InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Caransebes

Contestatie la executare

(Sentinta civila nr. 1435 din data de 14.06.2011 pronuntata de Judecatoria Caransebes)

Domeniu Contestatie la executare; Executarea silita | Dosare Judecatoria Caransebes | Jurisprudenta Judecatoria Caransebes

     
     
     Prin sentinta civila  nr. 1435/2011 pronuntata in dosar  nr. 1442.1/208/2009, instanta a respins contestatia la executare silita formulata ,  cererea pentru  despagubiri , cererea  de  chemare  in  garantie a  Primariei X formulate de reclamanta.
     Deliberand, constata:
     Prin contestatia la executare inregistrata la aceasta instanta sub nr. 1442/208/28 mai 2009 contestatoarea CI a chemat in judecata SC A SRL, BEJ X, precum si Primaria X, solicitand anularea tuturor actelor de executare silita prin care  s-a facut punerea in executare a sentintei civile nr. 1142/2008. S-a mai solicitat readucerea terenului asupra caruia s-a facut executarea in starea initiala, intrucat executarea silita s-a facut dintr-o interpretare eronata a sentintei civile 1142/2008, iar activitatea executorului judecatoresc s-a constituit intr-un veritabil abuz.
In motivarea contestatiei se arata ca titlul executoriu mentionat nu ii este opozabil contestatoarei, ca asupra terenului ce a fost eliberat  aceasta avea o serie de constructii, si ca in fapt, contestatoarea insasi este proprietara terenului in cauza asa cum rezulta din Hotararea nr. 45/2008 emisa de Consiliul Local X.
     La fila 21 a dosarului de fond s-a solicitat obligarea in solidar a SC A SA si BEJ X la despagubiri in suma de 100.000.000 lei vechi ( reprezentand contravaloarea constructiilor demolate), precum si  chemarea in garantie a Primariei X pentru acest capat de cerere.
     Prin intampinarea de la fila 10 dosar, parata SC A SRL a solicitat respingerea actiunii, intrucat contestatoare nu a fost parte in procesul in care s-a pronuntat sentinta civila 1142/2008, aceasta privind doar partile Primaria X si SC A SRL.
     Prin sentinta civila nr. 2127/2009 Judecatoria Caransebes a respins contestatia la executare formulata de contestatoarea CI si a luat act de renuntarea la judecata privind despagubirile civile.
     Prin decizia civila nr. 66/R/17.02.2010 Tribunalul Caras-Severin a admis recursul declarat de catre contestatoarea CI si a casat sentinta Judecatoriei Caransebes, trimitand cauza spre rejudecare acestei instante. Pentru a hotari astfel instanta de control judiciar a retinut ca in mod gresit s-a dispus citarea in cauza a BEJ X ( fiind vorba de BEJ Y), iar pe de alta parte  instanta de fond nu s-a pronuntat asupra cererii de chemare in garantie.
     Cauza s-a reinregistrat la Judecatoria Caransebes sub nr. 1442.1/208/27.04.2010, fiind astazi dedusa judecatii.
     Din analiza probelor, instanta retine ca prin sentinta civila nr. 1142/2008 ( irevocabila) parata Primaria X a fost obligata sa efectueze " demersurile legale, necesare pentru deblocarea drumului public str. cu nr. top 8 Baile Herculane", iar in caz contrar se va autoriza reclamanta in acest sens, pe cheltuiala paratei. Aceasta sentinta civila a fost pusa in executare de catre BEJ X executarea fiind finalizata cel putin la data de 18.11.2009 cand s-a pronuntat sentinta civila nr. 2127/2009 a Judecatoriei Caransebes ( se vedea practicaua sentintei civile mentionate - fila 79 dosar 1442/208/2009 ). Contestatoarea  - care este tert in raport cu executarea silita ce s-a desfasurat - a fost total nemultumita de deblocarea strazii nr. 8, intrucat pe o suprafata de teren de aproximativ 100 mp a avut niste anexe gospodaresti care bineinteles ca au fost desfiintate. A comunicat personal acest lucru  si executorului judecatoresc x aratand ca nu permite demolarea, intrucat potrivit Hotararii nr. 45 emisa de  Consiliul Local X este proprietara asupra nr. top. 23/b/2/1/1/1/1, iar constructiile au fost edificate pe proprietatea sa. Numai ca aceasta hotarare a Consiliului Local nu constituie dovada dreptului de proprietate invocat de catre reclamanta. Mai mult decat atat, ea a fost anulata prin Hotararea Consiliului Local nr. 91/26.11.2008, ambele hotarari mentionate facand obiectul dosarului nr. 113/115/16.12.2008 al Tribunalului Caras-Severin. Astfel, prin sentinta  pronuntata in acest dosar a fost anulata Hotararea nr. 91/26.11.2008 si mentinuta Hotararea nr. 45/25.04.2008. Deci, valabilitatea HCL 45/2008 ( invocata ca titlul de proprietate de catre contestatoare) a reinceput abia la data ramanerii irevocabile a sentintei civile nr. 213 a Tribunalului Caras-Severin, adica la 08.10.2009.
     Pe de alta parte,  se observa ca prin HCL nr. 45 nu s-a conferit un titlu de proprietate contestatoarei CI, ci doar s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului asupra fetei de 100 mp din CF nr. 1 Baile Herculane nr. top 23/b/2/1/1/1/1pe care erau amplasate constructiile reclamantei, urmand ca abia ulterior sa se incheie contract de vanzare-cumparare a acestui imobil intre Primaria X si contestatoarea CI, ca acest contract nu s-a incheiat rezulta fara putinta de tagada din sentinta civila nr. 333/2009 pronuntata de Tribunalul Caras-Severin prin care abia la 28.04.2009 Primaria X a fost obligata sa incheie cu reclamanta CI contract de vanzare-cumparare avand ca obiect suprafata de 100 mp din CF nr. 1 Baile Herculane ( filele 26-27 dosar 1442/208/2009).
     Asa cum se poate observa, reclamanta a facut de-a lungul timpului numeroase demersuri judiciare pentru aducerea la indeplinire a HCL nr. 45/2008, insa, datorita faptului ca aceasta nu a formulat in cadrul contestatiei la executare si cerere pentru suspendarea executarii silite, procedura executarii silite s-a derulat in continuare, astfel ca la data pronuntarii sentintei civile nr. 2127/2009 executarea silita era demult finalizata, iar constructiile contestatoarei demolate. Cum nici cu prilejul rejudecarii reclamanta nu a prezentat in fata instantei dovada ca in fine a devenit proprietara  terenului cu nr. top 23/b/2/1/1/1/1, contestatia la executare silita se va respinge ca neintemeiata.
     Vazand ca din nici o proba a dosarului nu rezulta ca reclamanta ar fi renuntat la judecata capatului de cerere avand ca obiect despagubiri, instanta urmeaza a se pronunta si asupra acestuia. Astfel, desi a solicitat despagubiri in suma de 100.000.000 lei vechi, reclamanta nu a precizat in fata instantei ce anume constructii a avut asupra terenului si care era valoarea unitara a fiecarei constructii, nepropunand spre administrare nici o proba din care sa rezulte existenta prejudiciului, intinderea acestuia, fapta ilicita precum legatura de cauzalitate dintre aceasta fapta si prejudiciul produs. Prin urmare, cererea intemeiata pe disp. art. 998-999 Cod civil se va respinge ca nedovedita, urmand ca pe cale de consecinta sa se respinga si cererea de chemare in garantie formulata impotriva Primariei X - cu referire la capatul de cerere avand ca obiect despagubiri civile.
     
