InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dambovita

SESIZAREA JUDECATORULUI DE CAMERA PRELIMINARA IN VEDEREA LUARII MASURII DE SIGURANTA A CONFISCARII SPECIALE

(Hotarare nr. 3 din data de 22.07.2014 pronuntata de Tribunalul Dambovita)

Domeniu Sechestru. Confiscare speciala | Dosare Tribunalul Dambovita | Jurisprudenta Tribunalul Dambovita

DOSAR NR. 1905/120/2014 camera preliminara
                   Desfiintare inscrisuri
          Art.315 lit.d NCPP

R O M A N I A
TRIBUNALUL DAMBOVITA - SECTIA PENALA
I N C H E I E R E
Sedinta de Camera de Consiliu de la data de 22.07.2014
JUDECATOR DE CAMERA PRELIMINARA: A. M.
GREFIER: M. N. M. Pe rol fiind solutionarea sesizarii Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita privind desfiintarea filelor CEC emise de numitul O. S. domiciliat in_, intimate fiind: I. S. B cu sediul_, SC H. SRL S, _, BT_, SC A. N. SRL ANINOASA, cu sediul in_, judetul Dambovita,  SC G. S. _,  SC D M. SRL GURA SUTII, cu sediul in  _, cu sediul in Targoviste, judetul Dambovita.
Fara citare parti. Fara participare procuror.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,

JUDECATORUL DE CAMERA PRELIMINARA:

