InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dambovita

Revizuire. Decizie in recurs care nu evoca fondul. Inadmisibilitate.

(Decizie nr. 1128 din data de 17.12.2013 pronuntata de Tribunalul Dambovita)

Domeniu Revizuire | Dosare Tribunalul Dambovita | Jurisprudenta Tribunalul Dambovita

Potrivit art. 322 alin. 1 Cod procedura civila hotararile instantelor de recurs pot fi atacate pe calea extraordinara de atac a revizuirii numai atunci cand evoca fondul, neintrand in aceasta categorie deciziile prin care  recursul a fost respins, anulat, perimat, in aceste ipoteze calea de atac a revizuirii fiind inadmisibila.

Prin cererea inregistrata la data de 22.11.2013 revizuientii S.V. si S.D. au solicitat in contradictoriu cu intimatii C.G., C.L. si F.I. anularea deciziei civile nr. 806/2013 pronuntata in dosarul nr. 34/284/2012 al Tribunalului Dambovita.
Motivandu-si cererea, revizuientii au aratat ca dispozitivul hotararii cuprinde dispozitii potrivnice ce nu se pot aduce la indeplinire, ca instanta de recurs a retinut titlurile de proprietate ale autoarei insa nu a retinut nimic referitor la istoricul litigiilor privind intinderea proprietatii pe care le-a avut cu Fieraru Ion si Viorica si ca nu a analizat motivele de recurs, respingand actiunea pe motivul ca nu s-a facut dovada dreptului de proprietate.
S-a mai aratat ca titlul de proprietate al autoarei a fost emis ca urmare a deciziei civile nr. 513/1991, adeverintei nr. 286/29.10.1991, a procesulu-verbal nr. 140/1995 de punere in posesie si a sentintei civile nr. 437/1993 si ca daca se efectua o cercetare la fata locului instanta nu ar mai fi respins actiunea cu motivatia ca nu s-a facut dovada dreptului de proprietate.
Revizuientii au mai aratat ca instanta s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut, nu s-a pronuntat asupra unor lucruri cerute si a dat mai mult decat s-a cerut si in acest sens instanta nu s-a pronuntat cu privire la incalcarile de procedura din dosarul nr. 34/2012, ca un magistrat a fost sanctionat disciplinar pentru exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta, elocvent in acest sens fiind faptul ca printre dosarele solicitate de catre Consiliul Superior al Magistraturii se afla si dosarul nr. 505/284/2010, ca statul nu a fost aparat in nicio forma nici la instanta de fond si nici in calea de atac a recursului, ca cele doua instante nu au verificat la fata locului sau prin expertiza ordonata din oficiu faptul ca s-a adus un prejudiciu si statului, ca exista hotarari definitive potrivnice date de instante de acelasi grad si de grade deosebite in una si aceeasi pricina intre aceleasi persoane si avand aceeasi calitate si ca instanta de fond in anul 2010 si ulterior in anul 2013 a incalcat flagrant principiul autoritatii de lucru judecat si sub forme mascate, ilegal, a adus modificari unei hotarari definitive si irevocabile si anume decizia civila nr. 513/17.05.1991.
In consecinta, revizuientii au solicitat admiterea cererii de revizuire, rejudecarea pricinii pe baza probelor existente la dosar neluate in calcul la luarea deciziei civile, cu schimbarea in tot a solutiei pronuntate sau sa se dispuna anularea deciziei civile nr. 806/2013 ca fiind contradictorie, cu dispozitii potrivnice, cu decizia civila nr. 513/17.05.1991, sentinta civila nr. 1411/05.04.1993 ramasa definitiva prin nerecurare si decizia civila nr. 1449/2009 ce nu se poate aduce la indeplinire.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 322 pct. 1, 2, 4, 6 si 7 Cod procedura civila.
In termen legal, intimatii au formulat intampinare, solicitand respingerea cererii de revizuire ca neintemeiata, sustinand ca motivele invocate nu sunt altceva decat un istoric al proceselor ce au avut loc intre parti, ca statul nu a fost parte in nici un proces iar motivul intemeiat pe dispozitiile art. 322 pct. 4 Cod procedura civila nu poate fi primit atat timp cat motivele se refera la un magistrat care nu a luat parte la solutionarea litigiului nici in fond si nici in recurs.
In sedinta publica din data de 17.12.2013 tribunalul a invocat din oficiu exceptia inadmisibilitatii cererii de revizuire in raport de dispozitiile art. 322 Cod procedura civila in considerarea faptului ca hotararea atacata nu evoca fondul.
Exceptia este intemeiata si va fi admisa pentru urmatoarele motive:
Conform art. 322 Cod procedura civila sunt supuse revizuirii hotararile ramase definitive in instanta de apel sau prin neapelare precum si hotararile instantelor de recurs atunci cand evoca fondul.
Hotararea care evoca fondul in sensul art. 322 Cod procedura civila este aceea prin care instanta de recurs rejudeca fondul dupa casare sau prin admiterea recursului si modificarea deciziei, in categoria hotararilor care evoca fondul fiind exclusa incadrarea deciziilor prin care recursul a fost respins, anulat, perimat, in aceste ipoteze calea de atac a revizuirii fiind inadmisibila.
In speta, decizia atacata pe calea revizuirii respectiv decizia civila nr. 806/01.10.2013 nu este o hotarare care sa evoce fondul asa cum prevede drept conditie de admisibilitate a revizuirii art. 322 Cod procedura civila intrucat prin decizia respectiva a fost respins recursul.
Prin urmare, neindeplinind conditia prevazuta de art. 322 Cod procedura civila de a evoca fondul pricinii, decizia instantei de recurs atacata pe calea revizuirii nu este susceptibila de exercitiul acestei cai de atac, care in aceasta situatie devine inadmisibila.
In consecinta, fata de considerentele de mai sus, tribunalul va respinge cererea re revizuire cu care a fost investit, ca inadmisibila.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revizuire

