Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Caracal

Plangere impotriva incheierii de carte funciara

(Sentinta civila nr. 325 din data de 04.02.2015 pronuntata de Judecatoria Caracal)

Domeniu Carte Funciara | Dosare Judecatoria Caracal | Jurisprudenta Judecatoria Caracal

Cu cererea inregistrata la nr __/207/28.10.2014  reclamanta C.G., a chemat in judecata Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara OLT, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Slatina si a formulat, plangere impotriva incheierii de reexaminare nr.52216 din data de 16.09.2014, pentru nelegalitate si netemeinicie.
In motivarea plangerii a aratat ca  Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal a solicitat ca Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Olt sa inscrie sechestrul asigurator emis pe data de 12.08.2014 asupra apartamentului situat in mun. Caracal, str. Antonius Caracalla nr_, bl_ sc.., ap. .. , Jud.Olt, cu motivarea ca exista dosarul penal nr.817/P/2014 iar pentru a se asigura repararea prejudiciului se impune instituirea ipotecii legale asa incat acest bun imobiliar sa nu poata fi instrainat sau inlocuit deoarece savarsesc infractiunea de scoatere de sub sechestru.
Cererea Parchetului a fost inregistrata la nr.46143/22.08.2014, iar ca acte justificative au fost atasate Ordonata de luare a acestei masuri asiguratorii si procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurator incheiat de Politia Caracal la data de 13.08.2014.
Prin incheiere Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Olt a dispus admiterea cererii care a avut ca obiect notarea sechestrului in registru de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare in baza Ordonantei emisa de Parchetul Caracal, asupra imobilului pana la concurenta suinei de 475.000 lei.
Reclamanta a  solicitat reexaminarea incheierii nr.46143/22.08.2014 prin cererea inregistrata la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Olt, la nr.52216/16.09.2014, iar prin incheierea care poarta acelasi numar a fost respinsa cererea de reexaminare, cu motivarea ca inscrisurile retinute de registratorul de carte funciara in admiterea cererii de inscriere a sechestrului subzista si ca nu s-au formulat obiectiuni sau observatii cu privire la aplicarea sechestrului asigurator asupra imobilului apartament situat in Caracal, str. Antonius Caracalla nr_, bl_., sc_, ap. _, Jud.Olt.
Nelegalitatea si netemeinicia incheierii impotriva careia s-a facut plangere este vadita, astfel ca se impune admiterea plangerii, desfiintarea incheierii si pe fond radierea mentiunii inscrisului sechestrului asigurator cu urmatoarea motivare: apartamentul asupra caruia s-a instituit sechestrul asigurator nu s-a dobandit ca urmare a savarsirii unei fapte penale, acest bun a fost achizitionat de sotul sau C. S. pe baza de act autentic de vanzare-cumparare in anul 1995, la acea data sotul ei fiind casatorit legitim cu numita C. S. (fosta E. S.) de care ulterior s-a despartit prin divort.
Ulterior desfacerii casatoriei prin divort s-a pus capat comunitatii de bunuri, pe baza de act de partaj voluntar apartamentul fiind atribuit in mod exclusiv sotului ei C.S..
Apartamentul constituie proprietatea exclusiva a sotului sau fiind dobandit de acesta cu mult inainte de a perfecta casatoria cu ea , astfel ca nu se poate retine nici o contributie din partea sa la achizitionarea acestuia.
In plus, a aratat ca a contestat la instanta masura asiguratorie de aplicare a sechestrului asigurator si a modului de indeplinire a acestuia prin procesul-verbal din data de 13.08.2014 intocmit de Politia Caracal si prin incheierea nr.47 data de Judecatoria Caracal in dosarul nr. _./207/2014, s-a dispus in mod definitiv ridicarea sechestrului asigurator asupra apartamentului care este proprietatea exclusiva a lui C.S..
Din moment ce masura sechestrului asigurator care a fost instituita de Parchetul Caracal a fost desfiintata de instanta prin hotarare definitiva, nu se mai justifica sub nici o forma instituirea ipotecii cu titlu de sechestru asigurator, disparand astfel orice act justificativ in acest sens.
