InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

CIVIL-PENTRU A FI ACORDAT DREPTUL DE CREANTA, RECLAMANTUL TREBUIE SA FACA DOVADA EXISTENTEI LUI

(Sentinta civila nr. din data de 15.02.2010 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria Buzau


       Deliberand asupra cauzei de fata, instanta constata urmatoarele:
       Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instantei la data de 30.04.2009 sub nr. ../200/2009, reclamantul P.C. a chemat in judecata pe parata P.F., solicitand instantei ca in baza probelor administrate sa pronunte o hotarare prin care sa se stabileasca intinderea dreptului sau de creanta asupra apartamentului situat in _urmand ca dupa determinarea valorii bunului sa timbreze la valoare cererea in realizare; sa fie obligata parata la plata a ? din valoarea acestui bun si la plata cheltuielilor de judecata.
       In motivarea actiunii reclamantul arata ca a intretinut relatii de concubinaj cu parata incepand cu anul 1992 si pana in anul 2005 cand s-au casatorit. In aceasta perioada, prin contributie comuna, au achizitionat in anul 1996 apartamentul insa contractul de vanzare cumparare nr. _a fost incheiat si executat pe numele paratei. In anul 2007 casatoria a fost desfacuta prin divort. Deoarece relatiile dintre soti s-au deteriorat, reclamantul solicita partajarea apartamentului in cote de ? pentru fiecare. Prin sentinta civila nr. _.pronuntata de Judecatoria _ in dosarul nr. _ a fost respinsa aceasta actiune, solutia fiind mentinuta si in apel si in recurs, cu motivatia ca, data fiind existenta unui titlu de proprietate pe numele paratei, apartamentul este un bun propriu al acesteia, iar reclamantul nu poate avea decat un drept de creanta, in limita sumelor de bani cu care a contribuit la achitarea apartamentului. Chiar dupa pronuntarea actiunii de divort, partile au continuat convietuirea si au locuit in apartamentul in litigiu, pana in ianuarie 2009, cand s-au despartit definitiv, reclamantul fiind lipsit de folosinta bunului incepand cu acel moment.
       Cum asupra bunurilor coachizite dreptul real de proprietate apartine titularului actului de dobandire, iar coachizitorul are un drept de creanta in limita contributiei sale, reclamantul solicita sa se constate ca actiunea este intemeiata si inainte de stabilirea unei obligatii corelative in sarcina paratei, sa se determine intinderea dreptului sau, pentru a timbra la valoare, corect si corespunzator.
       In sustinerea probei reclamantul solicita proba cu expertiza preparatorie care sa determine intinderea dreptului sau, urmand ca dupa achitarea taxei de timbru instanta sa incuviinteze si sa dispuna administrarea probatoriului cu inscrisuri, interogatoriul paratei si proba cu martori.
       Avand in vedere faptul ca la data dobandirii bunului partile au avut intentia sa dobandeasca apartamentul ca bun in proprietate devalmasa, in drept isi intemeiaza actiunea pe dispozitiile art. 969 - 970 - 1073 cod. civil.
       In sustinerea cererii reclamantul a depus la dosarul cauzei: chitanta seria TS3B, nr.. _.prin care a achitat suma de 19 lei, copia contractului de vanzare cumparare nr. _..(f. 6), copia cererii de chemare in judecata pentru evacuare formulata de parata (f. 7), declaratie (f. 8), copie decizia civila nr. _.(f. 9 - 11), copie decizie civila nr. _(f. 12 - 14), imputernicire avocatiala (f. 15).
       La termenul de judecata din data de 26.06.2009 parata a depus la dosarul cauzei intampinare prin care a aratat ca apartamentul situat in municipiul _ este bunul sau propriu; ca dupa incetarea casatoriei cu primul sot, B.V., prin sentinta civil nr. _.a Judecatoriei Buzau i-a fost atribuit beneficiul contractului de inchiriere al acestui spatiu; ca ulterior a revenit la numele de "P." si a dobandit prin vanzare cumparare, in baza contractului nr. _..la Regia Autonoma Buzau spatiul in litigiu; ca reclamantul a dorit ca in urma casatoriei sa poarte numele sotiei, fiind obligat sa revina la numele purtat anterior prin hotararea de divort.
