InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Caransebes

Infractiunea de furt in forma continuata

(Sentinta penala nr. 470 din data de 06.12.2011 pronuntata de Judecatoria Caransebes)

Domeniu Loviri si alte vatamari; Recidiva. Concurs de infractiuni. Pluralitate intermediara | Dosare Judecatoria Caransebes | Jurisprudenta Judecatoria Caransebes


Prin sentinta  penala  nr. 470/2011 pronuntata in dosar  nr. 4312/208/2011, instanta  a dispus in baza art.  208 al. 1, 209  al. 1  lit. e,g,i ,  Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2, art.37 lit.a C.p.,  art.320 ind.1 alin.7 C.pr.pen. condamna inculpatul  B.N.A.,   actualmente detinut in Penitenciarul Timisoara, recidivist,  la pedeapsa de :
            - 2 ( doi) ani inchisoare;
           In  baza art. 61 alin.1 C.pen., revoca beneficiul liberarii conditionate.
In baza art. 61 C.pen. alin.1 teza finala C.pen., cu ref. la art. 39 alin. 1 C.pen si art. 34 alin. 1 lit. b) C.pen., contopeste restul de pedeapsa de  418 de zile inchisoare cu pedeapsa mai sus aplicata, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea de:
            -  2 (doi) ani  inchisoare.
            In baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului   exercitiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a si b Cod penal, mai putin dreptul de a alege.
           In baza art. 350 alin.1 C.p.p., mentine masura arestarii preventive a inculpatului.
           In baza art. 88 C.p., deduce din pedeapsa aplicata inculpatului durata retinerii si arestarii preventive din data de  24.10.2011, la zi.
           In baza art.346 C.pr.pen., rap. la art.1357  C.civ. dispune obligarea   inculpatului  la plata sumei de 400  lei catre partea civila   G.R.  si la plata sumei de 350 lei catre partea civila R.S.
           In baza art. 191 alin. 1 Cod proc. pen., obliga pe inculpatul    la plata sumei de 1000 lei    reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat, onorariul aparatorului din oficiu, urmand a fi suportat din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.

Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebes din data de 09 noiembrie 2011, inregistrat la aceasta instanta sub nr.4312/208 din data de 10 noiembrie 2011, s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului B.N.A., pentru savarsirea infr.prev.si ped. de art.208 al.1, art.209 al.1 lit.e, g, i Cod penal, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal si art.37 lit.a Cod penal.
In actul de sesizare a instantei, s-a retinut urmatoarea stare de fapt:
La data de 07 mai 2011, invinuitul B.N.A., a mers, pe timp de zi, la Biserica Crestina Baptista din Caransebes, a patruns in interior, prin escaladarea unui geam care era deschis si a sustras o combina muzicala marca Philips cu telecomanda, suma de 10 lei si un parfum. Prejudiciul cauzat este in suma totala de 800 lei, suma cu care Biserica Crestina Baptista Ghetimani nu s-a constituit parte civila.
La data de 21 iulie 2011, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, invinuitul B.N.A., a patruns din nou in interiorul Bisericii Crestine Baptiste din Caransebes, cu intentia de a sustrage alimente si alte bunuri, dar a fost surprins asupra faptei, inainte de a sustrage vreun bun.
In cursul lunii iunie 2011, pe timp de noapte, invinuitul a patruns in camera administrativa a toaletei din Statia CFR Caransebes, de unde a sustras 3 telefoane mobile, marca Nokia 3310, LG si Sony Ericsson, apartinand numitului G.R., cauzand un prejudiciu total de 548 lei. Intrucat prejudiciul a fost recupera partial, numitul G.R. s-a constituit parte civila cu suma de 400 lei.
In cursul lunii iunie 2011, invinuitul B.N.A., pe timp de zi, a patruns in imobilul de pe str.Scorilo nr.4 din Caransebes, apartinand partii vatamate C.P., de unde a sustras mai multe parfumuri, deodorante si sampoane, un geamantan pe rotile si alimente. In cursul urmaririi penale, partea vatamata C.P. a declarat ca nu se constituie parte civila.
Tot in cursul lunii iunie 2011, invinuitul a patruns in locuinta numitului R.S. din Caransebes, str.Godeanu nr.22, de unde a sustras un lantisor din aur cu medalion, un baston telescopic pentru autoaparare si un spray, cauzand un prejudiciu de 400 lei. Dupa comiterea furtului, invinuitul a amanetat lantisorul la o bijuterie din Caransebes, pe numele cumnatului sau, pentru suma de 54 lei. Partea vatamata R.S. s-a constituit parte civila in cursul urmaririi penale cu suma de 350 lei.
Fiind audiat, invinuitul a recunoscut savarsirea faptelor.
Din fisa de cazier judiciar rezulta ca invinuitul este recidivist, aflandu-se in stare de recidiva postcondamnatorie, avand de executat un rest de pedeapsa de 418 zile.
In cursul urmaririi penale, la data de 24.10.2011 s-a emis ordonanta de retinere a invinuitului pe timp de 24 de ore, iar prin Incheierea nr.31/24.10.2011 pronuntata de Judecatoria Caransebes in dosar nr.4059/208/2011 a fost admisa sesizarea Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebes pentru luarea masurii arestarii preventive fata de si s-a emis mandatul de arestare preventiva nr.15/24.10.2011.
Starea de fapt descris a fost retinuta pe baza urmatoarelor mijloace de proba: plangeri penale (f.17-18, 21-22 dosar urmarire penala), proces verbal de constatare (f.19-20 dosar urmarire penala), proces verbal de sesizare din oficiu (f.23 dosar urmarire penala), proces verbal de cercetare la fata locului (f.24-27 dosar urmarire penala), declaratii parti vatamate (f.65-75 dosar urmarire penala), dovezi predare primire (f.77-82 dosar urmarire penala), adrese prejudicii (f.83-84, 86-90, 92, 94 dosar urmarire penala), declaratii invinuit (f.102-103, 105-106, 109-117 dosar urmarire penala), proces verbal de reconstituire (f.118-122 dosar urmarire penala), proces verbal de conducere in teren (f.123-126 dosar urmarire penala), declaratii martori (f.158-165 dosar urmarire penala), fisa cazier judiciar (f.167-168 dosar urmarire penala).
     Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata starea de  fapt este cea retinuta prin rechizitoriu.
     La  termenul de judecata din data de 06.12.2011, inculpatului B.N.A. i s-au adus la cunostinta prevederile art.320 ind.1 C.pr.pen. introdus prin Lg.202/2010, acesta  aratand ca recunoaste in totalitate faptele asa cum au fost retinute prin rechizitoriu si intelege  sa se judece pe baza probelor administrate in cursul urmarii penale, probe pe care le cunoaste si le insuseste.
        In drept faptele  savarsite   de inculpatul B.N.A.  intrunesc  elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat fapta prev. de art.208 al.1, art.209 al.1 lit.e, g, i Cod penal, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal si art.37 lit.a Cod penal.
             Pe cale de consecinta, apreciind ca in cauza sunt indeplinite conditiile prev. de art. 345 alin. 2 Cod procedura penala, in sensul ca faptele  savarsite de inculpat sunt  prevazute de legea penala, constituie infractiuni si au fost savarsite de acesta cu forma de vinovatie prevazuta de lege, instanta va dispune condamnarea acestuia.
       La individualizarea judiciara a pedepsei ce va fi aplicata   instanta va avea in vedere criteriile generale de individualizare judiciara a pedepsei prev. de art. 72 Cod penal, respectiv dispozitiile generale privind temeiul raspunderii penale, limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, gradul de pericol social al faptelor  savarsite,   precum si de circumstantele reale in care a fost savarsita fapta si cele personale ale inculpatului, prevederile   art. 320 ind.1 al.7 Cod pr. penala,  introdus  de Lg.  202/2010,  starea de recidiva postcondamnatorie .
Fata de aceste considerente, instanta in baza art.  208 al. 1, 209  al. 1  lit. e,g,i ,  Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2, art.37 lit.a C.p.,  art.320 ind.1 alin.7 C.pr.pen. instanta il va condamna pe inculpatul B.N.  la pedeapsa de 2 ani inchisoare.
          Din examinarea fisei de cazier judiciar aflata la dosarul cauzei (f.  167-168 dosar urmarire penala) rezulta ca inculpatul este cunoscut cu antecedente penale, fiind in stare de recidiva postcondamnatorie fata de pedeapsa aplicata prin sentinta penala nr.  1095/06.05.2009  de catre Judecatoria  Timisoara , din executarea careia a fost liberat la data de 19.04.2010, ramanand un rest de executat de 418  de zile.
       Ca atare, instanta urmeaza ca, in temeiul art. 61 alin. 1 teza finala C.pen., sa revoce beneficiul liberarii conditionate din executarea pedepsei mai sus indicate, iar in baza art. 61 C.pen. alin.1 teza finala C.pen.,cu ref. la art. 39 alin. 1 C.pen si art. 34 alin. 1 lit. b) C.pen., sa contopeasca restul de pedeapsa de 418 de zile inchisoare cu pedeapsa de 2 ani inchisoare aplicata in prezenta cauza, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani inchisoare.
  In ceea ce priveste pedeapsa accesorie, conform art. 71 alin. 2 C. pen., condamnarea la pedeapsa inchisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. a)-c) din momentul in care hotararea de condamnare a ramas definitiva, si pana la terminarea executarii pedepsei, pana la gratierea totala sau a restului de pedeapsa, ori pana la implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei, astfel ca va interzice inculpatului   exercitiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a si b Cod penal, mai putin dreptul de a alege.
           In baza art. 350 alin.1 C.p.p., va mentine masura arestarii preventive a inculpatului.
           In baza art. 88 C.p., va deduce din pedeapsa aplicata inculpatului durata retinerii si arestarii preventive din data de  24.10.2011, la zi.
             Cu privire la latura civila, instanta constata ca, sunt indeplinite in speta conditiile raspunderii civil delictuale si in baza art.346 C.pr.pen., rap. la art.1357  C.civ. va dispune obligarea   inculpatului  la plata sumei de 400  lei catre partea civila   G.R.   si la plata sumei de 350 lei catre partea civila R.S..
           Va obliga  pe inculpatul B.N.A.   la plata sumei de 1000 lei    reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat, onorariul aparatorului din oficiu, urmand a fi suportat din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Loviri si alte vatamari; Recidiva. Concurs de infractiuni. Pluralitate intermediara

