa, unele limitari ale drepturilor, printre care si aceea ca durata executarii pedepsei nu se considera vechime in munca (codul penal). In aceste conditii, perioada respectiva nu reprezinta stagiu de cotizare in vederea stabilirii pensiei, conform art. 160 din Legea nr. 19/200, potrivit caruia constituie stagiu de cotizare vechimea  in munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pana la intrarea in vigoare a acestei legii.
In drept: Codul de procedura civila; Legea nr.  19/200; Legea nr. 23/1969.
La data de 9.01.2010 contestatorul a invocat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin.(2) din Legea nr. 19/2000, exceptie respinsa prin Decizia nr. 1298 din 14.10.2010 si a aratat ca intelege sa conteste si decizia  nr.  1819 din 17.12.2009.
Ulterior contestatorul a solicitat acordarea pensiei anticipate partiale intrucat a implinit varsta de 60 ani la 17.12.2010 si considera ca indeplineste  cerintele art. 65 alin.4 din Legea nr. 263/2010.
Din actele dosarului instanta retine urmatoarele:
Prin decizia nr. 1819  din 29.10.2009 emisa de Casa Judeteana de Pensii Sibiu a fost respinsa cererea de inscriere la pensie pentru limita de varsta formulata de catre contestatorul F. S.  deoarece nu erau indeplinite prevederile art. 41(1) din Legea nr. 19/2000 respectiv:
- varsta la data inscrierii la pensie era mai mica decat varsta standard de pensionare iar
- stagiul de cotizare era mai mic decat stagiul complet de cotizare.
La data de 17.12.2009 intimata a emis o noua decizie prin care a respins cererea contestatorului de inscriere la pensia anticipata partiala deoarece nu erau indeplinite conditiile art. 50 din Legea nr. 19/2000 in sensul ca:
- stagiul de cotizare este mai mic decat stagiul complet 
- contestatorul avea varsta cu 5 ani mai mica decat varsta standard iar
- perioadele asimilate nu se au in vedere la stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate partiale.
Verificand cele doua decizii se constata ca intr-adevar contestatorul nu indeplineste conditiile pentru acordarea pensiei anticipate partiale sau pensiei  pentru limita de varsta.
Astfel, conditiile reglementate la art. 50 alin.(1) din Legea nr. 19/2000 pentru acordarea pensiei anticipate partiale sunt realizarea stagiului complet de cotizare sau depasirea acestuia cu 10 ani situatie in care varsta standard de pensionare se reduce cu  5 ani.
La data formularii cererii contestatorul avea varsta de 58 de ani si 9 luni in timp ce varsta standard redusa era  in cazul sau de 60 ani.
Apoi stagiul sau de cotizare era de 28 ani, 6 luni si 24 zile, stagiul complet trebuind sa fie de 35 de ani.
Pentru a beneficia de acordarea pensiei pentru limita de varsta contestatorul trebuia de asemenea, potrivit art.41 alin(1) din Legea nr. 19/2000 sa indeplineasca cumulativ conditiile privind stagiul minim de cotizare si varsta standard de pensionare. Aceasta ultima  conditie nu o indeplineste contestatorul intrucat in cazul sau varsta standard de pensionare este de 65 de ani.
Nu sunt fondate nici celelalte sustineri din  contestatie si anume:
- Legislatia in materia asigurarilor sociale nu prevede intr-adevar posibilitatea completarii perioadelor de activitate in favoarea salariatului daca acestea depasesc 6 luni
- In ceea ce priveste perioada in care contestatorul a executat o pedeapsa la locul de munca, potrivit Legii nr. 23/1969 – care reglementa acest domeniu - si Codului  penal, durata executarii pedepsei nu se considera vechime in munca, contractul de munca fiind suspendat.
Asa fiind, acea perioada nu reprezinta nici stagiu de cotizare care sa fie luat in considerare la stabilirea pensiei.
Dupa cum aratam mai sus a solicitat contestatorul la 25.01.2011 ca intimata sa ii calculeze pensia anticipata partiala prevazuta de Legea nr. 263/2010.
Aceasta solicitare nu poate fi formulata in prezenta cauza contestatorul  trebuind sa formuleze o cerere in acest sens Casei Judetene de Pensii Sibiu care va emite o noua decizie in temeiul Legii nr. 263/2010.
Cum acest act normativ nu era in vigoare la momentul emiterii celor doua decizii, acestea au fost analizate sub aspectul respectarii legislatiei in vigoare la acel moment si anume Legea nr. 19/2000.
Petru considerentele ce preced contestatia a fost respinsa.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010
CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL - Sentinta civila nr. 282/LM/2010 din data de 10.12.2010
PENSIE DE INVALIDITATE. POSIBILITATEA CUMULARII CU VENITURI REALIZATE DIN PRESTAREA UNEI ACTIVITATI IN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA. - Sentinta civila nr. 980/LM/2009 din data de 14.05.2009
Contestatie decizie de pensionare - Sentinta civila nr. 1180/LM/2007 din data de 28.12.2007
1. Decizie de stabilire a pensiei de serviciu in baza Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Conditii de acordare. - Decizie nr. speta 9 din data de 14.01.2008