Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

ART. 5 DIN LEGEA 241/2005

(Sentinta penala nr. 1 din data de 27.06.2014 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Infractiuni prevazute in legi si decrete | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria BuzauART. 5 DIN LEGEA 241/2005

Asupra prezentului proces penal:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti cu nr_../P/2012 din data de 19.02.2013 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului     SD pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal .
  Prin actul de sesizare a instantei s-a retinut faptul ca inculpatul  in calitate de reprezentant legal al - S.C OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L., , si S.C PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L.,  cu intentie, prin acte materiale repetate si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in perioada februarie 2009 - mai 2012, a calculat, a retinut dar nu a virat catre bugetul de stat, in termenul legal de 30 de zile de la scadenta, impozite si taxe cu retinere la sursa in suma totala de 5.432.609 lei si ca , in aceeasi calitate si perioada, prin acte materiale repetate si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, s-a sustras de la obligatia privind plata de catre angajator a contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, in suma totala de 107. 141 lei.
  Inculpatul  nu s-a prevalat de dispozitiile art. 320/1  din Vechiul Cod de procedura penala , sustinand ca nu recunoaste infractiunile pentru care a fost trimis in judecata deoarece se considera nevinovat.
   Prin Legea nr. 187/2012 de punere in aplicare a Noului Cod penal a fost abrogata in mod expres infractiunea prevazuta de art. 111 din Legea nr. 76/2002, astfel ca aceasta infractiune nu va mai fi analizata in considerentele hotararii.
    Analizand intregul material probator administrat in cauza, respectiv : plangerea penala nr. _./11.06.2012 formulata de D.G.F.P. Buzau-Activitatea de Inspectie Fiscala impotriva numitului SD, raportul de constatare intocmit de specialistul financiar din cadrulDNA,proces-verbal nr. _/06.06.2012 incheiat de D.G.F.P. Buzau- Activitatea de Inspectie Fiscala la S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L si anexe;raportul de inspectie fiscala nr. F-BZ-1117 din 12.06.2012 incheiat de Directia Generala a Finantelor Publice Buzau la S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L si anexe ; corespondenta intre SC OTZ CENTRAL SRL si S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L privind decontari intre parti ; corespondenta intre S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L si SC PEGORARO AMBIENT SRL privind decontari intre parti ; extrasele de cont apartinand S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L pentru contul detinut la Raiffeisen Bank respectiv BRD -Group Societe- Generale ; balante analitice S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L ; fise sintetice continand impozitele si contributiile cu retinere la sursa S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L ; istoric angajati societati afiliate conform adresei nr_../28.1 1.2012 a Inspectoratului Teritorial de Munca Buzau, istoric societati conform Oficiului Registrului Comertului , istoric angajati S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L conform adresei ITM Buzau _./14.08.2012, raportul de inspectie fiscala nr. _.din 07.09.2012 incheiat de Directia Generala a Finantelor Publice Buzau la S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L ; plangere penala nr. _./22.06.2012 formulata de D.G.F.P. Buzau-Activitatea de Inspectie Fiscala impotriva numitului Scaiesteanu Daniel Virgil; proces-verbal din data de 18.06.2012 incheiat de D.G.F.P. Buzau- Activitatea de Inspectie Fiscala la S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION  S.R.L si anexe voi. III filele 10-22; raportul de inspectie fiscala nr. F-_. din 19.06.2012 incheiat de Directia Generala a Finantelor Publice Buzau la S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L si anexe  ;decizie de impunere S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L ;fise sintetice continand impozitele si contributiile cu retinere 1 sursa S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L;declaratii fiscale 390 si 394 depuse de SC PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION SRL ; istoric angajati SC PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L conform adresei ITM Buzau _/14.08.2012; declaratiile inculpatului SCAESTEANU DANIEL VIRGIL , declaratiile martorilor _., raportul de expertiza  contabila judiciara intocmit de expert contabil SC  , raspunsul la obiectiuni, inscrisuri in circumstantiere pentru inculpat,  instanta va retine urmatoarele:
Inculpatul    SD ( 42  ani in prezent ) are domiciliul in municipiul Bucuresti, in prezent fiind  administratorul S.C. ACCES SOLUTIONS SRL Bucuresti (societate ce administreaza S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L., SC PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION SRL, SC OTZ CENTRAL SRL si SC OTZ SEDITION SRL,actualmente SC WHS LOGTRANS SRL).
  S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L., (_.) a fost infiintata in anul 2009 de catre ZG, asociati fiecare cu 50% parti sociale. Administrarea societatii a fost atribuita initial S.C. MDM CONSULT S.R.L., prin administrator DM, pentru perioada 01.03.2009 - 28.06.2010 si ulterior, din data de 29.06.2010. persoanei juridice SC ACCES SOLUTIONS SRL Bucuresti, prin administrator SD.
 Sediul social declarat a fost initial in comuna Aricestii Rahtivani, DN 72, Km 7, jud. Prahova, conform contractului de inchiriere nr. _/13-02.2009, ulterior, la data de 18.08.2010, sediul social si domiciliul fiscal fiind mutate in comuna Posta Calnau, cladirea CI, camera _. judetul Buzau, in baza contractului de inchiriere nr. _. bis din data de 31.05.2010. Societatea a figurat cu puncte de lucru in localitatile Constanta (2), Aricestii-Rahtivani, Brasov (2), Chiajna si Iasi in baza unor contracte de comodat, inchiriere, subinchiriere si novatie.
 Potrivit actului constitutiv al S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L. _, judetul Buzau, obiectul principal de activitate il constituie " depozitare".
 Societatea are relatii de afiliere cu S.C. OTZ CENTRAL S.R.L., _., S.C. PCB LOGISTIC & DISTRJBUTION S.R.L. Si S.C. OTZ SEDITION S.R.L. ( in prezent S.C. WHS LOGTRANS S.R.L.), societati cu care aceasta deruleaza relatii comerciale in calitate de client si furnizor.
De precizat este ca toate aceste societati sunt administrate de persoana juridica S.C. ACCES SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti, prin administratorul SD.
La data de 18.04.2012, prin sentinta nr. _./2012 a Tribunalului Buzau a fost deschisa procedura generala de insolventa si a fost numit administrator judiciar EVA CONT IPURL cu puteri de supraveghere a activitatii, fara a fi ridicat dreptul S.C. ACCES SOLUTIONS S.R.L. de administrare a societatii.
Conform datelor existente la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau, dupa data de 18.04.2012, societatea este administrata in continuare de persoana juridica S.C. ACCES SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti prin reprezentant SD
S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L., a fost infiintata in anul 2007, initial sub denumirea de S.C. OTZ LOGISTICS S.R.L., de catre ZF asociati cu 85%, respectiv 15% parti sociale.
