InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Caransebes

Contestatie la executare

(Sentinta civila nr. 1447 din data de 15.06.2011 pronuntata de Judecatoria Caransebes)

Domeniu Executarea silita; Suspendare a executarii | Dosare Judecatoria Caransebes | Jurisprudenta Judecatoria Caransebes


     Prin sentinta  civila  nr. 1447/2011 pronuntata  in  dosar  nr.1644/208/2010, instanta  a admis contestatia la executare si a dispus anularea actelor si formelor de executare silita din dosar executional nr. 140/2010 al BEJ.Obliga intimatulla plata sumei de 2866,8 lei cheltuieli de judecata catre contestator.
     
     Deliberand constata.
     Prin cererea inregistrata la Judecatoria Caransebes, sub nr.1644/208/12.05.2010, timbrata cu suma de 1,80 lei timbru judiciar si cu suma de 204 lei taxa judiciara de timbru ( chitante filele 4 ,27,28 dosar) contestator VON a chemat in judecata  intimatii DMsi BEJ solicitand instantei , ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna   anularea tuturor formelor de executare indeplinite in dosarul de executare 140/2010 al BEJ Timonea Mihai,obligarea intimatului DMla plata cheltuielilor de judecata.
     In drept,isi intemeiaza cererea pe disp.399 si urm. Cod pr.civila.Solicita in baza art. 403 alin.1 Cod pr.civila si suspendarea executarii silite pana la solutionarea prezentei contestatii
     In motivarea cererii  se arata ca prin incheierea civila pronuntata in dosar nr. 968/208/2010 de Judecatoria Caransebes, s-a dispus incuviintarea executarii silite, in favoarea creditorului Donea Mihai, a titlului executoriu - sentinta civila nr. 381/1983 pronuntata de Judecatoria Caransebes in dosar nr. 1423/1981. 
     In data de 5.05.2010 creditorul arata ca a primit din partea  BEJ o notificare colectiva, prin care i se aducea la cunostinta, in calitate de mostenitor al defunctului debitorCR, plata debitului de 78.210 lei reprezentand sulta actualizata si 663,49 lei cu titlu cheltuieli de executare, cu precizarea ca dupa implinirea termenului de 8 zile prevazut de art. 398 Cod pr.civila de la comunicare, se va trece la executarea silita in contra mostenitorilor.Invoca lipsa calitatii de mostenitor al def. CRsi exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita.
     Arata ca nu are calitate de mostenitor fata  de defunctul debitorCR.Tatal lui VOF(identic cu Oliviu Florin) a fost casatorit cu debitoarea CRulterior desfacerii casatoriei dintre aceasta si intimatulDM. Debitoarea nu este mama lui, iar dupa cum rezulta si din certificatul de mostenitor nr. 32/2009,are calitatea de mostenitor, ca descendent direct, doar fata de tatal luiVOF.
     Fata de aceasta situatie executorul judecatoresc a ales in mod gresit modalitatea de executare si nu a respectat procedura de executare prev. de art. 387 Cpc, potrivit caruia executarea poate incepe doar dupa ce se va comunica debitorului o somatie care trebuie sa respecte  cuprinsul stabilit de acest text legal, termenul in care cel somat urmeaza sa isi execute de buna voie obligatia prevazuta in titlul executoriu.
     Invoca si exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita , deoarece potrivit art. 405 al.1 Cod pr.civila, dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, termen care incepe sa curga, potrivit alin,2 al aceluiasi articol, de la data cand se naste dreptul de  a cere executarea silita. In cazul de fata creditorul solicita executarea unei creante(sulta) stabilita prin sentinta civila nr. 381/1983, iar dreptul de a cere executarea acesteia a lua nastere la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii, respectiv anul 1983 si s-a prescris in anul 1986.
     Mai mult creditorul este de rea credinta solicitand valoarea actualizata a sultei dupa 27 ani de la pronuntarea sentintei si  la 5 ani dupa intabularea acesteia.Calculul efectuat prin expertiza extrajudiciara este incorect, in sensul ca exact incepand cu iunie 2005 s-a produs denominarea leului, ceea ce ar determina in mod automat modificari substantiale in calculul sultei.In expertiza extrajudiciara efectuata la cererea creditorului si utilizata de executorul judecatoresc in dosarul executional se face doar aplicarea indicilor de inflatie incepand cu anul 2006, pana in anul 2009 inclusiv, omitand calculul pentru anul 2005 cand s-a produs denominarea.
     In drept invoca disp. art. 399 si urm. Cod pr.civila.
     Intimatul Donea Mihai a depus intampinare la dosar( f. 24) prin care a solicitat respingerea contestatiei si raportat la faptul ca petentul  a invocat lipsa calitatii de mostenitor dupa defuncta debitoare CRarata ca nici el si nici executorul nu au solicitat plata vreunui debit fata de debitor in aceasta calitate, insa a solicitat executarea sultei inscrise in CF si care reprezinta un drept de creanta real identic cu natura dreptului de proprietate, sens in care invoca sentinta irevocabila pronuntata in dosar nr. 1179/208/2009.
     Intimatul arata ca sulta stabilita pentru cota parte a unui drept de proprietate, fiind identica cu natura acestui drept, este imprescriptibila ca si dreptul de proprietate;ca sulta greveaza proprietatea in sine si subdobanditorii dreptului de proprietate  nu pot decat sa preia imobilele grevate de respectivul drept real imobiliar, iar contestatorul este mostenitorul tatalui sau si care a preluat succesiunea sotiei ,atat activul, cat si  pasivul , la fel si petentul.
     Referitor la exceptia prescriptiei dreptului de executare silita, se arata ca sulta nu este un drept de creanta, ci are regimul juridic al dreptului de proprietate.
     Se mai mentioneaza ca bunul in cauza nu poate fi preluat de contestator decat cu debitele aferente.
     La dosar au fost administrate probe cu inscrisuri, a fost efectuata o expertiza contabila de catre expert Ghidel Constantin (f. 50-53),un supliment la raportul de expertiza contabila ( f. 127- 130),o expertiza in specialitatea constructii de catre exp. Oltean Rodica ( f. 74-76), un supliment la raportul de expertiza intocmit  tot de catre exp. Oltean Rodica ( f.124- 126), au fost atasate dosar nr. 968/208/2010 al Judecatoiei Caransebes cu obiect incuviintare executare silita si dosar nr. 1643/208/2010 al Judecatoriei Caransebes cu obiect suspendare executare silita, probe din analiza carora  instanta retine in fapt urmatoarele:
     Prin sentinta civila nr. 381/1983 a Judecatoriei Caransebes, ramasa definitiva la 18.10.1983, a fost admisa in parte cererea reclamantului DMsi cererea reconventionala a parateiCR, cu obiect partaj bunuri comune.
     Printre bunurile sotilor si a caror partajare a avut loc, a figurat si imobilul evidentiat in CF nr. 6389 - apartament cu 2 camere , nr. top. 898/1/2-895/1/2/2-907/2/2/1(in prezent CF 32014 - C1-U1).
     Acesta a fost atribuit paratei si, pentru imobil CRtrebuia sa achite fostului sot Donea Mihai suma de 61.475 lei, in timp ce acesta trebuia sa achite fostei sotii suma de 621 lei sulta pentru bunurile mobile.
     Hotararea a fost investita cu formula executorie si la 17.03.2010, creditorul DMs-a adresat executorului judecatoresc in vederea executarii silite a sentintei civile 381/1983 pentru suma reprezentand sulta pentru imobil,sulta ce a fost notata in CF sub  nr. 3413/2005.
     Astfel s-a format dosar executional 140/2010 al BEJ, dupa pronuntarea Incheierii nr. 559/1.04.2010, a Judecatoriei Caransebes, prin care s-a incuviintat executarea silita a titlului executoriu(dosar nr. 968/208/2010).
     In dosarul executional, executorul judecatoresc  a emis la 3.05.2010 o incunostintare colectiva prin care aducea la cunostinta mostenitorilor defunctului debitor CRexecutarea silita pentru plata sumei de 78.210 lei(c/v in lei a sumei de 18.989 Euro) reprezentand sulta actualizata in baza titlului executoriu si raport de expertiza contabila extrajudiciara intocmit de expert contabil Ghizela Cristescu, precum si pentru plata sumei de 663,49 lei cu titlu cheltuieli de executare silita conform procesul verbal incheiat la aceeasi data.
     Contestatorul a formulat cerere de suspendare executare silita pe cale de ordonanta presedintiala care insa a fost respinsa prin Incheierea nr. 1259/14.05.2010 pronuntata de Judecatoria Caransebes in dosar nr. 1643/208/2010.
     De asemenea, la termenul de judecata din 16.06. 2010(incheiere fila 34 dosar)instanta a respins ca inadmisibil petitul privind suspendarea executarii silite formulat de contestator, intrucat acesta nu a achitat cautiunea.
     Analizand intregul  material probator administrat in cauza, instanta apreciaza ca intemeiata contestatia la executare silita formulata de contestator din urmatoarele considerente:
     Executorul judecatoresc a emis in dosarul executional o incunostintare colectiva, in baza disp. art. 397 - 398 Cod pr.civila pe care a comunicat-o contestatorului(dovada inscrisul de la fila 8 dosar), insa, avand in vedere faptul ca VONnu este fiul defuncteiCR, se impunea ca BEJ sa procedeze la emiterea somatiei de plata conform art. 387 Cod pr.civila.
     In acest sens, se are in vedere faptul ca textul de lege- art. 397 si 398 Cod pr.civila se refera doar la situatia in care contestatorul ar fi fost succesorul defuncteiCR.
     Faptul ca tatal contestatorului a dobandit apartamentul din litigiu de la sotia sa(defunctaCR) prin succesiune si ca ulterior contestatorul, la randul sau, prin mostenire legala,ca descendent(fiu )al numitului VONa dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului, nu confera implicit contestatorului calitatea de mostenitor al defunctei in sensul disp. art. 398 Cod pr.civila.
     Anularea actelor si formelor de executare silita se impune si datorita faptului ca suma de 78.210 lei stabilita de executorul judecatoresc ca fiind valoarea actualizata a sultei, in baza raportului de expertiza contabila extrajudiciara , nu coincide cu suma stabilita de expert contabil Ghidel Constantin si nici macar cu suma indicata de expert Oltean Rodica in suplimentul la raportul de expertiza ca fiind valoarea cotei de 1/2 din imobil.
     De asemenea,instanta constata ca sustinerea contestatorului, cu privire la prescriptia dreptului de a cere executarea silita a sentintei civile  nr. 381/1983 a Judecatoriei Caransebes de catre intimatul creditorDM, este intemeiata.
     Acesta din urma a sustinut ca sulta de 61.475 lei are natura dreptului de proprietate, fiind astfel imprescriptibila, sens in care a invocat sentinta civila 1237/9.06.2009 pronuntata de Judecatoria Caransebes in dosar nr. 1179/208/2009 si care a fost mentinuta de Tribunalul Caras-Severin prin Decizia civila 467/22.10.2009, inscris aflat la fila 9 dosar 968/208/2010, cu obiect incuviintare executare silita.
     Analizand decizia civila invocata de intimat, instanta constata ca Tribunalul Caras-Severin face referire in considerentele hotararii la aspectul ca natura respectivei sulte este identica cu aceea a dreptului de proprietate si care, ca orice drept real imobiliar este imprescriptibil raportat si la disp. art. 21 Decret 167/1958.
     Totusi, in speta, discutia priveste nu imprescriptibilitatea unui drept real imobiliar, respectiv dreptul material la actiune, ci dreptul creditorului de a mai putea cere sau nu executarea silita a titlului sau executoriu.
     Sub aspectul prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, instanta constata ca sunt incidente in cauza disp. art. 405 Cod pr.civila, ca termenul de prescriptie este de 10 ani, intrucat ne aflam in prezenta unui titlu emis in materia actiunilor reale imobiliare, iar data  de la care a inceput sa curga acest termen este aceea la care hotararea a ramas definitiva, respectiv 18.10.1983, termen care s-a implinit in anul 1993.
     Totodata, instanta constata faptul ca, chiar daca prescriptia dreptului de a cere executarea silita  a mai fost invocata si in dosar 1179/208/2009, nu intervine autoritatea de lucru judecat sub acest aspect, intrucat in prezenta cauza aceasta prescriptie se invoca pe cale de exceptie, ca motiv de nulitate a actelor si formelor de executare silita si  nu sunt indeplinite conditiile prev. de art. 1201 Cod civil.
     Pentru motivele de mai sus, in raport si de disp. art.399 Cod pr. civila,instanta va admite contestatia la executare si va dispune anularea actelor si formelor de executare silita din dosar executional nr. 140/2010 al BEJ.
     In baza art. 274 Cod pr.civila, va obliga intimatul DMla plata sumei de 2866,8 lei , suma reprezentand taxa timbru, timbru judiciar, onorariu avocatial, onorariu expert si cheltuieli de transport aferente doar termenelor de judecata acordate de instanta.
                               