 In dovedirea cererii  la dosar au fost depuse  in copie:contractul de vanzare-cumparare nr.290/1995 in baza caruia a fost dobandit apartamentul de sotul ei si fosta sotie in anul 1995; sentinta civila nr.3719/1996 pronuntata de Judecatoria Caracal in dosarul 2087/1996, prin care s-a desfacut casatoria prin divort dintre sotul ei si fosta sa sotie, actul de partaj voluntar autentificat la nr.446/1999 la Biroul Notarial, in baza caruia apartamentul a fost atribuit in proprietatea exclusiva, liber de orice sarcina sotului sau C.S.; certificatul de casatorie nr.29 din data de 29 decembrie 2001, eliberat de Primaria Caracal, care atesta faptul ca la data perfectarii casatoriei, apartamentul era deja dobandit de sotul sau anterior perfectarii casatoriei; incheierea nr.47/2014 pronuntata de Judecatoria Caracal in dosarul nr_./207/2014, definitiva, prin care s-a admis contestatia si s-a dispus ridicarea sechestrului asigurator instituit de Parchetul Caracal prin Ordonanta din data de 12.08.2014.
Avand in vedere ca la data  inregistrarii cererii instanta a apreciat ca exista semne de intrebare cu privire la calitatea procesuala pasiva a OCPI Olt si faptul ca nu s-a achitat taxa de timbru de 50 lei, potrivit art. 20 din OUG 80/2013 precum si faptul ca nu s-a precizat temeiul de drept pe care se intemeiaza plangerea, aceasta a fost instiintata la 30.10.2014 sa-si indeplineasca aceste obligatii conform art. 194 - 197 C.p.c
La 4.11.2014 reclamanta a  precizat ca intelege sa poarte procesul in contradictoriu cu OCPI  Olt, obiectul cererii fiind plangere impotriva incheierii de carte funciara nr. 52216/16.09.2014 iar temeiul de drept al plangerii il constituie art. 52 din Lg.7/1991.
In completarea probatoriului atasat anterior la dosar reclamanta a atasat Ordonanta Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal din 12.08.2014 de infiintarea  sechestrului asigurator, procesul verbal din 13.08.2014 intocmit de Politia Mun. Caracal prin care s-a  indisponibilizat apartamentul, incheierea nr.46143 de inscrierea sechestrului in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni al OCPI Olt, incheierea nr. 47/2014 pronuntata de Judecatoria Caracal in dosarul penal nr. _./207/2014, prin  care s-a admis contestatia impotriva ordonantei parchetului din 12.08.2014 si s-a desfiintat masura sechestrului asigurator, incheierea 52216/16.09.2014 prin care OCPI Olt a respins reexaminarea incheierii de carte funciara nr.46143/28.08.2014 si chitanta privind plata taxei judiciare in suma de 50 lei.
OCPI  Olt a formulat intampinare solicitand respingerea plangerii formulata de reclamanta impotriva incheierii pe cale de exceptie, deoarece nu are calitate procesuala pasiva .
In acest sens invoca decizia 72/15.10.2014 a ICCJ prin care a fost admis recursul in interesul legii si a stabilit ca in cauzele ce au ca obiect plangerile privind cartea funciara intemeiate pe dispozitiile art. 50 din Lg.7/1996 nu are calitate procesuala pasiva .
De asemenea invoca dispozitiile art. 32 din Lg.7/1996 potrivit carora solutionarea plangerii impotriva incheierii de carte funciara se face fara citare Oficiului teritorial.
In drept invoca disp.art 205 C.p.c.
La  8 dec.2014 reclamanta si -a precizat actiunea in sensul ca solutionarea litigiului avand ca obiect plangere impotriva incheierii de carte funciara 52216/16.09.2014 intelege sa se poate in contradictoriu cu Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal la a carui solicitare s-a infaptuit inscrierea sechestrului asigurator pe apartamentul situat in Mun. Caracal str. A. Caracalla  nr_ Bl_ . sc_ ap_, jud. Olt.