Administrarea societatii a fost atribuita initial lui DA iar de la data de 04.02.2009 a fost desemnat sa administreze agentul economic S.C. ACCES SOLUTIONS S.R.L. prin administrator SD.
Sediul social declarat a fost initial  in localitatea _., conform contractului de inchiriere din data de 09.03.2007, ulterior, la data de 31.05.2010, sediul social si domiciliul fiscal fiind mutate in comuna _, in baza contractului de inchiriere nr. 337 din data de 31.05.2010. Societatea a detinut un nr. de 12 puncte de lucru in localitatile Biborteni, Posta Calnau, Focsani, Minieri, Chisoda,Brasov, Ramnicu Valcea, Pitesti, Chiajna (3), Iasi, in baza unor contracte de comodat, inchiriere, subinchiriere si locatiune.
Potrivit actului constitutiv al SC. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L., corn. _, obiectul principal de activitate il constituie "alte activitati anexe transporturilor ".
Societatea are relatii de afiliere cu S.C. OTZ CENTRAL S.R.L. ., S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L. ., S.C. OTZ SPEDITION S.R.L. (actualmente S.C. WHS LOGTRANS S.R.L.) ., societati cu care aceasta de ruleaza relatii comerciale in calitate de client si furnizor.
La data de 25.11.2010, societatea a solicitat deschiderea procedurii generale de insolventa, cerere admisa prin incheierea din 29.11.2010 in dosarul nr. _/114/2010 al Tribunalului Buzau - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, fara a se dispune ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Cu aceeasi ocazie a fost numit ca administrator judiciar CII Jurcschi Vasile, ulterior acesta fiind inlocuit cu - SC REFALEX STAR IPURL.
Din adresa din data de 15.01.2013 a fostului administrator judiciar CII Jureschi Vasile rezulta faptul ca " dupa data de 29.10.2010, data deschiderii procedurii insolventei, administrarea S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L sa realizat de S.C. ACCES SOLUTIONS S.R.L. prin reprezentant permanent SD ". Totodata, acesta a precizat ca S.C. ACCES SOLUTIONS S.R.L., prin SD, nu a respectat prevederile art. 49 din Legea 85/2006, in sensul ca nu a adus la cunostinta administratorului judiciar activitatile pe care le-a desfasurat in perioada de observatie, in conditiile in care debitorul a facut cerere de reorganizare. in cuprinsul aceleiasi adrese fostul administrator judiciar Jureschi Vasile a mentionat ca, desi i-a solicitat administratorului societatii o copie a contactului de prestari-servicii privind tinerea contabilitatii, acesta nu a facut acest lucru, intocmirea statelor de salarii si calculul contributiilor cu retinere la sursa fiind efectuate in continuare din dispozitia inculpatului. in cuprinsul adresei sus mentionate, fostul administrator judiciar Juresehi Vasile a mai mentionat ca, nici dupa aceasta data nu i-au fost predate documentele si patrimoniul societatii pentru a putea administra S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L.
In data de 05.04.2011, prin incheierea Tribunalului Buzau pronuntata in dosarul cu nr. _./114/2010, s-a constatat ridicat dreptul de administrare al debitorului. in cuprinsul acestei incheieri s-a aratat ca, prin incheierea de sedinta din data de 29.11.2011, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva debitorului S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L., fara a se dispune ridicarea dreptului de administrare al debitorului. S-a mai retinut ca, potrivit art. 47 din Legea nr. 85/2006, deschiderea procedurii ridica administratorului dreptul de administrare - constand in dreptul de a-si conduce activitatea, de a-si administra bunurile din avere si de a dispune de acestea, daca acesta nu si-a declarat, in conditiile art. 28 alin. 1 lit. h sau, dupa caz, art. 33 alin. 6, intentia de reorganizare. in consecinta, prin aceasta incheiere s-a constatat ridicat dreptul de administrare al debitorului. De altfel, unul dintre creditori a invederat instantei de judecata ca dupa deschiderea procedurii generale de insolventa administratorul debitorului, si anume S.C. ACCES SOLUTIONS S.R.L., prin administrator SD. a incheiat contracte in numele debitorului. in cuprinsul adresei sus mentionate, fostul administrator judiciar Juresehi Vasile mentioneaza faptul ca, nici dupa aceasta data nu i-au fost predate documentele si patrimoniul societatii pentru a putea administra S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L.
Conform datelor existente la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau, ridicarea dreptului de administrare al debitorului S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L. s-a realizat la data de 31.05.2011, in baza actului de notificare nr_. din 30.05.2011 depus de administratorul judiciar Jureschi Vasile.
Prin sentinta nr. 1299/21.11.2012 a Tribunalului Buzau a fost deschisa procedura generala de insolventa, societatea fiind in faliment.
In perioadele 17.10.2011 - 21.10.2011 si 07.05.2012 - 06.06.2012, organele de control din cadrul D.G.F.P. Buzau - Activitatea de Inspectie Fiscala au efectuat inspectia fiscala generala la S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L., pentru perioada 20.02.2009 - 31.03.2012.
Cu ocazia inspectiei fiscale s-a constatat faptul ca societatea nu a varsat la bugetul de stat si la bugetele asigurarilor sociale sumele retinute de la salariati, reprezentand contributia acestora la asigurarile sociale si impozitul pe veniturile din salarii, aceste obligatii avand regim de obligatii fiscale cu retinere la sursa, cu toate ca in perioada pentru care nu au fost varsate sumele respective, societatea a dispus de disponibilitati financiare pentru achitarea acestora, sumele respective fiind utilizate pentru achitarea unor furnizori de bunuri si servicii.
Astfel, organul de inspectie fiscala a stabilit in sarcina societatii ca obligatii cu retinere la sursa nevirate, suma totala de 1.042.904 lei compusa din: contributie de asigurari sociale retinuta de la asigurati: 395.213 lei, contributie pentru asigurari de sanatate de la asigurati: 181.602 lei, contributie pentru fondul de somaj datorata de asigurati: 15.829 lei, impozit pe veniturile de natura salariala: 450.260 lei.
Din cuprinsul raportului de inspectie fiscala  rezulta ca sumele nevarsate la termenele scadente provin din perioada februarie 2011 - martie 2012 perioada in care administrarea societatii a fost asigurata de SD.
Din raportul de expertiza intocmit in cauza in cursul cercetarii judecatoresti rezulta ca in perioada 29.06.2010 - 30.04.2012 , S.C. OTZ GROUP SOLUTION S.R.L. a retinut si nu a varsat la stat , din salariile datorate angajatilor suma totala de  932.799 lei  reprezentand: impozit pe salarii -  402.634 lei,  contributie de asigurari de somaj    -17.601 lei contributie de asigurari sociale - 316.670 lei; contributie de asigurari sociale de sanatate - 195.894 lei.
