Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Bals

Prescriptia dreptului de a executa sanctiunea contraventionala

(Hotarare nr. 1830 din data de 16.10.2012 pronuntata de Judecatoria Bals)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Judecatoria Bals | Jurisprudenta Judecatoria Bals

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Bals sub nr. 1898/184/2012, petenta SC A T L IFN SA a solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa constate prescriptia dreptului de a executa sanctiunea contraventionala, motivat de faptul ca procesul verbal de contraventie nu a fost comunicat in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii, iar pe fond, anularea acestuia, motivat de faptul ca petenta nu mai detinea in proprietate autoturismul surprins circuland in trafic fara a detine rovinieta valabila, acest drept fiind transferat catre o alta societate comerciala, potrivit unui protocol de predare primire din data de 04.04.2011.
In motivarea plangerii, petentul a aratat ca in ziua de 20.09.2011 autoturismul sau a fost surprins circuland pe un drum national, fara a detine rovinieta valabila, astfel ca a fost sanctionata cu amenda contraventionala, fiind intocmit procesul verbal de contraventie, seria R 12 nr. 0151797/20.02.2012.
Analizand continutul acestuia, se poate observa cu usurinta ca lipseste semnatura olografa a agentului constatator, fiind mentionat ca a fost generat si semnat electronic, conform Legii nr. 455/2001 si a HG nr. 1259/2001.
Ab initio, instanta a retinut aplicabilitatea in cauza a dispozitiilor art. 5 alin. 1 din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, in baza carora "Inscrisul in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, este asimilat, in ceea ce priveste conditiile si efectele sale, cu inscrisul sub semnatura privata.“, concluzia imediata, acceptand posibilitatea intocmirii unui proces verbal de contraventie ca un inscris in forma electronica, fiind aceea ca acesta este un inscris sub semnatura privata.
Pornind de la dispozitiile art. 15 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, se poate stabili cu usurinta ca procesul verbal de contraventie este acel act juridic, emis de autoritatile competente, prin care se aplica o sanctiune, in urma savarsirii unei contraventii (acea fapta care are un grad de pericol social mai scazut decat infractiunea si care este pedepsita ca atare).
Coroborand consideratiile expuse in cele doua aliniate anterioare, se ajunge la concluzia imediata ca procesul verbal de contraventie nu poate fi un inscris sub semnatura privata, ci doar unul autentic, emis de un agent constatator, in exercitarea atributiilor sale.
In alta ordine de idei, instanta a aratat ca semnatura electronica, asa cum este definita de art. 4 punctul 3 din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, constituie "date in forma electronica, care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare“.
Practic, semnatura electronica este forma digitala a semnaturii olografe, in sensul ca este reflectarea in spatiul virtual al acesteia, o semnatura electronica avand aceleasi functionalitati si aplicabilitati ca si semnatura olografa.
In speta, procesul verbal de contraventie care a fost emis, comunicat petentei si supus cenzurii instantei de judecata este unul in forma scrisa, cu existenta materiala, din cuprinsul caruia lipseste in mod cert semnatura agentului constatator, fapt ce atrage nulitatea absoluta a acestuia, in conditiile art. 17 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, situatie in care analiza celorlalte motive cuprinse in continutul planegrii este inutila.
Fata de cele mai sus expuse, instanta a apreciat ca se impune admiterea exceptiei nulitatii absolute a procesului verbal de contraventie seria R 12 nr. 0151797/20.02.2012 emis de catre intimata si constatarea nulitatii lui.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 774 din data de 20.09.2016
PRETENTII - Sentinta civila nr. 167 din data de 20.04.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta civila nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta comerciala nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 545/CA din data de 06.06.2016
Anulare partiala dispozitie emisa de viceprimar si obligarea acestuia la - Sentinta civila nr. 2116 din data de 04.12.2015
LITIGIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL - Sentinta comerciala nr. 2059 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 1875 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 610/CA/2015 din data de 24.03.2015
LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI - Sentinta civila nr. 728/CA/2015 din data de 07.04.2015
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 458 din data de 30.04.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 229/CA din data de 17.02.2015
ANULARE ACT EMIS DE AUTORITATI PUBLICE LOCALE - Sentinta comerciala nr. 2956/CA/2014 din data de 02.12.2014