Pe de alta parte reclamanta a mentionat ca isi mentine motivarea in fapt si in drept invocata initial.
Cu adresa 1063/2015 OCPI Olt a inaintat instantei actele aflate in dosarul 52216/16.09.2014 care au stat la baza emiterii incheierii de reexaminare 52216/9.10.2014.
Potrivit art. 248 C.p.c. instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiei procesuale de fond dirimanta si absoluta, a lipsei calitatii procesuale pasive a Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal avand in vedere dispozitiile art. 248 C.p.c.
Instanta constata ca exceptia este intemeiata.
Astfel,instituirea sechestrului asigurator asupra pe apartamentului situat in Mun.Caracal str. A.Caracalla  nr_. Bl_ sc_ ap_, jud.Olt,  s-a dispus in cadrul unui proces penal respectiv in dosarul penal 817/P/2014 de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal prin ordonanta din 12.08.2014  care a fost adusa la indeplinire de catre organele de cercetare penala, asa cum rezulta din procesul verbal din 13.08.2014.
Ulterior, potrivit art. 253 alin.4 C.p.p Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal a solicitat OCPI Olt,  notarea ipotecara a acestui imobil, cerere admisa , asa cum rezulta din incheierea nr. 46143/22.08.2014 prin care s-a dispus notarea sechestrului asigurator in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare.
Prin incheierea nr. 47/16.09.2014 pronuntata de Judecatoria Caracal in dosar __/207/2014  a fost admisa  contestatia  formulata de  C.G. si C.S. sotul acesteia  formulata in contradictoriu cu Primaria Mun. Caracal si s-a dispus ridicarea sechestrului asigurator asupra apartamentului mentionat instituit prin Ordonanta din 12.08.2014. emisa in dosarul penal nr.817/P/2014, aceasta hotarare fiind definitiva.
Cu cererea  inregistrata al OCPI Olt, la nr.52216/16.09.2014 reclamanta din prezenta cauza C.G. a solicitat reexaminarea incheierii de carte funciara nr. 46143/22.08.2014 in sensul de a se respinge cererea de inscriere a sechestrului asigurator in baza Ordonantei din 12.08.2014 a Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal si de a fi radiata aceasta masura asiguratorie.
OCPI Olt prin incheierea nr. 52216/09.10.2014 a respins cererea .
Impotriva acestei incheieri reclamanta a formulat plangere .
Asa cum s-a mentionat instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal.
In acest sens instanta retine ca fiind mijlocul prin care se realizeaza dreptul statului de a pedepsi si a impune  infractorului obligatia de a executa pedeapsa raportul juridic procesual penal este un raport juridic de autoritate de putere asa cum s-a retinut in literatura de specialitate .
De aceea, organul judiciar penal stabileste acest raport nu ca persoana juridica ci ca organ de stat investit cu putea de constrangere si de aceea acest raport juridic se distinge prin aceea ca organul de stat care exercita constrangerea este un procuror sau o instanta judecatoreasca .
Prin urmare exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor prevazute   de legea procesual penala constituie atributii  care trebuie indeplinire de organele judiciare.
Ori din examinarea normelor  de drept procesual penal rezulta ca solutionarea  acestui raport juridic impune desfasurarea unei activitati juridice desfasurata nu  numai de procuror si instanta de judecata ci si de organele  de cercetare penala, de parti , ca titulare  de drepturi si obligatii precum si a altor persoane  care desi nu sunt interesate in cauza prin activitatea lor ajuta la infaptuirea justitiei cum sunt aparatorii martorii expertii etc.
Dintre acesti participanti la procesul penal, tot legea procesual penala confera expres calitatea de parte atat in solutionarea laturii penale cat si a celei civile doar unora dintre participanti.
In acest sens sunt dispozitiile art. 29 C.p.p, care enumara participantii in procesul penal, organele judiciare, avocatul , partile , subiectii procesuali principali, precum si alti subiecti procesuali, si dispoz.art 32 C.p.p. potrivit carora partile in procesul penal sunt subiectii procesualei care exercita sau impotriva carora se exercita o actiune  judiciara si acestea sunt inculpatul , partea civila si partea responsabil civilmente.