In aceeasi perioada societatea a virat in contul obligatiilor retinute din salarii suma totala de 494.967 lei .
Din analiza extraselor de cont, in perioada februarie 2011 - iunie 2011, rezulta ca societatea a dispus de resurse financiare suficiente pentru varsarea sumelor retinute de la salariati, dar acestea au fost utilizate in alte scopuri (achitare furnizori, plata unor servicii, plata chiriei, plata leasing, etc).
Din analiza financiara a activitatii societatii din perioada de referinta reies unele aspecte care conduc la concluzia unei intentii directe in savarsirea faptelor de catre inculpatul SD.
Astfel, din cuprinsul raportului de inspectie fiscala  rezulta ca S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L. nu se comporta ca un agent economic independent si nu cauta piata clientilor cu care ar putea lucra in conditii de profitabilitate. Bugetul societatii sub aspectul orizontului de venituri care trebuie realizat raportat la cheltuieli este strict legat de bugetul societatii afiliate (S.C. OTZ CENTRAL S.R.L.).
In acest context, contractele sunt incheiate cu S.C. OTZ CENTRAL S.R.L. ca si lider de firme OTZ, iar S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L. functioneaza ca furnizor in frontul intai al serviciilor de depozitare, beneficiarul unic fiind S.C. OTZ CENTRAL S.R.L.
In concret, S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L. desfasura in fapt activitatea din cadrul grupului (stabilea necesarul de materii prime, achizitiona materiale consumabile necesare serviciilor integrate de depozitare, depozita materii prime in regim de custodie, platea marketingul, dezvolta teme promotionale, suporta riscuri pentru marfurile aflate in depozit sau in tranzit distruse sau pierdute, tinea evidente contabile, negocia contracte cu furnizorii sau clientii, achizitiona asigurari pentru active si obiecte de inventar) insa nu stabilea preturile pentru clientii neasociati si nici nu lua deciziile privind serviciile prestate. Aceasta situatie evidentiaza dependenta totala de societatea afiliata, de la serviciile prestate pana la preturile cu care acestea sunt prestate. Astfel, nu numai ca prin impunerea preturilor de catre persoana afiliata nu se asigura recuperarea costurilor, prejudiciindu-se S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L. dar, mai mult decat atat, aceasta acorda chiar si discounturi pentru vanzare catre afiliata (SC OTZ CENTRAL SRL), fapt ce marea pierderile din exploatare, aceasta strategie de afaceri neavand drept scop obtinerea de profituri pentru societatea verificata sau o diminuare a pierderii inregistrata de aceasta.
Faptul ca societatea a continuat sa functioneze in toata acesta perioada desi a inregistrat in mod continuu pierderi denota, fara drept de tagada, intentia inculpatului de favorizare a societatii afiliate cu toate consecintele ce decurg din aceasta, inclusiv neplata contributiilor la bugetul consolidat al statului. In timp ce S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L. a inregistrat cheltuieli de natura celor mai sus mentionate, inclusiv plata salariilor si totodata a acumulat debite aferente contributiilor asiguratilor si angajatorului, societatea afiliata a beneficiat de venituri semnificative in conditiile unei politici de preturi fixata de aceasta, ce a dezavantajat S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L.
Analiza preturilor de transfer practicate de SC OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L cu celelalte societati afiliate a scos in evidenta privarea societatii de venituri ce ar fi permis, in conditiile desfasurarii unei activitati independente, achitarea contributiilor cu retinere la sursa.
Astfel, dosarul preturilor de transfer analizat in cuprinsul raportului de inspectie fiscala, a evidentiat urmatoarele:
"Pentru semestrul II 2010, rezulta o majorare a veniturilor obtinute in urma relatiilor cu afiliati romani, cu suma de 1.252.549 lei".
"Pentru anul 2011, rezulta o majorare a veniturilor obtinute in urma relatiilor cu afiliati romani, cu suma de 2.991.777 lei".
"Pentru semestrul I 2012, s-a efectuat ajustarea veniturilor din exploatare cu suma de 1.203.602 lei".
S-au avut in vedere in acest sens prevederile Ghidului OCDE (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica) care precizeaza ca, atunci cand o companie afiliata, in mod consecvent, inregistreaza pierderi, in timp ce grupul per ansamblu este profitabil, rezultatele financiare negative pot atrage o analiza speciala a elementelor privind preturile de transfer, motivat de faptul ca o companie independenta nu va fi gata sa tolereze pierderi pe un timp indelungat, incetand in cele din urma sa deruleze acele activitati care inregistreaza pierderi constante, in aceiasi termeni.
Raportul de inspectie fiscala a conchis ca "in dosarul privind preturile de transfer prezentat de societate nu se prezinta pretul de piata al tranzactiilor similare desfasurate intre persoane independente si nu justifica preturile practicate cu societatile afiliate".
Mai mult decat atat, disponibilitatile financiare de care a beneficiat societatea in perioada analizata si care ar fi permis achitarea debitelor restante la bugetul consolidat al statului au fost folosite de  inculpat pentru activitati de prestari servicii asa-zis efectuate de terti. Astfel de activitati s-au derulat periodic, de-a lungul mai multor luni.
 Cu titlu de exemplu : prestarea unor servicii lunare de "dezvoltare structura bugetara" facturate de furnizorul S.C. Aca Prest S.R.L., "organizare si sustinere de cursuri de instruire pentru angajatii si colaboratorii Beneficiarului", facturate de furnizorul S.C. Art 4 People S.R.L., "curs servicii pentru identificare parteneri " de la furnizorul S.C. Carmen & Co Business S.R.L., contractul nr. 06.01.2011 incheiat cu S.C. Ius Luck Serv S.R.L. pentru "prestari servicii, curierat, protocol, curatenie".
Pentru stabilirea situatiei de fapt  relevanta este existenta unor disponibilitati banesti in conturile societatii care ar fi putut fi utilizate de  inculpat pentru achitarea impozitelor si taxelor cu retinere la sursa.
O alta modalitate de folosire a disponibilitatilor banesti ale societatii in favoarea societatii afiliate - S.C. OTZ Central S.R.L. - si implicit in detrimentul intereselor societatii este aceea a clauzelor contractuale stabilite intre cele doua entitati.                  Desi S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L. a inregistrat pierderi din exploatare, inculpatul  a acordat discounturi de 10% la facturarea serviciilor efectuate in favoarea S.C. OTZ CENTRAL S.R.L. Mai mult decat atat, nici macar clauzele contractuale nu au fost respectate din acest punct de vedere, discountul fiind in realitate de 13%. in acelasi context, al utilizarii disponibilitatilor banesti in alte scopuri decat pentru achitarea contributiilor la bugetul consolidat al statului, inculpatul  a acordat astfel de reduceri inainte de facturarea serviciilor prestate in timp ce facturarea chiriilor pentru mijloacele fixe nu s-a realizat la termenele contractuale scadente, lipsind astfel societatea de veniturile aferente.
