InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Intorsura-Buzaului

Uzucapiune

(Sentinta civila nr. 230 din data de 05.08.2015 pronuntata de Judecatoria Intorsura-Buzaului)

Domeniu Uzucapiune (Prescriptia achizitiva) | Dosare Judecatoria Intorsura-Buzaului | Jurisprudenta Judecatoria Intorsura-Buzaului


R O M A N I A

       JUDECATORIA DOSAR NR. (…)
INTORSURA BUZAULUI

SENTINTA CIVILA NR.230
Sedinta  publica  din  05.08.2015.
Instanta constituita din:
PRESEDINTE : (…)– judecator
                                  GREFIER : (…)

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza civila avand ca obiect „ Uzucapiune” formulata de reclamantii (...) si (...) si  pe paratii-oponenti  (...),  (...), (...),  (...) (...) si paratii (...), (...), (...), (...),  (...), (...), (...),  (...),  (...),  (...),  (...), (...), (...),  (...),  (...),  (...), (...) si (...).
La apelul nominal facut in sedinta publica nu au raspuns partile.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care : se constata ca partile nu au depus concluzii scrise.
Concluziile si sustinerile partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din 22.07.2015, incheiere care face parte integranta din prezenta hotarare, iar instanta in vederea deliberarii a amanat pronuntarea pentru  data de 05.08.2015, cand urmare a deliberarii a pronuntat hotararea de mai jos.
JUDECATORIA,

I. Pe rolul instantei, s-a inregistrat sub nr. (...) la data de 19.12.2013 cererea formulata de reclamantii (...) si (...),  cerere prin care in procedura prevazuta de art.1049-art.1051 Cod procedura civila, s-a solicitat instantei ca prin hotararea ce va pronunta, sa dispuna urmatoarele:
-  Sa constatate ca prin jonctiunea posesie lor cu a defunctului (...) au dobandit dreptul de proprietate asupra unui teren in suprafata de 1995 mp. situat in comuna Sita-Buzaului, nr. (…) judetul Covasna, identificat ca fiind inscris in CF nr. 23105 Sita-Buzaului, provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3033 Buzaul Ardelean cu nr.top1013 arabil de 3935 mp. si nr.top 1014 curti, constructii de 1292 mp.
- Sa se dispuna dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.23105 Sita-Buzaului  (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.3033 Buzaul Ardelean) cu nr.top1013 arabil de 3935 mp. si nr.top 1014 curti, constructii de 1292 mp. potrivit documentatiei cadastrale intocmita de expert (...), avizata de OCPI Covasna sub nr.1095 la data de 14.08.2013, astfel:
- parcela nr.1 cu  nr.top nou 1013/1 arabil de 1995 mp;
- parcela nr.2 cu nr.top nou 1013/3, arabil de 1940 mp. si nr.top 1014 curti, constructii de 1292 mp.
- Sa se constatate ca terenul de 1995 mp. se identifica cu parcela nr.1 cu  nr.top nou 1013/1, arabil de 1995 mp. si sa se dispuna inscrierea dreptului de proprietate dobandit prin uzucapiune iar celelalte parcele sa ramana inscrise pe numele vechilor  coproprietari.
- Sa se constate ca pe parcela nr.1 cu nr.top nou 1013/1 arabil de 1995 mp. in anul 1987 au edificat o casa de locuit in virtutea comunitatii de bunuri si sa se dispuna notarea acesteia in cartea funciara;
- Sa se dispun schimbarea ramurii de cultura a parcelei nr.1 cu  nr.top nou 1013/1 arabil de 1995 mp. in curti constructii de 632 mp. si gradina de 1363 mp.
- Sa se dispuna radierea din cartea funciara a  dreptului de uzufruct viager inscris in favoarea lui (...), ca neintemeiat.
In motivarea cererii, au aratat reclamantii  ca asupra imobilului inscris in CF nr.23105 Sita-Buzaului, provenita din conversia de pe hartie a CF nr.3033 Buzaul Ardelean) cu nr.top1013 arabil de 3935 mp. si nr.top 1014 curti, constructii de 1292 mp. coproprietari inscrisi in cartea funciara sunt (...) cu cota de 31/192, (...) cu cota de 8/192, (...) si sotia (...) cu cota de 16/192, (...) cu cota de 49/192, (...) cu cota de 44/192, (...) cu cota de 11/192, (...) cu cota de 11/192, (...) cu cota de 11/192 si (...) cu cota de 11/192.
Din intreaga suprafata de teren inainte de anul  1940, defunctul (...) a exercitat o posesia utilo, pasnica, continua neintrerupta si sub nume de proprietar asupra unui teren de 1995 mp. situat in comuna Sita-Buzaului, nr. (…), judetul Covasna, avand ca vecinatati  la Nord drumul national, la Est (...), (...), la Sus  si la Vest strada Peste Vale, imobil ce este identificat ca fiind inscris in cartea funciara anterior enuntata.
Au mai aratat reclamantii ca anterior anului 1970, defunctul (...) le-a transmis cu titlu de zestre posesia si folosinta acestui teren si pe care ulterior au edificat  o casa de locuit, astfel fiind exercitata posesia inainte de anul 1940, sunt indeplinite conditiile privind constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiunea in temeiul Codului civil austriac.
