Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

DECLARARE JUDECATOREASCA A MORTII

(Sentinta civila nr. 10 din data de 27.06.2014 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria Buzau

DECLARARE JUDECATOREASCA A MORTII                        Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr _./200/05.10.2012 reclamanta _ a solicitat in contradictoriu cu parata _ si AUTORITATEA TUTELARA DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUZAU declararea judecatoreasca a disparitiei paratei ..
In motivarea in fapt a cererii reclamanta a invederat ca parata este sora sa, nu mai stie nimic despre acesta din anul 2009, ultima legatura a acestei persoane cu mama sa a fost in vara anului 2009 cand s-a prezentat la domiciliul sau din mun Buzau de unde a plecat la o scurta perioada de timp, desi s-a adresat organelor de politie si institutiilor abilitate ale statului pentru obtinerea de informatii despre sora sa raspunsurile au fost negative.
In drept au fost invocate art 16 alin 1 si 17 din Decretul 31/1954
A atasat in copie inscrisuri depuse la filele 6-12 dosar
A fost desemnat aparator din oficiu pentru parata
La solicitarea instantei, Directia de Evidenta a Persoanelor Buzau a atasat la filele 20-22 dosar precizari prin care a invederat in esenta ca parata este cetatean  roman cu domiciliul in Canada stabilit potrivit adresei oficiale nr _/16.10.2012 emisa de Serviciul de pasapoarte Buzau, din cercetarile efectuate nu exista indicii ca a incetat din viata, potrivit art 49 si urm C. civ de la data dwe 1 octombrie 2011 existand pentru persoanele interesate posibilitatea formularii actiunii judecatoresti de declarare a mortii persoanelor, actiunea reclamantei este neintemeiata , avizand negativ cererea pendinte, faptul ca parat nu mai raspunde la telefon rudelor din tara si ca nu mai doreste sa comunice cu acestea nu poate constitui un indiciu temeinic ca aceasta persoana nu ar mai fi in viata, in ipoteza in care decesul paratei ar avea loc in strainatate si cadavrul ar fi identificat nu este incidenta procedura declararii mortii pe cale judecatoreasca ci aceea a transcrierii/inscrierii certificatului de deces eliberat de autoritatile straine in registrele de stare civila romane potrivit art 40 , 41 din Legea 119/1996, precizari completate prin inscrisul filele 27-28 dosar
La termenul de judecata din 17.06.2013 instanta in temeiul art 84 C.p.civ a recalificat cererea dedusa judecatii ca fiind declarare judecatoreasca a mortii pentru motivele aratate in incheierea de sedinta respectiva.
La solicitarea instantei, a fost inaintat si depus la fila 41 dosar extras din registru nasteri de pe actul de nastere al paratei
La termenul din 02.12.2013 dupa ce a fost invocata exceptia necompetentei materiale a instantei, punerea in discutia partilor, a fost retinuta cauza spre solutionare potrivit art 137 alin 1 C.p.civ
Prin sentinta civila nr _/2.12.2013 instanta a  admits exceptia necompetentei materiale a instantei, a declinat competenta de solutionare a cauzei,   in favoarea Tribunalului Buzau, retinand urmatoarele considerente: Art 16 alin 3 din Decretul 31/1954, abrogat la data introducerii actiunii , referitor la ipoteza declararii mortii unei persoane neprecedata de declararea disparitiei nu avea referiri exprese cu privire la instanta competenta sa solutioneze cauza din punct de vedere material.
Art 51 NC. Civ prevede ca solutionarea cererii de declarare a mortii se face potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.
Textul art 943 NC.p.civ instituie o norma speciala de competenta teritoriala absoluta , de ordine publica, in favoarea instantei din circumscriptia teritoriala unde disparutul si-a avut ultimul domiciliu cunoscut, iar din punct de vedere material, competenta apartine tribunalului. Este limpede, totodata, ca din punctul de vedere al competentei functionale nu este vorba de instanta de tutela, altfel nu si-ar mai fi avut rostul indicatia de la art 944 al 3 C.p.civ, astfel incat competenta apartine tribunalului in aplicarea art 95 pct 1 C.p.civ., art 2 pct 4 vechiul C.p.civ.
