InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Intorsura-Buzaului

Uzucapiune si partaj

(Hotarare nr. 549 din data de 29.12.2015 pronuntata de Judecatoria Intorsura-Buzaului)

Domeniu Partaj; Uzucapiune (Prescriptia achizitiva) | Dosare Judecatoria Intorsura-Buzaului | Jurisprudenta Judecatoria Intorsura-Buzaului


R O M A N I A

 JUDECATORIA                                                                        Dosar nr. (…)
     INTORSURA BUZAULUI

SENTINTA CIVILA NR.549
Sedinta publica data de 29 decembrie 2015
Instanta constituita din :
Presedinte : (…)
Grefier : (…)


Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza civila, avand ca obiect “uzucapiune si partaj” privind pe reclamanta-parata reconventionala (...), paratul-reclamant reconventional (...) si paratii (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) si (...).
La apelul nominal facut in sedinta publica nu au raspuns: partile.
Procedura legal indeplinita.
  S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
  Dezbaterea fondului cauzei a fost consemnata in incheierea de sedinta din 17.11.2015, care face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta a amanat pronuntarea pentru data de 24.11.2015, dupa care pentru data de 08.12.2015, respectiv data de 15.12.2015,  22.12.2015 si data de astazi, iar urmare a deliberarii a hotarat urmatoarele:


INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
 Prin cererea inregistrata  pe rolul acestei instante la data de 09.12.2004 sub dosar nr. 818/248/2004 reclamanta  (...)  in contradictoriu cu paratii (...) si sotia (...) , (...), (...), (...), (...),  (...) ,(...), (...), (...), (...)  (...),  a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna urmatoarele: sa constate ca defunctul (...) (tatal reclamantei si a paratului (...)) a dobandit dreptul de proprietate asupra unui teren in suprafata de circa 6.512 mp. in locul numit "Barbatu" inscris in CF .nr.318 Borosneu Mic  precum si un teren in suprafata de circa 2.462 mp. inscris in CF nr.527 Buzaul Ardelean, cu titlu uzucapiune; sa dispuna dezmembrarea imobilului inscris in  CF nr.318 Borosneu Mic nr.top.1966/1 arabil de 23.338 mp., nr.top.1967 faneata de 86.325 mp., nr.top.1968 pasune de 1.706.360 mp. si nr.top.1969 padure de 287.750 mp. in doua parcele, conform Raportului de expertiza efectuat in cauza, dupa cum urmeaza:  parcela nr. l. cu nr. top. nou  in suprafata de circa 6512 mp ?i parcela nr. 2. cu nr. top. nou, cu situatia c.f. neschimbata;  sa constate   ca terenul in suprafata de circa 6.512 mp. dobandit cu titlu de uzucapiune de catre (...) conform petitului nr.l, este identic cu parcela nr. l cu nr. top. nou in suprafata de circa 6.512 mp si in care sens sa dispuna  intabularea in cartea funciara  in favoarea lui  (...), cu titlu de uzucapiune, prin transcrierea acestei parcele in carte funciara distincta;  sa dispuna dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.527 Buzaul Ardelean  nr. top. 2251/2 faneata de 4.868 mp., in doua parcele, conform Raportului de expertiza efectuat in cauza, dupa cum urmeaza: parcela nr. l. cu nr. top. nou in suprafata de circa 2.462 mp., care conform petitelor formulate mai jos, va reveni cu titlu de proprietate la (...) si  parcela nr. 2. cu nr. top. nou, cu situatia c.f. neschimbata;  sa  constate   ca terenul in suprafata de circa 2.462 mp. dobandit cu titlu de uzucapiune de catre (...) conform petitului nr.l, este identic cu parcela nr. l cu nr. top. nou in suprafata de circa 2.462 mp. si in care sens sa dispuna  intabularea in cartea funciara in favoarea lui  (...), cu titlu de uzucapiune, prin transcrierea acestei parcele in carte funciara distincta; sa constate ca defunctul (...) (tatal reclamantei si a paratului (...)) a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului inscris in CF .nr.231 Buzaul Ardelean nr.top.378 arabil de 781 mp., cu titlu uzucapiune; sa dispuna  intabularea in cartea funciara  a dreptului de proprietate in favoarea Iui (...) conform petitului nr.6, cu titlu de uzucapiune; sa constate  ca dupa defunctul (...) decedat la data de 26 aprilie 1995 a ramas ca masa succesorala  urmatoarele bunuri: terenul cu nr. top. nou in suprafata de circa 6.512 mp. din  CF nr.318 Borosneu Mic, terenul cu nr. top. nou in suprafata de circa 2.462 mp. din CF .nr.527 Buzaul Ardelean si imobilul inscris in CF nr.231 Buzaul Ardelean nr.top.378 arabil de 781 mp., iar ca mostenitori legali au ramas reclamanta si paratul (...) in calitate de descendenti  in cote de cate 1/2 parte fiecare; sa dispuna  intabularea in cartea funciara  a dreptului de proprietate conform petitului nr.8, cu titlu de mostenire; sa constate  ca defunctii (...) decedat la de 7 martie 1970 si sotia (...) nascuta (...) decedata la 30 decembrie 1980 (bunicii reclamantei si a paratului (...)) au dobandit dreptul de proprietate asupra terenului de 478 mp. inscris in  CF nr.1063 Buzaul Ardelean , asupra terenului in suprafata de 4.915 mp. faneata in locul numit "Horongus", precum si asupra terenului in suprafata de 12.720 mp. faneata in locul numit "La Bobasca", cu titlu de uzucapiune; sa dispuna dezmembrarea imobilului inscris in CF 1063 Buzaul Ardelean  nr.top.379/3 arabil de 939 mp., in doua parcele, conform Raportului de expertiza efectuat in cauza, dupa cum urmeaza: Parcela nr.l. cu nr. top. nou in suprafata de circa 478 mp., care conform petitelor formulate mai jos, va reveni cu titlu de proprietate la (...) si sotia (...)  si  Parcela nr. 2. cu nr. top. nou, cu situatia carte funciara  neschimbata; sa  constate  ca terenul in suprafata de circa 478 mp. dobandit cu titlu de uzucapiune de catre (...) si sotia (...) conform petitului nr.10, este identic cu parcela nr. l cu nr. top. nou in suprafata de circa 478 mp. si  sa dispuna intabularea in cartea funciara  in favoarea lui  (...) si sotia (...), cu titlu de uzucapiune, prin transcrierea acestei parcele in carte funciara distincta; sa  dispuna intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate in favoarea lui (...) si sotia (...) asupra terenului in suprafata de 4.915 mp. faneata in locul numit "Horongus", cu titlu de uzucapiune, ca urmare a identificarii acestui teren printr-o expertiza topografica; sa dispuna intabularea in cartea funciara  a dreptului de proprietate in favoarea lui  (...) si sotia (...) asupra terenului de 12.720 mp. faneata in locul numit "La Bobasca", cu titlu de uzucapiune , ca urmare a identificarii acestui teren printr-o expertiza topografica; sa  constate ca defunctii (...) si sotia (...) au construit pe terenul in suprafata de 478 mp. inscris in c.f.nr.1063 Buzaul Ardelean  o casa de locuit cu anexe gospodaresti; sa dispuna  intabularea constructiilor mentionate la petitul nr.15 in favoarea defunctilor (...) si sotia (...);sa dispuna  intabularea in cartea funciara  a dreptului de proprietate in favoarea reclamantei si a paratului (...) asupra terenului in suprafata de 478 mp. inscris in cartea funciara nr.1063 Buzaul Ardelean , asupra terenului in suprafata de 4.915 mp. faneata in locul numit "Horongus", precum si asupra terenului in suprafata de 12.720 mp. faneata in locul numit "La Bobasca", cu titlu de mostenire si partaj, in cote de cate 14 parte fiecare, conform dispozitiilor sentintei civile nr.254 din 26 februarie 1991 pronuntata de Judecatoria Sf. Gheorghe;  sa  constate ca reclamanta si paratul (...) sunt proprietari tabulari in cote de cate ½ parte fiecare asupra urmatoarelor imobile, dupa cum urmeaza: terenul cu nr. top. nou in suprafata de circa 6.512 mp. din c.f.nr.318 Borosneu Mic, terenul cu nr. top. nou in suprafata de circa 2.462 mp. din  CF nr.527 Buzaul Ardelean,  imobilul inscris in CF nr.231 Buzaul Ardelean A+6 nr.top.378 arabil de 781 mp.,terenul in suprafata de 478 mp. inscris in  CF nr.1063 Buzaul Ardelean A+5, terenul in  suprafata  de  4.915  mp.  faneata  in  locul   numit "Horongus",terenul in suprafata de 12.720 mp. faneata in locul numit "La Bobasca"; sa dispuna sistarea indiviziunii asupra imobilelor mentionate la pct.18 prin una din modalitatile prevazute de lege; sa dispuna  intabularea in c.f. conform petitului nr.19, cu titlu de partaj: sa  constate  ca pe imobilul inscris in CF nr.231 Buzaul Ardelean A+6 nr.top.378 arabil de 781 mp. paratul (...) a construit o casa de locuit; sa dispuna  intabularea in cartea funciara  a constructiilor mentionate la pct.21 ;sa dispuna  schimbarea ramurii de cultura a parcelelor de teren din cauza conform constatarilor expertizei topografice efectuata in cauza.