       Parata invedereaza instantei faptul ca la data incheierii casatoriei, apartamentul fusese achitat integral, prin retinere de pe statul de plata, ratele fiind achitate din 1996 pana in 2002. In perioada in care a achitat apartamentul nu l-a cunoscut ca persoana pe reclamant, traind practic impreuna si gospodarind din anul 2002, luna ianuarie. In aceasta situatie reclamantul nu poate pretinde ca fata de acest bun are un drept de creanta. Parata nu a avut niciodata intentia de a achita prin efort comun acest bun. La data cand reclamantul pretinde ca ar fi contribuit cu bani era casatorit, avea o familie compusa din sotie si patru copii si a construit o casa in zona strazii_., din Buzau. In aceste conditii veniturile sale erau mici, inegale pe toata durata convietuirii, nu a avut loc stabil de munca si nu se poate verifica vreun moment ca si-ar fi adus un aport la plata acestui bun.
       In drept, parata a invocat dispozitiile art. 115 - 118 C.pr.civ. iar in dovedirea actiunii a solicitat incuviintarea probei cu interogatoriu, acte si martori, anexand la dosarul cauzei copie contract de vanzare cumparare nr. _(f. 24), copie sentinta civila nr. _..(f. 25, 26), copie decizie civila nr. _.(f. 27- 29), copie sentinta civila nr. _.(f. 30 - 31), copie sentinta civila nr. _..(f. 32- 34), imputernicire avocatiala (f. 35).
       La termenul de judecata din data de 10.07.2009 reclamantul a depus la dosarul cauzei precizari la actiune, prin care a aratat faptul ca la data de 10.05.1996 parata a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului apartament cu 2 camere, prin contractul de vanzare cumparare nr_... Pretul vanzarii a fost de 795399 lei din care 10% , respectiv 79599 lei au fost achitati ca avans la incheierea actelor, iar restul de pret de 715800 lei fiind achitat in rade de 11135 lei timp de 6a ni, incepand cu luna corespunzatoare incheierii contractului de vanzare cumparare, mai 1996 pana in anul 2002. Reclamantul pretinde un drept de creanta asupra imobilului, drept care s-a nascut prin achitarea de catre acesta a unor sume de bani reprezentand avans si rate in contul pretului imobilului. Aceste sume de bani reprezinta un procent de 50%  din pretul total al vanzarii si au fost reprezentate de plata integrala a avansului in suma de 79.599 lei si ratele ulterioare in proportie de ? pentru fiecare parte, contribuind in mod egal si intretinand relatii de concubinaj inainte si pe toata durata derularii contractului de vanzare cumparare cu plata in rate. Reclamantul arata ca a achitat sumele de bani in contul avansului si ratelor pentru imobilul apartament in baza relatiei de concubinaj ce o intretinea cu parata, traind si gospodarind impreuna.
In drept reclamantul isi intemeiaza pretentiile pe un fapt juridic licit, imbogatirea fara justa cauza, pentru care nu poate indica un text de lege deoarece nu este consacrat ca atare in codul civil. In cauza sunt indeplinite cumulativ conditiile materiale si juridice ale intentarii unei astfel de actiuni: marirea patrimoniului paratei prin dobandirea unei valori apreciabile de bani, prin plata efectuata de reclamant a ? din contravaloarea imobilului apartament; micsorarea patrimoniului reclamantului ca urmare a maririi celui al paratei; legatura existenta intre marirea unui patrimoniu si micsorarea celuilalt; parata nu poate justifica o cauza legitima pentru marirea patrimoniului ei; reclamantul nu isi poate valorifica dreptul de creanta decat pe aceasta cale.
In dovedirea actiunii reclamantul arata ca intelege sa se foloseasca de proba cu inscrisuri, a probei testimoniale cu 2 martori, unul dintre acestia, B.V. fiind prezent la incheierea contractului de vanzare cumparare NR. _.si expertiza tehnica in specialitatea constructii avand ca obiective identificarea si evaluarea imobilului apartament.