Carte funciara - Sentinta civila nr. 2213 din data de 17.10.2011
Infractiunea de furt in forma continuata - Sentinta penala nr. 470 din data de 06.12.2011
Abuz de incredere - Sentinta penala nr. 11 din data de 09.01.2012
Conducere sub influenta bauturilor alcoolice - Sentinta penala nr. 437 din data de 21.11.2011
Uciderea din culpa ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale - Sentinta penala nr. 399 din data de 04.11.2011
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 2880 din data de 16.12.2011
Inadmisibilitatea dobandirii unui drept de proprietate pe calea actiunii in rectificare CF - Sentinta civila nr. 542 din data de 04.03.2011
Uzucapiunea - mod de dobandire a dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 1595 din data de 28.06.2011
Caracterul abuziv al comisionului de risc - Sentinta civila nr. 2703 din data de 09.12.2011
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1589 din data de 23.06.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 1447 din data de 15.06.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 302 din data de 07.02.2011
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 839 din data de 11.04.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 2521 din data de 21.11.2011
Contraventii - Sentinta civila nr. 2472 din data de 14.11.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 1435 din data de 14.06.2011
popriri - Sentinta civila nr. 2470 din data de 14.11.2011
Contraventii - Sentinta civila nr. 2476 din data de 14.11.2011
Partaj bunuri comune, contributia exclusiva a uneia dintre parti - Sentinta civila nr. 592 din data de 17.06.2010
Ordonanta presedintiala, incredintare provizorie minor - Sentinta civila nr. 1550 din data de 24.06.2010