In drept se invoca dispozitiile art.1460 si urm. Cod civil austriac, art.29 si urm. Cod procedura civila.
S-a indicat valoarea terenului la 3330 lei si valoarea constructiei la 35.000 lei potrivit Ghidului Camerei Notarilor Publici. (f.9)
Alaturat cererii s-au anexat urmatoarele inscrisuri: documentatia cadastrala avizata de OCPI Covasna sub nr. (…)/14.03.2013 ce contine si extrasul de carte funciara,  incheieri emise de Camera Notarilor Publici Brasov, adeverintele nr.(...)/13.08.2013 si nr.(...)/11.03.2013 eliberate de Primaria comunei Sita-Buzaului, certificatul de atestare fiscala nr.(...)/12.08.2013, arborele genealogic, certificate de mostenitor si acte de stare civila.(f.10-40, 120-156)
II. Au fost indicati succesori persoanelor inscrise in cartea funciara: (...), (...), (...), (...), (...) (...),  (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) si (...).
 Urmare  emiterii somatiei prevazute de art.1050 Cod procedura civila (f.152),  s-a constatat ca in termenul de 6 luni de la afisare au formulat opozitie: (...) (f.157) (...)-(...) (f.190) si (...) (f.200).
- Oponenta (...), a aratat ca reclamantul (...) ii este frate si a primit de la (...) – tatal lor – o suprafata de teren de 200 mp. pentru a-si edifica o casa. Imobilul casa a inceput a fi edificat incepand cu anul 1987 si se compunea din trei camere, o baie, bucatarie si un hol. Insa, in  anul 2008 cand mama lor a intentionat sa dezbata succesiunea dupa sot, au inceput neintelegerile cu reclamantii. Astfel reclamantii au demolat casa construita in anul 1987 si au inceput edificarea unei noi case impreuna cu ginerele lor,  delimitand curtea in doua si edificand garduri, acaparand terenul de 2000 mp. fara insa a se consulta si cu ceilalti frati, mostenitori ai tatalui lor.
A mai aratat oponenta,  ca (...) - mama sa si a celorlalti doi oponenti, a reclamantului (...) si paratului (...) - , a fost in posesia si folosinta terenului pe care reclamantii si l-au imprejmuit in urma cu 4 ani, sustinand ca este de acord cu aceasta cerere in conditiile in care reclamantul (...), nu va mai participa in calitate de mostenitor la impartirea celorlalte terenuri ce le-au detinut parintii, tinand seama ca sunt 5 frati.
Alaturat opozitiei, s-a depus in fotocopie un raport de expertiza extrajudiciara intocmit de expert (...). (f.159-189)
- Oponentul (...)-(...), a invocat aceleasi imprejurari expuse de oponenta (...), in sensul ca fratele sau (...) a primit de la parinti un teren doar de 200 mp. pentru a-i edifica o casa si nu terenul de 2000 mp. sustinand si aceasta ca este de acord cu aceasta cerere in conditiile in care reclamantul (...), nu va mai participa in calitate de mostenitor la impartirea celorlalte terenuri ce le-au detinut parintii, tinand seama ca sunt 5 frati.
-  Oponenta (...), a aratat si aceasta ca fratele sau (...) a primit de la parinti suprafata de 200 mp. pentru a-si construi o casa,  insa a acaparat fara drept o suprafata mult mai mare, respectiv jumatate din gradina parintilor, astfel, urmarind ca dupa ce va fi proprietarul terenului de 2000 mp. sa participe si in calitate de mostenitor si la impartirea celorlalte terenuri ale parintilor. Oponrenta a aratat ca nu este de acord cu cererea formulata de reclamanti, urmand ca terenurile ce au apartinut parintilor lor, sa fie impartite in parti egale.
III. Reclamantii (...) si (...), au formulat intampinare la cele trei opozitii formulate, prin care au solicitat respingerea sustinerilor formulate de oponentti.(f.13_17 vol.II)
In esenta, au aratat reclamantii ca oponenti recunoscut cum ca au primit o suprafata de teren cu titlu de zestre de la defunctul (...), iar aspectele invocate de acestia nu contureaza inexistenta dreptului de proprietate dobandit prin uzucapiune ci reliefeaza faptul ca au folosit terenul astfel cum a fost conturat in expertiza topografica extrajudiciara. Au mai aratat ca dreptul de proprietate a fost dobandit in timp, deoarece ei si antecesorul lor au posedat terenul mai bine de 6o de ani in nume de proprietar, iar argumentul privind precaritatea posesiei este nejustificat, posesia fiind una utila.
Au mai sustinut reclamantii ca au exercitat posesia in nume de proprietari, posesia intrunind elementul animus domini iar anterior ingradirii proprietatii, oponenti nu au fost nemultumiti insa ulterior, dupa amenajarea casei de locuit, sentimentul de bunastare al reclamantilor, a determinat oponenti  de a formula opozitii.
