InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Caransebes

Partaj bunuri comune

(Sentinta civila nr. 1589 din data de 23.06.2011 pronuntata de Judecatoria Caransebes)

Domeniu Familie (infractiuni si alte probleme in legatura cu familia); Partaj | Dosare Judecatoria Caransebes | Jurisprudenta Judecatoria Caransebes     Prin sentinta  civila  nr. 1589/2011 pronuntata in dosar  nr. 1997/208/2010 , instanta  a admis actiunea civila principala formulata de reclamanta BE in contradictoriu cu paratul BN si in parte cererea reconventionala formulata de paratul-reclamant reconventional BN impotriva reclamantei-parata reconventional BE.
     Constata ca sub durata casatoriei, prin contributie egala de 50 % fiecare, partile au dobandit imobilul evidentiat in CF  nr. 30672-C1-U6 C (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 12103 ind.), nr. top. IX/19/9, ap. nr. 9 compus din 1 camera si dependinte aferente impreuna cu 1,57 % din partile comune in valoare de 50.000 lei, contractul de credit nr. _.. incheiat cu BRD SA prin Agentia C si urmatoarele bunuri mobile: mobilier Veronica in valoare de 1360 lei, un frigider Platinium in valoare de 520 lei, o canapea in valoare de 630 lei, mobilier de bucatarie in valoare de 630 lei.
     Dispune sistarea comunitatii de bunuri si atribuie in cota de 1/1 parte paratului bunurile susmentionate.
     Obliga paratul sa plateasca reclamantei suma de 26.570 lei cu titlu de sulta.
     Obliga reclamanta sa plateasca paratului 1/2 din ratele aferente contractului de credit nr. ___.. incheiat cu BRD SA prin Agentia C, incepand cu rata aferenta lunii iunie 2009.
     Respinge celelalte pretentii ale paratului-reclamant reconventional.
     Compenseaza partial cheltuielile de judecata si obliga paratul sa plateasca reclamantei suma de 950 lei cheltuieli de judecata si Statului Roman prin Ministerul Finantelor Publice suma de 600 lei (suma reprezentand parte din ajutorul public judiciar acordat reclamantei).
     Deliberand, constata:
     Prin actiunea civila inregistrata la aceasta instanta sub nr. 1997/208 din 3 iunie 2010, reclamanta BE a chemat in judecata paratul BN solicitand instantei partajarea bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei, respectiv imobilul evidentiat in CF  nr. 30672-C1-U6, ap. 9 compus din 1 camera si dependinte aferente impreuna cu 1,57 % din partile comune.
     In motivarea actiunii a aratat ca divortul dintre ea si parat s-a pronuntat prin Sentinta civila nr. 988/08.04.2010 a Judecatoriei C si pe durata casatoriei a dobandit prin contributie egala cu paratul imobilul susmentionat.
     Reclamanta, prin avocat , a depus la dosar precizare de actiune (fila 35) prin care a solicitat introducerea la masa partajabila a urmatoarelor bunuri: mobilier Veronica - 1.690 lei, frigider Platinum - 649 lei, canapea - 870 lei, mobila de bucatarie Ewain - 860 lei. A mai aratat ca din creditul luat de la BRD s-a modernizat si dotat apartamentul cu centrala termica, calorifere, parchet, iar din creditul de la CETELEM paratul si-a cumparat un scuter nou pe care il foloseste si in prezent.
     Paratul a depus intampinare si cerere reconventionala prin care a aratat ca, in principal, este de acord cu partajarea imobilului, insa reconventional solicita ca reclamanta-parata reconventional sa participe la pasivul comunitatii de bunuri, respectiv sa-i restituie ratele bancare platite in exclusivitate de el la BRD si CETELEM IFN SA, unde s-au incheiat contracte de credit in vederea achitarii apartamentului in litigiu. Paratul si-a precizat cererea (fila 45), respectiv valoarea contractelor de credit, BRD - 7.836,01 lei, CETELEM - 4.191 lei, solicitand ca reclamanta sa fie obligata in cota de 1/2 parti la achitarea acestor datorii.
     In sedinta publica din data de 3 februarie 2011, reclamanta a formulat cerere de ajutor public judiciar, cerere admisa in sedinta camerei de consiliu din data de 16 februarie 2011, dispunandu-se scutirea reclamantei de la plata taxei de timbru de 1600 lei.
     La dosar s-au depus: extras CF  nr. 30672-C1-U6  (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 12103 ind.), Contract vanzare-cumparare autentificat sub nr.  de BNP, Sentinta civila nr. 988/2010 a Judecatoriei C, Contract de credit consum SC CETELEM IFN SA incheiat la 15.12.2006, grafic de rambursare, Contract de credit nr. 1146273 din 09.10.2006 - BRD-GSG, grafic de rambursare, facturi si chitante fiscale, certificat de atestare fiscala, adresa nr. 56/01.02.2011 a SC CETELEM IFN SA, adeverinta de venit eliberata de AFP C, cupon de pensie, acte medicale, declaratie autentica a reclamantei,  s-a luat interogator paratului-reclamant reconventional si declaratie reclamantei-parata reconventionala, s-au efectuat rapoarte de expertiza specialitatile constructii de catre expert OR si bunuri mobile de catre expert DD, s-au audiat martorii .
Din analiza actelor si lucrarilor de la dosar, instanta retine urmatoarele:
Prin Sentinta civila nr. 988 din 8 aprilie 2010, pronuntata in dosarul nr. 3901/208/2009 al Judecatoriei Caransebes (fila 7), s-a dispus desfacerea casatoriei incheiate intre reclamanta BE si paratul BN la data de_.. la Primaria C, prin acordul sotilor, reclamanta urmand sa revina la numele avut anterior incheierii casatoriei, acela de T.
