InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bucuresti

Obligare emitere act administrativ

(Sentinta civila nr. **** din data de 14.10.2015 pronuntata de Tribunalul Bucuresti)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Tribunalul Bucuresti | Jurisprudenta Tribunalul Bucuresti

DOSAR NR. ……
ROMANIA
TRIBUNALUL BUCURESTI
SECTIA A II-A – CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
SENTINTA CIVILA NR. ….
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE  ……
Tribunalul constituit din:
PRESEDINTE:
GREFIER:

Pe rol se afla solutionarea actiunii de contencios administrativ avand ca obiect obligare emitere act administrativ, formulata de reclamantii ………., in contradictoriu cu paratele ……...
La apelul nominal facut in sedinta publica, in ordinea listei de sedinta, au raspuns reclamantii, prin avocat, avand imputernicire avocatiala depusa la dosarul cauzei, lipsind paratele.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Tribunalul pune in discutie exceptia prematuritatii cererii de chemare in judecata, exceptie invocata in cuprinsul intampinarii formulate in combaterea cererii deduse judecatii.
Avand cuvantul, aparatorul reclamantilor solicita respingerea exceptiei prematuritatii cererii de chemare in judecata, solicitand a se observa faptul ca dosarul este depus din anul …., avand in vedere principiul neretroactivitatii legii si faptul ca dosarul in cauza este depus din anul ….., apreciind ca nu au fost depuse diligentele de catre institutiile parate in vederea rezolvarii solicitarii reclamantilor.
Tribunalul, deliberand asupra exceptiei prematuritatii cererii de chemare in judecata, exceptie invocata in cuprinsul intampinarii formulate in combaterea actiunii deduse judecatii, dispune respingerea acestei exceptii, ca neintemeiata, avand in vedere faptul ca dreptul la actiune in justitie s-a nascut fiind vorba despre ducerea pana la capat a procedurii administrative, iar faptul ca exista niste prevederi legale care stabilesc anumite termene, formula care urmeaza a fi adoptata in ceea ce priveste solutionarea cererii reclamantilor va avea in vedere aplicabilitatea sau nu a acestor termene, in functie de situatia particulara a fiecarei cauze si in raport de dispozitiile art. 6 din CEDO referitoare la termenul rezonabil. Tribunalul constata ca dreptul la actiune s-a nascut in conditiile in care se reclama o intarziere in realizarea unei operatiuni administrative care a fost reglementata initial din Legea nr. 290/2003 intr-o anumita forma cu un anumit termen asupra caruia au fost supusi.
Avand cuvantul, aparatorul reclamantilor solicita instantei de judecata sa ai act de precizarea actiunii deduse judecatii, precizare depusa la dosarul cauzei.
Tribunalul ia act de precizarea actiunii deduse judecatii.
Tribunalul constata ca parata ……, cu acelasi sediu, sunt una si aceeasi persoana juridica.
Nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de invocat, ori probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul asupra fondului.
Avand cuvantul, aparatorul reclamantilor solicita admiterea cererii deduse judecatii, fara obligarea la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul litigiu.
Tribunalul retine cauza in pronuntare.
                                              T R I B U N A L U L :


Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante la data de ….., reclamantii ……au formulat cerere de chemare in judecata a paratelor ……, pentru ca, prin hotararea ce se va pronunta: sa se oblige paratele sa emita un act administrativ, potrivit obligatiei de „a face", intitulat HOTARARE prin care sa fie solutionata Cererea de acordare de despagubiri pentru bunurile abandonate de autorii lor, ….., conform obligatiei prevazute de art, 8 din Legea nr, 290/2003; sa se fixeze un termen in care sa fie obligate paratele sa emita Hotararea solicitata la punct 1 din actiune, respectiv 30 de zile de la ramanerea definitiva a sentintei ce veti pronunta; sa se oblige parata la plata de penalitati in cuantum de …. RON pentru fiecare zi de intarziere, de la expirarea termenului ce veti dispune pentru emitere, si pana la emiterea actului administrativ.