In speta, instanta constata ca  Ordonanta din 12.08.2014 a fost  emisa   de procuror in dosarul nr. 817/P/2014 , in care reclamanta din  prezenta cauza este cercetata pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la infractiunea d de delapidare prevazuta in art. 48 rap.la art. 295 C.p. complicitate la infractiunea de abuz in serviciu , infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata si infractiunea de uz de fals prevazuta in art. 323 C.p.  deoarece prin aceste infractiuni a fost diminuat patrimoniul primariei Mun. Caracal cu diferite sume de bani.
In vederea recuperarii acestor sume d e bani ce reprezinta prejudiciul adus primariei Mun. Caracal, procurorul, prin ordonanta mentionata, a dispus aplicarea sechestrului asigurator asupra apartamentului nr. 15 situat in Mun. Caracal str. A.Caracalla nr. .. Bloc _ sc_. .
Prin urmare, chiar daca masura sechestrului s-a dispus potrivit art. 249 al.1 de procuror , deoarece procesul penal se afla in faza de urmarire penala masura asigurator s-a luat potrivit art. 249 al.5 C.p.c. in vederea repararii pagubei produse prin infractiune de catre reclamanta din prezenta cauza, ceea ce constituie obiect al laturii civile a procesului respectiv .
Ori, in solutionarea acestei laturi parte nu poate fi procurorul sau Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal pentru ca nu este titular al dreptului subiectiv civil vatamat si nici al obligatiei corelative a acestui drept ce constituie continutul raportului juridic de drept civil substantial, care are ca izvor fapta ilicita savarsita de catre reclamanta,iar calitatea titularilor acestui drept si ai obligatiei corelative determina si calitatea lor procesuala activa sau pasiva.
Partile conform art. 32 C.p.p. art. 19 si 21 C.p.p. si art. 25 C.p.p. sunt numai suspectul ( inculpatul ) obligat sa repare prejudiciul cauzat prin infractiune si persoana prejudiciata prin infractiune respectiv partea civila precum si persoana responsabil civilmente.
De aceea, chiar daca procurorul dispune luarea unor masuri procesuale  cum este si masura asiguratore a sechestrului , care priveste solutionarea laturii civile a procesului penal, nu devine parte pentru ca , asa cum s-a mentionat, legea procesual penala nu confera aceasta calitate, iar pe de alta parte, nu este titularul dreptului civil vatamat prin infractiune, a carui reparatie se  asigura prin luarea acestei masuri.
Procurorul dispune instituirea acestei masuri asiguratorii si notarea ei in cartea funciara numai pentru ca legea procesual penala, in calitate de organ al statului, il investeste cu aceste atributiuni si nu in calitate de persoana juridica, titulara  de drepturi si obligatii.
Mai mult, in cauza nu se poate sustine nici cel putin ca procurorul ia aceasta masura procesuala in calitate de reprezentant al partii civile.
In raport de motivele de fapt si de drept mentionate instanta apreciaza ca in solutionarea laturii civile a procesului penal , inclusiv cu privire la masurile accesorii ce se iau pentru asigurarea repararii prejudiciului cauzat prin infractiune, cum este si masura procesuala asiguratorie a sechestrului si notarea luarii acestei masuri in cartea funciara sau in registrul de transcriptiuni sau inscriptiuni precum si contestarea incheierilor dispuse de OCPI, calitate procesuala activa sau pasiva au numai partile raportului juridic litigios , respectiv reclamanta in calitate de titular al obligatiei de a repara prejudiciul cauzat prin infractiune si Primaria Mun. Caracal titulara dreptului la reparatii nu si procurorul, care nu este titular al vreunui drept sau obligatii  care sa faca parte din continutul raportului juridic de drept civil substantial avand ca izvor savarsirea infractiuni de catre reclamanta.