 In motivarea cererii se arata asupra imobilului inscris in  CF nr.318 Borosneu Mic nr. top. 1966/1 arabil de 23.338 mp., nr. top. 1967 faneata de 86.325 mp., nr. top. 1968 pasune de 1.706.360 mp. si nr. top. 1969 padure de 287.750 mp. este inscris ca proprietar tabular Comuna Let, care in prezent este un sat, apartinand comunei Borosneu Mare, iar  asupra imobilului inscris in CF .nr.527 Buzaul Ardelean nr.top.2251/2 faneata de 4.868 mp. sunt inscrisi ca proprietari tabularI bunicii reclamantei, adica (...) si sotia (...) in cota de 1217/1469 parte, precum si paratii (...) si sotia (...) in cota de 252/1469 parte.
Asupra imobilului inscris in CF .nr.231 Buzaul Ardelean nr.top.378 arabil de 781 mp., sunt inscrisi ca proprietari tabulari bunicii reclamantei, adica (...) si sotia (...).
Tatal reclamantei si al paratului (...), defunctul (...) incepand din anii 1941 a folosit din imobilul inscris in CF nr.318 Borosneu Mic, un teren in suprafata de circa 6.512 mp. in locul numit "Barbatu", iar din imobilul inscris in  CF nr.527 Buzaul Ardelean un teren in suprafata de circa 2.462 mp.
Folosinta terenurilor a avut loc in mod continuu, pasnic, netulburat de nimeni, antecesorul reclamantei fiind cunoscut in localitate ca si proprietarul terenului si in aceleasi conditii defunctul (...) a mai folosit si imobilul inscris in  CF 231 Buzaul Ardelean nr.top.378 arabil de 781 mp.
Ca urmare a stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor mentionate mai sus in favoarea lui (...), urmeaza sa se constate ca, dupa decesul acestuia intervenit la data de 26 aprilie 1995 a ramas ca masa succesorala terenul cu nr. top. nou in suprafata de circa 6.512 mp. din  CF .nr.318 Borosneu Mic, terenul cu nr. top. nou in suprafata de circa 2.462 mp. din  CF nr.527 Buzaul Ardelean (ca urmare a dezmembrarii conform folosintei) precum si imobilul inscris in  CF nr.231 Buzaul Ardelean  nr.top.378 arabil de 781 mp., iar ca mostenitori legali au ramas reclamanta si paratul (...) in calitate de descendenti  in cote de cate 1/2 parte fiecare.
Prin sentinta civila nr.254 din 26 februarie 1991 Judecatoria Sfantu Gheorghe a stabilit masa succesorala dupa bunicii materni ai reclamantei, si anume dupa (...) decedat la data de 6 martie 1970 si (...) nascuta (...) decedata la data de 30 decembrie 1980 si a dispus partajarea bunurilor, partajare care  s-a facut in mod extratabular, deoarece majoritatea imobilelor au format doar proprietatea extratabulara a celor doi defuncti, nefiind stabilit dreptul lor de proprietate.
Conform dispozitiilor sentintei mai sus mentionate, ca urmare a partajarii dispuse, s-a atribuit in proprietatea extratabulara a reclamantei si a paratului (...), in cote de cate 1/2 parte a urmatoarele bunuri: o casa de locuit cu anexe gospodaresti, teren in suprafata de 478 mp., situate in (…), care face parte din imobilul inscris in  CF nr. 1063 Buzaul Ardelean; un teren in suprafata de 4.915 mp., faneata, in locul numit "Horongus" si un teren in suprafata de 12.720 mp., faneata, in locul numit "La Bobasca".
  Referitor la buncii partilor , (...) decedat la data de 7 martie 1970 si sotia (...) nascuta (...) decedata la data de 30 decembrie 1980 (bunicii reclamantei si a paratului (...)) inca din anii 1920 - 21 au folosit mai mult de 30 de ani terenurile mai sus mentionate in mod continuu, netulburat de nimeni si sub nume de proprietar, dobandind  astfel dreptul de proprietate cu titlu de uzucapiune,  iar pe  terenul in suprafata de 478 mp. sotii (...) si (…) au construit o casa de locuit cu anexe gospodaresti.
Ca urmare a celor mentionate si solicitate mai sus, solicita sa se constate ca reclamanta si paratul (...) sunt proprietari tabulari in cote de cate 1/2 parte fiecare asupra urmatoarelor imobile, dupa cum urmeaza:
I. Bunuri mostenite dupa tatal (...):
- terenul cu nr. top. nou in suprafata de circa 6.512 mp. din  CF nr.318 Borosneu Mic,
- terenul cu nr. top. nou in suprafata de circa 2.462 mp. din  CF nr.527 Buzaul Ardelean,
-          imobilul inscris in CF nr.23l Buzaul Ardelean A+6 nr.top.378 arabil de 781 mp.,
II. Bunuri mostenite dupa bunicii materni, (...) si (...).
- terenul in suprafata de 478 mp. inscris in CF nr.1063 Buzaul Ardelean
- terenul in suprafata de 4.915 mp. faneata in locul numit "Horongus",
- terenul in suprafata de 12.720 mp. faneata in locul numit "La Bobasca";
Ca urmare a stabilirii masei partajabile, solicita ca  sistarea indiviziunii asupra imobilelor incluse in aceasta, sa se faca  printr- una din modalitatile prevazute de lege.
Se mai arata ca  pe imobilul inscris in   CF nr.231 Buzaul Ardelean A+6 nr.top.378 arabil de 781 mp. paratul (...) a construit o casa de locuit, care are relevanta la formarea loturilor, in cazul in care partajarea are loc in natura.
Cererea a fost motivata in drept invocandu-se dispozitiile art. 1460 si urm Cod civil austriac, art.111 si art. 673 Cod procedura civila si a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru de  5.813.700 ROL (f.10, 102).
S-au anexat cererii urmatoarele inscrisuri: extrase CF (f.11-14), arbore genealogic (f.15, 31), certificate de deces (f.16-18, 22, 25,27), certificate de nastere si de casatorie (f.19-21, 23-24, 26, 28-29), sentinta civila 254/26.02.1991 (f.33-43).
La termenul de judecata din 13.01.2005 instanta a incuviintat pentru reclamanta proba testimoniala, proba cu interogatoriul paratilor si proba cu expertiza tehnica topografica si a procedat la administrarea probei cu interogatoriul paratelor (...),(…) si (…), ale caror raspunsuri s-au consemnat la filele 59-61din dosar.
La data de 08.02.2005 parata (…) a depus intampinare (f. 85-86) prin care a solicitat respingerea actiunii, la care a anexat un set de inscrisuri (f.87-97).
  La termenul de judecata din 10.02.2005 instanta a procedat la administrarea probei cu interogatoriul paratilor (...),  (...),(…) si (...), ale caror raspunsuri s-au consemnat la filele 103-105 din dosar si a dispus introducerea in cauza in calitate de parati a numitilor (...), (...), (...), (...), (...)  si  (...)  in calitate de mostenitori ai proprietarilor tabulari  (f. 108).