Potrivit extrasului de CF nr. 30672-C1-U6  (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 12103 ind.), nr. top. IX/19/9, (fila 5), numitul BN si sotia BE sunt proprietari in cota de 1/1 parte bun comun asupra apartamentului nr. 9 compus din 1 camera si dependintele aferente impreuna cu 1,57% din partile comune aflate in indiviziune fortata.
     Din contractul de credit nr_. incheiat la data de 15.12.2006 intre SC CETELEM IFN SA si paratul BN (fila 22) rezulta ca s-a acordat imprumutatului un credit in suma de 1.959,88 lei, exclusiv pentru achizitionarea de bunuri de consum, conform facturii nr. 6966418/15.12.2006, pe o perioada de 60 de luni, incepand cu data de 15.03.2007 si pana la data de 15.02.2012, cu o dobanda anuala efectiva de 25,15%, aplicata la sold 19,90 %.
     Din contractul de credit nr. nr_.. incheiat la data de _ intre BRD Groupe Societe Generale SA -  si numitii BN si BE (fila 27), rezulta ca s-a acordat imprumutatilor un credit in suma de 5.000 (cincimii) ron pe o perioada de 60 de luni, incepand cu data de 09.10.2006 si pana la data de 09.10.2011, cu o dobanda variabila de 13,90 % pe an.
     Din raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat in cauza de expert OR (filele 118-120) rezulta ca valoarea actuala de circulatie a apartamentului nr. 9 inclusiv imbunatatirile aduse, este apreciata la 50.000 lei  valoarea sultei pe care una din parti o datoreaza celeilalte, in cazul atribuirii imobilului in cota de 1/1 parti, fiind de 25.000 lei.
     Din raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat in cauza de expert DD rezulta ca bunurile mobile supuse evaluarii au o valoare de circulatie de 3.860 lei, expertul evaluand si bunuri cu privire la care partile nu au sesizat instanta prin cererile formulate si  stabilind urmatoarele valori pentru bunurile dovedite de parti: mobilier Veronica in valoare de 1360 lei, un frigider Platinium in valoare de 520 lei, o canapea in valoare de 630 lei, mobilier de bucatarie in valoare de 630 lei.
     Prin probele administrate in cauza, nici reclamantul si nici parata nu au facut dovada unei contributii exclusive  la achizitionarea imobilului, astfel ca instanta va retine calitatea de bun comun a imobilului achizitionat de parti cu o contributie egala.
     De asemenea, din interogatoriile partilor si declaratiile martorilor audiati in cauza rezulta ca, pentru achizitionarea si reamenajarea apartamentului in litigiu, partile au incheiat contracte de credit bancar cu BRD-GSG.
     Fata de considerentele prezentate mai sus, in baza art. 36 Cod familie, art. 728 Cod civil, art. art. 673 ind.1 si urmatoarele Cod procedura civila, instanta va admite actiunea civila formulata si precizata de reclamanta si in parte cererea reconventionala si va constata ca sub durata casatoriei, prin contributie egala de 50 % fiecare, partile au dobandit imobilul evidentiat in CF  nr. 30672-C1-U6  (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 12103 ind.), nr. top. IX/19/9, ap. nr. 9 compus din 1 camera si dependinte aferente impreuna cu 1,57 % din partile comune in valoare de 50.000 lei, contractul de credit nr. __. incheiat cu BRD SA  si urmatoarele bunuri mobile: mobilier Veronica in valoare de 1360 lei, un frigider Platinium in valoare de 520 lei, o canapea in valoare de 630 lei, mobilier de bucatarie in valoare de 630 lei.
     Totodata, instanta va dispune sistarea comunitatii de bunuri si va atribui in cota de 1/1 parte paratului bunurile susmentionate, urmand a-l obliga sa plateasca reclamantei suma de 26.570 lei cu titlu de sulta.
     De asemenea va obliga reclamanta sa plateasca paratului 1/2 din ratele aferente contractului de credit nr. __ incheiat cu BRD SA  incepand cu rata aferenta lunii iunie 2009, prin interogatoriul luat in cauza reclamantei aceasta recunoscand ca a achitat impreuna cu paratul ratele aferente pana in luna iunie 2009, cand a plecat in Italia.
     In ceea ce priveste contractul de contractul de credit nr. .. incheiat la data de 15.12.2006 intre SC CETELEM IFN SA si paratul BN, instanta va retine ca prin acest contract s-au achizitionat exclusiv bunuri mobile, pe care nici una dintre parti nu a inteles sa le introduca la masa partajabila, in interogatoriul luat in cauza paratul recunoscand ca prin acest credit a cumparat bunuri mobile pentru casa.
     Astfel fiind si avand in vedere si pozitia exprimata de SC CETELEM IFN SA prin cererea de la fila 69 dosar, probele administrate in cauza, instanta va constata ca acest credit nu reprezinta o datorie comuna a partilor si va respinge ca neintemeiate celelalte pretentii ale paratului-reclamant reconventional.
     In baza art. art. 274, 276 Cod procedura civila, instanta va compensa partial cheltuielile de judecata si obliga paratul sa plateasca reclamantei suma de 950 lei cheltuieli de judecata si Statului Roman prin Ministerul Finantelor Publice suma de 600 lei (suma reprezentand parte din ajutorul public judiciar acordat reclamantei), proportional cu admiterea actiunii principale si a cererii reconventionale formulate in cauza.

