InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

CIVIL. DOBANDIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIN UZUCAPINEA DE LA 10 LA 20 DE ANI

(Sentinta civila nr. din data de 25.03.2009 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Proprietate privata | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria BuzauPrin cererea inregistrata pe rolul acestei instante reclamanta MS a chemat in judecata pe paratii DG, TI si a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate ca a dobandit, ca efect al uzucapiunii de scurta durata ,dreptul sau de proprietate asupra terenului in suprafata de 1350 mp , si asupra  constructiilor amplasate pe acest teren , respectiv :locuinta in suprafata de 44,27 mp , cu peretii din paianta si invelitoare din tigla , grajd in suprafata de 43,92 mp cu peretii din paianta si invelitoare din tabla , magazie in suprafata de 45,9 mp cu peretii din scandura  si invelitoare din tabla , garaj in suprafata de 15 mp cu peretii PFL si invelitoare din tabla.
In fapt, reclamanta a aratat ca la data de 29.09. 1986  a cumparat de la parati imobilul anterior precizat, compus din teren si constructii.
Actul juridic  incheiat intre parti a fost consemnat intr-un inscris  sub semnatura privata intitulat "conventie".
A mai aratat ca a achitat integral pretul convenit , ca a intrat in posesia imobilului , pe care l-a stapanit continuu, public si pasnic ,inca din 1986 , insa nu s-a reusit incheierea contractului de vanzare cumparare in forma autentica.
Fata de situatia de fapt expusa, a solicitat instantei sa constate ca a dobandit dreptul de proprietate asupra terenului si constructiilor  , in conditiile art 1895 cod civil , care reglementeaza  uzucapiunea de scurta durata.
In probatiune, a solicitat inscrisuri si martori.
Cu respectarea dispozitiilor art 112 cod procedura civila a anexat cererii de chemare in judecata :inscrisul sub semnatura privata intitulat "conventie" memoriul tehnic privind imobilul in litigiu , contract de furnizare a energiei electrice  , chitantele de plata a  impozitelor, certificatul de casatorie al reclamantei.
Actiunea a fost timbrata  conform art 3 lit a din Legea nr. 146/1997 si s-au aplicat timbre judiciare potrivit dispozitiilor art 3 al 1 din OG nr. 32/1995.
Paratii nu au formulat intampinare si nici nu s-au prezentat la prima zi de infatisare pentru a arata care sunt exceptiile , dovezile si toate mijloacele lor de aparare in conditiile art 118 al 3 cod procedura civila.
In cauza a fost ascultata martora MC , care a declarat ca in anul 1986, reclamanta a cumparat de la parati un imobil constand din casa si teren .
Posesia reclamantei nu a fost niciodata tulburata, iar aceasta a achitat la zi taxele si impozitele aferente imobilului.
Partile nu au incheiat un contract autentic de vanzare cumparare deoarece terenul era scos din circuitul civil.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:
La data de 29.09.1986, reclamanta si paratii au convenit asupra vanzarii cumpararii unui imobi, compus dintr-o  casa de locuit si 700 mp teren aferent.
Reclamanta a achitat integral pretul (60.000  lei) si a intrat in posesia imobilului ,inca de la data incheierii conventiei.
Asa cum a declarat martora audiata in cauza ,inca de atunci, aceasta a folosit continuu , public, pasnic  sub nume de proprietar, terenul si constructiile aferente.
Apreciind ca sunt indeplinite conditiile rezultate din dispozitiile art 1895 cod civil reclamanta a solicitat instantei  sa constate ca este proprietara imobilului.
Potrivit dispozitiilor art 1895-1899 cod civil pentru a opera uzucapiunea de scurta durata , trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
-sa existe o posesie utila asupra lucrului
-posesia utila sa se intemeieze pe un just titlu
-posesia sa dureze de la 10 la 20 de ani si sa fie de buna credinta.
In speta , nu este indeplinita conditia justului titlu.
Prin just titlu  se intelege un titlu translativ de proprietate , care provine de la altcineva decat proprietarul.
In primul rand ,actul juridic pe care l-au incheiat partile nu este translativ de proprietate , iar in al doilea rand ,acesta a fost incheiat cu adevaratul proprietar.
In ceea ce priveste vanzarea terenurilor, forma autentica este o conditie de valabilitate a actului.
Nefiind incheiata in aceasta forma , conventia partilor, din data de 29.09.1986 nu reprezinta un contract de vanzare cumparare.
Conventia incheiata de reclamanta si parati reprezinta doar un antecontract de vanzare cumparare care a generat in sarcina partilor contractante obligatia de a face , aceea de a se prezenta la notariat in vederea incheierii contractului de vanzare cumparare  in forma autentica.
Desi reclamanta a dovedit o posesie utila  asupra imobilului, pe perioada ceruta de lege , nefiind intrunite cumulativ conditiile uzucapiunii de la 10 pana la 20 ani instanta apreciaza ca actiunea este neintemeiata urmand sa o respinga.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Proprietate privata

Exercitarea in mod abuziv a dreptului de proprietate. Schimbare destinatie imobil. Acordul coproprietarilor - Sentinta civila nr. 265 din data de 04.06.2014
Despagubiri pentru lipsa folosintei unei suprafete de teren. - Decizie nr. 520 din data de 29.05.2012
Reconstituirea dreptului de proprietate privata - Decizie nr. 483 din data de 26.05.2011
COMPARARE DE TITLURI . ADMISIBILITATE - Decizie nr. 348 din data de 29.10.2009
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 309 din data de 26.01.2011
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 385 din data de 27.01.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 135 din data de 19.01.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 38 din data de 12.01.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 1227 din data de 24.11.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 1220 din data de 24.11.2010
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 292 din data de 28.04.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 03.06.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 567 din data de 23.06.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 603 din data de 26.11.2008
Granituire - Sentinta civila nr. 49 din data de 20.01.2009
Legea nr. 10/2001 pana la solutionarea notificarii formulata de antecesorii reclamantilor, instrainarea imobilelor vizate este interzisa, indiferent de modalitatea instrainarii. Instrainarea prin licitatie si adjudecare nu este exclusa de la aplicarea tex - Decizie nr. 20 din data de 22.01.2014
Admisibilitatea actiunii unei persoane in contradictoriu cu Primarul Mun. B pentru obligarea acestuia de intrare in legalitate privind emiterea de parat a autorizatiei de constructie in conditiile legii. - Decizie nr. 3432/R din data de 25.06.2013
Succesiune. Acceptare, prin formularea cererii pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Decizie nr. 827/R din data de 20.04.2012
Societati comerciale. Societate pe actiuni. - Decizie nr. 10/Ap din data de 05.02.2009
Societate comerciala. Societate pe actiuni. Convocare A.G.A. In aprecierea calitatii unei persoane de a cere convocarea adunarii generale nu intereseaza daca acea persoana va putea si vota in acea adunare generala persoanei. Art.119 alin.3 si art... - Decizie nr. 4/Ap din data de 22.01.2009