     
     
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare; Executarea silita

Contestatie la executare - Decizie nr. 1645 din data de 30.05.2011
CONTESTATIE LA EXECUTARE. PARTI PARTIALE INVOCATE DE CONTESTATOR EFECTUATE ANTERIOR INCEPERII EXECUTARII SILITE - Sentinta civila nr. 1549 din data de 18.03.2013
Carte funciara - Sentinta civila nr. 2213 din data de 17.10.2011
Infractiunea de furt in forma continuata - Sentinta penala nr. 470 din data de 06.12.2011
Abuz de incredere - Sentinta penala nr. 11 din data de 09.01.2012
Conducere sub influenta bauturilor alcoolice - Sentinta penala nr. 437 din data de 21.11.2011
Uciderea din culpa ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale - Sentinta penala nr. 399 din data de 04.11.2011
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 2880 din data de 16.12.2011
Inadmisibilitatea dobandirii unui drept de proprietate pe calea actiunii in rectificare CF - Sentinta civila nr. 542 din data de 04.03.2011
Uzucapiunea - mod de dobandire a dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 1595 din data de 28.06.2011
Caracterul abuziv al comisionului de risc - Sentinta civila nr. 2703 din data de 09.12.2011
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1589 din data de 23.06.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 1447 din data de 15.06.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 302 din data de 07.02.2011
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 839 din data de 11.04.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 2521 din data de 21.11.2011
Contraventii - Sentinta civila nr. 2472 din data de 14.11.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 1435 din data de 14.06.2011
popriri - Sentinta civila nr. 2470 din data de 14.11.2011
Contraventii - Sentinta civila nr. 2476 din data de 14.11.2011