Nu se solicita obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata, se solicita judecarea in lipsa cu aplicarea art, 242 (art, 413 ) Cod procedura civila.
In fapt, reclamantii arata ca au depus sub nr…… , la ….cererea pentru acordare de compensatii/despagubiri conform Legii nr. 290/2003 pentru bunurile proprietatea autorilor ……si abandonate fortat de catre acestia in Basarabia, urmare refugiului din martie 1944.
Averea autorilor reclamantilor se compunea din loc de curte in suprafata de 1 ha situata in vatra satului …., pe care era construita o casa din ceamur compusa din 3 camere, 2 sali ,un coridor si acoperita cu tabla din zinc,o bucatarie formata dintr-o camera si o sala acoperita cu tigla,un grajd acoperit cu stuf, un sarai pentru pastrat pleava, o magazie de cereale, 1/2 ha vie pe rod,33 ha si 50 arii teren arabil, si 5 ha si 75 arii de islaz, o turma de oi de 4 000 capete, 12 vaci de lapte,sase boi, saisprezece cai de munca, si trei cai pur sange campioni ai Basarabiei.
Reclamantii arata ca, desi au completat dosarul de Lege nr. 290/2003 cu toate actele necesare, nici pana la acest moment nu a fost emisa o Hotarare in conditiile legii speciale, ….. avea obligatia ca in termen de 6 luni sa solutioneze cererea printr-un act administrativ intitulat „Hotarare",
Cu toate ca s-au adresat paratelor, solicitand solutionarea cererii si emiterea unei hotarari, paratele au ignorat cererea noastra in tot acest timp, motiv pentru care am promovat prezenta actiune.
Aceasta obligatie a paratei este prevazuta de art, 8 alin, 2 din Legea nr, 290/2003 cu modificarile ulterioare.
Reclamantii citeaza dispozitiile art.8 alin. 2)-6) din Legea nr.290/2003 si cele ale art. 1 din Legea nr, 554/2004 - Obiectul actiunii judiciare si dispozitiile art, 3 /Legea nr. 164/2014 prin care s-a stabilit unele reglementarii referitoare la despagubirile acordate prin cererile formulate si depuse in termenul legal la comisiile judetene,sau … pentru care nu s-a emis hotararii de respingere sau de acordare a despagubirilor ,pana la data intrarii in vigoare a prezentei legii,
Se face referire de reclamanti la prevederile art. 13 din aceeasi lege care acorda un termen …. cu privire la rezolvarea unor astfel de cererii, termen care curge de la …..  Paratele nu au invocat nici un motiv pertinent care sa justifice pasivitatea sau vreo circumstanta exoneratoare de raspundere pentru neindeplinirea obligatiei legale,respectiv de respectarea a termenului de 6 luni,prevazut de legiuitor pentru rezolvarea si acordarea despagubirilor,desi am depus numeroase diligente in acest sens.
Prin nesolutionarea in termen legal a cererii, reclamantii arata ca sunt vatamati intr-un drept recunoscut de lege, In acest fel fiind dovedita vatamarea, indeplinind astfel cerintele art, 1 din Legea nr. 554/2004, precum si dispozitiile ar, 18 alin 5 Legea nr, 554/2004 prin care solicita instantei sa dispuna obligarea paratelor la plata sumei de …. lei pe zi de intarziere , pentru nerespectarea termenelor de solutionare prevazute in art, 13/Legea nr, 164/2014 si pana la data emiterii hotararii motivate.
Fata de cele de mai sus, aratand si ca termenul de 6 luni prevazut de Legea speciala a expirat de mult, se solicita onoratei instante de judecata admiterea actiunii astfel cum a fost formulata.
In drept,s-au invocat dispozitiile art. 1, 8,18, din Legea nr, 554/2004, art, 8 alin, 2 din Legea nr. 290/2003, Lege nr. 164/2014. S-a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si orice alt mijloc de proba necesar in cauza.
