InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Caransebes

Uzucapiunea - mod de dobandire a dreptului de proprietate

(Sentinta civila nr. 1595 din data de 28.06.2011 pronuntata de Judecatoria Caransebes)

Domeniu Partaj; Uzucapiune (Prescriptia achizitiva) | Dosare Judecatoria Caransebes | Jurisprudenta Judecatoria Caransebes

           
     Prin sentinta  civila  nr. 1595/2011 pronuntata in dosar  nr. 1089/208/2010, instanta a admis cererea formulata si modificata de reclamanta B.S.M. domiciliata in, in contradictoriu cu paratul Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, respectiv cu paratii C.I. si C.G. avand ca obiect uzucapiune. A dispus dezmembrarea imobilului inscris in CF in doua loturi, dupa cum urmeaza:
   -       lot 1- nr. topo nou, teren intravilan curti-constructii, in suprafata masurata de 267 mp
- lot 2- nr. topo nou 2 teren intravilan. Constata ca reclamanta a dobandit, in cota de 1/1, prin prescriptie achizitiva, dreptul de proprietate asupra imobilului inscris in CF, nr. topo nou, teren intravilan curti-constructii, in suprafata masurata de 267 mp (lotul nr. 1).
  S-a  dispus intabularea in CF a dreptului dobandit de catre reclamanta conform prezentei hotarari.
  S-a dispus reinscrierea in C.F. a imobilului notat cu nr. top nou,  teren intravilan,  in favoarea vechilor proprietari, C.I.si C.G.
   S-a disjuns judecarea cererii reconventionale, avand ca obiect obligatie de a face, formulata de C. in contradictoriu cu B.D.M.
   S-a stabilit termen de judecata pentru judecarea acestei cereri, la data de 14 octombrie 2011.      Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 30.03.2010, reclamanta B.S.M. a solicitat instantei, in contradictoriu cu paratul Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa constate dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra cotei de 1/2 din imobilului evidentiat in teren in suprafata de 534 mp cu casa nr. 17 A .
In motivare, reclamanta a aratat ca, in fapt, cita de 1/2 din imobilul descris mai sus apartine proprietarului tabular M.P., decedat la data de 26 februarie 1991, fara succesori. Arata ca a folosit imobilul de peste 50 de ani, posesia fiind utila, netulburata si sub nume de proprietar. Taxele si impozitele au fost platite de reclamanta.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile Decretului-Lege nr. 115/1938.
In dovedire, au fost depuse inscrisuri, s-a solicitat incuviintarea probei cu martori si cu expertiza topografica.
Desi legal citat, paratul nu s-au prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.
La termenul din 8 aprilie 2011, reclamanta si-a modificat cererea solicitand citarea in cauza, in calitate de parati, si a numitilor C.I. si G., coproprietari tabulari ai imobilului intabulat in teren in suprafata de 534 mp cu casa nr. 17 A .
Paratii nu au formulat intampinare, dar paratul C.I. a aratat ca este de acord cu modul in care s-a efectuat, prin expertiza, delimitarea terenului, insa are alte pretentii fata de reclamanta.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Potrivit extrasului de asupra imobilului teren cu nr. topografic cadastral teren in suprafata de 534 mp cu casa nr. 17 A, sunt coproprietari urmatorii: M.P.(decedat la 26.02.1981, potrivit certificatului de deces aflat la f. 7 dosar) in cota de 1/2, C.I. si sotia C.G. in cota de 1/2.
Din declaratiile martorilor audiati, instanta retine ca reclamanta, impreuna cu a exercitat, de circa 40 de ani, o posesie continua, pasnica, publica si sub nume de proprietar asupra uneia dintre casele construite pe terenul intabulat in C.F. nr., precum si asupra terenului aferent, acestea fiind delimitate prin gard de casa si terenul intabulate in aceeasi carte funciara, dar care au fost utilizate de catre alte persoane.
In concret, din raportul de expertiza tehnica topografica intocmit in cauza de catre exp. rezulta ca, pe parcela cu nr. top. in suprafata de 534 mp, cu Casa nr. 17 A, inscrisa in CF nr., in realitate sunt edificate doua case, care functioneaza ca doua gospodarii independente, dupa cum urmeaza: Casa cu nr. adm. 17, detinuta de reclamanta, respectiv casa cu nr. 17A, detinuta de C.I.si C.G.
Prin raportul de expertiza tehnica topografica intocmit de exp. si prin schita anexa la raportul de expertiza a fost identificat lotul de teren ce se afla in folosinta reclamantei, propunandu-se dezmembrarea terenului intabulat in C.F. nr., in doua numere topografice: lot 1- nr. topo nou, teren intravilan curti-constructii, in suprafata masurata de 267 mp, pe care se afla construita casa de locuit parter in str., cu suprafata de 135 mp, respectiv lot 2- nr. topo nou teren intravilan curti constructii in suprafata conform act de 267 mp, pe care este edificata casa de locuit parter in str..
In drept, potrivit art. 6 din Decretul nr. 241/1947, prescriptiile incepute inainte de punerea in aplicare a Decretului nr. 115/1938 sunt carmuite, in ceea ce priveste durata lor, de dispozitiile Legii sub care au inceput. Avand in vedere ca, din declaratiile martorilor rezulta ca terenul s-a aflat in posesia reclamantei de peste 40 de ani, instanta retine ca, momentul intrarii in posesia terenului se situeaza ulterior intrarii in vigoare a Decretului nr. 115/1938, motiv pentru devin incidente dispozitiile acestui decret.
     In acest sens, potrivit deciziei nr. LXXXVI (86)  din 10.12.2007, a Sectiilor Unite ale  Inaltei Curti de Casatie Si Justitie au decis ca, in situatia prescriptiilor achizitive incepute sub imperiul Decretului - Lege nr. 115/1938 si implinite dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 7/1996, actiunile in constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune in regim de carte funciara sunt guvernate de dispozitiile legii vechi, respectiv cele ale Decretului - Lege nr. 115/1938.
     Conform art. 28 din Decretul 115/1938, cel ce a posedat un bun nemiscator in conditiunile legii, timp de 20 ani, dupa moartea proprietarului inscris in cartea funciara, va putea cere inscrierea dreptului uzucapat.
Astfel cum s-a aratat mai sus, proprietarul tabular al cotei de 1/2 din imobilul evidentiat in C.F. nr., nr. top. cadastral teren in suprafata de 534 mp cu casa nr. 17 A, a decedat la data de 16.02.1981, data de la care au trecut mai mult de 20 de ani.
Este adevarat ca, in prezent, asupra acestui imobil sunt coproprietari mai multe persoane, insa din declaratiile martorilor si din raportul de expertiza intocmit in cauza rezulta ca, in fapt, coproprietarii nu au folosit imobilul in indiviziune, ci fiecare a folosit un imobil determinat, autonom, delimitat prin gard de imobilul folosit de catre celalalt coindivizar, ceea ce echivaleaza cu existenta unui partaj voluntar, a unei dezmembrari in fapt a imobilului.
In aceste conditii, in care posesia nu mai are caracter echivoc, ci aceasta s-a intervertit in una univoca, utila, este posibila dobandirea imobilului astfel folosit, prin uzucapiune.
Din declaratiile martorilor audiati, instanta retine ca posesia reclamantei asupra lotului 1 din imobil, identificat prin raportul de expertiza topografica intocmit in cauza, a fost una pasnica, publica, continua, neintrerupta si sub nume de proprietar.
Totusi, dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, asupra unei cote-parti din dreptul de proprietate, astfel cum a solicitat reclamanta prin cerere, nu este posibila, intrucat in cazul coproprietatii fiecare dintre coproprietari nu este titular exclusiv asupra unei fractiuni materiale din bun, ci asupra unei cote ideale si abstracte din dreptul de proprietate, or posesia se exercita asupra unui bun determinat si nu asupra unei cote din drept.
De aceea, instanta va admite actiunea formulata si modificata de reclamanta B.S.M., in contradictoriu cu paratul Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, respectiv cu paratii C.I.si C.G., avand ca obiect uzucapiune si va dispune dezmembrarea imobilului inscris in CF in doua loturi, dupa cum urmeaza:
- lot 1- nr. topo nou, teren intravilan curti-constructii, in suprafata masurata de 267 mp, pe care se afla construita casa de locuit parter in str. cu suprafata de 135 mp
- lot 2- nr. topo nou teren intravilan curti-constructii, in suprafata conform act de 267 mp, pe care se afla construita casa cu nr. 17 A.
Va constata ca reclamanta a dobandit, in cota de 1/1, prin prescriptie achizitiva, dreptul de proprietate asupra imobilului inscris in CF, nr. topo nou, teren intravilan curti-constructii, in suprafata masurata de 267 mp. Va dispune intabularea in CF a dreptului dobandit de catre reclamanta conform prezentei hotarari.
Va dispune reinscrierea in C.F. a imobilului notat cu nr. top nou teren intravilan,  in favoarea vechilor proprietari, C.I. si C.G.
Intrucat pretentiile paratului C.I. fata de reclamanta nu au legatura cu cererea principala si nu izvorasc din acelasi raport juridic, va disjunge judecarea cererii reconventionale, avand ca obiect obligatie de a face, formulata de C.I., in contradictoriu cu B.S.M.
Va stabili termen de judecata pentru judecarea acestei cereri, la data de 14 octombrie 2011.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj; Uzucapiune (Prescriptia achizitiva)