IV. In temeiul art.258 Cod procedura civila  s-a incuviintat pentru reclamanti proba cu inscrisurile depuse la dosar, interogatoriul oponentilor (f.77 vol.II)  si proba testimoniala cu martorii (...) (f.79 vol.II), (...) (f.80 vol.Ii) si (...) (f.81 vol.II) Pentru oponenti au fost incuviintata proba cu inscrisurile atasate opozitiilor si  interogatoriul reclamantilor.(f.69-72)
Din oficiu s-a dispus administrarea probei cu interogatoriu reclamantilor (f.73) si oponentei (...), (f.73 vol.II), a probei testimoniale cu martorii (...) (f.82 vol.II) si (...) (f.83 vol.II). S-a solicitat Primariei comunei Sita-Buzaului, copii de pe registrul agricol privind inscrierile efectuate privitor la terenul ce face obiectul spetei deduse judecatii (f.52-59 vol.II ), s-a dispus completarea expertizei extrajudiciare. (f.164-180 vol.II) si s-a dispus atasarea dosarului nr.(...) al Judecatoriei Intorsura Buzaului.
V. Cererea este legal timbrata potrivit art.3 si asrt.20 din OUG nr.80/2013 cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 2751 lei.  (f.49 vol.I)
VI. Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
1. In fapt, istoricul folosintei terenului de 1995 mp. situat in comuna Sita-Buzaului nr.adm.(...), judetul Covasna, compus din  curte si constructii si gradina, fata de care reclamantii (...) si (...), solicita a se constata ca au dobandit dreptul de proprietate prin uzucapiune in conditiile Codul civil austriac, se prezinta astfel:
Potrivit documentatiei cadastrale extrajudiciare intocmita de expert (...) (f.11-17 vol.I) imobilul  teren pe care sunt edificate constructii,  in suprafata de 1995 mp. este situat in comuna Sita-Buzaului nr.(...), judetul Covasna, se invecineaza la Nord strada, la Est (...)- oponenta, la Sud (...) iar la Vest, strada Peste Vale, terenul fiind identificat ca fiind inscris in CF nr.23105 Sita-Buzaului, provenita din conversia de pe hartie a CF nr.3033 Buzaul Ardelean) cu nr.top1013 arabil de 3935 mp. si nr.top 1014 curti, constructii de 1292 mp. coproprietari inscrisi in cartea funciara: (...) cu cota de 31/192, (...) cu cota de 8/192, (...) si sotia (...) cu cota de 16/192, (...) cu cota de 49/192, (...) cu cota de 44/192, (...) cu cota de 11/192, (...) cu cota de 11/192, (...) cu cota de 11/192 si (...) cu cota de 11/192.
Acest imobil este compus dintr-un teren cu destinatie curte si pe care sunt edificate constructii in suprafata de 632 mp.  si o suprafata de teren cu destinatie gradina in suprafata de 1363 mp.
In ceea ce priveste reclamantul (...), oponentii (...), (...) (...), (...) si paratul (...), sunt descendenti gr.I ai coproprietarului inscris in cartea funciara sub B.9 – (...) cu cota de 11/192   si  ai  paratei  (...) - sotia supravietuitoare - , astfel cum rezulta din actele de stare civila depuse de parti in dosar.
Terenul de 1995 mp. ce a fost dezmembrat potrivit documentatiei tehnice topografice intocmita de expert (...), a facut corp comun cu terenul ce se invecineaza in partea de Vest si care este in  prezent in  posesia si folosinta lui (...) – mama reclamantului si a oponentilor -  si astfel cum rezulta din declaratiile martorilor audiati, coroborat cu recunoasterile reclamantilor si a oponentilor, a fost in posesia si folosinta coproprietarului (...) –  decedat la (...) -  si a sotiei supravietuitoare – parata (...).
 Astfel cum rezulta din  continutul corespondentei nr. (...) emisa la 10.02.2015 de catre Primaria comunei Sita-Buzaului, judetul Covasna (f.52 vol.II) , date solicitate din oficiu de catre instanta, situatia inregistrarii terenului in registrul agricol se prezinta astfel: sub un prim aspect inregistrarile din registrul agricol nu indica locul situarii fiecarui teren, insa din anul 1959 si pana in prezent, (...) si (...), au figurat inscrisi cu suprafata de teren  langa casa de 0,06 ha. curte si 0,30 ha. arabil, neexistand vreo scadere a suprafetelor de teren  din registrul agricol si inscrierea acelei suprafete in registrul agricol, pe seama reclamantilor (...) si (...).
Rezulta potrivit celor comunicate prin adresa mai sus indicata ca in anul 1986 as fost deschisa pozitie in registrul agricol reclamantilor, insa nu a fost inscrisa vreo suprafata de teren, iar in registrul agricol din perioada 2003-2005, reclamantii au declarat la data de 16.12.2003 o suprafata de 200 mp., cu  care s-au inscris in registrul agricol, teren ce nu a fost scazut din evidente, la pozitia lui (...) si sotia (...) – parintii reclamantului (...).
Judecatoria retine potrivit depozitiilor martorilor audiati (...) (f.79 vol.II), (...) (f.80 vol.II), (...) (f.81 vol.II), (...) (f.82 vol.II) si (...) (f.83 vol.II), ca terenul de 1995 mp. - ce a facut parte anterior dezmembrarii, din terenul ce in prezent se gaseste in posesia paratei (...), coroborat cu datele comunicate de Primaria comunei Sita-Buzaului ce rezulta din inscrierile din registrul agricol -  a fost in posesia si folosinta coproprietarului inscris in cartea funciara sub B.9 (...) si a sotiei acestuia parata (...) anterior anului 1940,  si pe acesta este edificat si imobilul casa ce apartine in prezent paratei (...).