S-a solicitat solutionarea cauzei si in lipsa potrivit art, 223/Noul Cod cjp procedura civila (art, 242 C.proc.civ.)
Reclamantii au formulat cerere precizatoare prin care au aratat ca, prin adresa primita de la … …. rezulta faptul ca autorul reclamantilor ….. deportat de URSS in Siberia, unde a si decedat, a detinut la momentul respectiv o suprafata de 58 ha teren, iar sotia acestuia …. si nora …. impreuna cu copii …. au fost evacuati, conform respectivei adrese.
……a formulat intampinare privind cererea de chemare in judecata formulata de reclamanti in contradictoriu cu parata …… in fapt una si aceeasi parata( denumita in continuare …), avand ca obiect ” obligare emitere act administrativ/obligatia de a face” si a solicitat respingerea actiunii ca ”prematur formulata” pentru motivele de fapt si de drept aratate.
In fapt, a aratat ca reclamantii reprezentati de avocat, au inregistrat la data de ….. la Tribunalul Bucuresti-Sectia Contencios Administrativ si Fiscal cererea de chemare in judecata nr……, cu obiect ”obligare emitere act administrativ” obligatie de a face” constand in obligarea paratelor : ……la solutionarea de urgenta si cu precadere a cererii/dosarului administrativ nr. ….. privind acordarea compensatiilor reglementate de Legea nr. 290/2003 pentru bunurile autorilor lor ….., abandonate in localitatea .……, ca urmare a refugiului lor care a operat in anul 1944.
Bunurile pentru care reclamantii au solicitat compensatii sub forma despagubirilor banesti se compun din : casa de locuit cu anexe gospodaresti si locul de curte in suprafata de 1 ha,33ha si 50 arii teren arabil, 5 ha si 75 arii izlaz, o turma de oi cu 4000 de capete, 12 vaci de lapte, 6 boi, 16 cai de munca si 3 cai pur-sange campioni ai Basarabiei.
Reclamantii se declara nemultumiti de refuzul paratelor de a solutiona cererea aceasta pana la data formularii cererii de chemare in judecata, desi au dat curs tuturor adreselor comunicate de ….. privind obligatia de a completa dosarul administrativ cu dovezile solicitate si au formulat mai multe cereri de urgentare a solutionarii , parata fiind obligata prin lege sa solutioneze aceasta cerere administrativa si sa emita actul administrativ denumit ” Hotarare” in termenul de 6 luni, termen care nu a fost respectat, fiind incalcat art. 8 alin. 2 si urm. din Legea nr. 290/2003 , art. 3 coroborat cu art. 13 din Legea nr. 164/2014, reclamantii considerand ca termenul a inceput sa curga de la …..
In drept, reclamantii isi sustin actiunea pe dispozitiile legale aratate si pe dispozitiile art. 1, art. 8 si cu incidenta art. 18 alin. 5 din Legea nr. 554/2004. Raportat la nerespectarea culpabila a termenului reglementat de art. 13 din Legea nr. 164/2014, in baza art. 18 alin 5 din Legea nr. 554/2004 reclamantii au solicitat sanctionarea paratelor cu plata sumei de ….. lei/zi intarziere pentru nerespectarea termenelor prevazute de art. 13 din Legea nr. 164/2014, considerand ca termenul de 6 luni reglementat, a fost de mult implinit.
Solicita instantei sa constate ca intre cele doua parate: …… exista identitate de subiect pasiv procesual (parat), reprezentand una si aceeasi entitate juridica a carei obligatie de ” a face” consta in obligatia de ” a solutiona” cererea administrativa nr. …… inregistrata de reclamanti in realizarea pretentiilor aferente dreptului lor subiectiv recunoscut de Legea nr. 290/2003 .