Reclamantul invedereaza instantei faptul ca a intretinut relatii de concubinaj cu parata inca din anul 1995 iar in anul 2005 s-au casatorit legitim, divortand in anul 2007, si fata de relatiile apropiate, acesta fiind in imposibilitatea morala de a preconstitui inscrisuri pentru sumele de bani platite in contul pretului imobilului.
La termenul din data de 16.10.2009 reclamatul a depus la dosarul cauzei precizare la actiune prin care arata ca intelege sa evalueze imobilul apartament cu 2 camere la suma de 180.000 lei iar pretentiile sale sunt in cuantum de 60.000lei si solicita ca parata sa fie obligata la plata acestei sume de bani deoarece a contribuit la achitarea imobilului in cote aproximativ egale.
       La termenul de judecata din data de 11.12.2009 parata a depus la dosarul cauzei note scrise care a aratat ca apartamentul situat in municipiul Buzau, _, jud. Buzau este bunul sau propriu; ca dupa incetarea casatoriei cu primul sot, B.V., prin sentinta civil nr. _..a Judecatoriei Buzau i-a fost atribuit beneficiul contractului de inchiriere al acestui spatiu; ca ulterior a revenit la numele de "P." si a dobandit prin vanzare cumparare, in baza contractului nr. _..la Regia Autonoma Buzau spatiul in litigiu; ca reclamantul a dorit ca in urma casatoriei sa poarte numele sotiei, fiind obligat sa revina la numele purtat anterior prin hotararea de divort.
       Mai arata ca nu a trait in concubinaj, acceptand sa intretina o relatie notorie cu acesta, cu putin timp inaintea casatoriei iar la acel moment apartamentul era inchiriat. Reclamantul a pretins ca sotia sa, in cuprinsul cererii de divort a afirmat ca acesta intretine relatii cu B.A., iar numele paratei este P.F., cunoscuta sub numele de S., diferenta fiind evidenta. Faptul ca a fost girata de un cunoscut al reclamantului este o pura coincidenta, acesta fiind o persoana care a tranzitat Spitalul Judetean _ de multe ori, fiind grav bolnav, si pe care parata l-a ajutat, i-a cumparat diverse lucruri, i-a adus pachete de la familie, necunoscand ca sunt rude deoarece nu i-a fost prezentat niciodata in aceasta calitate. Acesta s-a oferit pur si simplu sa o ajute, fara a exista o obligatie reala intre ei sau direct cu reclamantul.
       Parata invedereaza instantei faptul ca reclamantul nu a locuit in apartamentul in discutie, ci doar parata impreuna cu fiicele sale, acesta nu a figurat in cartea de imobil, nu a platit intretinere. Relatiile au fost initial formale, se intalneau ocazional, dar nu gospodareau impreuna, nu faceau investitii. Fiicele paratei nu l-au acceptat iar reclamantul avea o familie formata din 4 copii si a construit un imobil parter si etaj la adresa sa de domiciliu. Martorii paratei au aratat ca desi vecini fiind nu l-au cunoscut pana la casatorie; fetele nu au mers in str_ si nu au locuit acolo; ca partile nu au avut un domiciliu comun pe perioada concubinajului, ca parata a primit ajutorul mamei sale, care a decedat la 29.12.2003, la un an de cand s-a achitat apartamentul. La data incheierii casatoriei apartamentul fusese achitat integral, prin retinere de pe statul de plata, ratele fiind achitate din 1996 pana in 2002. In perioada in care a fost achitat apartamentul parata nu l-a cunoscut pe reclamant, acestia traind impreuna din luna ianuarie 2002. Parata nu a avut niciodata intentia de a achita prin efort comun acest bun. La data cand reclamantul pretinde ca ar fi contribuit cu bani era casatorit, avea o familie compusa din sotie si patru copii si a construit o casa in zona strazii , din Buzau. Reclamantul nu a facut dovada veniturilor sale prin nici un mijloc de proba, neexistand nici o dovada de impozare, nici o declaratie de venit propriu zisa. In aceste conditii veniturile sale erau mici, inegale pe toata durata convietuirii, nu a avut loc stabil de munca si nu se poate verifica vreun moment ca si-ar fi adus un aport la plata acestui bun. Ratele s-au achitat prin retinere de pe statul de plata si nu prin banca, cum a afirmat reclamantul. In realitatea acesta incearca sa se razbune pe faptul de a fi promovat divortul si sa profite ca parata este grav bolnava de cancer, sicanand-o permanent, fiind agresata, reclamantul incercand sa intre cu forta in casa, fiind nevoie de interventia fortelor de ordine pentru a-l tempera. Parata arata ca reclamantul este un om violent, consumator de alcool, extrem de agresiv iar prezenta actiune este riposta sa la un alt lung sir de procese in care a fost antrenata. In concluzie solicita respingerea actiunii si obligarea paratul la plata cheltuielilor de judecata.