Ulterior incheierii casatoriei fiului celor doi – reclamantul (...) cu reclamanta (...) - , aproximativ in perioada 1985 – parintii reclamantului, au transmis cu titlu de zestre celor doi reclamanti, o suprafata de teren pentru a-si edifica o casa. Este recunoscut de catre reclamanti, ca la momentul incheierii casatoriei – anul 1980- au locuit cu parintii, ulterior prin anul 1981 si-au stabilit domiciliul in orasul Intorsura Buzaului – la bloc – iar dupa aproximativ 5 ani s-au reintors la domiciliul parintilor, respectiv socrilor si au inceput edificarea unei case, prin anul 1986.
Sub aspectul recunoasterii de catre reclamantii a imprejurarilor anterior expuse, se poate constata ca sustinerea in continutul cererii introductive de instanta, ca au primit un teren cu titlu de zestre anterior anului 1970, este contrazisa chiar de reclamanti, fiind chiar si imposibil, deoarece cei doi au incheiat casatoria la data de 19.04.1980.
De asemenea, se poate constata, ca cei doi reclamanti soti, cu ocazia interogatoriului administrat in cauza, au avut o pozitie contradictorie privitor la momentul la care au fost inzestrati cu o suprafata de teren pentru edificarea casei, reclamantul (...) indicand ca ulterior incheierii casatoriei , prin anul 1984 – imprejurare dovedita in speta - , in schimb reclamanta (...) a indicat ca au primit terenul cu titlu de zestre la data incheierii casatoriei din 19.04.1980, imprejurare nedovedita. ( f.69 si 71)
Mai rezulta potrivit depozitiilor martorilor cat si a recunoasterii reclamantilor,  ca o perioada de timp,  cele doua familii s-au gospodarit impreuna, iar partea de teren ce a fost transmisa reclamantilor cu titlu de zestre, nu a fost delimitata concret. Cert este ca reclamantii (...) si (...), au fost in posesia si folosinta terenului pe care au edificata casa, compusa din curte si terenul pe care s-a edificat constructia.
Sub aspectul acestei suprafetele de teren, este indubitabil dovedit, ca posesia reclamantilor a fost una utila, cei doi posedand terenul sub nume de proprietari, avand elementul animus, posesia fiind una continua, neintrerupta si publica.
Insa, in ceea ce priveste terenul gradina si care excede curtii si terenului pe care reclamantii au edificat imobilul casa incepand cu anul 1986 – astfel cum au declarat -  situatia privind posesia se prezinta astfel:
Rezulta cu certitudine ca din anul 2010, terenul pe care este edificata casa reclamantilor si careia i s-a efectuat o extindere cat si suprafata de teren gradina din spatele imobilului casa, au fost ingradite cu gard de catre reclamanti, imprejurare recunoscuta cu ocazia interogatoriului. (f.69-72 vol.II).  Pana in anul 2010 nu au existat delimitari ale terenului prin gard, iar ambele familii, reclamantii (...) si (...) si parintii, respectiv socrii - (...), decedat la (…), impreuna cu parata (...) - , aveau acces la imobilele constructii,  pe aceeasi poarta ce si in prezent exista,  ce este folosita de parata (...), insa  ulterior ingradirii, dupa anul 2010, reclamantii, si-au edificat o poarta de acces separat. ( f.141)
Astfel, martorul (...) (f.79) propus chiar de reclamantii, desi nu cunoaste la nivel de detaliu, situatia privind posesia terenului de 1363 mp. – gradina – imprejmuit cu grad de reclamanti in anul 2010, a aratat insa ca reclamantii folosesc de multi ani terenul pe care este edificata casa, insa gradina nu cunoaste in posesia si folosinta carei persoane a fost inainte de ingradirea din anul 2010. Martorul (...) ( f.80) a aratat ca a vazut ca reclamantii lucrau terenul iar martora (...) (f.81) propusa tot de reclamantii, a aratat ca anterior anului 2010, gradina a fost folosita in comun de reclamanti si parata (...) – mama reclamantului (...) – cele doua familii gospodarindu-se impreuna.
Rezulta fara nici un dubiu, ca reclamantii, ulterior incheierii casatoriei, in anul 1984  au fost inzestrati cu o suprafata de teren pentru edificarea unei case, operatiunea juridica a inzestrarii nefiind insa invederata autoritatilor locale in vederea inscrierii in evidentele registrului agricol al comunei Sita-Buzaului, insa, in anul 2003 chiar reclamantii au declarat inscrierea in registrul agricol, a unei suprafete de doar 200 mp. astfel cum rezulta din datele comunicate de comuna Sita-Buzaului. Insa in anul 2011, se scade din suprafata de 200 mp. suprafata de 100 mp. si care se inscrie in registrul agricol pe numele fiicei  partilor (...) si a sotului acesteia (...), carora li se deschide pozitie sub nr.adm.(...)A.( f.52-53 vol.II)
Inca o imprejurare certa a faptului ca gradina de 1363 mp. nu a fost in posesia sub nume de proprietar a reclamanti ci aceasta urma sa faca parte din componenta masei succesorale a defunctului (...) decedat la (…), este aceea ce rezulta din continutul dosarului atasat nr.(...) in care parata (...), a intentionat sa clarifice situatia juridica a terenului in speta, alaturi de alte terenuri – deoarece impreuna cu defunctul erau proprietari extratabulari – tocmai pentru a se efectua un partaj intre mostenitori – sotie supravietuitoare si cei 5 copii – iar propunerea de dezmembrare a intregii suprafete de teren a fost efectuata tocmai pentru a se atribui ca urmare a impartirii mostenirii.