Asupra cererii penale de fata:
Prin adresa nr.56/P/2014 inregistrata la instanta la 23.04.2014 sub nr. 1905/120/2014, Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita a inaintat ordonanta de clasare din  09.04.2014 emisa in dosarul mentionat, pentru a se dispune cu privire la desfiintarea filelor CEC emise de numitul O. S,  inscrisuri in legatura cu care s-a constatat lipsa disponibilului banesc la tras.
A fost atasata ordonanta de clasare din  09.04.2014, precum si dosarul de urmarire penala nr.56/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita.
In baza disp. art.549 alin.2 C.pr.pen s-a dispus comunicarea ordonantei de clasare persoanelor vatamate I. S. B, SC H. SRL Sibiu, BANCA TRANSILVANIA-Sucursala Targoviste, SC A. N. SRL, cu sediul in comuna Aninoasa, judet Dambovita, SC G. S. SRL Targoviste, SC DMS M. SRL Gura Sutii, SC R. SRL Pucioasa, SC T. D. SRL Targoviste, dar si numitului O. S., cu mentiunea sa depuna note scrise in termen de 10 zile de la primirea comunicarii, fixandu-se termen pentru solutionarea cererii in camera preliminara la data de  20.06.2014.
SC T. D. SRL Targoviste a formulat note scrise, inregistrate la instanta la data de 23.05.2014, solicitand respingerea ordonantei de clasare, aratand ca prin aceasta procurorul a stabilit ca "dincolo de orice dubiu, ca persoana cercetata a actionat fara  vinovatie" si a constatat ca nu s-ar fi savarsit nicio infractiune, in conditiile in care nu se poate constata ca filele CEC  au fost emise, in principal, cu titlu de garantie, atata vreme cat niciodata nu au avut acoperire in fond, neexistand bani in banca.
S-a mai aratat ca supozitiile procurorului, ca s-ar fi putut prevedea la momentul remiterii filelor CEC ca fluxul monetar derulat prin conturile celor doua societati comerciale pe care le administra O. S. ar fi putut fi indestulatoare, facand mentiuni si cu privire la intervalul mare de timp cand ar fi fost emise respectivele file CEC, respectiv ianuarie 2013, scadenta fiind 15.07.2013 si 17.07.2013, intrucat atat la prima, dar si la a doua incercare de ridicare a banilor din banca, li s-a adus la cunostinta ca in cont nu exista bani, fiind evident ca a fost vorba de o inselaciune.
De asemenea, s-a aratat ca fata de data la care rezulta ca O. S. a parasit teritoriul Romaniei- 25.06.2013, reiese ca s-a realizat in scopul sustragerii de la plata datoriilor.
S-a considerat ca devreme ce nu au fost satisfacute creantele beneficiarilor, este evident ca filele CEC au fost eliberate cu rea credinta, pentru a insela creditorii, impunandu-se astfel anularea ordonantei si continuarea cercetarilor, in vederea recuperarii sumelor pe care O. S. le datoreaza firmelor.
A fost atasata copia unui raport de expertiza tehnica intocmit in dosarul nr.794/120/2009 al Curtii de Apel Ploiesti.
La data de 20.06.2014 s-a dispus emiterea unei adrese catre Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita, solicitandu-se comunicarea datei la care  ordonanta de clasare din 09.04.2014, emisa in dosarul nr.56/P/2014 a ramas definitiva, prin adresa nr.897/VIII/1/2014/09.07.2014, inaintandu-se dovezile de indeplinire a procedurii de comunicare a ordonantei catre O. S. si precizandu-se ca impotriva ordonantei de clasare nu s-a formulat plangere.
Analizand actele si lucrarile dosarului retinem ca potrivit art.549 alin.1 C.pr.pen, in cazul in care procurorul a dispus clasarea sau renuntarea la urmarirea penala si sesizarea judecatorului de camera preliminara in vederea luarii masurii de siguranta a confiscarii speciale sau a desfiintarii unui inscris, ordonanta de clasare, insotita de dosarul cauzei, se inainteaza instantei careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa judece cauza in prima instanta, dupa expirarea termenului prevazut la art.339 alin.4 C.pr.pen ori, dupa caz, la art.340 C.pr.pen sau dupa pronuntarea hotararii prin care plangerea a fost respinsa.
Verificand indeplinirea cerintelor mai sus mentionate constatam ca dosarul de urmarire penala a fost inaintat pentru a se dispune asupra desfiintarii unor file CEC, inainte ca ordonanta de clasare sa ramana definitiva, in conditiile in care art.339 alin.4 C.pr.pen prevad ca in cazul solutiilor de clasare sau de renuntare la urmarirea penala, plangerile se formuleaza in termen de 20 de zile de la comunicarea copiei actului prin care s-a dispus solutia, fapt care presupune trecerea termenului mentionat pentru ca solutia sa ramana definitiva, de vreme ce potrivit disp. art.336 C.pr.pen orice persoana poate face plangere impotriva masurilor si actelor de urmarire penala, daca prin acestea s-a adus o vatamare intereselor sale legitime.
Din analiza dosarului de urmarire penala rezulta ca au fost formulate succesiv, mai multe plangeri de catre diferite persoane vatamate, cu privire la faptul ca O. S., administrator la  SC D. D. SRL Targoviste ar fi emis file CEC fara a avea disponibil in cont, plangeri reunite sub nr.7400/P/2012 al Parchetului de pe langa Judecatoria Targoviste, cauza declinata ulterior in favoarea Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, unde a fost inregistrata la data de 22.012014, sub nr.56/P/2014, constandu-se ca valoarea cumulata a pagubei se ridica la suma de 219.652 lei, din care nu a fost recuperata decat suma de 5.000 lei.
Dupa inregistrarea cauzei la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita, prin ordonanta din 19.03.2041 s-a dispus inceperea urmaririi penale cu privire la infractiunea de inselaciune prevazuta de art.244 alin.1 Cpen cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen, art.84 alin.1 pct.2,3 lit.b si d din Legea 59/1934, modificata prin Legea 187/2012 cu aplicarea art.41 alin.2 din vechiul cod penal, retinandu-se ca in perioada decembrie 2012-iulie 2013 s-au emis, fara disponibil in cont, mai multe file CEC, catre SC A. N. SRL, SC H. SRL, SC D. M. SRL, SC G. S. SRL, SC R. SRL, SC T. D. SRL, de catre numitul O. S., administrator la SC D. D. SRL si SC D. M. T. SRL.
Dupa efectuarea actelor de urmarire penala, la data de 31.03.2014 a fost intocmit un referat cu propunere de clasare  cu privire la savarsirea infractiunii de inselaciune privind pe O. S., insusit de procuror, care prin ordonanta din 09.04.2014 a dispus clasarea cauzei privind sesizarile I. S. B.- Sucursala Targoviste, SC H. SRL SIBIU, BANCA TRANSILVANIA -Sucursala Targoviste, in care s-au efectuat cercetari fata de O. S., sub aspectul savarsirii infractiunilor prev. de art.84 alin.2, 3 lit.b si d din Legea 59/1934, modificata prin Legea 187/2012 si art.244 alin.1 C.pen, cu aplicarea art.41 alin.2 din vechiul cod penal si art.5 alin.1 C.pen si "sesizarea judecatorului de camera preliminara din cadrul Tribunalului Dambovita, dupa expirarea termenului prevazut la art.339 alin.4 ori, dupa caz, la art.340 din C.pr.pen, sau dupa pronuntarea hotararii de respingere a plangerii, pentru a dispune cu privire la desfiintarea filelor CEC emise de O. S., in legatura cu care s-a constatat lipsa disponibilului banesc la tras".
Constatandu-se ca in dosarul de urmarire penala nu sunt atasate dovezile de comunicare a ordonantei de clasare, nici catre persoanele vatamate si nici catre O. S., s-a solicitat Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita comunicarea datei ramanerii definitive a respectivei ordonante.
Din dovada de indeplinire a procedurii de comunicare a ordonantei catre O. S., inaintata de catre parchet la data de 10.07.2014, rezulta ca destinatarul si-a mutat adresa, fara a se cunoaste noua sa adresa, mentiunile fiind facute la data de 15.04.2014.
Cum solicitarea Parchetului a fost inaintata la instanta la data de 23.04.2014 si nu s-a facut dovada in niciun alt mod a comunicarii catre suspect a ordonantei de clasare si, de altfel nici catre persoanele vatamate, fiind evident ca aceasta ordonanta nu a ramas definitiva, se constata ca nu sunt indeplinite cerintele art.549 C.pr.pen pentru sesizarea judecatorului de camera preliminara in vederea desfiintarii filelor CEC, motiv pentru care solicitarea va fi respinsa ca prematur formulata.
In baza art.275 alin.3 C.pr.pen cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DISPUNE:

Respinge ca prematur formulata sesizarea Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita privind desfiintarea filelor CEC emise de numitul O. S., domiciliat in Targoviste, strada I.E. Florescu, bloc D 11, sc.B, ap.5, judetul Dambovita.
Cheltuieli judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii pentru procuror si parti.
Pronuntata in sedinta din Camera de Consiliu din 22.07.2014.

           JUDECATOR DE CAMERA PRELIMINARA,
                            A. M.
GREFIER,
M. N. M.

Red A.M
Tehnored J.C
2 Ex/30.07.2014
Poz. Reg. Ex. Pen. 166-174/2014

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Sechestru. Confiscare speciala

Masuri asiguratorii - Rezolutie nr. 3/I din data de 28.11.2012
Citarea partilor in recurs - Decizie nr. 383/R din data de 21.09.2004
Inmatricularea unui vehicul nu este posibila in situatia in care bunul este sechestrat pentru obligatii fiscale ale proprietarului anterior - Decizie nr. 5494 din data de 08.11.2013
Sechestru asigurator instituit asupra bunurilor partii responsabile civilmente. Mentinerea acestuia. - Decizie nr. 604 din data de 13.10.2009
Sechestru asigurator. Neindeplinirea conditiei exigibilitatii - Decizie nr. 612 din data de 25.09.2009
Capat de cerere prin care se solicita instituirea sechestrului asigurator. Admisibilitatea notarii in cartea funciara. - Decizie nr. 455 din data de 05.12.2008
Sechestru asigurator in materie comerciala - Decizie nr. 485 din data de 05.10.2007
Aplicarea sechestrului asigurator in materie comerciala asupra bunurilor imobile - Decizie nr. 536 din data de 26.10.2007
PLANGERE INTEMEIATA PE DISPOZITIILE ART.168 CPP.INADMISIBILITATE - Decizie nr. 559 din data de 23.09.2008
Sechestru judiciar. Inadmisibilitate. Actiunea avand ca obiect rezolutiunea promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare are caracterul unei actiuni personale, obiectul litigiului astfel dedus judecatii consta in valorificarea unui drept de creanta si... - Hotarare nr. incheiere/06.01.2009 din data de 21.09.2009
Sechestru asigurator in materie comerciala . Cautiune. Obligativitate. Norme incidente. - Hotarare nr. 0 din data de 11.12.2006
sechestru asigurator - Sentinta civila nr. 144 C din data de 12.02.2016
Cerere de infiintare a sechestrului asigurator formulata in temeiul articolului 141 din Legea nr. 85/2006. Calitate procesuala activa. - Decizie nr. 785 din data de 10.05.2016
Sechestru asigurator. Lipsa unor bunuri mobile sau imobile asupra carora sa se instituie, in concret respectiva masura asiguratorie - Decizie nr. 666A din data de 30.04.2015
Confiscare speciala. Bunuri care nu se gasesc. - Decizie nr. 1102/R din data de 29.05.2012
Plangere impotriva masurii sechestrului asigurator luata de procuror. - Decizie nr. 899 din data de 07.05.2012
Sechestru asigurator. Necercetarea cererii modificatoare. - Decizie nr. 2162 din data de 04.12.2012
Instituirea sechestrului asigurator este condi?ionata de exigibilitatea crean?ei. - Decizie nr. 646 din data de 26.05.2011
Sechestru asigurator. Invocarea de catre creditor a unei creante nescadente. - Decizie nr. 1498 din data de 18.10.2011
Sechestru asigurator. Existenta unor creante certe si exigibile. - Decizie nr. 498 din data de 21.03.2011