     
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Familie (infractiuni si alte probleme in legatura cu familia); Partaj

Dreptul familiei. Partaj de bunuri comune. Bun propriu. - Decizie nr. 522 din data de 29.03.2011
Dreptul familiei. Partaj de bunuri comune. Bun propriu. - Decizie nr. 522 din data de 29.03.2011
Carte funciara - Sentinta civila nr. 2213 din data de 17.10.2011
Infractiunea de furt in forma continuata - Sentinta penala nr. 470 din data de 06.12.2011
Abuz de incredere - Sentinta penala nr. 11 din data de 09.01.2012
Conducere sub influenta bauturilor alcoolice - Sentinta penala nr. 437 din data de 21.11.2011
Uciderea din culpa ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale - Sentinta penala nr. 399 din data de 04.11.2011
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 2880 din data de 16.12.2011
Inadmisibilitatea dobandirii unui drept de proprietate pe calea actiunii in rectificare CF - Sentinta civila nr. 542 din data de 04.03.2011
Uzucapiunea - mod de dobandire a dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 1595 din data de 28.06.2011
Caracterul abuziv al comisionului de risc - Sentinta civila nr. 2703 din data de 09.12.2011
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1589 din data de 23.06.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 1447 din data de 15.06.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 302 din data de 07.02.2011
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 839 din data de 11.04.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 2521 din data de 21.11.2011
Contraventii - Sentinta civila nr. 2472 din data de 14.11.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 1435 din data de 14.06.2011
popriri - Sentinta civila nr. 2470 din data de 14.11.2011
Contraventii - Sentinta civila nr. 2476 din data de 14.11.2011