Argumentele invocate de inculpat  in  sensul ca " pretul ...trebuie sa se situeze intr-o marja care sa-i permita continuarea activitatii, respectiv acoperirea celorlalte cheltuieli" sunt in contradictie cu realitatea si cu modul in care a actionat  . Astfel, argumentul sus mentionat poate fi invocat in ceea ce priveste politica de preturi practicata de catre OTZ Central (a se vedea in acest sens si profitul anual inregistrat) insa, raportat la cele doua societati afiliate (S.C. OTZ CROIT SOLUTIONS S.R.L. si S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L.) care efectiv desfasurau activitatea generatoare de venituri (transport si depozitare), calculul preturilor pentru serviciile prestate nu a avut ca scop acoperirea tuturor cheltuielilor, dovada in acest sens fiind si nevirarea la bugetul consolidat al statului a contributiilor aferente. Continuarea activitatii (la care face referire inculpatul ) celor doua societati in contextul preturilor practicate in realitate, nu putea conduce la eficientizarea activitatii, urmarea fiind declansarea insolventei.
Raportul de inspectie fiscala a constatat ca, in perioada de referinta, societatea a continuat sa functioneze si implicit sa inregistreze incasari.
Faptul ca inculpatul SD s-a folosit de S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L. in interesul societatii afiliate, administrate tot de acesta, rezulta si din corespondenta purtata cu diversi clienti. Astfel, la solicitarea S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L, prin adresa din data de 05.11.2011, S.C. Pegoraro Ambient S.R.L. Bucuresti a comunicat in scris catre S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L. ca va efectua platile catre S.C. OTZ CENTRAL S.R.L. in numele S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L, "conform adresei transmise catre societatea noastra". Concomitent, S.C. OTZ CENTRAL S.R.L. a efectuat plati in numele S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L. in favoarea furnizorilor acesteia.
Aceste operatiuni probeaza o data in plus intentia directa a inculpatului de a exclude din circuitul financiar S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L, de a lipsi societatea de disponibilitati banesti, acestea fiind puse la dispozitia exclusiva a S.C. OTZ CENTRAL S.R.L. care a efectuat incasari si plati direct in numele S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L.. In conturile acestei societati au fost virate doar sume aferente platii salariilor nete ale angajatilor fiind eludata in acest mod plata contributiilor la bugetul statului.
Practic, in mod voit, inculpatul  a lasat societatea fara disponibilul banesc, careia i s-ar fi cuvenit de drept, pentru a putea justifica neplata contributiilor cu retinere la sursa si a altor debite la bugetul statului, alocand doar sume de bani strict necesare functionarii in continuare a societatii in folosul entitatii afiliate..
In perioada 25.05.2012 - 18.06.2012, organele de control din cadrul D.G.F.P. Buzau —Activitatea de Inspectie Fiscala au intocmit raportul de inspectie fiscala generala la S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L., pentru perioada 12.01.2007-31.03.2012.
Cu ocazia inspectiei fiscale s-a constatat faptul ca societatea nu a varsat la bugetul de stat si la bugetele asigurarilor sociale sumele retinute de la salariati reprezentand contributia acestora la asigurarile sociale si impozitul pe veniturile din salarii, aceste obligatii avand regim de obligatii fiscale cu retinere la sursa, si nu a calculat si platit lunar contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata de angajator, cu toate ca in perioada pentru care nu au fost achitate sumele respective societatea a dispus de disponibilitati banesti atat in conturile bancare cat si de disponibilitati in numerar pentru achitarea acestora, sumele respective fiind utilizate pentru achitarea unor furnizori de bunuri si servicii.
Astfel, organul de inspectie fiscala a stabilit in sarcina societatii ca obligatii cu retinere la sursa nevirate, suma totala de 4.639.208 lei compusa din: contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati: 2.212.391 lei, contributia pentru asigurari de sanatate de la asigurati: 1.138.672 lei, contributia pentru fondul de somaj datorata de asigurati: 102.901 lei, impozit pe veniturile de natura salariala: 1.185.244 lei.
Din cuprinsul raportului de inspectie fiscala si analiza fiselor sintetice aferente inaintate de Administratia Finantelor Publice - Contribuabili Mijlocii Buzau cu adresa nr_./19.07.2012 rezulta ca sumele nevarsate la termenele scadente provin incepand cu perioada: iulie 2008 (contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati), august 2008 (contributia pentru asigurari de sanatate de la asigurati), august 2008 (contributia pentru fondul de somaj datorata de asigurati), octombrie 2008 (impozit pe veniturile de natura salariala) si august 2008 (contributia pentru fondul de somaj datorata de angajator), pana la data controlului (iunie 2012), perioada in care administrarea societatii a fost asigurata de inculpatul SD
Din probele administrate in cauza s-a stabilit ca, in perioada iulie 2008 -ianuarie 2009,  inculpatul SD nu a detinut calitatea de administrator al S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L. (fosta S.C. OTZ LOGISTICS S.R.L.) astfel incat faptele de retinere si nevirare in termenul legal a obligatiilor bugetare cu retinere la sursa si sustragere de la plata contributiei la fondul de somaj datorata de angajator nu-i pot fi imputate acestuia.
Din raportul de expertiza contabila intocmit in cursul cercetarii judecatoresti rezulta ca in perioada 04.02.2009 - 05.04.2011 S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L.  a retinut si nu a varsat la stat , din salariile datorate angajatilor suma totala de  4.416.024  lei  reprezentand: impozit pe salarii - 1.061.868 lei,  contributie de asigurari de somaj - 87.902 lei , contributie de asigurari sociale - 2.182.229 lei; contributie de asigurari sociale de sanatate - 1.084.025 lei.
In aceeasi perioada societatea a virat in contul obligatiilor retinute din salarii suma totala de 1.607.194 lei .
Anterior numirii ca administrator al S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L. a S.C. ACCES SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti, administrator al agentului economic conform evidentelor Oficiului Registrului Comertului a fost numitul Dragan Aurel (care intre timp  a decedat).
Din analiza financiara a activitatii societatii din perioada de referinta reies unele aspecte care conduc la concluzia unei intentii directe in savarsirea faptelor de catre inculpatul SD. 