In sprijinul acestei concluzii se poate invoca chiar si sentinta civila nr. 47/16.09.2014 pronuntata de Judecatoria Caracal in dosar nr_../207/2014 prin care s-a solutionat contestatia formulata de reclamanta si sotul ei impotriva Ordonantei de instituirea masurii asiguratorii a sechestrului instituita de procuro prin ordonanta din 12.08.2014 in care litigiul s-a purtat in contradictoriu cu Primaria Mun. Caracal si nu cu procurorul care a dispus luarea masurii.
Pentru aceste considerente instanta constata ca in cauza, avand ca obiect solutionarea plangerii formulata de reclamanta impotriva incheierii de reexaminare 52216/16.09.2014 a OCPI Olt Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal nu are calitate procesuala pasiva, motiv pentru care plangerea urmeaza sa fie respinsa.
Postat 27.02.2015
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Carte Funciara

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Inadmisibilitatea notarii unui drept de creanta in favoarea proprietarului inscris in cartea funciara. Intoarcerea executarii. Competenta materiala. Art. 522 Cod proc.civ. – inadmisibilitatea actiunii formu - Decizie nr. 66 din data de 22.03.2012
Prestatie tabulara - Decizie nr. 900 din data de 15.11.2012
Anularea incheierii de notare in cartea funciara - Decizie nr. 284 din data de 12.05.2011
Anulare Incheiere de intabulare - Decizie nr. 216 din data de 11.06.2010
Actiune de sistare indiviziune - Decizie nr. 233 din data de 21.06.2010
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 1056 din data de 11.05.2009
INSCRIEREA IN CF A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA CONSTRUCTIEI AUTORIZATE PE NUMELE CONCUBINILOR FARA A FI STABILITE COTE PARTI DIN DREPTUL DE PROPRIETATE - Decizie nr. 537/R din data de 16.04.2014
PLANGERE IMPOTRIVA INCHEIERII DE CARTE FUNCIARA - ADMISIBILITATE - Decizie nr. 1163/R din data de 13.06.2012
Rectificarea inscrisurilor de carte funciara. - Decizie nr. 255/R din data de 08.10.2008
Inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in temeiul art. 47 din legea nr. 7/1996. Calitatea de persoana interesata. - Decizie nr. 75/R din data de 28.02.2008
Imobil preluat de stat printr-un act de cedare fortata. - Decizie nr. 170/R din data de 07.05.2007
Plangere carte funciara. Calitatea procesuala activa a notarului public. Calitatea procesuala pasiva a Oficiului de Cadastru si Publicitate imobiliara. - Decizie nr. 1/R din data de 31.01.2007
Intabulare drept real de proprietate in CF pe numere cadastrale noi. Necesitatea consimtamantului coproprietarului pentru terenul aflat in indiviziune fortata: - Decizie nr. 84/R din data de 03.02.2006
Cerere de inscriere in CF a unui drept real in baza unei „declaratii” prin care proprietarul de CF recunoaste un drept real - Decizie nr. 755/R din data de 28.11.2005
Cerere de notare in CF a dreptului de proprietate in baza unui inscris sub semnatura privata, conform art. 81 punctul 22 din Decretul Lege nr. 115/1938 - Decizie nr. 711/R din data de 22.11.2005
Carte funciara. Rectificarea inscrierilor asupra unor imobile gresit identificate. - Sentinta civila nr. 88/S din data de 16.03.2012
Plangere incheiere in carte funciara.Efectele notariei schimbarii denumirii persoanei juridice - Decizie nr. 276/Ap din data de 11.11.2011
Vanzare succesiva teren prin acte autentice.Neindeplinirea conditiilor legale privind nulitatea contractului pentru cauza ilicita. Inexisten?a inscrierii dreptului in cartea funciara, anterior vanzarii. - Decizie nr. 72/R din data de 28.01.2011
Comercial - actiune in constatare - si inscriere in C.F. - Decizie nr. 236/R din data de 26.02.2010
Rezolutiune contract - Sentinta civila nr. 305/C din data de 18.03.2009