La data de 04.03.2005 paratul (…) a depus intampinare si cerere reconventionala (f.117- 120) prin care a solicitat  admiterea cererii formulate de reclamanta, iar pe calea cererii reconventionale a solicitat urmatoarele: sa se constate  ca a dobandit cu titlu de bun propriu , prin succesiune, casa parinteasca (construita de bunici) compusa din 4 camere, 1 bucatarie, 1 hol,debara si 2 beciuri si terenul in suprafata de 478 mp., inscris in c.f. nr.1063 Buzaul Ardelean cu top.379/3,teren pe care se afla construita aceasta casa, platita sulta de 104.000 lei catre ceilalti mostenitori;  sa dispuna  intabularea casei si  a terenului in  CF .nr. 1063 Buzaul Ardelean,cu titlu de drept provenit din mostenire si partaj; sa se constate ca este proprietarul unei case de locuit ,in regim P+E, drept dobandit prin construire si a terenului aferent acesteia in suprafata de 781 mp.,inscris in  CF nr.231 Buzaul Ardelean, cu nr.top.378 si 376/2/1 in suprafata de 1242 mp. din  CF 636 ,drept provenit din mostenire (bun propriu zestre); sa  dispuna  intabularea in CF .nr.231 Buzaul Ardelean a casei de locuit cu titlu de drept provenit din mostenire;  sa se  constate ca  reclamantul reconventional si reclamanta  (...) sunt proprietari in cota de  ½  parte fiecare asupra urmatoarelor imobile-terenuri:terenul in suprafata de aproximativ 6.512 mp.,in CF .nr.318 Borosneu Mic ,cu numar top.nou;  terenul in suprafata de aproximativ 2.462 mp.,in  CF nr.527 Borosneu Mic ,cu numar top.nou;  terenul in suprafata de 4.915 mp.,faneata in locul numit "Horongus"; terenul in suprafata de 12.720 mp., faneata  in locul numit "La Boboasca"; sa dispuna  iesirea  din indiviziune in natura prin formarea de  loturi egale si atribuirea acestora catre parti, cu titlu de drept provenit din partaj;cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii se arata ca terenul  inscris  sub nr.  top.378 din CF nr.231 in suprafata de 378, impreuna cu terenul inscris sub nr .top 376/2/1 le-a primit zestre, iar sora sa nu poate avea nici o pretentie la acest teren intrucat a primit o suprafata de circa 4.000 de mp., tot ca zestre, pe care 1-a vandut ulterior.
In ceea ce priveste petitul 18 pct.4 nu este adevarat ca reclamanta poate emite pretentii la acest teren deoarece a achitat acest teren fata de ceilalti copartajanti.
Tot asa si in ceea ce priveste imobilul casa batraneasca, fosta casa a bunicilor si aceasta este dobandita in  mod propriu si exclusiv cu suma de 104.000 lei, atat pentru terenul de mai sus cat si pentru casa batraneasca.
Asadar, pentru aceste bunuri (terenuri si casele aflate pe acestea reclamanta nu poate emite pretentii in nici un fel, urmand ca aceste bunuri sa ii  fie atribuite ca si bunuri proprietatea sa  exclusiva.
Cererea reconventionala a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru de 6595000 ROL (f.128, 175) si s-a anexat extras CF 2815 Buzaul Ardelean (f. 121), iar pe parcursul judecatii s-au depus urmatoarele inscrisuri: declaratii autentificate (...), (...) (f. 153-154) si chitanta nr. 258/31.03.1993 (f. 155), declaratie (...) (f. 129).
La termenul de judecata din 10.03.2005 instanta a procedat la administrarea probei cu interogatoriul paratelor (...), (...) si (...), ale caror raspunsuri s-au consemnat la fila 122 din dosar.
La termenul de judecata din 07.04.2005 reclamanta a depus o completare de actiune (f. 132) prin  care a solicitat sa completeze petitul 8 din actiune in sensul ca instanta sa constate ca dupa defunctul (…) decedat la 26.04.1995 a ramas ca masa succesorala in afara terenului de circa 6512 mp. din CF 318 Borosneul Mic, terenului de 2462 mp. din CF 527 Buzaul Ardelean si a imobilului inscris in CF 231 Buzaul Ardelean  nr. top. 378 arabil de 781 mp., cota de 1/5 parte din padurea de 1 ha atribuit in proprietatea defunctului conform Titlului de proprietate nr. 1152/3128 eliberat de Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a judetului Covasna  , precum si imobilul inscris in CF 636 Buzaul Ardelean nr. top. 376/2/1 de 1242 mp. , iar ca mostenitori legali au ramas reclamanta si paratul (...)  in calitate de descendenti de gradul I in cote de ½ parte fiecare.
Se arata ca solicita sa fie aduse la masa de impartit si aceste bunuri in conditiile in care paratul isi mentine cererea de a solicita aducerea la masa de impartit a terenului de 4000 mp. primit cu titlu de zestre de catre reclamanta.
La termenul de judecata din 30.06.2005 reclamantul reconventional a depus o completare a cererii reconventionale (f.173) prin care solicita  includerea cotei de 1/5 parte din padurea de 1 ha  conform Titlului de proprietate 1152/3128, avand calitatea de bun comun si sa dispuna ca si modalitate de partajare impartirea in natura a acestuia. 
La termenul de judecata din 27.10.2005 instanta a incuviintat pentru reclamanta si reclamantul reconventional proba cu inscrisuri, proba cu interogatoriul partilor, cercetarea locala, expertiza topografica si de evaluare bunuri imobile  , precum si proba testimoniala cu martorii (...) si (...) pentru reclamanta si martorii (...), (...) si (...) pentru parat.
La termenul de judecata din 20.12.2007 instanta a dispus suspendarea judecatii cauzei,  fata de lipsa partilor (f.45- vol.II) pentru ca la data de 25.09.2008 reclamanta sa  formuleze  cerere de repunere pe rol a cauzei (f. 46), iar la data de 17.11.2008 parata (…) a depus o cerere prin care arata ca este  de acord cu dezmembrarea  si  solicita judecarea cauzei in lipsa acesteia (f.81, 98) .
La termenul de judecata din 02.07.2009 instanta a dispus suspendarea judecatii cauzei, fata de lipsa partilor (f.175  vol.II ) , pentru ca la data de 03.06.2010 reclamantul reconventional sa formuleze cerere de repunere pe rol a cauzei (f. 177).
La termenul de judecata din 17.02.2011 instanta a dispus suspendarea judecatii cauzei, fata de lipsa partilor, pentru ca la data de 16.02.2012 reclamanta sa formuleze cerere de repunere pe rol (f. 55- vol.III), iar la termenul de judecata din 22.03.2012 instanta a luat act  ca parata  (…) si-a schimbat denumirea in (…). La termenul de judecata din 26.04.2012 reclamantul reconventional a depus o completare a cererii reconventionale (f.86 – vol.III) prin care solicita includerea in masa de impartit a suprafetei de 4 ha 4700 mp. teren cu vegetatie forestiera  atribuit prin Titlul de proprietate nr. 8531/05.09.2011 (f.87), iar la solicitarea instantei s-a depus la data de 28.06.2012 de catre Primaria Intorsura Buzaului copii ale registrului agricol din anii 1970-2004 (f. 117-144).
La termenul de judecata din 20.09.2012, fata de decesul paratei (...) s-au introdus in cauza mostenitorii acesteia, respectiv (...),  (...), (...) si (...).
La termenul de judecata din 15.11.2012 reclamantul reconventional a depus  cererea reconventionala completatoare (f.175-176), mentionand si ca  solicita instantei sa ia act ca renunta la includerea in masa de impartit a terenului de 4 ha si 4700 mp., iar la termenul de judecata din 17.01.2013 reclamanta a depus o nota de sedinta prin care arata  este vorba de 9 imobile ce formeaza obiectul pricinii: 1. Imobilul teren inscris in CF 24089 Intorsura Buzaului sub nr. top.378 in suprafata de 781 mp.; 2. Imobilul teren inscris in CF 24092 sub nr. top. 376/2 in suprafata de 1242 mp.; 3. Imobilul teren si constructie inscris in CF 24091 Intorsura Buzaului sub nr. top. 379/3 in suprafata de 478 mp.; 4.Imobilul teren inscris in CF 24062  sub nr. top. 2251/2 in suprafata de 2462 mp.; 5. Imobilul teren inscris in CF 23629 sub nr. top. 1968 in suprafata de 6512 mp.; 6. Terenul extravilan in suprafata de 4915 mp. (trupul Horongus), 7. Terenul extravilan in suprafata de 12720 mp. (trupul Bobisca); 8. Terenul cu vegetatie forestiera Floroaia Mare, conform Titlului de proprietate 1152/3128; 9. Teren cu vegetatie forestiera conform titlului de proprietate 8531/2011 in suprafata de 4 ha 4700 mp., iar ca modalitate concreta de partajare solicita sa ii fie atribuite imobilele de la punctele 3 si 4 .
La termenul de judecata din 28.02.2013 reclamanta a depus nota de sedinta (f. 12-13- vol.IV) prin care precizeaza obiectul cererii si temeiurile de drept ale acesteia, iar la termenul de judecata din 23.05.2013 instanta  a procedat la numirea expertului (...) pentru efectuarea expertizei topografice, iar pentru expertiza  constructii civile pe expert (...) si pe expert (...) pentru efectuarea expertizei silvicultura.
La termenul de judecata din 28.11.2013 s-a depus raport de expertiza evaluare constructii civile (f.112- 120) si s-a inlocuit expertul (…) cu expert (...), iar la termenul de judecata din 30.01.2014 s-a depus raportul de expertiza topografica (f. 143- 170) si s-a inlocuit expertul (...) cu expertul (...).
