InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

CIVIL. SOMATIE DE PLATA. INSISIREA DE CATRE DEBITOARE A DEBITULUI PRETINS DE CREDITOARE

(Sentinta civila nr. din data de 25.03.2009 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria BuzauPrin cererea inregistrata pe rolul instantei, creditoarea SC SRL a chemat in judecata pe debitoarea SC SRL, solicitand emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata pentru suma de 5094,07 lei, cu titlu de obligatii de plata neachitate, cu cheltuieli de judecata.
In motivare, a aratat ca a avut relatii comerciale cu debitoarea conform contractului de vanzare- cumparare, in baza caruia a emis factura fiscala in valoare de 6012,23 lei.
Debitoarea a achitat din debit suma de 918,16 lei.
Desi creditoarea a incercat in baza art.720 ind.1 C.pr.civ. sa determine debitoarea sa achite suma datorata, notificand-o in acest scop, nu s-a efectuat nicio plata in contul datoriilor restante.
Creditoarea apreciaza ca sunt intrunite conditiile pentru aplicarea OG.nr.5/2001, creanta fiind certa, lichida si exigibila.
In drept, a invocat OG.nr.5/2001.
S-au depus la dosar copii de pe : carte mare partiala, factura fiscala, extras de cont, contract de vanzare- cumparare, adr. emisa de creditoare, confirmare de primire, certificat de inregistrare mentiuni, incheiere, act aditional.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :
Conform art. 1 alin. 1 din OG nr 5/2001-procedura somatiei de plata se desfasoara la cererea creditorului in scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.
Avand in vedere ca factura depusa la dosar ( fila 8 ) nu este insusita de debitoare prin semnatura sau in alt mod admis de lege, contractul de vanzare- cumparare depus la dosar reprezinta cadrul general de desfasurare a raporturilor comerciale dintre parti, prin semnarea acestuia debitoarea insusindu-si clauzele contractuale, nu o anumita suma pe care sa o datoreze creditoarei, iar suma de 13387,50 euro mentionata in acest contract este stabilita in sarcina cumparatorului SC SA, conform pct.5.2 , avand in vedere ca plata partiala si in proportie redusa facuta de debitoare ,fata de suma mentionata in factura, nu poate fi considerata ca o insusire a intregului debit datorat, instanta constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 1 alin. 1 din OG nr. 5/2001.
In consecinta, instanta va respinge cererea.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011