Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

4. Anulare Decizie pentru stabilirea pensiei pentru limita de varsta si munca depusa. Valorificarea indemnizatiei de conducere conform inregistrarilor din carnetul de munca.

(Sentinta civila nr. speta 8 din data de 14.01.2008 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Pensii | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara

      
ROMANIA
TRIBUNALUL HUNEDOARA
SECTIA LITIGII DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALEDREPTUL MUNCII SI ASIGURARILOR SOCIALE4. Anulare Decizie pentru stabilirea pensiei pentru limita de varsta si munca depusa. Valorificarea indemnizatiei de conducere  conform inregistrarilor din carnetul de munca.

Tribunalul Hunedoara Sectia conflicte de munca si asigurari sociale – Sentinta nr. 200/LM/15 februarie 2007.

Prin actiunea de asigurari sociale, reclamantul J. I.  a  chemat in judecata pe parata C.J.P., solicitand  anularea deciziei atacate si emiterea unei noi decizii prin care sa-i fie valorificata la pensie si indemnizatia de conducere de tip E de care a beneficiat.
In fapt reclamantul a aratat ca prin decizia mentionta i s-a stabilit un punctaj mediu anual de 2,31612 puncte, fara sa se tina seama ca in perioada 1.09.1975 – 1.07.1982 si 1.05.1990 – 28.12.1990 in carnetul de munca, pentru functia de contabil sef era trecuta indemnizatia de conducere de tipul E si fara sa se precizeze cuantumul acesteia.
Intrucat, unitatile la care a lucrat au fost desfiintate dupa anul 1990, iar arhivele nu se mai gasesc,  reclamantul arata ca nu are posibilitatea de a depune acte cu privire la cuantumul indemnizatiei de care a beneficiat, insa considera ca aceasta era de cel putin la nivelul minim de 220 lei lunar.
Parata prin intampinare a solicitat respingerea actiunii ca nefondata intrucat drepturile de pensie ale reclamantului au fost corect calculate.
Cu privire la solicitarea acestuia de a i se valorifica indemnizatia de conducere de tipul E de care a beneficiat anumite perioade de timp, s-a aratat ca nu  a fost valorificata deoarece reclamantul nu a prezentat nici un act doveditor din care sa rezulte perioada, cuantumul indemnizatiei de conducere acordate, temeiul legal al acordarii acesteia, in conformitate cu cerintele prevazute de punctul 6 al Anexei la OUG nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat.
S-a mai precizat ca in situatia in care in termen de 3 ani de la data de 1.12.2005  (data de la care se face plata drepturilor recalculate) se vor prezenta acte doveditoare de natura a modifica elementele avute in vedere la determinarea punctajului mediu anual recalculat, noile drepturi se vor acorda retroactiv, adica incepand de la 1.12.2005.
Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului instanta a retinut urmatoarele:
Prin decizia atacata s-a stabilit in favoarea reclamantului o pensie pentru munca depusa si limita de varsta incepand cu data de 1.07.2000, in temeiul Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala.
La data de 21.11.2005, parata a emis buletinul de calcul privind evaluarea pensiei pentru limita de varsta, in baza HG nr.1550/2004, iar punerea in plata a drepturilor de pensie evaluate s-a facut in temeiul OUG nr. 4/2005 si a HG nr. 1456/2005 privind unele masuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, incepand cu data de 1.12.2005.
Prin aceasta decizie i-au fost valorificate reclamantului la pensie, conform art.4 alin.3 din OUG nr. 4/2005, sporurile, indemnizatiile si majorarile de retributii tarifare, prevazute la alin. 2 dovedite prin inscrierile din carnetul de munca sau prin adeverinte intocmite conform legii, cu exceptia indemnizatiei de conducere de tipul E, de care acesta a beneficiat in perioadele 1 septembrie 1975 – 1 iulie 1982 si 1.05.1990 – 28.12.1990.