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Revizuire - Sentinta penala nr. 454 din data de 15.11.2017
Revizuire - Sentinta penala nr. SP376/2007 din data de 31.03.2009
Exceptia tardivitatii formularii cererii de revizuire - Decizie nr. 985 din data de 18.12.2012
Conditii de admisibilitate - Decizie nr. 904 din data de 15.11.2012
Inadmisibilitatea cererii de revizuire a hotararilor pronuntate in baza art 278 ind 1 C.p.p. - Decizie nr. 132 din data de 19.04.2010
Revizuire - Sentinta civila nr. 325 din data de 28.03.2011
Revizuire - Decizie nr. 341 din data de 14.05.2009
Revizuire - motive - Decizie nr. 14 din data de 07.11.2008
Cererea de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 394 lit. a Cod procedura penala este nefondata atunci cand revizuentul nu urmareste sa dovedeasca cu imprejurarea necunoscuta de instanta la solutionarea cauzei, netemeinicia hotararii de condamnare a - Decizie nr. 127/Ap din data de 29.10.2013
Incidenta art. 3201 Cod procedura penala astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 121/2011 nu poate fi invocata, dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare pe calea unei cai de atac extraordinare, in speta revizuirea - Decizie nr. 624/R din data de 04.07.2013
Conflict negativ de competenta - Sentinta penala nr. 7/F din data de 13.02.2006
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Revizuire. Inscris nou. Conditii. - Decizie nr. 361 din data de 08.03.2017
Cerere de revizuire respinsa. Neaplicarea cauzei CJUE C-201/14, Smaranda Bara si altii in litigiile avand ca obiect anularea deciziilor de impunere emise de CJAS privind plata contributiilor sociale de sanatate - Decizie nr. 3325 din data de 09.11.2015
Potrivit practicii judiciare create in temeiul art.322 alin.1 pct.7 din vechiul Cod de procedura civila, ale carui prevederi sunt reluate in actualul art.509 alin.1 pct.8 din Noul Cod de procedura civila, revizuirea pentru contrarietate de hotarari poate - Decizie nr. 381 din data de 24.09.2015
Instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire in prima instanta, in legatura cu infractiuni pentru care a intervenit o modificare de competenta. - Decizie nr. 539/A din data de 17.07.2014
Cererea de revizuire admisibila in baza dispozitiilor art.322 al.1 din Codul de procedura civila si art.21 al.2 din Legea contenciosului administrativ. Obligarea paratelor la plata catre reclamant a dobanzii legale stabilita de art.124 din Codul de proced - Decizie nr. 10616 din data de 23.10.2013
Revizuire. Hotarari ce pot face obiect al unei revizuiri. Notiunea de „inscrisuri noi doveditoare”. - Decizie nr. 405 din data de 06.09.2012