 
S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L. a desfasurat tranzactii comerciale respectiv servicii de transport, distributie si depozitare marfa cu patru societati comerciale afiliate, respectiv S.C. OTZ CENTRAL S.R.L., S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L, S.C. OTZ SPEDITION S.R.L. SI S.C. UNITED EURO DISTRIBUTION S.R.L., in baza unor contracte de prestari servicii incheiate in acest sens.
Analiza preturilor de transfer practicate de S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L. cu societatile afiliate a scos in evidenta privarea societatii de venituri ce ar fi permis, in conditiile desfasurarii unei activitati independente, achitarea contributiilor cu retinere la sursa. In concret, s-a constatat faptul ca societatea nu a justificat practicarea unor preturi de piata in relatiile cu persoanele afiliate, fapt ce a determinat prejudicierea societatii.
Astfel dosarul preturilor de transfer analizat in cuprinsul raportului de inspectie fiscala a evidentiat o majorare a veniturilor ce ar fi putut fi obtinuta in urma relatiilor economice cu afiliati romani in perioada iulie 2010 - iulie 2012, iar sumele ar fi acoperit debitele aferente contributiilor ce fac obiectul infractiunilor retinute in sarcina persoanei cercetate.
Astfel, ca si in cazul activitatii desfasurate in cadrul S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L., raportul de inspectie fiscala a constatat ca S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L. nu s-a comportat ca un agent independent si nu a cautat piata clientilor cu care ar putea lucra in conditii de profitabilitate. Bugetul societatii sub aspectul orizontului de venituri care trebuia realizat raportat la cheltuieli a fost strict legat de bugetul societatii afiliate.
Raportul de inspectie fiscala a concluzionat  ca in dosarul privind preturile de transfer prezentat de societate nu s-a mentionat pretul de piata al tranzactiilor similare desfasurate intre persoane independente si nu au fost justificate preturile practicate cu societatile afiliate.
Referitor la modul in care  inculpatul a abordat strategia de afaceri este de mentionat ca in Ghidul OCDE (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica) se admite posibilitatea unui esec insa nu se admite posibilitatea continuarii activitatii in aceleasi conditii.
De mentionat ca solicitarea insolventei s-a realizat dupa transferul activitatii societatii pe celelalte societati afiliate ( SC OTZ Group Solutions SRL si SC OTZ Spedition SRL) inclusiv mare parte din active a caror valorificare ar fi permis achitarea acestor debite.
Practic, inculpatul a administrat S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L. in perioada 04.02. 2009 - 05.04.2011, interval de timp in care societatea a desfasurat activitate de depozitare, transport si distributie marfuri. In acest scop, societatea a detinut in aceasta perioada o flota proprie de cea. 150 de camioane si cea. 850 de angajati conform listei cu istoricul angajatilor comunicat prin adresa nr. _./24.08.2012 a Inspectoratului Teritorial de Munca Buzau.
Concomitent, in aceeasi perioada de timp, societatea a inregistrat debite insemnate la bugetul consolidat al statului si pierderi din exploatare, functionand exclusiv in interesul inculpatului si favorizand societatile afiliate administrate tot de inculpat .
In acest sens, in baza aceleasi rezolutii infractionale, pentru a putea continua activitatea pe aceleasi principii, inculpatul a transferat activitatea de depozitare catre o alta societate afiliata, S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L., iar activitatea de transport pe o alta societate afiliata S.C. OTZ SPEDITION S.R.L. (actualmente S.C. WHS LOGTRANS S.R.L. ) procedand in acelasi mod la transferul angajatilor catre cele doua societati precum si la transferul flotei de camioane.
Din adresa nr_../28.11.2012 a Inspectoratului Teritorial de Munca Buzau rezulta ca, la data de 01.11.2011 angajatii S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L. au fost transferati la S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L si S.C. OTZ SPEDITION S.R.L. (actualmente S.C. WHS LOGTRANS S.R.L.) , sens in care li s-au reziliat contractele de munca cu prima societate si le-au fost incheiate altele cu celelalte doua societati. Ulterior, in luna mai 2012, in conditiile in care, la data de 18.04.2012, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa a S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L, angajatilor acestei societati li s-au reziliat contractele de munca cu societatea si concomitent (in majoritatea cazurilor la data de 14.05.2012) le-au fost incheiate altele cu societatea afiliata S.C. WHS LOGTRANS S.R.L.
Asa cum s-a mentionat anterior, din raportul de inspectie fiscala intocmit la S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L. rezulta acelasi mod de operare folosit de inculpat si in cazul acestei societati, respectiv inregistrarea de debite insemnate la bugetul consolidat al statului si pierderi din exploatare, concomitent cu satisfacerea intereselor financiare exclusiv in interesul inculpatului, prin favorizarea societatilor afiliate administrate (S.C. OTZ CENTRAL S.R.L. si S.C. OTZ SPEDITION S.R.L). Si in acest caz, anterior declansarii procedurii insolventei, flota de camioane a fost  transferata in proprietatea S.C. OTZ SPEDITION S.R.L.
Situatiile financiare ale societatilor afiliate, depuse la Oficiul Registrului Comertului evidentiaza ca, in timp ce societatile favorizate - S.C. OTZ CENTRAL S.R.L. si S.C. OTZ SPEDITION S.R.L. au inregistrat profit, cele doua societati "folosite" de inculpat (S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L. si S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L) au inregistrat pierderi, concomitent cu neplata contributiilor la bugetul general consolidat al statului.
Reaua-credinta a administratorului rezulta si din transferul unor active (flota de camioane) din patrimoniul acestor societati (active ce ar fi putut fi valorificate in vederea stingerii debitelor) in favoarea societatilor afiliate. Astfel, au fost initial transferate din patrimoniul S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L in patrimoniul S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L, operatiune urmata de declararea insolventei celei dintai, ulterior au fost transferate din patrimoniul celei de-a doua societati catre S.C. OTZ SPEDITION S.R.L., operatiune urmata de declararea insolventei S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L.
In drept , fapta inculpatului SD care   in calitate de reprezentant legal al - S.C OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L., , si S.C PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L., , cu intentie, prin acte materiale repetate si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in perioada februarie 2009 - mai 2012, a calculat, a retinut dar nu a virat catre bugetul de stat, in termenul legal de 30 de zile de la scadenta, impozite si taxe cu retinere la sursa in suma totala de  5.348.823 lei, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala prevazuta de art. . 6 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal.
Asa cum a retinut si procurorul de caz, "stopajul la sursa", numit si "retinere la sursa", consta in tehnica fiscala conform careia nu se achita niciun venit pana nu se calculeaza si se retin (de platitorul venitului) obligatiile fiscale.