Judecatoria retine ca reclamantii nu au avut elementul animus, element fata de care posesia nu exista, putandu-se spune doar ca reclamantul (...), dupa decesul tatalui sau (...) din  01.05.1998, in calitate de erede-seszinar,  a intrat in posesia de drept a mostenirii alaturi de parata mama (...) si eventual de oponenti ce-i sunt fratii.
Posesia si folosinta exercitata de reclamanti privind gradina de 1363 mp. nu poate conduce la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, reclamantul (...) putand invoca eventual,  doar un drept de mostenire, aspect ce nu se va analiza in prezenta cauza, deoarece excede petitelor cu care instanta a fost investita.
Astfel, apare ca fondata sustinerea oponentilor, ca fata de terenul gradina de 1363 mp.,ei impreuna cu reclamantul (...) si parata (...), au un drept de mostenire, motiv pentru care au impus conditia ca reclamantul (...) sa nu mai participe la impartirea celorlalte bunuri ale mostenirii dupa tatal lor.
Analizand continutul documentatiei cadastrale intocmite de expert (…) completata de acelasi expert, rezulta ca terenul pe care este edificata casa si care cuprinde terenul de sub constructie si curtea aferenta – cu excluderea terenului gradina – ce a determinat controversa partilor, are o suprafata in realitate de 632 mp., suprafata ce din anul 1984 este in posesia si folosinta reclamantilor, neputandu-se retine astfel cum oponenti au indicat ca doar cu suprafata de 200 mp. au fost inzestrati cei doi reclamanti.
Sub aspectul operatiunii juridice a inzestrarii, instanta retine ca chiar daca manifestarea de vointa a defunctului (...) si oponentei (...) nu  a  valorat  in  concret,  sub  aspectul  efectelor  juridice, ca o transmisiune de proprietate, in schimb aceasta are eficienta  juridica  in fundamentarea  unei  transmisiuni  a   posesiei   de   la  parinti la reclamanti, apta sa fundamenteze o jonctiune a posesiilor  ce  poate  fi invocata de catre acestia din urma.
 In caz contrar, in situatia in care respectiva operatiune juridica ar fi fost perfectata  in  forma  autentica ori  si-ar  fi  produs  efectele juridice in mod direct la momentul  incheierii  sale, reclamantii  nu  ar  mai  fi  avut  nevoie  sa   invoce uzucapiunea iar dreptul sau de proprietate s-ar fi nascut  inca  din  anul 1984 in temeiul pretinsei donatii ori a eventualului partaj de  ascendent.
In speta insa, tocmai ca o consecinta a nevalabilitatii acestei inzestrari ca transmisiune a dreptului de  proprietate,  dreptul  real  principal  al  reclamantilor (...) si (...) s-a nascut nu uno ictu, la data inzestrarii, ci ca  efect al posesiei exercitate ulterior, unite cu aceea a autorului lor, in  speta defunctul (...) si sotia – oponenta (...) -, dreptul reclamantilor nascandu-se retroactiv si coborand  in timp pana in anul 1940, anul inceperii  uzucapiunii  de  catre autorii lor.
Instanta va mai retine, astfel cum rezulta din continutul adeverintei depuse la dosar de catre reclamanti  ca terenul nu face parte din domeniul public sau privat al statului sau al comunei, si nu face obiectul Legii nr.18/1991.
Uzucapiunea reprezinta un mod de dobandire a proprietatii prin posedarea neintrerupta a bunului in tot timpul fixat de lege. Posesia reprezinta o stare de fapt, constand in stapanirea unui lucru, in exercitarea unei puteri de fapt, in cadrul careia posesorul se comporta  ca si cand el ar fi adevaratul titular al dreptului real asupra bunului, elementele posesiei vizand deci atat un element material (corpus) – ce presupune contactul cu bunul, cat si un element intelectual (animus) constand in vointa celui care stapaneste bunul de a efectua aceasta stapanire pentru sine.
In ceea ce priveste dispozitiile legale aplicabile in vederea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune indicate de reclamantii (...) si (...), respectiv Codul civil austriac, se impun unele precizari:
In drept, asa cum este bine cunoscut, comuna Sita-Buzaului, judetul Covasna, este situata in zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938 act normativ care va ramane in vigoare pana la data finalizarii lucrarilor de cadastru general si a registrelor de publicitate imobiliara pentru intreg teritoriul administrativ al unitatii administrativ-teritoriale. Este adevarat ca Decretul-Lege nr.115/1938 in prezent este abrogat prin dispozitiile noului Cod Civil, insa in speta legea aplicabila este cea de la momentul la care a inceput posesia.