La data de 08.04.2014 s-a depus de catre parata (…) note de sedinta (f.18-19- vol.V) , iar la data  de 22.04.2014 s-a depus la solicitarea instantei de catre OCPI Covasna  copia CF 234 si nr. 1437 (f. 49-102)  si la data de 11.06.2014 s –a depus copia dosarului de intabulare 427/2000 (f. 118-121).
La termenul de judecata din 15.05.2014 instanta a dispus numirea expertului (...) pentru expertiza evaluare bunuri imobile, iar la data de 01.08.2014 s-a depus de catre expert (...) supliment la raportul de expertiza (f. 142-143) si la data de 19.08.2014 s-a depus raportul de expertiza efectuat de (...) (f. 149-216).
La termenul de judecata din 16.12.2014 reclamanta (...) si reclamantul reconventional (...) au depus fiecare precizare de actiune (f.50-53), iar la termenul de judecata din 10.03.2015 instanta a incuviintat in probatiune pentru ambele parti proba cu inscrisuri si proba testimoniala cu martorul (...), a carei depozitie s-a consemnat la fila 115 din dosar.
La solicitarea instantei s-a depus de catre Primaria Intorsura Buzaului si Primaria Barcani  la data de 25.05.2015 si respectiv 22.06.2015  adresa nr. 19526/25.05.2015 (f. 130) si adresa nr. 2665/22.06.2015 (f.179), iar la data de 26.05.2015  s-a depus de catre expert (...) completare la raport (f. 134-156).
La data de 17.07.2015 parata (…) a depus note de sedinta prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive (f. 205-vol.VI), iar la termenul de judecata din 19.08.2015 instanta a incuviintat pentru reclamanta proba testimoniala cu martorul (...), iar pentru reclamantul reconventional proba testimoniala cu martorii (...) si (...), acestia din urma fiind inlocuiti cu martorii (...) si (...), ale caror depozitii s-au consemnat la filele 8-9 din dosar (vol.VII).
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
In deliberare, asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratei (…), invocata de parata instanta retine ca  potrivit mentiunilor extrasului CF 24062 Intorsura Buzaului (f. 161) proprietari tabulari sunt  (...)  si sotia (...)  cu cota de 1217/1469 si  (...)  si sotia  (...) cu cota de 252/1469 si intrucat parata in cauza  nu  este proprietar tabular , neexistand identitate intre parat si cel obligat intr-un raport juridic, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a acestei parate  si in consecinta va respinge cererea  formulata de reclamanta  (...)  in contradictoriu cu   parata (…).
Cu privire la antecesorul reclamantei si reclamantului reconventional, defunctul  (...), prin cererea iontroductiva  se  solicita  sa se constate ca acesta a dobandit  prin prescriptie achizitiva  3 imobile:  terenul cu nr. top. nou in suprafata de circa 6.512 mp. din CF 318 Borosneu Mic; terenul cu nr. top. nou in suprafata de circa 2.462 mp. din  CF 527 Buzaul Ardelean si  imobilul inscris in  CF nr. 231 Buzaul Ardelean  nr.top.378 arabil de 781 mp.
  Conform identificarii topografice realizate prin raportul de expertiza efectuat in cauza de expert (…)  (f.143-170)   terenul in suprafata de 6512 mp. mp din CF  318 Borosneu Mic despre care se face vorbire in actiune este in realitate in suprafata totala de 5970 compus din terenul in suprafata  de  5610 mp. si terenul in suprafata de 360 mp.  in locul numit "Barbatu" identificate ca fiind inscrise partial  in CF  24193 Intorsura Buzaului nr. top.1967/5 faneata in suprafata de 75926 mp., nr. top. 1966/1 arabil in suprafata de 23338 mp., nr. top. 1968/2 pasune in suprafata de 1554108 mp., nr. top. 1969 padure in suprafata de 287750 mp. , proprietar tabular  fiind  (…) - Comuna Let (f. 163),  imobilul avand  ca vecinatati la nord (…), - la est drum , la sud (…) si la vest DJ 121A.
De asemenea, cu privire la  terenul in suprafata de 2462 mp din CF 527 Buzaul Ardelean, prin raportul de expertiza topografica s-a stabilit ca este vorba de terenul  in suprafata de 1874 mp. identificat ca fiind  inscris partial in CF 24062 (provenit din conversia de pe hartie a CF 527 Buzaul Ardelean) nr. top. 2251/2 faneata in suprafata de 4868 mp., proprietar tabular fiind  (...) si sotia (…) cu cota de 1217/1469 si  (...) si sotia  (...) cu cota de 252/1469.(f. 161), iar imobilul are urmatoarele vecinatati:  la nord - (…), la est-  drum, la sud  -(…)si la vest - (…).
Cu privire la  ultimul teren  mentionat in actiune ca fiind in suprafata de 781 mp.,  prin raportul de expertiza topografica s-a stabilit ca este vorba  de  terenul in suprafata totala de 2087 mp. situat in (…) identificat ca fiind inscris in CF 24089 Intorsura Buzaului (provenit din conversia pe hartie a CF 231 Buzaul Ardelean) sub nr. top. 378 arabil de 781 mp.  si partial in CF 24092 Intorsura Buzaului (provenita din conversia pe hartie a CF 636 Buzaul Ardelean) sub nr. top. 376/2 in suprafata de 3045 mp., proprietari tabulari fiind (...)  si sotia (...)   inscrisi in CF 24089 Intorsura Buzaului (f. 165) si respectiv (…) si sotia inscrisi in CF 24092 Intorsura Buzaului (f. 167).
Instanta retine din continutul  adeverintei nr. 19526/25.05.2015 (f. 130- vol. VI ) emisa de Primaria Intorsura  Buzaului ca    numitul (…) figureaza in evidentele registrului agricol din anul 1948 pana in anul 1970 cu suprafata totala de 2,89 ha teren agricol si 0,02 ha teren curti constructii ,din anul 1971 pana in anul 1986   cu suprafata totala de 1,37 ha  teren agricol si 0.02 ha teren curti constructii , din anul 1986 pana in prezent figureaza cu suprafata de 1,24 ha teren agricol din care 0, 24 ha teren faneata situata in punctul numit Horongus, 0,65 ha faneata situata in punctul numit La Bobisca si 0,05 ha teren curti constructii situata in (…). 
De asemenea, se mentioneaza ca imobilul nu face parte din domeniul public sau privat al orasului Intorsura  Buzaului, nu a fost nationalizat, sechestrat, nu face obiectul legilor fondului funciar.
Din continutul depozitiei  martorului  (...) (f.115) a rezultat ca numitul (...) folosea un teren – faneata situat in Floroaia , langa calea ferata, un teren situat in locul numit La Barbatu  si un teren avand categoria de folosinta arabil si unde (...) si-a ridicat o casa, terenurile fiind folosite in urma cu 50 de ani si poate chiar si mai mult, iar dupa decesul acestuia terenurile au fost folosite de reclamanta si reclamantul reconventional, cu exceptia terenului unde acesta din urma are casa si unde acesta  foloseste in mod exclusiv.
Martorul a mai declarat ca n-au fost niciodata discutii legate de proprietatea acestor terenuri sau de limitele de hotar, in comunitate (...) fiind cunoscut ca si proprietar al acestor terenuri. 
In ceea ce priveste dispozitiile legale aplicabile in vederea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune,  respectiv Codul civil  austriac, se impun unele precizari.
Asa cum este bine cunoscut, orasul Intorsura Buzaului, judetul Covasna este situat in zona de aplicare a Decretului - Lege nr. 115/1938, act normativ care va ramane in vigoare pana la data finalizarii lucrarilor de cadastru general si a registrelor de publicitate imobiliara pentru intreg teritoriul administrativ al unitatii administrativ-teritoriale, astfel cum rezulta din prevederile noului Cod civil.
Mai mult, prin Decizia nr. LXXXVI (86)/10.12.2007, Sectiile Unite ale ICCJ au statuat ca in situatia prescriptiilor achizitive incepute sub imperiul Decretului - Lege nr. 115/1938 si implinite dupa intrarea in vigoare a Legii nr.7/1996, actiunile in constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune in regim de carte funciara sunt guvernate de dispozitiile legii vechi, respectiv cele ale Decretului - Lege nr.115/1938.
Instanta retine ca, prin Decretul –Lege nr.389/22.06.1943 a fost extinsa legislatia civila  din vechea Romanie in teritoriile din Transilvania, astfel ca au fost puse si aici in aplicare prevederile Codului Civil roman, corelativ cu aceasta fiind scoase din vigoare prevederile Codului civil austriac si ale legilor maghiare ce erau pana atunci in vigoare.
  Art.3 al.1  din DL 389/1943 a dispus in ce priveste natura, durata si efectele posesiei ca acestea sunt supuse legilor sub care a inceput prescriptia.