Parata …… a fost constituita in baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 290/2003 raportat la art. 6 din Legea nr. 9/1998 , fiind organizata ca entitate juridica distincta de ……, functionand in cadrul acestei institutii care, asigura sediul, registratura si logistica/ cadrul functional, …. avand calitatea de …., cu scopul aplicarii dispozitiilor legii,in speta de a solutiona cererile de acordare a compensatiilor (” a face”), in calitate de ….
Nu exista identitate organizatorica, functionala si patrimoniala intre …. care este organizata si functioneaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 340/2004 si …..care este organizata si functioneaza potrivit Legii nr. 290/2003.
In aparare, parata …. opune reclamantilor :
1.Imposibilitatea obiectiva in care s-a aflat, in solutionarea cererii pentru care s-a constituit dosarul nr……, dictata pe de o parte de prelungirea termenului in baza unor cereri de completare a dosarului administrativ potrivit art.8 alin.21 din Legea nr. 290/2003( care a operat in profitul solicitantelor /reclamante, al caror dosar administrativ s-a dovedit incomplet), ori a suspendarii termenului de 6 luni reglementat de art. 8 alin 2 din Legea nr. 290/2003 prin legi sau/si acte normative, ca de exemplu OUG nr. 10/2013 ( act normativ declarat neconstitutional) , OUG nr. 10/2014, modificata si completata prin Legea nr. 112/2014, in baza carora acest termen a fost suspendat pana la data de 31.12.2014, modificat prin adoptarea Legii nr. 164/2014 la data de 11.12.2014, publicat in Monitorul Oficial la data de 15 .12.2014.
2.Buna credinta, si rolul activ de care a dat dovada ….. in solutionarea cererii ” in pretentii” care face obiectul dosarului administrativ nr. ….. .
3.Dispozitiile Legii nr. 164/2014 privind ”unele masuri pentru accelerarea s finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 , precum si al Legii nr. 290/2003 si pentru modificarea unor acte normative”, in vigoare la data de …. cand a fost inregistrata cererea de chemare in judecata.
Prin aceasta actiune, reclamantele solicita instantei de judecata sa incalce scopul general al Legii nr.l64/2014, incalcand astfel ordinea de drept instituita prin aceasta lege si dreptul subiectiv al celorlalti solicitanti ai compensatiilor reglementate de Legea nr. 290/2003, egal cu dreptul reclamantelor.
Raportat la data de …… cand a fost inregistrata prezenta actiune si a faptului ca cererea administrativa a reclamantelor se afla in curs de solutionare, in procedura reglementata de Legea nr.290/2003, modificata si completata prin Legea nr.164/2014, aceasta cerere de chemare in judecata urmeaza a se supune dispozitiilor Legii nr.164/2014 si a Legii nr.290/2003 astfel cum a fost modificata ( pana la republicarea si renumerotarea Legii nr. 290/2003, nn), conform dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 164/2014, care stipuleaza expres:
”ART. 3 (1) Dispozitiile prezentei legi referitoare la stabilirea despagubirilor se aplica cererilor formulate si depuse, in termen legal, la comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998. republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care nu s-au emis hotarari de respingere a cererii sau de acordare a despagubirilor, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.(2) Dispozitiile prezentei legi referitoare la plata despagubirilor se aplica cererilor solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru care nu s-a efectuat plata, cererilor nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti, avand ca obiect acordarea de despagubiri in baza Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Legii nr. 290/2003. cu modificarile si completarile ulterioare”.
Prin reglementarea art. 6 alin.l obligatia de ”a face”/ ” a solutiona cererile de acordare a despagubirilor” se executa de Comisiile judetene, respectiv a municipiului …, ” in ordinea inregistrarii acestora” , executarea fiind materializata prin Hotararea …. cu propunere de acordare a despagubiliror sau Hotararea de respingere a cererilor, act administrativ care se comunica solicitantului si ….. in termen de 30 de zile de la emitere conform art. 6 alin. 2 .
Prin reglementarea art. 20 din Legea nr. 164/2014 au fost abrogate : art. 1 alin 2, art. 2 alin 1-3, art. 3 , art. 4, art. 8 alin. 2, alin. 2 ind.2 si alin. 3-6, art. 10, art. 11 si art. 13, din Legea nr. 290/2003.