       La data de 16.12.2009 reclamantul P.C..depus la dosarul cauzei concluzii scrise prin care solicita admiterea actiunii asa cum a fost modificata si precizata, cu obligarea paratei la plata sumei de 60.000 lei reprezentand contributia acestuia la achizitionarea apartamentului in litigiu.
       In cauza sunt indeplinite cumulativ conditiile materiale si juridice ale intentarii unei astfel de actiuni: marirea patrimoniului paratei prin dobandirea unei valori apreciabile de bani, prin plata efectuata de reclamant a ? din contravaloarea imobilului apartament; micsorarea patrimoniului reclamantului ca urmare a maririi celui al paratei; legatura existenta intre marirea unui patrimoniu si micsorarea celuilalt; parata nu poate justifica o cauza legitima pentru marirea patrimoniului ei; reclamantul nu isi poate valorifica dreptul de creanta decat pe aceasta cale.
       Probele din care rezulta concubinajul sunt: cereri de chemare in judecata formulate de parata: o prima actiune de divort prin care arata ca anterior casatoriei a intretinut relatii de concubinaj cu reclamantul in urma cu multi ani si ca in timpul concubinajului a suferit o operatie deosebita, a doua actiune de divort, promovata la 17.08.2006 in care arata ca a trait in concubinaj cu paratul din anul 1995, actiunea pe cale de ordonanta presedintiala promovata in anul 2006 prin care arata ca au trait in concubinaj 10 ani; o cerere de chemare in judecata formulata de reclamantul din prezentul dosar, avand ca obiect reintegrare in spatiu, din cuprinsul careia rezulta ca partile au intrat in concubinaj din anul 1994; o cerere de chemare in judecata formulata de prima sotie a reclamantului, D.M, care arata ca despartirea de acesta s-a produs in 1994, acesta convietuind cu B.A, numele de B. fiind numele paratei din prima casatorie.
       Reclamantul mai arata existenta unor hotarari care fac referire la durata concubinajului: sentinta civila nr. _.in care se retine ca reclamantul nu a fost de acord cu desfacerea casatoriei intrucat sunt impreuna de 17 ani, iar acesta s-a despartit de fosta sotie tocmai pentru a forma o relatie cu parata, totodata P.F.a invederat instantei ca traieste in concubinaj cu P.C.din anul 1995; sentinta civila nr. _.in care se retine sa P.F.  a trait in concubinaj cu P.C. din anul 1995, si ca intre ei exista raporturi de drept real, raporturi ce nu pot fi aparate decat pe calea actiunii in revendicare, motiv pentru care instanta a respins actiunea avand ca obiect evacuare; decizia civila nr_..; sentinta civila nr_..; sentinta civila nr_...
       In legatura cu depozitiile martorilor audiati, martora F.E.E., propusa de parata a fost prezenta constant in toate dosarele partilor, transformand calitatea de martora in meserie. In raport de varsta sa, martora nu poate sa cunoasca aspecte legate de contributia reclamantului la apartament in perioada 1996- 2002, doar daca i-au fost aduse la cunostinta de prietena sa, fiica paratei. In schimb, martorul B.V. a confirmat convietuirea partilor.
       Inscrisurile indicate, coroborate cu raspunsurile paratei la interogatoriu si continutul intampinarii denota reaua credinta a acesteia, atitudine mincinoasa sustinuta si de martora F.E.. Existenta si durata concubinajului ce a debutat in 1994 au fost dovedite prin inscrisuri, martori si interogatorii. Chiar daca reclamantul a divortat de prima sotie in anul 2002 concubinajul a existat, despartirea producandu-se in anul 1994.