        Pentru aceste considerente, instanta va admite exceptia necompetentei  sale materiale  si va declina judecarea prezentei cauze spre competenta solutionare in favoarea Tribunalului Buzau.
Dosarul fiind trimis a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Buzau sub nr _/114/2013
Prin decizia civila nr _/9.01.2014 pronuntata de Tribunalul Buzau a fost admisa exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Buzau, declinata in favoarea Judecatoriei Buzau competenta de solutionare a cauzei, s-a constat ivit conflictul negativ de competenta si inaintat dosarul Curtii de Apel Ploiesti pentru pronuntarea regulatorului de competenta, fiind retinut ca fata de data inregistrarii cererii de chemare in judecata sunt aplicabile prevederile Codului de procedura civila de la 1865 coroborate cu art 40 si art 36 din Decretul nr 32/1954, iar art 1 pct 1 Cp.civ prevede ca judecatoriile judeca in prima instanta toate procesele si cererile , in afara de cele date prin lege in competenta altor instante, nu sunt aplicabile dispozitiile noului cod de procedura civila fata de art 3 alin 1 din Legea 76/2012
Prin sentinta civila nr 14CC din 13.02.2014 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti in dosar nr ../42/2014 s-a stabilit competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Buzau retinand ca in situatia unei cereri de declarare a mortii introduse dupa data la care a intrat in vigoare noul Cod civil, dar inainte de data intrarii in vigoare a noului cod de procedura civila se aplica vechile dispozitii ale codului de procedura civila.
Dosarul fiind trimis a fost inregistrat la data de 07.04.2014 sub nr _/200/2012 pe rolul Judecatoriei Buzau
Instanta a administrat proba testimoniala ( depozitiile martorilor _iind consemnate la filele 12-13 dosar) si proba cu inscrisuri in cadrul careia au fost atasate in copie filele 14-18 dosar)
A fost depus la mapa de valori a instantei inscrisuri depuse de reclamant, fiind incheiat in acest sens procesul verbal din data de 24.06.2014, fila 20 dosar
Analizand intregul material probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt si de drept:
       Art. 5  alin  (2) din Legea 71/2011 prevede ca " dispozitiile Codului civil sunt aplicabile si efectelor viitoare ale situatiilor juridice nascute anterior intrarii in vigoare a acestuia, derivate din starea si capacitatea persoanelor, din casatorie, filiatie, adoptie si obligatia legala de intretinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, si din raporturile de vecinatate, daca aceste situatii juridice subzista dupa intrarea in vigoare a Codului civil."
Conform art. 220 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil de la data de 01.10.2011 a intrat in vigoare Codul  civil aprobat prin Legea nr. 287/2009.
Pe cale de consecinta, actiunii pendinte ii sunt aplicabile noile dispozitii ale Codului civil.
       Potrivit art 49 alin 1 NCC " In cazul in care o persoana este disparuta si exista indicii ca a incetat din viata, aceasta poate fi declarata moarta prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, daca au trecut cel putin 2 ani de la data primirii ultimelor informatii sau indicii din care rezulta ca era in viata", iar alin 2 " Daca data primirii ultimelor informatii sau indicii despre cel disparut nu se poate stabili cu exactitate, termenul prevazut in alin. (1) se socoteste de la sfarsitul lunii in care s-au primit ultimele informatii sau indicii, iar in cazul in care nu se poate stabili nici luna, de la sfarsitul anului calendaristic."
Din extrasul din registrul de nastere ce contine toate inregistrarile de mentiuni ulterioare,  depus la fila 41 dosar initial, rezulta ca parata _. s-a nascut la data de 1 aprilie 1963 in mun Buzau, prin sentinta civila nr _./4.11.1977 a Judecatoriei Buzau a fost rectificat numele din .. in _, prin decizia nr _/759 din 26.07.1978 a IGP a fost schimbat numele din _ in _.