  In speta exercitarea posesiei asupra imobilului a inceput inainte de anul 1943, perioada in care in Transilvania era in vigoare Codul civil austriac, astfel ca, in conditiile in care legea  care guverneaza dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune este legea in vigoare la momentul inceperii posesiei,  in cauza isi vor gasi aplicare in ceea ce priveste petitul privind uzucapiunea, dispozitiile in materie cuprinse in Codul civil austriac.
  In acest sens, se va avea in vedere ca potrivit dispozitiilor art.1460 Cod civil austriac, pentru prescriptiune, pe langa capacitatea persoanei si a obiectului, mai trebuie ca cineva sa posede efectiv lucrul sau dreptul ce trebuie dobandit in acest mod, posesia sa fie legitima, cu buna credinta si neviciata si sa fie continua in tot timpul cerut de lege, astfel ca pentru a-si produce efectele, respectiv pentru a conduce la dobandirea dreptului de proprietate posesia trebuie sa fie efectiva, exercitata cu buna credinta, neviciata si continua pe o perioada de 30 de ani.
Totodata instanta va avea in vedere ca din interpretarea art.1462 si art.1463 Cod civil austriac reiese ca mostenitorii celui care a inceput posesia o pot continua si astfel timpul in care antecesorul lor a posedat imobilul va intra in calculul termenului de 30 de ani, fiind ca atare permisa jonctiunea posesiilor.
Se va  tine seama si de faptul ca, potrivit doctrinei si practicii judiciare in materie, se considera ca uzucapiunea cu privire la terenuri,  a curs si tot intervalul de timp cat au fost in vigoare Legile 58/1974 si 59/1974, potrivit carora terenurile au fost scoase din circuitul civil general, putand fi dobandite doar prin mostenire legala.
Solutia se argumenteaza prin aceea ca legile respective au interzis doar instrainarea terenurilor prin acte juridice, fara a cuprinde dispozitii prin care sa declare expres ca posesiunea utila asupra terenurilor nu are nici un efect. De asemenea, prin dispozitiile acestor legi,  terenurile nu au fost declarate expres ca fiind imprescriptibile potrivit art.1864 pct.2 Cod civil de la 1864.
Fata de toate considerentele expuse, raportat la situatia de fapt retinuta, instanta constata ca in cauza sunt indeplinite cerintele vizate de dispozitiile legale mai sus aratate cu privire la imobilele ce reprezinta proprietatea tabulara a (…) - Comuna Let (CF   24193 Intorsura Buzaului), (...)  si sotia (…)  cu cota de 1217/1469 si (...)  si sotia (...) cu cota de 252/1469 (CF 24062 Intorsura Buzaului)  si (...)  si sotia (...) inscrisi in CF 24089 Intorsura Buzaului si respectiv  (…) si sotia inscrisi in CF 24092 Intorsura Buzaului, numitul (…) posedandu-le  neintrerupt inainte de anul 1943, pana la decesul acestuia intervenit in 26.04.1995 ,  deci pe o durata de mai bine de 30 de ani.
Instanta mai constata ca, raportat la dispozitiile art.1460 Cod civil austriac referitoare la conditiile posesiei, imobilul sunt bine delimitat, iar de la intrarea in posesie nici o alta persoana neinteresandu-se  de soarta sa, neexistand nici o alta persoana care sa se pretinda proprietar  si care sa ridice pretentii asupra imobilului, posesia avand prin urmare caracter public, pasnic si sub nume de proprietar.
 Cu privire la constatarea uzucapiunii potrivit dispozitiilor Codului civil austriac  instanta va retine ca sunt indeplinite in persoana numitului (...) conditiile pentru a uzucapa.
 Pentru toate motivele expuse instanta urmeaza ca in conformitate cu dispozitiile  art.1452, 1460, 1462, 1463, 1464, 1465, 1468, 1493 si 1498 din Codul civil  austriac  sa constatate ca fiind indeplinite conditiile inscrierii dreptului de proprietate prin uzucapiune ca urmare a posesiei numitului (…) asupra unui teren in suprafata de 5610 mp. si asupra unui teren in suprafata de 360 mp.  in locul numit "Barbatu" identificate ca fiind inscrise partial  in CF  24193 Intorsura Buzaului nr. top.1967/5 faneata in suprafata de 75926 mp., nr. top. 1966/1 arabil in suprafata de 23338 mp., nr. top. 1968/2 pasune in suprafata de 1554108 mp., nr. top. 1969 padure in suprafata de 287750 mp. 
Intrucat din intreaga suprafata de teren inscrisa in CF nr.24193 Intorsura Buzaului nr. top.   1967/5 faneata in suprafata de 75926 mp., nr. top. 1966/1 arabil in suprafata de 23338 mp, nr. top. 1968/2 pasune in suprafata de 1554108 mp., nr. top. 1969 padure in suprafata de 287750 mp.  numitul (...) a folosit doar suprafata  totala de 5970  mp. , instanta in temeiul art.879 alin.2 Cod Civil va dispune dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.24193 nr.top.1967/5 faneata in suprafata de 75926 mp., nr. top. 1966/1 arabil in suprafata de 23338 mp, nr. top. 1968/2 pasune in suprafata de 1554108 mp., nr. top. 1969 padure in suprafata de 287750 mp.   in trei loturi, conform raportului de expertiza  intocmit de expert (...):
- lotul  nr. l cu nr. top. nou 1967/5/1 faneata   in suprafata de 5610 mp.
            - lotul  nr. 2 cu nr. top. nou, 1967/5/2 faneata in suprafata de 360 mp.
- lotul nr. 3  cu nr. top. nou 1967/5/3 faneata in suprafata de 69956 mp, nr. top. 1966/1 arabil in suprafata de 23338 mp,  nr. top.1968/2 pasune in suprafata de 1554108 mp., nr. top. 1969 padure in suprafata de 287750 mp.  
Instanta constata  ca terenul dobandit cu titlu de uzucapiune de catre (...) este identic cu parcela nr. l cu nr. top. nou 1967/5/1 faneata   in suprafata de circa 5610 mp. si  lotul  nr. 2 cu nr. top. nou 1967/5/2 faneata in suprafata de 360 mp.
Pentru motivele de fapt si de drept mai sus aratate,  in temeiul art. 885, art. 888 Cod Civil  dispune intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate  dobandit de catre defunctul  (...) cu titlu de uzucapiune asupra terenului in suprafata totala de 5970 mp identificat  cu parcela nr. l cu nr. top. nou1967/5/1 faneata   in suprafata de circa 5610 mp. si  lotul  nr. 2 cu nr. top. nou, 1967/5/2 faneata in suprafata de 360 mp, urmand ca lotul nr.3 sa ramana cu situatia de carte funciara neschimbata.
Retinand aceleasi  motive expuse , instanta urmeaza ca in conformitate cu dispozitiile  art.1452, 1460, 1462, 1463, 1464, 1465, 1468, 1493 si 1498 din Codul civil  austriac  sa constatate ca fiind indeplinite conditiile inscrierii dreptului de proprietate prin uzucapiune ca urmare a posesiei numitului (...) asupra unui teren in suprafata de 1874 mp. identificat ca fiind  inscris partial in CF 24062 (provenit din conversia de pe hartie a CF 527 Buzaul Ardelean ) nr. top. 2251/2 faneata in suprafata de 4868 mp.
Intrucat din intreaga suprafata de teren inscrisa in CF 24062  Intorsura Buzaului nr. top. 2251/2 faneata de 4.868 mp., numitul (...) a folosit doar suprafata de 1874 mp. instanta in temeiul art.879 alin.2Cod Civil  va dispune dezmembrarea imobilului inscris in CF 24062  Intorsura Buzaului (provenit din conversia de pe hartie a CF 527 Buzaul Ardelean ) nr. top. 2251/2 faneata de 4.868 mp., in trei loturi  conform raportului de expertiza efectuat de expert (...): 
- lotul nr. l. cu nr. top. nou 2251/2/1 faneata in suprafata de 1277 mp.
- lotul nr. 2. cu nr. top. nou 2251/2/2  faneata in suprafata de 1874 mp.
            - lotul nr.3 cu nr. top. nou 2251/2/3 faneata in suprafata de 1717 mp. 
            Instanta constatata  ca terenul dobandit cu titlu de uzucapiune de catre (...) este identic cu parcela nr. 2 cu nr. top. nou  2251/2/2 in suprafata de 1874 mp.
Pentru motivele de fapt si de drept mai sus aratate,  in temeiul art. 885, art. 888 Cod Civil va  dispune intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate  dobandit de catre defunctul  (...), cu titlu de uzucapiune asupra terenului in suprafata de 1874 mp. identic cu parcela nr. 2 cu nr. top. nou  2251/2/2 in suprafata de 1874 mp.