       In sustinerea actiunii, reclamantul a depus la dosarul cauzei probe din care rezulta veniturile sale: frecvent, acesta calatorea in strainatate, de unde aducea diverse bunuri (aur, articole de imbracaminte, autoturisme, bunuri alimentare) pe care le comercializa in tara, fapt dovedit prin copia pasaportului, si prin declaratia martorului care a aratat ca reclamantul se ocupa cu bisnita, reclamantul incasa venituri si din activitatea de comerciant, dovedita prin autorizatia nr. _.eliberata de Primaria Buzau, avizul sanitar_., planul de incadrare in zona chiosc, raspuns la cererea de emitere a acordului de mediu nr_.; din declaratia autentica data de parata in 11.02.2004 in care face referire la calitatea de coproprietar a apartamentului in litigiu, recunoscand implicit calitatea de coproprietar al reclamantului; reclamantul a detinut mai multe autoturisme, pe care le-a instrainat, asa cum rezulta din certificatele de inmatriculare din 18.06.1993, dovada ITP din_., adresa serviciu de circulatie. Inscrisurile indicate coroborate cu proba testimoniala confirma activitatile reclamantului.
       Reclamantul arata ca parata este infirmiera la Spitalul Judetean si  ca a incasat venituri modice din salarii, asa cum rezulta din adresa nr_.., din care rezulta ca in anul 1996, anul cumpararii apartamentului parata nu a lucrat decat 2 luni, in aprilie si noiembrie, incasand 345221, de asemenea in anul 1997 a lucrat 2 luni, incasand aproximativ 600.000 lei, astfel neputand sa plateasca 19 rate lunare, sa intretina copiii si sa plateasca interventiile medicale. Parata a avut o stare de sanatate precara si a necesitat interventii chirurgicale complexe si tratamente costisitoare. O martora a declarat ca aceasta a beneficiat de sprijin financiar de la parinti dar mama paratei a avut o pensie modica de CAP incepand cu aprilie 1998 iar tatal a decedat in anul 1990. De asemenea in perioada cand a fost achizitionat apartamentul in litigiu parata avea in intretinere 2 fete care erau minore si la scoala. Astfel parata, din salariul insuficient, cu pensia mica a mamei, cu cele doua minore in intretinere, cu problemele medicale nu putea sa mai suporte timp de 6 ani si rate lunare, toate acestea fiind posibile prin contributia reclamantului. Au fost anexate adresa nr_.., tabel pensie, adresa nr_...
       In cauza instanta a administrat proba cu inscrisuri fiind depuse la dosar urmatoarele inscrisuri: contract pentru plata in rate a locuintei nr. _.( f 6 ), cerere de evacuare ( f 7 ), declaratie autentificata sub nr. _.de BNP_ ( f 8, 51. ), decizia civila nr. _..a Tribunalului _( f 9-11, 27-29), ), decizia nr. _.a Curtii de apel Ploiesti ( f 12-14 ), contract de vanzare cumparare nr. _..( f 26 ), sentinta civila nr. _..a Judecatoriei Buzau ( f 25-26, ), sentinta civila nr_..a Judecatoriei Buzau ( f 30-31 ), sentinta civila nr. _.a Judecatoriei Buzau ( f 3236), cerere de chemare in judecata ( f 49 ), Sentinta nr. _.a Judecatoriei Buzau ( f 50) - Sentinta civila nr. _.a Judecatoriei Buzau ( f 52-53 ), sentinta civila nr. _..a Judecatoriei Buzau ( f 54-56 ),  adeverinta nr. _.eliberata de asociatia de proprietari PT ..( f 89 ), certificat de atestare fiscala ( f 90 ), certificat de deces seria _.( f 91 ), certificat de deces seria ..nr_.), adeverinta nr. _..eliberata de RAM Buzau ( f 93 ), copie carete de munca parata seria ..nr. _ ( f 96-99),  adresa nr. _.( f 109 ),  adeverinta nr. _.eliberata de IPJ Buzau, adeverinta nr. _.eliberata de Spitalul Judetean Buzau ( f 110 ), aviz sanitar ( f 111 ), adresa nr. _..eliberata de Agentia de Protectie a Mediului ( f 112 ), autorizatia nr. _..( f 113 ), plan de incadrare in zona ( f 114-115 ), declaratie autentificata sub nr. _.de BNP_, declaratie din 11.02.2004 autentificata sub nr. _.de BNP_., bonuri fiscale, certificat de inmatriculare, copie pasaport, adresa nr. _.eliberata de CJP Buzau,  adeverinta nr. _..eliberata de Spitalul Judetean Buzau, proba cu interogatoriile partilor , raspunsurile acestora la interogatoriu fiind consemnate si atasate la filele 75-81 din dosar, proba testimoniala in cadrul careia au fost audiati martorii Fu.E.E. si M.S., propuse de parata declaratiile acestora, fiind consemnate si atasate la filele, 82, 83 din dosar, si martorul B.V.  propus de reclamant declaratiile acestuia, fiind consemnata si atasata la fila, 82, 84 din dosar.
       Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
       Instanta constata ca parata P.F. a cumparat apartamentul situat in Buzau_., prin contractul de vanzare - cumparare nr. _.de la RAM Buzau. Pretul a fost de 795399 lei vechi, si a fost achitat astfel: avansul in cuantum de 79599 lei vechi a fost achitat de parata cu chitanta nr_.., iar restul de pret de 715800 lei vechi, s-a achitat in rate lunare pe timp de 6 ani, cu dobanda de 4 % pe an,  astfel rata lunara fiind de 11135 lei.
        In contractul de vanzare cumparare s-a mentionat ca ratele se restituie prin retinere pe statul de plata. De altfel reclamantul nici nu a contestat faptul ca ratele au fost retinute din salariul paratei.
       Din adeverinta nr. _.eliberata de RAM Buzau, instanta retine ca ultima rata a fost achitata in data de 15.07.2001 cu dispozitia de plata nr. _de catre Spitalul Judetean Buzau, in contul RAM Buzau.
       Prin cererea de chemare in judecata reclamantul P.C. solicita un drept de creanta cu privire la apartamentul situat in Buzau, _,  dobandit de catre parata P.F., prin contractul de vanzare - cumparare nr. _.de la RAM Buzau. Reclamantul arata ca dreptul de creanta consta in achitarea de catre el a unor sume reprezentand avans si rate in contul pretului apartamentului, reprezentand 50% din valoarea apartamentului, reclamantul pretinzand ca a achitat tot avansul de 79599 lei vechi, si ratele ulterioare in proportie de ? fiecare, intrucat a intretinut relatii de concubinaj cu parata pe toata perioada derularii contractului.
        In final reclamantul evalueaza aceste pretentii la suma de 60000 lei.
       Referitor la relatia de concubinaj existenta intre  parti in perioada platii pretului apartamentului, instanta constata ca partile au opinii diferite cu privire la perioada concubinajului.
        Reclamantul sustine ca s-a aflat in relatii de concubinaj cu parata in perioada 1992-2007, iar parata sustine au trait practic impreuna si au gospodarit incepand din ianuarie 2002, dupa achitarea apartamentului.
       Din Sentinta civila nr. _..a Judecatoriei Buzau, rezulta ca partile au fost casatorite in perioada 13.06.2005-18.01.2007, deci la cativa ani  dupa achitarea integrala a pretului apartamentului, 15.07.2001.
        Este cert ca partile  s-au cunoscut anterior cumpararii apartamentului de catre parata, cel putin din anul 1995, aspect ce rezulta din marturisirea extrajudiciara a paratei, facuta prin cereri de chemare in judecata formulate de catre parata impotriva reclamantului, in alte dosare, respectiv o cerere de evacuare a paratului, din apartamentul in litigiu formulata la data de 12.09.2006, aflata la fila 7 din dosar si in care parata arata ca " a trait in concubinaj cu paratul " respectiv reclamantul din prezentul dosar, si in hotararea de divort a partilor  se arata ca" reclamanta P.F. a trait in concubinaj cu paratul  din 1995",  fiind vorba despre reclamantul din acest dosar.