 Din punct de vedere teoretic, evaziunea fiscala este reprezentata de fapta de sustragere de la plata catre stat a materiei impozabile impuse, act ce implica o incalcare a principiului egalitatii contribuabililor in fata impozitului, avand drept consecinta financiara negativa micsorarea veniturilor publice.
In concordanta cu reformele fiscale ale statului roman, actuala legislatie speciala in domeniul fiscal tinde sa asigure respectarea unei indatoriri fundamentale mentionate de art. 56 din Constitutia Romaniei cu privire la contributiile financiare in care se specifica: "(1) Cetatenii au obligatia de a contribui prin impozite si taxe, la cheltuielile publice. (2) Sistemul legal de impuneri trebuie sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale. (3) Orice alte prestatii sunt interzise, in afara celor stabilite prin lege, in situatii exceptionale."1
 Evaziunea fiscala este reglementata expres printr-o lege speciala: Legea nr. 241/2005 care opereaza pentru  prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.
Din punct de vedere legislativ, impozitul trebuie investit numai daca are o functie fiscala, de finantare a cheltuielilor publice, asa cum prevede si Legea fundamentala a statului in art. 56, neprivilegiind pe nimeni si netinand cont de repartitia avutiilor sau a structurilor sociale.
Potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, in prezent  ,,constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 6 ani,  retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa``.
Inculpatului i se aplica insa legea penala  mai favorabila , care prevedea la momentul epuizarii infractiunii retinute in sarcina sa, faptul ca aceasta este pedepsita cu inchisoare de la un an la 3 ani sau amenda ( Legea nr. 241/2005 a fost modificata prin Legea nr. 50/14.03.2013 care a intrat in vigoare la data de 22.03.2013, atunci cand s-a marit maximul pedepsei prevazuta de lege de la 3 ani la 6 ani, inlaturandu-se si pedeapsa alternativa a amenzii ).
Asadar  aceste limite - de  un an la 3 ani inchisoare - au fost avute in vedere de instanta la momentul stabilirii cuantumului pedepsei. 
Art. 6 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale este accesibil, Legea si actele normative prin care a fost modificat succesiv fiind publicate in Monitorul oficial al Romaniei, partea I. In acelasi timp, art. 6 din Legea nr. 241/2005 nu este redactat intr-o maniera care sa creeze confuzii destinatarilor sai asupra intinderii laturii obiective a infractiunii sau certitudinea ca numai anumite categorii de contributii si impozite cu retinere la sursa ar putea sa constituie obiectul material al infractiunii.
 Astfel, textul art. 6 din Lege este unul previzibil, iar termenii lui si interpretarile oferite de jurisprudenta  dezvaluie fara dificultate ca este realizat elementul material al laturii obiective al infractiunii de stopaj la sursa atunci cand sunt retinute si nu sunt varsate, in cel mult 30 de zile de la scadenta, contributia salariatilor la asigurarile sociale, contributia angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate, contributia personalului la fondul de somaj si impozitul pe veniturile din salarii, actiuni si omisiuni care au fost efectuate de inculpatul SD.
S-a  retinut savarsirea in forma continuata a infractiunii retinute in sarcina  inculpatului avand in vedere ca S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L Posta Calnau si S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L. Posta Calnau au fost administrate de acesta, intre cele doua societati comerciale existand relatii de afiliere, derulandu-se activitati comerciale in calitate de client/furnizor precum si transferuri de active patrimoniale si resurse umane.
In situatia in care debitorul se afla in procedura de insolventa , distribuirea sumelor din conturile unice se efectueaza de organul fiscal competent potrivit ordinii de stingere prevazute la art. 115 alin. 3 din Codul de procedura fiscala, ordinea de stingere fiind urmatoarea: - obligatiile fiscale cu termen de plata dupa data deschiderii procedurii insolventei, in ordinea vechimii, cu exceptia celor prevazute in planul de reorganizare confirmat ; -  sume datorate in contul ratelor din programele de plati ale obligatiilor fiscale, cuprinse in planul de reorganizare judiciare confirmat, precum si obligatiile accesorii datorate pe perioada reorganizarii, daca in plan s-au prevazut calcularea si plata acestora ; - obligatiile fiscale datorate si neachitate cu termene de plata anterioare datei la care s-a deschis procedura insolventei , in ordinea vechimii, pana la stingerea integrala a acestora, in situatia contribuabililor aflati in stare de faliment : - alte obligatii fiscale in afara celor mentionate anterior.
 Asadar , debitorului aflat sub incidenta Legii nr. 85/2006 nu i se aplica prevederile art. 114 alin. 2/3 din Codul de procedura penala, stingerile operate de organul fiscal fiind  conforme legislatiei in vigoare , neexistand nicio baza legala de stingere cu prioritate a obligatiilor cu stopaj la sursa.
Motivele invocate de inculpat ca justificari ale neachitarii obligatiilor cu retinere la sursa si a contributiei angajatorului la fondul de somaj, respectiv: criza economica, lipsa de lichiditati, reducerea volumelor depozitate si transportate, presiunea pe cursul valutar, cresterea cheltuielilor cu utilitatile si combustibilul, angajamentele de plata, cresterea gradului de neincasare a contravalorii serviciilor prestate, taxe, penalitati sunt aspecte general valabile pentru intregul mediu de afaceri romanesc, nu numai pentru cele doua societati administrate de inculpat..
Relevanta sub aspectul analizei laturii subiective este insa modalitatea de administrare a celor doua societati. Astfel, in timp ce debitele la bugetul consolidat al statului si pierderile din exploatare cresteau continuu, inculpatul angrena societatile in diverse contracte de achizitii de servicii nejustificate pentru care exista disponibil banesc aferent achitarii contravalorii lor (dovada plata lunara a acestora). Concomitent, prin modul de administrare, cele doua societati functionau exclusiv in interesul invinuitului favorizandu-se societatile afiliate administrate tot de invinuit, societati care de altfel inregistreaza profit.
Scopului invocat de inculpat  pentru care societatile au continuat sa functioneze in atare conditii, respectiv incercarea de acoperire a restantelor, nu are suport in realitate in conditiile in care fisele sintetice aferente acestor debite evidentiaza neplata in totalitate a acestor contributii pentru o buna perioada de timp, culminand cu declararea insolventei societatilor.
La data de 01.02.2014 au intrat in vigoare Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala .
  Identificarea legii mai favorabile in cursul procesului , pana la judecarea definitiva a cauzei , se realizeaza  conform Deciziei Curtii Constitutionale nr. 265 din 06.05.2014 publicata in Monitorul oficial nr. 372 din 20.05.2014,  prin compararea legilor succesive, stabilirea in concret a legii penale mai favorabile si, in final, aplicarea acesteia in ansamblu.
