InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bucuresti

Pretentii

(Sentinta civila nr. **** din data de 18.05.2017 pronuntata de Tribunalul Bucuresti)

Domeniu | Dosare Tribunalul Bucuresti | Jurisprudenta Tribunalul Bucuresti


TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A III-A CIVILA

Dosar nr. .....................

SENTINTA  CIVILA NR. ...............
SEDINTA PUBLICA DE LA ...............
TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:
PRESEDINTE: .........................
GREFIER: ....................................

Pe rol solutionarea cererii de chemare in judecata formulata de reclamanta ..................... , in contradictoriu cu paratii ................................ si ........................... , avand ca obiect pretentii.
La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta reclamanta ........................ prin avocat, lipsind paratii ........................ si .........................
Procedura de citare a partilor este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care:
            Tribunalul, din oficiu, invoca exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Bucuresti in solutionarea prezentei cauze.
  Reclamanta .......................... prin avocat solicita respingerea exceptiei necompetentei materiale a Tribunalului Bucuresti. Apreciaza ca Tribunalul Bucuresti este competent sa solutioneze prezenta cauza raportat la temeiul de drept invocat in actiunea introductiva.
Tribunalul retine cauza in pronuntarea pe exceptia necompetentei materiale.

T R I B U N A L U L

Asupra exceptiei de necompetenta materiala a tribunalului, se retine:
Analizand obiectul actiunii, tribunalul constata ca se solicita obligarea paratului Primarul General al Municipiului Bucuresti la plata unei amenzi civile de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de intarziere pentru neexecutarea obligatiilor dispuse in sentinta civila nr. ....................... a Tribunalului Bucuresti Sectia a III-a Civila definitiva prin Decizia civila nr. ................. a CAB, nefiind indeplinita obligatia de emitere a dispozitiei pentru acordarea de masuri reparatorii in echivalent pentru un imobil si obligarea aceluiasi parat la plata de penalitati catre reclamanta in cuantum de 0.5% pe zi de intarziere respectiv suma de ............. euro calculata de la data de ............. pana la executarea obligatiei, in temeiul art. 24 alin. 3 Teza I Legea nr. 554/2004 primul capat si  art. 906 si urm NCPC al doilea capat.
Potrivit art. 24 alin (4) Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, daca in termen de 3 luni de la data comunicarii incheierii de aplicare a amenzii si de acordare a penalitatilor debitorul nu executa obligatia prevazuta in titlul executoriu, instanta de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitiva ce se va datora statului si suma ce i se va datora lui cu titlu de penalitati, prin hotarare data cu citarea partilor. Totodata, prin aceeasi hotarare, instanta va stabili, in conditiile art. 891 din Codul de procedura civila, despagubirile pe care debitorul le datoreaza creditorului pentru neexecutarea in natura a obligatiei.
Potrivit art. 906 NCPC, - (1) Daca in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii debitorul nu executa obligatia de a face sau de a nu face, care nu poate fi indeplinita prin alta persoana, acesta poate fi constrans la indeplinirea ei, prin aplicarea unor penalitati, de catre instanta de executare. (4) Daca in termen de 3 luni de la data comunicarii incheierii de aplicare a penalitatii debitorul nu executa obligatia prevazuta in titlul executoriu, instanta de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitiva ce i se datoreaza cu acest titlu, prin incheiere definitiva, data cu citarea partilor.
Ambele texte fac trimitere la competenta instantei de executare in aplicarea amenzii civile si respectiv acordarea penalitatilor.
Potrivit art. 651. - (1) Instanta de executare este judecatoria in a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii organului de executare, domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului, in afara cazurilor in care legea dispune altfel. Daca domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului nu se afla in tara, este competenta judecatoria in a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii organului de executare, domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorului, iar daca acesta nu se afla in tara, judecatoria in a carei circumscriptie se afla sediul biroului executorului judecatoresc investit de creditor.
Tribunalul constata astfel ca in privinta actiunii astfel formulate este competenta Judecatoria Sector 5 Bucuresti – judecatoria in a carei circumscriptie se afla sediul debitorului, pentru ambele capete de actiune, avand in vedere dispozitiile art. 651 NCPC.
Va fi constatata astfel necompetenta Tribunalului Bucuresti in solutionarea actiunii si va fi declinata cererea de chemare in judecata catre Judecatoria Sector 5 Bucuresti in vederea solutionarii.

        PENTRU ACESTE MOTIVE,
      IN NUMELE LEGII,
         HOTARASTE:

Admite exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Bucuresti.
Declina competenta de solutionare a cererii de chemare in judecata formulata de ................. cu domiciliul ales la cabinet de avocat .............. in contradictoriu cu paratii ............. cu sediul in ..................... si ................. cu sediul in ..................... , catre Judecatoria Sector 5 Bucuresti in vederea solutionarii.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica la .............. .

          PRESEDINTE                                                                 GREFIER
    ................................................                                             ....................................

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016