       In perioada platii ratelor pentru apartament, 1996-2001, reclamantul a fost casatorit cu numita D.M., perioada casatoriei fiind 1979-2002, asa cum rezulta din sentinta de divort a acestora nr. _.a Judecatoriei Buzau, iar in cererea de divort numita D.M, fosta sotie a reclamantului a aratat ca s-a despartit in fapt de acesta in 1994, pentru ca sotul acesteia convietuieste cu B.A.. Aceasta afirmatie  nu face o dovada clara ca partile au gospodarit efectiv impreuna, intrucat pe de o parte numele persoanei cu care fosta sotie a reclamantului  a aratat ca a acesta a convietuit, este diferit de cel al reclamantei, putand fi vorba ori de alta persoana, ori fiind o confuzie cu privire la numele acesteia. Mai mult termenul "convietuieste" este prea vag, nefiind sigur ce a avut in vedere fosta sotie a reclamantului cand a folosit acest termen, daca faptul ca reclamantul are o relatie cu o alta persoana sau daca locuieste efectiv si se gospodareste efectiv impreuna cu aceasta.
        Din  casatoria cu numita D.M reclamantul a avut 4 copii, este adevarat ca erau majori la data desfacerii casatoriei, dar au continuat sa locuiasca cu el in str. Stavilarului. 
       Din celelalte probe administrate in cauza nu rezulta ca partile au locuit efectiv impreuna si s-au gospodarit impreuna in perioada platii pretului apartamentului.
        Martora  F.E.E., propusa de parata a aratat ca l-a vazut pe reclamant pentru prima data in anul 2002, si acesta nu a locuit niciodata in apartamentul in litigiu, iar parata era la serviciu sau acasa, fetele paratei au locuit tot timpul in apartamentul in litigiu, nu au locuit niciodata pe str. Stavilarului unde locuieste reclamantul.
       Chiar si martorul B.V., propus de catre reclamant a confirmat faptul ca fetele paratei nu au locuit niciodata in str. _., tot acest martor a aratat ca nu stie cum s-a desfasurat relatia de concubinaj cu parata in perioada in care acesta a fost casatorit cu prima sotie, martorul nu a putut preciza exact anul in care partile s-au cunoscut, si nici nu a putut preciza in ce perioada partile au locuit in apartamentul din _ , si in ce perioada au locuit pe str. Stavilarului, afirmand vag ca au locuit cand pe str..cand pe str. ...
       In perioada platii pretului apartamentului,  cele doua fiice ale reclamantei erau minore, nascute din casatoria cu primul ei sot, B.V.,  si  este cert ca au locuit tot timpul in apartamentul din _., de vreme ce reclamantul nu a contestat acest fapt si rezulta in mod evident si din declaratia martorului propus de reclamant.
       In aceasta perioada la plata intretinerii pentru acest apartament au figurat trei persoane aspect ce rezulta din adeverinta eliberata de asociatia de proprietari aflata la file 89 din dosar.
       Rezulta ca reclamanta a locuit in aceasta perioada in apartamentul din _., din moment ce figura la plata intretinerii si este greu de presupus ca isi lasa singure cele doua minore, pentru a locuit pe str. .. cu reclamantul.
       Din tot materialul probator administrat in cauza, rezulta ca este clar ca au existat anumite relatii intre parti anterior cumpararii apartamentului de catre parata, insa nu rezulta ca partile in aceasta perioada au trait efectiv impreuna si s-au gospodarit impreuna, pentru a se putea aprecia ca reclamantul a contribuit la plata ratelor de catre parata pentru apartamentul in litigiu.
       Simplul fapt ca partile s-au cunoscut  si au avut o relatie in perioada in care parata a achitat pretul apartamentului nu poate duce la concluzia ca reclamantul a avut si el o contributie la plata pretului acestui apartament.