 Astfel, infractiunea prevazuta de art. 6 din Legea nr. 241/2005 , anterior modificarii prin Legea nr. 50/2013, prevedea ca limitele de pedeapsa sunt cuprinse intre   1 an inchisoare si  3 ani inchisoare sau amenda , in prezent aceasta infractiune fiind pedepsita cu pedeapsa inchisorii cuprinse intre un an si 6 ani inchisoare..
In ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepsei, alegerea legii penale mai favorabile in situatia in care  instanta are de comparat  dispozitiile referitoare la suspendarea conditionata din vechea reglementare cu cele privitoare la amanarea aplicarii pedepsei sau suspendarea sub supraveghere se impune concluzia ca legea veche este lege mai favorabila prin prisma conditiilor de acordare , singurul element prin prisma caruia ar fi mai favorabila reglementarea noua fiind durata termenului de incercare, dar acest element nu este suficient pentru a califica noua reglementare ca fiind mai favorabila.
  La aceasta concluzie conduc si prevederile art. 15 alin. 1 din Legea de punere in aplicare a Noului Cod penal  , unde se precizeaza ca masura suspendarii conditionate a executarii pedepsei aplicata in baza Vechiului Cod penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Noului Cod penal, astfel ca legiuitorul a prezumat ca vechea modalitate de executare este mai favorabila, nefiind necesara modificarea acesteia ca efect al intrarii in vigoare a dispozitiilor privind amanarea. 
    Pe de alta parte, art. 16 alin. 2 din Legea de punere in aplicare a Noului Cod penal prevede ca "pentru determinarea legii penale mai favorabile cu privire la suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei conform art. 5 din Codul penal, instanta va avea in vedere sfera obligatiilor impuse condamnatului si efectele suspendarii potrivit legilor succesive, cu prioritate fata de durata termenului de incercare sau supraveghere", astfel ca desi textul se refera la suspendarea sub supraveghere, principiul instituit - prevalenta continutului fata de durata termenului de incercare - se aplica si in ipoteza analizata in speta dedusa judecatii.
 Asa fiind, comparand cele doua legi penale succesive, Vechiul Cod penal si Noul Cod penal, legea penala mai favorabila inculpatului este cea veche, aceasta urmand a fi aplicata in ansamblu, inclusiv cu privire la pedeapsa , pedeapsa accesorie , modalitatea de executare.
Asadar, retinand vinovatia inculpatului care a fost dovedita cu certitudine, instanta il va condamna in baza situatiei de fapt si a textului incriminator, la stabilirea si dozarea pedepsei avand in vedere criteriile generale de individualizare, prevazute de art. 74 Cod penal, respectiv imprejurarile si modul de comitere a infractiunii, precum si mijloacele folosite, starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita, natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinte ale infractiunii, motivul savarsirii infractiunii si scopul urmarit,  faptul ca inculpatul  se afla la prima incidenta cu legea penala, conduita dupa savarsirea infractiunii si in cursul procesului penal si nivelul de educatie, varsta, starea de sanatate, situatia familiala si sociala.
Asa fiind, in contextul elementelor de fapt si de drept retinute, instanta in baza art.4 Noul Cod penal cu referire la art.16 lit.b Cod procedura penala raportat  la art. 396 alin. 5  Cod procedura penala va achita pe inculpatul    SD pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala
In baza art. 6 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal va condamna inculpatul la o pedeapsa de  2 ani inchisoare (fapta din perioada februarie 2009 - mai 2012).
In baza art.71 Vechiul Cod penal  va interzice inculpatului drepturile prevazute de art.64 lit. a teza a II-a, b Vechiul Cod penal cu incepere de la data ramanerii definitive a prezentei sentinte si pana la terminarea executarii pedepsei.
 In ceea ce priveste pedepsele accesorii instanta apreciaza ca nu se impune interzicerea in totalitate a dispozitiilor art.64 lit. a Vechiul Cod penal , in conditiile in care dreptul de a alege este consfintit si prin art.3 din Protocolul nr.1 la CEDO, iar fapta savarsita de inculpat nu este de o gravitate deosebita astfel incat sa conduca la interzicerea acestui drept. La aplicarea pedepselor accesorii s-a tinut cont de criteriile de apreciere prevazute in art.71 al.3 Vechiul Cod penal (Hotararea CEDO, Hirst Vs GB si Decizia I.C.C.J. nr. 74 din 5.11.2007)
 In ceea ce priveste modalitate de executare a pedepsei instanta apreciaza ca scopul acesteia poate fi atins si fara executare in regim de detentie, avand in vedere atitudinea inculpatului mai ales  inainte  de savarsirea faptei, faptul ca actuala condamnare constituie un avertisment serios pentru ca inculpatul sa nu mai savarseasca alte infractiuni in viitor astfel ca in baza art.81 Vechiul Cod penal in referire la art. 5 Noul Cod penal si art. 15   din Legea de punere in aplicare a Noului Cod penal  va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe perioada unui termen de incercare de 4 ani  , prevazut de art.82 Vechiul Cod penal.
In baza  art.83  Vechiul Cod penal va  atrage atentia inculpatului ca daca in cursul termenului de incercare va savarsi din nou o infractiune pentru care s-a pronuntat o condamnare definitiva chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea conditionata, dispunand executarea in intregime a pedepsei care nu se contopeste cu pedeapsa aplicata pentru noua infractiune.
In baza art.71 al. ultim Vechiul Cod penal va suspenda executarea pedepselor accesorii prevazute de art.64 lit. a , teza a -II- a, b Vechiul Cod penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii.
                        
  In latura civila, Ministerul Finantelor Publice - Directia Generala  Regionala a Finantelor Publice Galati - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Buzau  s-a constituit parte civila cu suma de  5.822.950 lei , suma care a inclus si contributia pentru fondul de somaj asigurati, ceea ce nu  se mai ia in calcul, avand in vedere faptul ca infractiunea prevazuta de art. 11 din Legea nr.76/2002.
  Din raportul de expertiza intocmit in cauza insa, rezulta datele mentionate in considerentele hotararii, astfel ca la aceste sume va fi obligat inculpatul  in solidar cu partile responsabile civilmente.     
 Astfel, exista o fapta ilicita constand in nevirarea contributiilor si impozitelor cu retinere la sursa, determinata de activitatea desfasurata de firmele administrate de inculpat, in legatura directa de cauzalitate cu prejudiciul produs bugetului de stat.       