Uzucapiune si partaj - Hotarare nr. 549 din data de 29.12.2015
Carte funciara - Sentinta civila nr. 2213 din data de 17.10.2011
Infractiunea de furt in forma continuata - Sentinta penala nr. 470 din data de 06.12.2011
Abuz de incredere - Sentinta penala nr. 11 din data de 09.01.2012
Conducere sub influenta bauturilor alcoolice - Sentinta penala nr. 437 din data de 21.11.2011
Uciderea din culpa ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale - Sentinta penala nr. 399 din data de 04.11.2011
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 2880 din data de 16.12.2011
Inadmisibilitatea dobandirii unui drept de proprietate pe calea actiunii in rectificare CF - Sentinta civila nr. 542 din data de 04.03.2011
Uzucapiunea - mod de dobandire a dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 1595 din data de 28.06.2011
Caracterul abuziv al comisionului de risc - Sentinta civila nr. 2703 din data de 09.12.2011
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1589 din data de 23.06.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 1447 din data de 15.06.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 302 din data de 07.02.2011
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 839 din data de 11.04.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 2521 din data de 21.11.2011
Contraventii - Sentinta civila nr. 2472 din data de 14.11.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 1435 din data de 14.06.2011
popriri - Sentinta civila nr. 2470 din data de 14.11.2011
Contraventii - Sentinta civila nr. 2476 din data de 14.11.2011
Partaj bunuri comune, contributia exclusiva a uneia dintre parti - Sentinta civila nr. 592 din data de 17.06.2010