       De altfel,  cu privire la acest apartament intre parti au mai existat litigii, avand ca obiect partajarea in cote de ? a  acestui apartament, intre reclamant si parata. Prin sentinta civila nr. _..a Judecatoriei Buzau, pronuntata in dosarul nr_.., ramasa definitiva prin Decizia civila nr. _.a Tribunalului Buzau, si irevocabila prin Decizia nr. _.a Curtii de Apel Ploiesti, s-a stabilit cu putere de lucru judecat ca acest apartament fiind dobandit de parata P.F., inaintea casatoriei sale cu reclamantul P.C.  si este bun propriu al acesteia, conform art. 31 lit. b din codul familiei. S-a apreciat ca in conditiile in care in perioada 1996-2002 in care s-a achitat pretul pentru apartamentul in litigiu partile nu erau casatorite,  si bunul a fost dobandit prin contract de vanzare cumparare de catre parata, in situatia in care o parte a pretului a fost achitat in perioada in care partile au intretinut o relatie de concubinaj, si au gospodarit impreuna nu poate pretinde ca acest bun este unul coachizit, ci in limita sumelor de bani cu care a contribuit poate pretinde cel mult un drept de creanta catre parata.
       Insa pentru a fi acordat acest drept de creanta instanta apreciaza ca reclamantul, trebuie sa faca dovada existentei lui, adica sa dovedeasca ca a dat paratei, anumite sume de bani care au fost destinate pentru achitarea avansului si a ratelor cu privire la acest apartament.
       In toata perioada achitarii pretului apartamentului 10.05.1996 - 15.07. 2001 parata a avut loc de munca la Spitalul Judetean _, fiind infirmiera, salariul acesteia inscris in cartea de munca la 01.04.1996 era de 132500 lei  plus spor de 15%, iar la data cand parata a achitat ultima rata salariul de baza al acesteia inscris in cartea de munca era de 2256654 lei. Asadar pe toata perioada derulari contractului parata a avut loc de munca,  aspect ce rezulta din carnetul de munca al acesteia atasat la dosar, iar cuantumul salariului incasat de reclamanta era considerabil mai mare decat ratele pentru apartament, astfel incat salariul incasat de reclamanta asigura posibilitatea achitarii ratelor, si in acelasi timp era suficient pentru a asigura intretinerea ei si a celor doua fiice minore ale sale.
       Ratele pentru apartament au fost retinute direct din salariul paratei, si virate in contul RAM Buzau, de catre unitatea la care parata a lucrat in toata aceasta perioada, fapt de altfel necontestat de catre reclamant si care rezulta cu certitudine atat din mentiunile din contractul de vanzare cumparare si din adeverinta eliberata de RAM nr.  __in care se arata ca ultima rata a fost achitata in data de 15.07.2001 cu dispozitia de plata nr. _.de catre Spitalul Judetean Buzau, in contul RAM Buzau. 
       In ceea ce priveste avansul de 79599 lei vechi a fost achitat de parata cu chitanta nr. _., la data incheierii contractului de vanzare cumparare, mentiune aratata in acest contract, instanta constata ca reclamantul nu a facut dovada  ca a dat reclamantei aceasta suma de bani. Instanta nu poate retine declaratie numitului B.V varul reclamantului, data in fata notarului si autentificata sub nr. _de BNP _., in sensul ca " P.C. a achitat in anul 1996 in intregime pentru d-na P.F. , din surse proprii suma de 79599 lei, pentru cumpararea apartamentului, in litigiu, intrucat acest martor fiind audiat in fata instantei a aratat in declaratia aflata la fila 84 din dosar ca nu stie din ce bani a fost achitat avansul  pentru apartament si ca nu stie ca daca reclamantul a achitat ratele pentru apartamentul paratei.
       In conditiile in care reclamantul nu a facut dovada faptului ca a dat reclamantei anumite sume de bani destinate pentru plata avansului si a anumitor rate cu privire la apartament, invocand doar o pretinsa relatie de concubinaj existenta in perioada platii pretului pentru apartament, instanta apreciaza ca reclamantul nu are nici un drept de creanta cu privire la apartamentul paratei.
       Fata de aceste considerente instanta va respinge cererea de chemare in judecata ca neintemeiata.
Reclamantul fiind in culpa procesuala va suporta potrivit art. 274 cod procedura civila plata cheltuielilor de judecata efectuate de catre parata, constand in onorariu avocatial.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011