Retinand aceleasi motive expuse , instanta urmeaza ca  in conformitate cu dispozitiile  art.1452, 1460, 1462, 1463, 1464, 1465, 1468, 1493 si 1498 din Codul civil austriac  sa constatate ca fiind indeplinite conditiile inscrierii dreptului de proprietate prin uzucapiune ca urmare a posesiei numitului (...) asupra unui teren in suprafata totala de 2087 mp. situat in  Intorsura Buzaului, Strada Bisericii identificat ca fiind inscris in CF 24089 Intorsura Buzaului (provenit din conversia pe hartie a CF 231 Buzaul Ardelean) sub nr. top. 378 arabil de 781 mp.  si partial in CF 24092 Intorsura Buzaului (provenita din conversia pe hartie a CF 636 Buzaul Ardelean) sub nr. top. 376/2 in suprafata de 3045 mp.
 Intrucat din intreaga suprafata de teren de 3045 mp.  inscrisa in CF 24092 sub nr. top. 376/2 numitul (...) a folosit doar suprafata de 1306 mp.  instanta in temeiul art.879 alin.2 Cod Civil  va dispune  dezmembrarea imobilului inscris in CF 24092 Intorsura Buzaului  (provenita din conversia de pe hartie a CF 636 Buzaul Ardelean ) nr. top. 376/2 arabil in suprafata de 3045  mp., in doua loturi  conform raportului de expertiza efectuat de expert (...): 
- lotul nr. l. cu nr. top. nou 376/2/1  arabil  in suprafata de 1306 mp.,
- lotul nr. 2. cu nr. top. nou 376/2/2  faneata in suprafata de 1739 mp.
Instanta constatata  ca terenul dobandit cu titlu de uzucapiune de catre (...) in suprafata totala de 2087 mp.  este identic cu parcela nr. 1 cu nr. top. nou  376/2/1  in suprafata de 1306  mp.  si cu imobilul inscris in  CF 24089 Intorsura Buzaului (provenit din conversia pe hartie a CF 231 Buzaul Ardelean) sub nr. top. 378 arabil de 781 mp.
Pentru motivele de fapt si de drept mai sus aratate,  in temeiul art. 885, art. 888 Cod Civil va dispune intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate  dobandit de catre defunctul  (...), cu titlu de uzucapiune asupra terenului in suprafata de 2087 mp. identificat cu parcela nr. nr. l. cu nr. top. nou 376/2/1  arabil  in suprafata de 1306 mp. si  cu imobilul inscris in  CF 24089 Intorsura Buzaului (provenit din conversia pe hartie a CF 231 Buzaul Ardelean) sub nr. top. 378 -arabil de 781 mp.
Constata ca din masa succesorala ramasa dupa defunctul (...) decedat la data de (…)  fac parte imobilele  dobandite cu titlu de uzucapiune , respectiv terenul in suprafata totala de 5970 mp identificat  cu parcela nr. l cu nr. top. nou1967/5/1 faneata   in suprafata de circa 5610 mp. si  lotul  nr. 2 cu nr. top. nou, 1967/5/2 faneata in suprafata de 360 mp, terenul  in suprafata de 1874 mp. identificat cu parcela nr. 2 cu nr. top. nou  2251/2/2, terenul in suprafata de 2087 mp. identificat cu parcela nr. l. cu nr. top. nou 376/2/1  arabil  in suprafata de 1306 mp. si  cu imobilul inscris in  CF 24089 Intorsura Buzaului (provenit din conversia pe hartie a CF 231 Buzaul Ardelean) sub nr. top. 378 - arabil de 781 mp.
Avand in vedere actele de stare civila civile depuse la dosar, instanta constata calitatea de mostenitori ai defunctului (...) a reclamantei   (...) si a reclamantului reconventional (...), in calitate de descendenti, cu cota de 1/2 parte fiecare.
Referitor la antecesorii partilor, respectiv bunicii (...) si (...), in actiunea introductiva acestia au solicitat sa se constate ca acestia au dobandit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra urmatoarelor bunuri imobile:  terenul in suprafata de 478 mp. inscris in CF .1063 Buzaul Ardelean, terenul in suprafata de 4.915 mp. faneata in locul numit "Horongus" si terenul in suprafata de 12.720 mp. faneata in locul numit "La Bobisca.
Conform identificarii topografice realizate prin raportul de expertiza efectuat in cauza de expert (...) (f.143-170) terenul in suprafata de 478 mp. inscris in CF 1063 Buzaul Ardelean despre care se face vorbire in actiune este in realitate in suprafata  468 mp.  si este inscris in CF 24090 Intorsura Buzaului (provenita din conversia pe hartie a CF 1063 Buzaul Ardelean) sub nr. top. 379/1 arabil in suprafata de 216 mp., proprietar tabular fiind   (…) (f.164).
De asemenea terenul in suprafata de 4915 mp faneata in locul numit "Horongus" prin raportul de expertiza topografica s-a stabilit ca este vorba de imobilul neimprejmuit format din patru corpuri de proprietate, separate de parau, sant si DJ 121A, si se identifica in parcela inscrisa in CF 23294 Barcani , nr. cadastral 9006, faneata in suprafata de 51732 mp. aflat in proprietatea lui (…) si (…) si ca potrivit sentintei civile nr. 254/1991 mostenitorilor defunctei (...) li s-a atribuit o suprafata de 21207 mp.  din care s-a identificat o suprafata de 17430 mp, iar imobilul in suprafata de 4915 mp. atribuit lui (…) si (…) in cote de ½ conform hotararii judecatoresti mai sus mentionate nu s-a putut delimita.
  Cu privire la ultimul teren mentionat de parti ca fiind in suprafata de 12720 mp faneata in locul numit La Bobisca  prin raportul de expertiza s-a stabilit ca este vorba de terenul in  suprafata de 12250 mp.  mp. situat in locul numit La Bobasca  identificat ca fiind inscris in CF 23279 Barcani sub nr. top. 1991/1   padure in suprafata de 1680960 si nr. top. 1992 in suprafata de 958 mp., proprietar tabular fiind (…) (f. 169), iar imobilul se invecineaza  la nord est  si est  cu padure, la sud – proprietari particulari, la sud vest cu (...)(…) si la nord vest cu (…).
Instanta retine din continutul  adeverintei nr. 2665/22.06.2015  (f. 180- vol. VI ) emisa de Primaria Barcani  ca   referitor la terenul in suprafata de 4915 situat in locul numit Horongus si terenul in suprafata de 1250 mp situat in punctul numit La Bobisca figureaza  numitii (...) si (...)  din anul 1959 pana in anul 1971  cand a decedat (...), dupa acest an  figurand (...) ,  iar ulterior terenurile au fost  declarate de (…) in anul 1997 ca fiind zestre de la (...)  pe anii 1992-1997.
Se mai mentioneaza ca aceste terenuri nu au facut obiectul legilor fondului funciar , nu au fost sechestrate sau nationalizate.
Din depozitia  martorei  (...) (f. 8) a rezultat ca bunicii materni ai partilor, numitii (...) si (...) au folosit un teren situat in locul numit La Bobisca  si un teren in locul numit Horongus , in comunitate acestia fiind cunoscuti ca si proprietari ai terenurilor, neexistand niciodata discutii cu privire la proprietatea acestora sau cu vecinii cu privire la limitele de hotar.
Martora a mai relatat ca familia (…) a mai avut un teren in Intorsura Buzaului , pe care era ridicata o casa  compusa din 3 camere si grajd si care dupa decesul  sotilor (…) au locuit parintii partilor, numitii (…) si (...), iar ulteior dupa decesul acestora acest imobil a fost folosit de reclamantul reconventional  (…).
Din depozitia martorei (…) (f.9) a rezultat ca a cumparat de la reclamantul reconventional (…) in anul 2000 un teren in suprafata de 4000 mp  situat in locul numit Horongus, in comunitate acesta fiind cunoscut ca si proprietar al terenului in cauza.
In ceea ce priveste dispozitiile legale aplicabile in vederea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune,  respectiv Codul civil  austriac, instanta va retine aceleasi argumente expuse mai sus si raportat la situatia de fapt  mentionata  va  constata ca in cauza sunt indeplinite cerintele vizate de dispozitiile legale mai sus aratate cu privire la imobilele  proprietatea tabulara a  numitei (…) (CF 23294 Barcani) si  a (…) (CF 23279 Barcani), numitii (...) si (...) posedand neintrerupt imobilele terenuri   mai sus mentionate  inainte de anul 1943 , pana la decesul lui (...)  intervenit in 07.03.1970 si a lui (...) intervenit la data de 30.12.1980, deci pe o durata de mai bine de 30 de ani.