Instanta va avea in vedere ca ambii martori propusi de reclamanta si audiati in cauza sunt persoane care locuiesc pe aceeasi scara de bloc unde au locuit parata si mama partilor , intre acestia existand relatii de buna vecinatate, cordiale.
Din coroborarea depozitiilor martorilor _ , instanta retine ca imediat dupa Revolutie parata a plecat in strainatate intrerupand relatiile sale cu familia ramasa in Romania pana in iunie-iulie 2012 cand s-a reintors in tara pentru cateva zile, vizitandu-si mama. Cu ocazia respectivei vizite, parata s-a certat cu mama sa, plecand de la domiciliul acesteia. Martora _ a relatat ca mama paratei i-a spus ca fiica sa era plecata in strainatate, iar martorul _. a precizat ca nu a mai vazut-o pe parata si nici nu a aflat nimic despre acesta de la alte persoane.
Tot martorii audiati au mai aratat ca la data reintoarcerii paratei in tara acesta se prezenta in conditii bune, nu parea sa sufere de vreo boala, datorita faptului ca nu au dezvoltat relatii de prietenie cu partile ori mama acestora, nu au putut preciza cat de apropiate erau relatiile din familia acestora.
Faptul neparticiparii paratei la inmormantarea mamei sale, in lipsa unei dovezi privind aducerea la cunostinta acesteia a respectivului eveniment al decesului, nu pot conduce la concluzia ca este disparuta ori moarta, sustinerile contrare ale reclamantei urmand a fi inlaturate
In speta dedusa judecatii nu se prezinta nici un indiciu ca parata ar fi disparuta de la domiciliul sau, ca ar fi decedat, fiind plecata in Canada de circa 20 de ani.
Din cercetarile efectuate de Directia de Evidenta a Persoanelor Buzau a rezultat ca parata are domiciliul legal stabilit in Canada din 10.09.1996 si pe fisa sa de evidenta locala exista mentiunea plecat definitiv din tara in Canada din anul 1992. Din verificarile efectuate la Serviciul de investigatii criminale din cadrul IPJ Buzau  a rezultat ca pana la acest moment nici o persoana nu a sesizat disparitia paratei, neexistand in evidente un dosar care sa vizeze efectuarea de cercetari specifice sub acest aspect
Vizitele paratei la proprietatea sa din mun Buzau la intervale mai mici sau mai mari de timp nu pot conduce la concluzia ca parata este disparuta si nici nu pot naste prezumtia rezonabila ca persoana respectiva nu ar mai fi in viata.
Din probele administrate in cauza nu au rezultat elemente faptice de natura a proba disparitia de la domiciliu sau disparitia ori moartea in conditii exceptionale , cum ar fi accident, inundatii, sinistru, etc , care ar putea fundamenta admiterea actiunii
Faptul ca parata nu mai raspunde la telefon rudelor din tara si ca nu mai doreste sa comunice cu acestea, nu poate constitui, doar prin acest unic fapt, un indiciu ca aceasta persoana nu ar mai fi in viata.
Art 57 din Constitutia Romaniei si art 8 CEDO confera paratei deplina libertate de a accepta sau de a cenzura , potrivit liberului sau arbitru, comunicarea cu orice persoane chiar daca acestea au calitatea de rude, in baza principului libertatii de schimbare a domiciliului avea dreptul legal ca oricand sa-si schimbe domiciliul din strainatate, cu sau fara indeplinirea procedurilor legale
       In ipoteza in care corpul acesteia ar fi fost identificat, s-ar fi urmat obligatoriu procedura intocmirii certificatului medical constatator al decesului, intocmirea actului de deces in localitatea in care s-ar fi produs faptul de stare civila si transcrierea acestuia in registrul de stare civila romane.
In considerarea celor ce preced, instanta in temeiul art 36 si 40 din Decretul 32/1954, art 51 C. civ, instanta va respinge cererea, ca neintemeiata
Instanta in temeiul art 274 C.p.civ va lua act ca reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata.
         Incuviinteaza plata onorariului  avocatului din oficiu,in cuantum de 300  lei ce se va avansa din fondul M.J. in  contul B.C.A.J. Buzau.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011