  Din inscrierile efectuate in carnetul de munca, rezulta ca in perioada 1.09.1975 – 1.07.1982, respectiv 1.05.1990 – 28.12.1990 reclamantul a fost incadrat in munca in functia de contabil sef, iar la rubrica „salar tarifar lunar s-a facut mentiunea, pe langa salariul tarifar lunar si a clasei de incadrare si a literei E.
Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 57/1974 retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii, retributia tarifara a functiilor din conducerea unitatilor – director, inginer sef, contabil sef si functii echivalente este stabilita, in afara cazurilor prevazute in mod expres prin lege in sume fixe. La aceasta retributie se adauga o indemnizatie de conducere stabilita in mod diferentiat pe ramuri si activitati, dupa marimea unitatii si complexitatea sarcinilor, indemnizatiile pe tipuri sunt prevazute in Anexa nr. I.
In Anexa nr. I la Lege se prevede pe langa clasa si retributie si indemnizatia de conducere pe tipuri, iar la litera E se mentioneaza un minim de 220 lei si un maxim de 510 lei .
De asemenea in Anexa nr. IV la Lege, pentru functia de contabil sef la trusturi judetene, se prevede clasa de retribuire la nivelul de baza si tipul de indemnizatie de conducere, ca fiind 33 E, astfel cum au fost inscrise si in carnetul de munca al reclamantului .
  Conform prevederilor art. 30 alineat 2 din Legea nr.57/1974, indemnizatia de conducere nu face parte din retributia tarifara.
Aceeasi concluzie rezulta si din art. 98 alin. 2 din aceeasi lege, unde la finalul tabelului privind clasele de retribuire se mentioneaza ca retributia tarifara fixa la care se adauga indemnizatia de conducere.
Din raportul de expertiza efectuat in cauza rezulta ca reclamantul a beneficiat de indemnizatia de conducere de tipul E in perioadele solicitate de acesta, ca nivelul minim al acestei indemnizatii era de 220 lei lunar si ca unitatile in cadrul carora a fost angajat reclamantul nu mai exista, iar arhiva nu se mai gaseste in prezent.
Prin urmare, din actele dosarului rezulta ca reclamantul a beneficiat de indemnizatie de conducere de tipul E, ca nivelul minim al acestei indemnizatii este de 220 lei lunar si ca nu era inclusa in retributia tarifara fixa, insa se afla in imposibilitate de a depune si o adeverinta in acest sens.
Reclamantul a facut dovada ca a beneficiat de indemnizatia de conducere de tipul E, cu inscrierile din carnetul de munca, unde este mentionata perioada in care a beneficiat, iar temeiul legal, in baza careia i s-a acordat este Legea nr. 57/1974.
Conform prevederilor art.4 alin.2 si 3 din OUG nr.4/2005, sporurile indemnizatiile si majorarile de retributii tarifare care potrivit legislatiei anterioare datei de 1.04.2001, au facut parte din baza de calcul a pensiilor si care se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual, conform prevederilor art.2, sunt cele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, iar aceste sporuri si indemnizatii dovedesc prin inscrierile din carnetele de munca sau cu adeverinte intocmite conform legii.
In anexa la OUG nr.4/2005, la pct.25 este prevazuta indemnizatia de conducere pe tipuri conform anexei nr.I tip B la Legea nr. 57/1974, republicata, iar la litera E, corespunde o indemnizatie minima de 220 lei lunar, asa cum a solicitat reclamantul.
In baza considerentelor sus aratate, instnta a admis ca fondata actiunea de asigurari sociale, astfel cum a fost formulata de reclamant si a dispus anularea deciziei atacate, iar parata a fost obligata sa emita o noua decizie prin care sa-i valorifice reclamantului la pensie si indemnizatia de conducere de tipul E in cuantum de 220 lei/lunar de care acesta a beneficiat.


Recursul declarat de C.J.P. a fost respins de Curtea de Apel Alba Iulia – Sectia pentru Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, prin Decizia nr. 824/14 iunie 2007.


*****************************************************

      
      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010