   Asadar , avand in vedere dispozitiile art.  19 Noul Cod procedura penala in referire la art. 397 Noul  Cod procedura penala raportat la art. 1349 , 1357 si 1373 Cod civil  va obliga inculpatul  in solidar  cu partea responsabila civilmente SC   OTZ GROUP SOLUTIONS SRL prin lichidator judiciar SC  EVA CONT IPURL sa plateasca partii civile Ministerul Finantelor Publice - Directia Generala  Regionala a Finantelor Publice Galati - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Buzau  suma de  932.799 lei    cu titlu de despagubiri civile si inculpatul in solidar cu partea responsabila civilmente SC PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION SRL prin lichidator judiciar SC REFALEX STAR IPURL sa plateasca partii civile Ministerul Finantelor Publice - Directia Generala  Regionala a Finantelor Publice Galati - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Buzau  suma de  4.416.024 lei    cu titlu de despagubiri civile, la ambele sume urmand a se calcula dobanzi si penalitati de intarziere conform OG nr. 92/2003 pana la plata integrala a sumelor datorate .
In baza art. 84 Vechiul Cod penal va atrage atentia inculpatului cu privire la revocarea suspendarii executarii pedepsei in cazul neexecutarii obligatiilor civile in termenul de incercare stabilit.
In baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 va  mentine sechestru asigurator instituit prin ordonanta procurorului din 03.12.2012 asupra unei cote indivize de ˝  dintr-un imobil situat in mun. _., avand o suprafata desfasurata de 268,80 mp si teren liber de 51,87 m.p., cu o valoare de impunere de 647.791,87 lei, coproprietatea inculpatului si asupra a 5 bunuri mobile proprietatea persoanei responsabile civilmente S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L., vol. I, dosar urmarire penala  filele 147-154 , respectiv  auto marca Citroen C2 cu nr. de inmatriculare  _ avand certificatul de inmatriculare  nr. _/06.02.2007, serie sasiu _. , auto marca Ford Focus cu nr. de inmatriculare nr. _  avand certificatul de inmatriculare  nr. _/06.02.2007, serie sasiu _., auto marca Ford Fiesta cu nr. de inmatriculare nr. _  avand certificatul de inmatriculare  nr. _./06.02.2007, serie sasiu _, auto marca  Dacia 1310 CI cu nr. de inmatriculare nr. _.  avand certificatul de inmatriculare  nr. _./07.02.2007, serie sasiu _., auto marca  Mercedes Benz Sprinter 311 CDI cu nr. de inmatriculare nr. _.  avand certificatul de inmatriculare  nr. _/16.05.2007, serie sasiu _, pana la concurenta despagubirilor  stabilite.
 La ramanerea definitiva a prezentei sentinte penale, o copie se va comunica Oficiului National al Registrului Comertului in conformitate cu art. 13 din legea nr. 241/2005.
In baza art.274 alin. 1 si 3 Cod procedura penala va obliga inculpatul in solidar cu partile responsabile civilmente  sa plateasca   2500 lei cheltuieli judiciare.
In baza art. 275 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare pentru infractiunea prevazuta de art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal vor ramane in sarcina statului.
Onorariul pentru expertul contabil desemnat sa efectueze expertiza a fost stabilit provizoriu in suma de 2500 lei , suma pe care a platit-o inculpatul, ulterior marindu-se onorariul cu suma de 2600 lei pusa tot in sarcina inculpatului, numai ca pana la solutionarea prezentei cauze nu s-a facut dovada achitarii acestei sume.
Asa ca, instanta va obliga inculpatul sa plateasca  suma de 2.600 lei reprezentand diferenta onorariu expert catre expert contabil Somoiag Carmen prin intermediul Biroului Local de Expertize Judiciare din cadrul Tribunalului Buzau.
           

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Infractiuni prevazute in legi si decrete

Vatamare corporala din culpa - Decizie nr. DP262/A/2008 din data de 31.03.2009
Plangere 278 Cpp - Sentinta penala nr. Sp263/2008 din data de 31.03.2009
TRAFIC DE DROGURI - Hotarare nr. 46 din data de 22.04.2015
Trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Hotarare nr. 9 din data de 22.01.2014
Evaziune fiscala. Folosirea cu rea credinta a bunurilor societatii in interesul propriu al administratorului - Sentinta penala nr. 47 din data de 31.12.2013
Trafic de persoane. Schimbarea incadrarii juridice. Inlaturare agravanta - Sentinta penala nr. 17 din data de 31.12.2013
Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de o persoana care are o inhibatie alcoolica peste 0,8g/l alcool pur in sange. Corecta apreciere a probelor privind determinarea valorii alcoolemiei . - Decizie nr. 70 din data de 23.02.2011
Evaziune fiscala ; Fals intelectual la legea contabilitatii ; Fals in inscrisuri sub semnatura privata ; Spalare de bani ; - Sentinta penala nr. 171 din data de 22.10.2008
Trafic de persoane . Schimbarea incadrarii juridice din forma simpla in forma continuata a infractiunii [legea 678 / 2001 ] - Sentinta penala nr. 40 din data de 19.02.2010
Reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor de calculator piratate .Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere .Obligarea inculpatului la plata contravalorii drepturilor de autor - Sentinta penala nr. 166 din data de 08.09.2010
Plangere impotriva rezolutiei / ordonantei procurorului de netrimitere in judecata .Inexistenta faptei de reproducere fara drept a unui model industrial [ legea 129/1992 ] - Sentinta penala nr. 180 din data de 28.10.2009
Executare lucrari de construire fara autorizatie Suplimentarea probatoriului .Trimiterea cauzei la procuror in vederea inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 169 din data de 10.05.2010
Repunerea inculpatului in termenul de apel Desfiintarea in apel a hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare pentru nelegala citare a inculpatului - Decizie nr. 237 din data de 27.09.2010
Contestatie la executare [art 461 cpp] Inadmisibilitatea invocarii viciilor de procedura pe calea contestatiei la executare .Respingerea in recurs, a contestatiei la executare - Decizie nr. 181 din data de 17.05.2010
Trafic de droguri [ legea nr 143 / 2000 ] . Gradul de pericol social al faptei luat in considerare la individualizarea judiciara a pedepsei - Sentinta penala nr. 108 din data de 14.05.2010
Infractiunea de conducere autovehicul neinmatriculat si infractiunea de conducere a unui autovehicul cu numere false de inmatriculare . Concurs de infractiuni - Decizie nr. 155 din data de 21.05.2010
Taiere fara drept de arbori din fondul forestier si furt. Incadrare juridica in functie de R.I.L. 12 / 2008. Individualizarea pedepsei si latura civila - Decizie nr. 14 din data de 21.01.2010
Comert electronic . Legea 365/2002. Individualizare pedeapsa. - Decizie nr. 22 din data de 01.02.2010