Cum posesia antecesorului reclamantilor a inceput, astfel cum martorii au relatat, anterior anului 1940, in deplin acord cu reclamantii,  aplicabile in speta sunt dispozitiile Codului civil austriac
Instanta retine ca prin Decretul –Lege nr.389/22.06.1943 a fost extinsa legislatia civila  din vechea Romanie in teritoriile din Transilvania, astfel ca au fost puse si aici in aplicare prevederile Codului Civil roman, corelativ cu aceasta fiind scoase din vigoare prevederile Codului civil austriac si ale legilor maghiare ce erau pana atunci in vigoare. Art.3 al.1  din DL 389/1943 a dispus in ce priveste natura, durata si efectele posesiei ca acestea sunt supuse legilor sub care a inceput prescriptia. Astfel, in ce priveste prescriptiile incepute dupa extinderea legislatiei, respectiv 1943 si pana la data intrarii in vigoare a Decretului 115/1938 prin Legea 241/12.07.1947, acestora li se aplica dispozitiile Codului civil roman, dobandirea drepturilor reale prin acest mod facandu-se numai in conditiile impuse de noua lege.
In speta exercitarea posesiei asupra imobilului a inceput inainte de luna iunie 1943, perioada in care in Transilvania era in vigoare Codul civil austriac, astfel ca, in conditiile in care legea  care guverneaza dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune este legea in vigoare la momentul inceperii posesiei,  in cauza isi vor gasi aplicare in ceea ce priveste petitul privind uzucapiunea, dispozitiile in materie cuprinse in Codul civil austriac.
In acest sens, se va avea in vedere ca potrivit dispozitiilor art.1460 Cod civil austriac, pentru prescriptiune, pe langa capacitatea persoanei si a obiectului, mai trebuie ca cineva sa posede efectiv lucrul sau dreptul ce trebuie dobandit in acest mod, posesia sa fie legitima, cu buna credinta si neviciata si sa fie continua in tot timpul cerut de lege, astfel ca pentru a-si produce efectele, respectiv pentru a conduce la dobandirea dreptului de proprietate posesia trebuie sa fie efectiva, exercitata cu buna credinta, neviciata si continua pe o perioada de 30 de ani.
Totodata instanta va avea in vedere ca din interpretarea art.1462 si art. 1463 Cod civil austriac reiese ca mostenitorii celui care a inceput posesia o pot continua si astfel timpul in care antecesorul lor a posedat imobilul va intra in calculul termenului de 30 de ani, fiind ca atare permisa jonctiunea posesiilor.
Se va  tine seama si de faptul ca, potrivit doctrinei si practicii judiciare in materie, se considera ca uzucapiunea cu privire la terenuri,  a curs si tot intervalul de timp cat au fost in vigoare Legile 58/1974 si 59/1974, potrivit carora terenurile au fost scoase din circuitul civil general, putand fi dobandite doar prin mostenire legala.
Solutia se argumenteaza prin aceea ca legile respective au interzis doar instrainarea terenurilor prin acte juridice, fara a cuprinde dispozitii prin care sa declare expres ca posesiunea utila asupra terenurilor nu are nici un efect. De asemenea, prin dispozitiile acestor legi,  terenurile nu au fost declarate expres ca fiind imprescriptibile potrivit art.1864 pct.2 Cod civil de la 1864.
Fata de toate considerentele expuse, raportat la situatia de fapt retinuta, instanta va constata ca in cauza sunt indeplinite cerintele vizate de dispozitiile legale mai sus aratate cu privire la imobilul ce reprezinta proprietatea tabulara a numitilor (...), (...), (...) si sotia (...), (...), (...), (...) si (...), reclamantii (...) si (...)  prin jonctiunea posesiei lor cu a antecesorului (...) si oponenta (...),  posedand neintrerupt terenul de 632 mp. pe care si-au edificat op casa incepand cu anul 1986, inainte de anul 1943 – anul 1940 -  deci pe o durata de mai bine de 30 de ani.
 Imobilul  este bine delimitat, iar de la intrarea in posesie nici o alta persoana neinteresandu-se  de soarta sa, neexistand nici o alta persoana care sa se pretinda proprietar  si care sa ridice pretentii asupra imobilului, posesia avand prin urmare caracter public, pasnic si sub nume de proprietar.
In ceea ce priveste conditia posesiei utile a imobilului, instanta constata ca aceasta este indeplinita, cu atat mai mult cu cat regularitatea posesiei se prezuma, nefiind facuta dovada contrara privitor la aceasta suprafata de teren de 632 mp.
In acest mod reclamantii se pot se poate prevala de o posesie continua si neintrerupta (fapt atestat de declaratia martorilor audiati in cauza), netulburata (in declaratia martorilor se sustine faptul ca dreptul de proprietate al acestora nu a fost contestat de nimeni), publica si sub nume de proprietar (fapt atestat tot de declaratiile martorilor).
Nu insa, privitor la gradina in suprafata de 1363 mp. se poate retine exercitarea de catre reclamanti a unei posesii ce sa fie apte privind dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune.