Instanta mai constata ca, raportat la dispozitiile art.1460 Cod civil austriac referitoare la conditiile posesiei, imobilele sunt bine  delimitat, iar de la intrarea in posesie nici o alta persoana neinteresandu-se  de soarta sa, neexistand nici o alta persoana care sa se pretinda proprietar  si care sa ridice pretentii asupra imobilului, posesia avand prin urmare caracter public, pasnic si sub nume de proprietar.
 Cu privire la constatarea uzucapiunii potrivit dispozitiilor Codului civil austriac  instanta va retine ca sunt indeplinite in persoana numitilor (...) si (...) conditiile pentru a uzucapa.
  Pentru toate motivele expuse instanta urmeaza ca in conformitate cu dispozitiile  art.1452, 1460, 1462, 1463, 1464, 1465, 1468, 1493 si 1498 din Codul civil austriac sa constatate ca fiind indeplinite conditiile inscrierii dreptului de proprietate prin uzucapiune ca urmare a posesiei numitilor (...) si (...) asupra terenului in suprafata de 468 mp. inscris in CF 24090 Intorsura Buzaului (provenita din conversia pe hartie  a CF 1063 Buzaul Ardelean),  sub nr. top. 379/1  arabil in suprafata de 216 mp.
Fata de concluziile raportului de expertiza topografica prin care s-a stabilit  ca acest teren are o suprafata reala de 468 mp. , iar  categoria  de folosinta a parcelei cu nr. top. 379/1 din arabil este de  curti constructii instanta va dispune rectificarea suprafetei imobilului inscris in CF 24090 Intorsura Buzaului  nr. top. 379/1 arabil  de la  suprafata de 216 mp. la suprafata de 468 mp.  si de asemenea  va dispune schimbarea categoriei de folosinta  a terenului inscris sub nr. top. 379/1 din arabil in curti constructii.
Pentru motivele de fapt si de drept mai sus aratate,  in temeiul art. 885, art. 888 Cod Civil   instanta va dispune intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate dobandit de catre defunctii  (...) si (...)   cu titlu de uzucapiune asupra terenului in suprafata de 468 mp. inscris in CF 24090 Intorsura Buzaului nr. top. 379/1 .
Pentru toate motivele expuse instanta urmeaza ca in conformitate cu dispozitiile  art.1452, 1460, 1462, 1463, 1464, 1465, 1468, 1493 si 1498 din Codul civil  austriac  sa constatate ca fiind indeplinite conditiile inscrierii dreptului de proprietate prin uzucapiune ca urmare a posesiei numitilor (...) si (...) asupra terenului in suprafata de 12250 mp.  mp. situat in locul numit La Bobasca  identificat ca fiind inscris in CF 23279 Barcani sub nr. top. 1991/1   padure in suprafata de 1680960 si nr. top. 1992 in suprafata de 958 mp. 
Intrucat din intreaga suprafata de teren de 1681918 inscrisa in CF  23279 Barcani nr. top. 1991/1   padure in suprafata de 1680960 si nr. top. 1992 curti constructii  in suprafata de 958 mp numitii (...) si (...)  au folosit doar suprafata de 12250 mp.,  instanta in temeiul art.879 alin.2 Cod Civil  va dispune dezmembrarea imobilului inscris in CF 23279 Barcani , nr. top. 1991/1, 1992 in suprafata totala de 1681918 in doua loturi, conform raportului de expertiza efectuat de expert (...) :
   - lotul nr.1 nr. top. nou 1991/1/1 padure  in suprafata de 12250 mp.
  - lotul nr.2 nr. top. nou 1991/1/2 padure in suprafata de 1669668 mp.
                 Instanta   constatata  ca terenul dobandit cu titlu de uzucapiune de catre (...) si (...)  este identic cu parcela nr. 1 cu nr. top. nou  1991/1/1 padure   in suprafata de 12250 mp.
Pentru motivele de fapt si de drept mai sus aratate,  in temeiul art. 885, art. 888 Cod Civil   instanta va dispune intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate  dobandit de catre defunctii   (...) si (...), cu titlu de uzucapiune asupra terenului in suprafata de 12250 mp. identic  cu parcela nr. nr. l. cu nr. top. nou 1991/1/1.
Pentru toate motivele expuse instanta urmeaza ca in conformitate cu dispozitiile  art.1452, 1460, 1462, 1463, 1464, 1465, 1468, 1493 si 1498 din Codul civil austriac sa constatate ca fiind indeplinite conditiile inscrierii dreptului de proprietate prin uzucapiune ca urmare a posesiei numitilor (...) si (...) asupra terenului in suprafata de 4915 mp. situat in locul numit Horongus .
Avand in vedere precizarea facuta de reclamanta (...)  (f. 50- vol.VI) cu privire la faptul ca nu solicita inscrierea in cartea funciara, avand in vedere ca nu s-a putut realiza identificarea topografica, instanta nu va dispune intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate al antecesorilor reclamantei cu privire la acest imobil.
Potrivit mentiunilor raportului de expertiza topografica efectuat in cauza de catre expert (...), precum si ale  raportului de expertiza efectuat in cauza de (...) (f.114-118)  pe terenul in suprafata de 468 mp. inscris in CF 24090 Intorsura Buzaului  sub nr. top. 379/1  situat in (…), judetul Covasna  sunt edificate in anul 1939  o casa de locuit  din caramida  cu pivnita si un grajd din caramida, imprejurari necontestate de nici una din parti.
Fata de aceste considerente, instanta constatata  ca defunctii (...) si sotia (...) au construit pe terenul in suprafata de 468 mp. inscris in CF 24090 Intorsura Buzaului  sub nr. top. 379/1  o casa de locuit  din caramida  si un grajd si in consecinta va dispune  intabularea  in cartea funciara  pe parcela cu   nr. top. 379/1/ in suprafata de 468 mp. a dreptului de proprietate al  defunctilor (...) si sotia (...) asupra casei  de locuit  din caramida  si a  grajdului, cu titlu de drept construire.
Prin  sentinta civila nr. 245/26.02.1991 pronuntata de Judecatoria Sfantu Gheorghe  s-a stabilit calitatea de mostenitori ai defunctei (...) in persoana reclamantei (...) si a reclamantului reconventional (…), in calitate de nepoti de fiica, astfel incat fata de imobilele asupra carora bunicii partilor au dobandit un drept de proprietate si care au facut obiectul prezentei cauze, instanta constata ca reclamanta (...) si  reclamantul reconventional (...) au un drept de proprietate comuna pe cote parti de ½ fiecare  asupra imobilelor terenuri in suprafata de 468 mp., in suprafata de 4915 mp. si respectiv in suprafata de 12250 mp. cu datele de identificare mentionate mai sus, precum si asupra constructiilor  edificate pe nr. top. 379/1 .
Dispune intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate al reclamantei (...)  si  reclamantului reconventional (...) asupra imobilelor terenuri in suprafata de 468 mp. si respectiv 12250 mp. cu datele de identificare mentionate mai sus,  precum si asupra constructiilor  edificate pe nr. top. 379/1 cu titlu de drept mostenire.
Referitor la compunerea masei de partajabile instanta va lua act de renuntarea partilor cu privire la includerea  terenurilor cu vegetatie forestiera   si de asemenea va respinge solicitarea reclamantului reconventional  sa-i fie atribuite in proprietate exclusiva constructiile edificate de pe terenul  in suprafata de 468 mp. si asupra terenurilor in suprafata de 781 mp. si de1242 mp. pe considerentul ca a achitat sulte celorlalti coproprietari, in baza sentintei civile nr. 254/1991.
Instanta retine ca potrivit inscrisurilor depuse la dosar, respectiv declaratiile autentificate  ale numitilor (...) , (...) (f. 153-154), (…) (f.129) si chitanta nr. 258/31.03.1993 (f.155), reclamantul reconventional (...) a achitat sultele dispuse prin hotararea judecatoreasca mai sus mentionate, insa aceasta imprejurare nu justifica solicitarea unui drept de proprietate exclusiva,  obligatia de plata a sultelor fiind dispusa in sarcina ambelor parti, ci doar o imprejurare care va fi avuta in vedere la formarea loturilor, acesta putand  doar sa-i solicite reclamantei restituirea cotei corespunzatoare din sumele achitate, si in  consecinta va respinge solicitarea reclamantului reconventionale (...) de a constata un drept de proprietate exclusiva asupra terenurilor mentionate in precizarea de actiune de la fila 53 din dosar, asupra acelor terenuri partile avand un drept de coproprietate in cote de ½ fiecare.
    Prin urmare, instanta constata ca reclamanta (...) si reclamantul reconventional (...)  sunt coproprietari in cote de ½ parti fiecare asupra urmatoarelor imobile  astfel cum au fost evaluate prin raportul de expertiza efectuat in cauza de expert (...) (f.149-216).