Prin abrogarea art 8 alin. 2 din Legea nr. 290/2003 si reglementarea articolului 13 din Legea nr. 164/2014, care se refera la termenul de executare a obligatiei de ”a face” a solutiona cererea intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 290/2003 , acest termen incepe sa curga de la data de …. si se implineste in 36 de luni adica la data de …..
Dreptul de a fi contestat in instanta de contencios administrativ a ”vatamarii ” izvorata din ” refuzul ” solutionarii cererii administrative in termenul prevazut de lege pentru solutionare sau din actul prin care a fost solutionata cererea ori contestatia impotriva acestui act, este reglementat de art. 15 din Legea nr. 164/2014 care dispune: ”ART. 15: In cazul nerespectarii termenelor stabilite la art. 13 alin. (1) si art. 14 alin. (1) si alin (2), persoana indreptatita se poate adresa instantei judecatoresti prevazute la art. 8.”
In concluzie, fata de considerentele de drept anterior expuse, actiunea reclamantelor se dovedeste a fi prematur formulata,
Pe de o parte, pentru ca nu a fost finalizata procedura administrativa de solutionare a cererii reclamantilor pana la data inregistrarii acestei actiuni, iar pe de alta parte pentru ca , relativ la faptul ca nu au fost emise acte administrative ( Hotararea comisiei si Decizia ….. ) din care sa rezulte modalitatea de solutionare a cererii solicitantelor/reclamante, dreptul de actiune in justitie impotriva acestor acte , nu s-a nascut, instantei de contencios nefiindu-i permis in acest stadiu procedural, a stabili modalitatea de solutionare a cererii administrative( admitere sau respingere) si a solutiona ”actiunea in pretentii” , astfel cum a fost formulata de reclamante.
In ceea ce priveste aptitudinea reclamantilor de a solicita in instanta solutionarea peste termenul impus de art. 13 alin. l din Legea nr. 164/2014 a cererii administrative, motivat de dreptul lor de a sesiza instanta de contencios administrativ pentru nerespectarea termenului reglementat de art. 8 alin . 2 si alin. 21 din Legea nr. 290/2003, aceasta aptitudine ( interes) nu mai este recunoscuta in prezent reclamantelor prin lege.
Pentru toate aceste motive solicita respingerea cererii de chemare in judecata, ca prematur formulata.
In drept, intemeiaza prezenta intampinare pe dispozitiile art. 205 alin. 1 si alin.4 din codul de procedura civila, precum si pe celelalte prevederi invocate.
S-a solicitat judecarea cauzei in lipsa, in conditiile art. 223 alin.3 si art.411 alin.l, pct.2 din codul de procedura civila.
S-a incuviintat partilor administrarea probei cu inscrisuri.
Analizand actele dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin cererea introdusa sub nr….. la ….., reclamantii …..au solicitat acordarea de despagubiri (compensatii) pentru bunurile abandonate de autorii lor, …...
Aceasta cerere nu a fost solutionata pana in prezent, prin admitere sau respingere
Acest lucru este evident, dincolo de aspectul ca, asa cum rezulta din adresele mentionate de catre ….., a existat si o corespondenta intre institutie si petenti, in vederea clarificarii anumitor aspecte esentiale pentru solutionarea cererii de despagubiri.
Insa, din perspectiva rezultatului final, respectiv solutionarea cererii intr-un sens sau altul, admitere/respingere, aceste demersuri sunt relevante doar sub aspectul eliminarii sau diminuarii culpei institutiei in legatura cu inexistenta solutiei, neavand relevanta in prezenta cauza in sensul inlaturarii temeiniciei cererii reclamantilor.
Asa cum se observa din datele obiective, cererea de despagubiri a fost introdusa la …...