Pentru toate motivele expuse instanta urmeaza ca in conformitate cu dispozitiilor  art.1050 si urm. Cod procedura civila, cu aplicare dispozitiile art. 1452, 1460, 1462-1465, 1468, 1493 si 1498 Cod civil austriac, sa constatate ca fiind indeplinite conditiile inscrierii dreptului de proprietate prin uzucapiune in favoarea reclamantilor, doar a suprafetei de teren de 632 mp. pe care reclamantii au edificat o casa iar ulterior, astfel cum acestia au recunoscut, imobilul constructii a suferit ample modificari, nedepasind insa limita terenului pe care a fost edificata casa din 1986 a reclamantilor, imprejurare recunoscuta de oponenta (...), exceptie facand anexele edificate de reclamanti in perioada 2008-2010.
2. Intrucat din intreaga suprafata de teren inscrisa in CF nr.23105 Sita-Buzaului, provenita din conversia de pe hartie a CF nr.3033 Buzaul Ardelean) cu nr.top1013 arabil de 3935 mp. si nr.top 1014 curti, constructii de 1292 mp. coproprietari inscrisi in cartea funciara: (...) cu cota de 31/192, (...) cu cota de 8/192, (...) si sotia (...) cu cota de 16/192, (...) cu cota de 49/192, (...) cu cota de 44/192, (...) cu cota de 11/192, (...) cu cota de 11/192, (...) cu cota de 11/192 si (...) cu cota de 11/192, reclamantii (...) si (...) au folosit  doar suprafata de 632 mp. potrivit dispozitiilor art.879-880 Cod civil, se impune si instanta va dispune dezmembrarea acestuia, potrivit completarii la documentatia cadastrala intocmita de expert (...), avizata de OCPI Covasna sub nr. (...) la data de 18.05.2015.
Se va constata ca terenul de 632 mp. se identifica cu parcela nr.1 cu  nr.top nou 1013/1, curti constructii de 632 mp.
3. Astfel cum rezulta din probatoriul administrat si concluziile cuprinse in documentatia cadastrala, rezulta ca terenul de 632 mp. nu mai are categoria arabil ci  curti si constructii. Cu privire la cererea prin care s-a solicitat rectificarea de carte funciara prin schimbarea ramurii de cultura a imobilului ce face obiectul petitului privind dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, instanta retine in drept art.907 Cod civil, potrivit caruia, atunci cand o inscriere facuta in cartea funciara nu corespunde cu situatia juridica reala, se poate cere rectificarea acesteia, prin rectificare intelegandu-se radierea, indreptarea sau corectarea oricarei inscrieri.
Fata de imprejurarea ca in speta,  cuprinsul cartii funciare nu corespunde, in privinta inscrierii, cu situatia juridica reala, in sensul ca terenul nu mai are categoria de arabil  ci curti si constructii, astfel cum s-a concluzionat prin documentatia tehnica intocmita, rezulta ca rectificarea cartii funciare poate fi realizata  in urma pronuntarii unei hotarari judecatoresti in acest sens.
In speta,  instanta va  constata incidenta  dispozitiilor art.908 pct.4 si art.914  Cod civil, astfel, in vederea stabilirii concordantei intre situatia tabulara si situatia reala a imobilului, va dispune schimbarea categoriei de folosinta a parcelei nr.1 cu  nr.top nou 1013/1 arabil de 632 mp. in curti constructii de 632 mp.
4. In temeiul art.885, art.888 Cod civil, se va dispune inscrierea dreptului de proprietate in  cartea funciara,  in favoarea reclamantilor asupra parcela nr.1 cu nr.top nou 1013/1, curti constructii de 632 mp. cu titlu de drept dobandit prin uzucapiune, urmand ca parcela nr.2 cu nr.top nou 1013/2 arabil de 1363 mp., parcela nr.3 cu nr.top nou 1013/3, arabil de 1940 mp. si nr.top 1014 curti, constructii de 1292 mp. sa ramana inscrisa pe numele vechilor  coproprietari.
5. La termenul de judecata din 03.12.2014, reclamantii au renuntat la judecata petitului prin care au solicitat inscrierea constructiilor in cartea funciara (f.32 vol.II), motiv pentru care in temeiul art.406 Cod procedura civila, se va lua act de renuntare la judecata acestui petit.
6. In ceea ce priveste solicitarea reclamantilor de a se radia din cartea funciara  dreptul de uzufruct viager inscris in favoarea lui (...), se va respinge ca fiind neintemeiat, argumentele fiind urmatoarele:
Reclamantii (...) si (...), nu au fost in posesia si folosinta intregii suprafete de teren de 5222 mp. inscris in CF nr.23105 Sita-Buzaului, provenita din conversia de pe hartie a CF nr.3033 Buzaul Ardelean) cu nr.top1013 arabil de 3935 mp. si nr.top 1014 curti, constructii de 1292 mp. ci doar a unei suprafete de 632 mp.
Cum in cauza, nu exista dovezi certe ca  (…), nu a folosit personal sau prin intermediul altei persoane timp de 30 de ani diferenta de  teren de 4590 mp. astfel cu prevad dispozitiile art.557 Cod civil de la 1864, cererea de  radiere a dreptului de uzufruct prin neuz, nu poate fi primita.
7. Instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata, nici de catre reclamanti si nici de catre oponenti.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite in parte cererea formulata de reclamantii (...) cu CNP (…) si (...) cu CNP (…), ambii cu domiciliul in (…) in contradictoriu cu  paratii-oponenti (...) cu domiciliul in (…),  (...) cu domiciliul in  (…), ambele cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinet de avocat (…) din (…), (...) (...) cu domiciliul in (…) si  paratii (...) cu domiciliul in (…) (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul  in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…),(…)cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…),(…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…) (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…)si (...) cu domiciliul in (…)
Constata ca fiind intrunite conditiile dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune, in persoana reclamantilor,  prin jonctiunea posesiei lor cu a defunctului (...), asupra terenului de 632 mp. situat in intravilanul comunei Sita-Buzaului, judetul Covasna, avand ca vecinatati la Nord strada, la Est si Sud (...), iar la Vest, strada Peste Vale, identificat ca fiind inscris in CF nr.23105 Sita-Buzaului, provenita din conversia de pe hartie a CF nr.3033 Buzaul Ardelean) cu nr.top1013 arabil de 3935 mp. si nr.top 1014 curti, constructii de 1292 mp. coproprietari inscrisi in cartea funciara: (...) cu cota de 31/192, (...) cu cota de 8/192, (...) si sotia (...) cu cota de 16/192, (...) cu cota de 49/192, (...) cu cota de 44/192, (...) cu cota de 11/192, (...) cu cota de 11/192, (...) cu cota de 11/192 si (...) cu cota de 11/192.
Dispune dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.23105 Sita-Buzaului  (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.3033 Buzaul Ardelean) cu nr.top1013 arabil de 3935 mp. si nr.top 1014 curti, constructii de 1292 mp. potrivit completarii la documentatia cadastrala intocmita de expert (...), avizata de OCPI Covasna sub nr. (...) la data de 18.05.2015, astfel:
- parcela nr.1 cu  nr.top nou 1013/1 arabil de 632 mp;
- parcela nr.2 cu nr.top nou 1013/2 arabil de 1363 mp.
- parcela nr.3 cu nr.top nou 1013/3, arabil de 1940 mp. si nr.top 1014 curti, constructii de 1292 mp.
Dispune schimbarea ramurii de cultura a parcelei nr.1 cu  nr.top nou 1013/1 arabil de 632 mp. in curti constructii de 632 mp.
Constata ca terenul de 632 mp. se identifica cu parcela nr.1 cu  nr.top nou 1013/1, curti constructii de 632 mp. si dispune inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara,  in favoarea reclamantilor asupra acestui teren, cu titlu de drept dobandit prin uzucapiune, urmand ca parcela nr.2 cu nr.top nou 1013/2 arabil de 1363 mp., parcela nr.3 cu nr.top nou 1013/3, arabil de 1940 mp. si nr.top 1014 curti, constructii de 1292 mp. sa ramana inscrisa pe numele vechilor  coproprietari.
Ia act de renuntare la judecata petitului prin care reclamantii au solicitat notarea in cartea funciara a constructiilor edificate pe terenul de 632 mp.
Respinge cererea prin care reclamantii au solicitat radierea din cartea funciara a  dreptului de uzufruct viager inscris in favoarea lui (...), ca neintemeiat.
Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata de catre reclamanti si paratii oponenti.
Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecatoria Intorsura Buzaului.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 05.08.2015.

PRESEDINTE                                                                    GREFIER                                                                                                                                                                             
               (…)                                                                                    (…)
                                                                       Fiind plecata in concediu semneaza
                                                                                Grefier sef delegat,
                                                                                   (…)Redactat.Jud. (…).
Tehnored. (…).
11.09.2015/ 24  ex.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Uzucapiune (Prescriptia achizitiva)

Neindeplinirea conditiilor pentru a uzucapa. Posesie intrerupta si neexercitata ulterior sub nume de proprietar - Decizie nr. 116 din data de 01.04.2015
Actiune respinsa fata de paratul decedat - Decizie nr. 16 din data de 17.01.2014
Cerere de uzucapiune intemeiata pe Codul civil - Decizie nr. 354 din data de 28.04.2011
Uzucapiune - Decizie nr. 42 din data de 20.01.2011
Dobandirea unui imobil prin prescriptie achizitiva - Decizie nr. 970 din data de 03.12.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 951 din data de 02.12.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 222 din data de 25.03.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 407 din data de 31.05.2010
Uzucapiunea-mod de dobandire a dreptului de proprietate. - Decizie nr. 79 din data de 04.02.2010
Uzucapiune-mod de dobandire a dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 150 din data de 05.03.2009
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 117 din data de 25.01.2012
uzucapiune - Sentinta civila nr. 629 din data de 09.12.2009
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 6 din data de 08.01.2009
Uzucapiune in regim de carte funciara. Legea aplicabila. Uzucapiunea extratabulara. - Decizie nr. 338 din data de 02.10.2009
Art. 304 pct. 5 cod procedura civila - Decizie nr. 100 din data de 02.02.2006
uzucapiune si accesiune - Sentinta civila nr. 2955 din data de 11.04.2011
- Sentinta civila nr. 4508 din data de 10.06.2010
- Sentinta civila nr. 489 din data de 27.01.2009
- Sentinta civila nr. 6012 din data de 28.10.2005