     
       
     
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Executarea silita; Suspendare a executarii

Suspendare provizorie executare silita - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Suspendarea executarii - Decizie nr. 4/A din data de 31.01.2017
Suspendarea executarii silite - Decizie nr. 77/R din data de 26.02.2013
Suspendarea executarii silite - Decizie nr. 31/R din data de 29.01.2013
Suspendarea executarii silite - Sentinta civila nr. 850 din data de 20.11.2013
suspendare executare silita - Sentinta civila nr. 25 din data de 27.05.2013
Carte funciara - Sentinta civila nr. 2213 din data de 17.10.2011
Infractiunea de furt in forma continuata - Sentinta penala nr. 470 din data de 06.12.2011
Abuz de incredere - Sentinta penala nr. 11 din data de 09.01.2012
Conducere sub influenta bauturilor alcoolice - Sentinta penala nr. 437 din data de 21.11.2011
Uciderea din culpa ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale - Sentinta penala nr. 399 din data de 04.11.2011
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 2880 din data de 16.12.2011
Inadmisibilitatea dobandirii unui drept de proprietate pe calea actiunii in rectificare CF - Sentinta civila nr. 542 din data de 04.03.2011
Uzucapiunea - mod de dobandire a dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 1595 din data de 28.06.2011
Caracterul abuziv al comisionului de risc - Sentinta civila nr. 2703 din data de 09.12.2011
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1589 din data de 23.06.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 1447 din data de 15.06.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 302 din data de 07.02.2011
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 839 din data de 11.04.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 2521 din data de 21.11.2011