Au existat cereri de completare a dosarului administrativ, de lamurire a anumitor aspecte si de depunere de inscrisuri, insa termenul de solutionare, solutionare ce nu s-a produs pana in prezent, este in afara oricarei definitii si sfere a unui termen rezonabil de solutionare a cererii, din perspectiva art.6 din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale, respectiv 12 ani pana in prezent.
Cu aplicabilitate mutatis mutandis in cauza de fata, Curtea europeana a amintit in cauze precum Chiva c. Romaniei, ca revine fiecarui stat sarcina de a se dota cu un arsenal juridic adecvat si suficient pentru a asigura respectarea obligatiilor sale pozitive (Ruianu c. Romaniei, 17 iunie 2003, par. 66), iar in hotararea pilot Maria Atanasiu si altii c. Romaniei din 12 octombrie 2010 s-a constatat ca ineficienta mecanismelor de despagubire sau de restituire continua sa fie o problema recurenta si pe scara larga in Romania, fiind identificate deficiente sistemice.
In cazul de fata, de la momentul comunicarii documentatiei pe care reclamantii au inteles sa o utilizeze pentru probarea temeiniciei cererii lor, si, deci, a recunoasterii dreptului la compensatii, a trecut un termen peste ceea ce s-ar putea aprecia ca rezonabil, iar o asemenea atitudine a fost sanctionata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului care, in cauze privind chiar Romania (Viasu c. Romaniei, Faimblat c. Romaniei, Broniowski, Paduraru c. Romaniei) a statuat ca statul are o obligatie de rezultat si nu de mijloace, in sensul solutionarii cererii solicitantilor.
Dincolo de analizarea cererii in registrul dreptului comunitar, cererea nu a fost solutionata in termenul legii speciale nationale cu incidenta asupra solicitarii, dispozitiile art.8 alin.2 din Lg. nr.290/2003 stipuland: „(2) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr.290/2003 primesc, verifica si rezolva cererile de atribuire in natura ori pentru acordare de despagubiri sau compensatii, dupa caz. Hotararile privind recunoasterea drepturilor, acordarea despagubirilor sau/si a compensatiilor se dau in termen de cel mult 6 luni de la inregistrarea cererilor. Hotararile se adopta cu majoritatea voturilor membrilor comisiei si se comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, precum si solicitantului.”
In mod evident, in raport de momentul introducerii cererii si chiar al completarii documentatiei, parata a depasit cu mult termenul de 6 luni prevazut de lege de la momentul inregistrarii cererii reclamantilor, nefiind emisa vreo hotarare, de admitere sau respingere in sensul prevederilor legale mentionate, astfel ca, instanta, constatand refuzul nejustificat al paratei de a solutiona cererea de despagubiri, apreciaza ca reclamantii sunt vatamati in dreptul sau recunoscut de lege, de a primi un raspuns (indiferent ca e pozitiv sau negativ) in termenul avut in vedere de lege.
Intarirea sensului legii, privind faptul ca autoritatea trebuie sa solutioneze cererile solicitantilor in termenul prevazut de Lg. nr.290/2003, este data si de art.7 din aceeasi lege, invocat chiar de catre parata, care prevede posibilitatea prorogarii termenului de depunere a completarii la documentatie, in maxim 3 luni de la implinirea termenului prevazut de art.5 alin.1 (respectat de autoarea reclamantului), pentru ca imediat sa curga termenul  de solutionare a cererii de acordare de despagubiri/compensatii.
Argumentul referitor la existenta termenului de 18 luni, „acordat” de OUG nr.10/2013 comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Lg. nr.9/1998, Lg. nr.290/2003 si Lg. nr.393/2006 pentru analiza si solutionarea cererilor de despagubiri/ compensatii, este, in chiar sustinerea paratei din intampinare, nerelevant, prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr.290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 fiind declarate neconstitutionale, considerate ca „o sarcina disproportionata si excesiva in privinta dreptului sau de a beneficia de despagubirile acordate prin lege.”
