InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bucuresti

Sechestru asigurator in materie comerciala . Cautiune. Obligativitate. Norme incidente.

(Hotarare nr. 0 din data de 11.12.2006 pronuntata de Tribunalul Bucuresti)

Domeniu Sechestru. Confiscare speciala | Dosare Tribunalul Bucuresti | Jurisprudenta Tribunalul Bucuresti


SPETA  NR.  2

Art. 907-908 Cod comercial

Sechestru   asigurator   in materie comerciala .
Cautiune. Obligativitate. Norme incidente.

In   materie comerciala , conform art. 907 Cod comercial,   care  deroga  de la art.  591 Cod civ. , este obligatorie  consemnarea anticipata  a cautiunii .

 (incheierea din 11.12.2006 a TB Sectia a VI a Comerciala,  irevocabila prin decizia nr. 403/23.02.2007a CAB Sectia a V-a Comerciala)

Prin incheierea  de sedinta  de la  20.11.2006 tribunalul  a dispus  disjungerea  solutionarii cererii  privind  instituirea  sechestrului  asigurator  asupra  imobilelor  situate  in str. .. avand  in vedere  imprejurarea  ca  instituirea  sechestrului  asigurator  este o procedura  speciala,  urgenta  ce se solutioneaza  in Camera de Consiliu , fara  citarea  partilor  si  antrenand alte cai de atac.
 Masura sechestrului  asigurator  in materie  comerciala  consta  in indisponibilizarea  unei  cantitati  de bunuri  mobile  ale  paratului-debitor, care urmeaza a fi vandute  silit  pentru  realizarea  creantei  creditorului , daca in momentul  in  care  acesta  a obtinut  o hotarare  executorie , debitorul  nu-si executa  de bunavoie  obligatia.
Instanta  retine dispozitiie  art. 889 C. com.  potrivit  carora  exercitiul  actiunilor  comerciale  se reglementeaza  de codul de procedura  civila ,  afara  de dispozitiile  codului  de fata, iar   potrivit  dispozitiilor  art. 907Cod comercial, partea  interesata  in  o cauza  comerciala  va putea , deodata  cu intentarea actiunii , sa ceara  a se pune  sechestru  asigurator  asupra  averii  debitorului sau , iar conform prevederilor  art. 908 din Codul  comercial , acesta nu se va putea  infiinta  decat  numai  cu dare  de cautiune.
Se constata ca in cauza  de fata  creditoarea  nu a facut dovada  consemnarii  cautiunii  in  cuantum  de 3000 Eur, potrivit  dispozitiilor   instantei.
In materie comerciala , fata  de dispozitiile  art. 1 Cod com. , pentru infiintarea  sechestrului  asigurator  exista  norme speciale  ( si anume  art. 907 si 908 din  Codul Comercial),  astfel incat dispozitia  prevazuta  de art. 907 Cod com, este  derogatorie   de la art. 591-594 c.p.c. , sechestrul  asigurator  putand  fi  instituit  numai  asupra  bunurilor  mobile.
Avand in vedere  aceste  consideratii, fata de  dispozitiile  art. 907-908 Cod com.  instanta  a respins   cererea  ca neintemeiata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Sechestru. Confiscare speciala

Masuri asiguratorii - Rezolutie nr. 3/I din data de 28.11.2012
Citarea partilor in recurs - Decizie nr. 383/R din data de 21.09.2004
Inmatricularea unui vehicul nu este posibila in situatia in care bunul este sechestrat pentru obligatii fiscale ale proprietarului anterior - Decizie nr. 5494 din data de 08.11.2013
Sechestru asigurator instituit asupra bunurilor partii responsabile civilmente. Mentinerea acestuia. - Decizie nr. 604 din data de 13.10.2009
Sechestru asigurator. Neindeplinirea conditiei exigibilitatii - Decizie nr. 612 din data de 25.09.2009
Capat de cerere prin care se solicita instituirea sechestrului asigurator. Admisibilitatea notarii in cartea funciara. - Decizie nr. 455 din data de 05.12.2008
Sechestru asigurator in materie comerciala - Decizie nr. 485 din data de 05.10.2007
Aplicarea sechestrului asigurator in materie comerciala asupra bunurilor imobile - Decizie nr. 536 din data de 26.10.2007
PLANGERE INTEMEIATA PE DISPOZITIILE ART.168 CPP.INADMISIBILITATE - Decizie nr. 559 din data de 23.09.2008
Sechestru judiciar. Inadmisibilitate. Actiunea avand ca obiect rezolutiunea promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare are caracterul unei actiuni personale, obiectul litigiului astfel dedus judecatii consta in valorificarea unui drept de creanta si... - Hotarare nr. incheiere/06.01.2009 din data de 21.09.2009
BANCI - Sentinta civila nr. **** din data de 05.12.2017
Fond funciar - Hotarare nr. **** din data de 27.07.2017
Obligarea la virarea soldului disponibil in contul unic de lichidare - Sentinta civila nr. **** din data de 03.07.2017
Obligare emitere act administrativ - Sentinta civila nr. **** din data de 14.10.2015
Anulare act administrativ - Sentinta civila nr. **** din data de 18.11.2016
Actiune in raspundere delictuala - Hotarare nr. **** din data de 19.05.2017
Uzucapiune - Hotarare nr. **** din data de 29.06.2017
Uzucapiune - Decizie nr. **** din data de 15.06.2017
Pretentii - Sentinta civila nr. **** din data de 18.05.2017
Granituire - Decizie nr. **** din data de 04.01.2017