1. teren in suprafata de  1874 mp.  situat in Intorsura Buzaului, zona CFR identificat  in CF 24062 Intorsura Buzaului sub nr. top. 2251/2/2 – in valoare de 49.700 lei
2. teren situat in extravilanul orasului Intorsura Buzaului  in locul numit „La Barbatu”  in suprafata totala de 5970 mp. identificat in CF 24193 Intorsura Buzaului  lot 1 cu nr. top. nou 1967/5/1 faneata in suprafata de 5610 mp. si lotul nr.2 cu nr. top. nou 1967/5/2 faneata in suprafata de 360 mp.  – in valoare de 52.800 lei
     3. teren situat in Intorsura Buzaului , Strada  (…), nr. (…) identificat in CF 24090 Intorsura Buzaului nr. top. 379/1 in suprafata de 468 mp. – in valoare de 24.900 lei.
     4. teren situat in Intorsura Buzaului, Strada (…), in suprafata totala de 2087 mp.  identificat in CF 24089, nr. top. 378 in suprafata de 781 mp. si lot.nr.1 , nr.  top. nou 376/2/1 din CF 24092 Intorsura Buzaului in suprafata de 1306 mp.  – in valoare de 92.700 lei
     5. terenul situat in extravilanul Comunei Barcani , in locul numit La Bobasca , identificat in CF Barcani 23279 lot.1 cu nr. top. nou 1991/1/1 faneata in suprafata de 12250 mp.  – in valoare de 5.150 lei.
     6. teren situat in extravilanul Comunei Barcani, Sat (…) , identificat in CF 23294, nr. cadastral 9006, din care suprafata de 4915 mp. faneata din loturile nr.2,3 si 4 cu loc cu denumire Horongus  - in valoare de 2.460 lei.
7.  teren situat in Intorsura Buzaului, Strada (…), faneata in suprafata de 4354 mp.  – in valoare de 96.800
     8. casa de locuit, magazie  si imprejmuiri  in valoare de 86.000 lei .
Potrivit art.728 Cod civil, nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune, iar potrivit dispozitiilor art.673 ind.9 Cod procedura civila  la formarea si atribuirea loturilor, instanta va tine seama de  acordul partilor, marimea cotei parti ce se cuvine fiecaruia , natura bunurilor , faptul ca unii dintre coproprietari  inainte de a cere imparteala au facut constructii sau imbunatatiri.
In formarea loturilor, instanta va avea in vedere ca imobilul teren si constructii situat in (…), judetul Covasna  a fost folosit exclusiv de catre reclamantul reconventional (...) , astfel cum a rezultat din depozitia martorului (...), instanta va respinge solicitarere reclamantei de a i se atribui aceste bunuri imobile.  
De asemenea, instanta mai retine ca acesta a folosit terenul situat in locul numit Horongus si care potrivit  depozitiei martorei (…) i-a instrainat acesteia o suprafata de teren de  4000 mp. in anul 2000  si de asemenea ca pe  terenul situat in Intorsura Buzaului , Strada Bisericii  acesta a edificat o serie de constructii – casa din caramida cu etaj, casa si atelier din caramida.
De asemenea, instanta va avea in vedere ca reclamanta a primit cu titlu de zestre terenul in suprafata de 4000 mp situat in  Intorsura Buzaului, Strada Mestesugarilor, precum si solicitarea acesteia de a i se atribui terenul in suprafata de 1874 mp.
In acest sens, instanta  va dispune sistarea starii de indiviziune asupra imobilelor mai sus mentionate: prin formarea de doua loturi, atribuite dupa cum urmeaza:
 Lotul nr.I compus din urmatoarele bunuri in valoare de  204.450 lei
      1. - teren situat in Intorsura Buzaului, Strada Mestesugarilor, faneata in suprafata de 4354 mp.  – in valoare de 96.800 lei .
      2. teren in suprafata de  1874 mp.  situat in Intorsura Buzaului, zona CFR identificat  in CF 24062 Intorsura Buzaului sub nr. top. 2251/2/2 – in valoare de 49.700 lei.
      3. teren situat in extravilanul orasului Intorsura Buzaului  in locul numit „La Barbatu”  in suprafata totala de 5970 mp. identificat in CF 24193 Intorsura Buzaului  lot 1 cu nr. top. nou 1967/5/1 faneata in suprafata de 5610 mp. si lotul nr.2 cu nr. top. nou 1967/5/2 faneata in suprafata de 360 mp.  – in valoare de 52.800 lei.
     4. terenul situat in extravilanul Comunei Barcani, in locul numit La Bobasca, identificat in CF Barcani 23279 lot.1 cu nr. top. nou 1991/1/1 faneata in suprafata de 12250 mp.  – in valoare de 5.150 lei, urmeaza a fi atribuit reclamantei (...).
Lotul nr. II compus din urmatoarele bunuri in valoare de 206.060 lei:
1.- teren situat in Intorsura Buzaului , Strada  (…), nr. (…) identificat in CF 24090 Intorsura Buzaului nr. top. 379/1 in suprafata de 468 mp. – in valoare de 24.900 lei
     2. - casa de locuit, magazie  si imprejmuiri edificate pe parcela nr. top. 379/1  in valoare de 86.000 lei .
3.- teren situat in Intorsura Buzaului, Strada (…), in suprafata totala de 2087 mp.  identificat in CF 24089, nr. top. 378 in suprafata de 781 mp. si lot.nr.1 , nr.  top. nou 376/2/1 din CF 24092 Intorsura Buzaului in suprafata de 1306 mp.  – in valoare de 92.700 lei.
4. teren situat in extravilanul Comunei Barcani, Sat (…) , identificat in CF 23294, nr. cadastral 9006, din care suprafata de 4915 mp. faneata din loturile nr.2,3 si 4 cu loc cu denumire Horongus  - in valoare de 2.460 lei, urmeaza a fi atribuit reclamantului reconventional Tohanean Constantin.
In vederea egalizarii loturilor, avand in vedre ca lotul II  are o valoare mai mare, obliga reclamantul reconventional (...) sa achite cu titlu de sulta  egalizatoare  suma de 1610 lei reclamantei (...).
Dispune intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate al reclamantei (...) a urmatoarelor imobile: teren situat in Intorsura Buzaului, Strada (…), faneata in suprafata de 4354 mp.  ; teren in suprafata de  1874 mp. situat in Intorsura Buzaului, zona CFR identificat  in CF 24062 Intorsura Buzaului sub nr. top. 2251/2/2; teren situat in extravilanul orasului Intorsura Buzaului  in locul numit „La Barbatu”  in suprafata totala de 5970 mp. identificat in CF 24193 Intorsura Buzaului  lot 1 cu nr. top. nou 1967/5/1 faneata in suprafata de 5610 mp. si lotul nr.2 cu nr. top. nou 1967/5/2 faneata in suprafata de 360 mp.;  terenul situat in extravilanul Comunei Barcani , in locul numit La Bobasca , identificat in CF Barcani 23279 lot.1 cu nr. top. nou 1991/1/1 faneata in suprafata de 12250 mp.  cu titlu de partaj.
Dispune intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate al reclamantului reconventional (...)  a urmatoarelor imobile:  teren situat in Intorsura Buzaului, Strada  (…) identificat in CF 24090 Intorsura Buzaului nr. top. 379/1 in suprafata de 468 mp.;  casa de locuit, magazie  si imprejmuiri edificate pe parcela nr. top. 379/1 ;&n
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj; Uzucapiune (Prescriptia achizitiva)

Uzucapiune si partaj - Hotarare nr. 549 din data de 29.12.2015
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 185 din data de 29.12.2015
Actiune posesorie - Sentinta civila nr. 101 din data de 28.04.2015
Partaj - Sentinta civila nr. 42 din data de 03.02.2015
Partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial - Sentinta civila nr. 67 din data de 03.03.2016
Granituire - Sentinta civila nr. 192 din data de 01.07.2015
Drept de superficie - Sentinta civila nr. 75 din data de 26.03.2014
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 230 din data de 05.08.2015
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 345 din data de 23.09.2015
Renuntare la aplicare pedeapsa - Sentinta penala nr. 6 din data de 25.02.2015
Competenta teritoriala - Hotarare nr. - din data de 20.05.2015
Uzucapiune si partaj - Sentinta civila nr. 34 din data de 12.02.2014
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 2 din data de 05.11.2014
Rezolutiune contract - Sentinta civila nr. 124 din data de 25.06.2014
Incuviintare incheiere casatorie minor - Sentinta civila nr. 388 din data de 11.09.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 386 din data de 11.09.2013
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 145 din data de 06.08.2014
Plangere contravetionala - Sentinta civila nr. 210 din data de 12.06.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 414 din data de 06.11.2012
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 291 din data de 10.04.2013