Pentru aceleasi ratiuni, prezenta instanta apreciaza ca nici termenul de 6 luni, prevazut de OUG nr.10/2014 nu poate constitui o cauza de nesolutionare a cererii reclamantului, dupa 12 ani de la introducerea cererii initiale, iar solicitarea din anul 2014, probeaza ca nu a fost respectat nici un termen rezonabil de solutionare a cererii, indiferent ca in sens pozitiv sau negativ.
In ceea ce priveste cererea de obligare a paratei la emiterea actului administrativ prin stabilirea unui termen si sub sanctiunea unor penalitati, de .. lei pe zi de intarziere, pana la momentul emiterii actului administrativ ce-i incumba, potrivit legii, instanta apreciaza cererea ca nefiind intemeiata, in materia contenciosului administrativ actionand dispozitiile art.24 alin.1,2 si 3 din Lg. nr.554/2001, autoritatea administrativa fiind obligata la emiterea actului administrativ in cel mult de 30 de zile de la data ramanerii irevocabile a hotararii, iar in caz de nerespectare a termenului, se aplica amenda conducatorului autoritatii administrative si se poate merge pana la sanctionarea penala a celor care nu executa hotararea judecatoreasca irevocabila.
In schimb, avand in vedere dispozitiile art.18 alin.6 din Lg. nr.554/2004, instanta va stabili un termen de 30 de zile de la eventuala ramanere definitiva a prezentei hotarari, ca masura de urgentare a solutionarii solicitarii, in vederea executarii obligatiei stabilite prin sentinta.
In consecinta, instanta va admite in parte actiunea formulata de reclamanti in contradictoriu cu parata ….., va obliga parata sa solutioneze cererea reclamantei, referitoare la despagubirile prevazute de Lg. nr.290/2003, parata avand, desigur, deplina libertate in a aprecia asupra solutiei ce o va da acestei cereri, si va respinge cererea de obligare a autoritatii administrative sub sanctiunea daunelor cominatorii si va stabili ca termen de solutionare 30 de zile de la ramanerea definitiva a prezentei sentinte.
In schimb, cererea de aplicare in acest moment a amenzii prevazuta de art.24 din Lg. nr.554/2004 apare ca nefondata, aceasta depinde de neexecutarea unei obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca, adica abia de la ramanerea, eventuala, a prezentei hotarari judecatoresti, definitiva, nu prin neaplicarea unei legi in procedura pur administrativa, sens in care aceasta va fi respinsa.PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE :

Admite in parte actiunea formulata de reclamantii …. in contradictoriu cu parata …….
Obliga parata sa solutioneze cererea reclamantilor in sensul emiterii unei hotarari de solutionare a cererii de acordare de despagubiri solicitate in baza Legii nr. 290/2003.
Obliga parata sa emita hotararea in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a prezentei sentinte.
Respinge cererea de stabilire a penalitatilor, ca neintemeiata.
Cu recurs, in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, 14.10.2015.

               PRESEDINTE,                                               GREFIER,
           
Red. M.D./8 ex.


Prin decizia civila nr. ….. pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal a fost respins recursul declarat impotriva sentintei civile nr. ……. pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a II-a Contencios Administrativ si Fiscal ca nefondat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 774 din data de 20.09.2016
PRETENTII - Sentinta civila nr. 167 din data de 20.04.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta civila nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta comerciala nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 545/CA din data de 06.06.2016
Anulare partiala dispozitie emisa de viceprimar si obligarea acestuia la - Sentinta civila nr. 2116 din data de 04.12.2015
LITIGIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL - Sentinta comerciala nr. 2059 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 1875 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 610/CA/2015 din data de 24.03.2015
LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI - Sentinta civila nr. 728/CA/2015 din data de 07.04.2015
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 458 din data de 30.04.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 229/CA din data de 17.02.2015
ANULARE ACT EMIS DE AUTORITATI PUBLICE LOCALE - Sentinta comerciala nr. 2956/CA/2014 din data de 02.12.2014