Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Art. 304 pct. 5 cod procedura civila

(Decizie nr. 100 din data de 02.02.2006 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Uzucapiune (Prescriptia achizitiva) | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

    Art. 304 pct. 5 cod procedura civila. Nepronuntarea asupra tuturor exceptiilor invocate. Casare cu trimitere cu rejudecare.

Atunci cand in fata instantei de control sunt invocate mai multe   exceptii dirimante (in speta lipsa calitatii procesuale si uzucapiunea) aceasta instanta este datoare sa se pronunte asupra lor si in situatia in care le considera pe toate neintemeiate poate dispune trimiterea cauzei spre rejudecare in fond primei instante.

Sectia civila Decizia civila nr. 100/2 februarie 2006  a Curtii de Apel Alba Iulia                 

     Prin sentinta civila 2928/2005 pronuntata de Judecatoria Alba Iulia in dosar 7341/2004 a fost respinsa cererea reclamantei M.A. impotriva paratelor R.C. si M.D. I., ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa.
     Reclamanta a solicitat, in contradictoriu cu paratele ca prin hotarare judecatoreasca:
     -sa se dispuna anularea incheierilor de intabulare nr. 1726/4.06.1986 prin care G.A. nascuta B. s-a intabulat in C.F. 231 in cota de 1/1 parti in baza sentintei civile 339/1986.
     - sa se dispuna sistarea starii de indiviziune prin formarea a doua loturi, din care un lot in proportie de 1/6 sa fie atribuit reclamantei, iar celalalt sa ramana pe vechii proprietari.
     - sa se dispuna serviciului C.F. sa intabuleze reclamanta in C.F.
     - cu cheltuieli de judecata in masura opunerii la admiterea actiunii.
     Instanta de fond a admis exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantei, cu motivarea ca desi prin sentinta civila 1395/2004 a Judecatoriei Alba Iulia s-a constatat ca mostenitor acceptant al defunctei L.R. este A.E., iar mostenitoarea acestuia este reclamanta, sentinta face referire la imobilele inscrise in C.F. 28739 si 1334 Alba Iulia nu si la cel in litigiu. Judecatoria a retinut ca desi acceptarea succesiunii este indivizibila, in cazul imobilului in litigiu, daca dupa decesul defunctei L. R. a fost tot timpul in posesia altor persoane, tatal reclamantei trebuia sa faca acte notariale sau juridice de acceptare tacita sau expresa a succesiunii cu privire la aceasta. In lipsa unor asemenea acte, a fost considerat strain de mostenire cu privire la acest imobil.
     Instanta a retinut ca indeplinita  conditia uzucapiunii conform art. 28 din Decretul - Lege 115/1938 si conform art. 27 din acelasi act normativ.
     Apelul declarat de reclamanta M. A. impotriva acestei sentinte a fost admis prin decizia civila 427/A/2005 pronuntata de Tribunalul Alba in dosar nr. 4795/2005 a fost desfiintata sentinta atacata si trimisa cauza spre rejudecare Judecatoriei Alba Iulia.
     In apel, reclamanta a invocat gresita apreciere de catre instanta de fond a lipsei calitatii de mostenitor acceptant al tatalui apelantei asupra imobilului in litigiu, in conditiile in care a retinut calitatea acestuia de mostenitor acceptant al defunctei L. R. si caracterul indivizibil al acceptarii succesiunii. A fost criticata si retinerea gresita a indeplinirii conditiilor art. 27, 28 din Decretul Lege 115/1938 in persoana paratei, intrucat si Statul Roman era proprietar pe cota de 720/1201 parti din imobil, iar impotriva acestuia nu este admisibila actiunea in uzucapiune. S-a invocat  si faptul ca antecesoarea paratei R.C., defuncta G.A. a devenit proprietara pe teren abia in 1997 prin ordin al prefectului.
     Apelanta a sustinut ca nu se putea retine nici buna credinta ca si conditie accesorie pentru uzucapiune atata timp cat sentinta civila 339/1996 s-a pronuntat prin fraudarea legii de catre antecesoarea paratei care a indicat cu rea credinta ca mostenitor al antecesoarei apelantei o persoana straina fara legatura de rudenie cu aceasta.
     Pentru a admite apelul, tribunalul a retinut ca atata timp cat prin sentinta  civila 1395/2004 a Judecatoriei Alba Iulia, definitiva ,s-a constatat ca mostenitor legal acceptant al defunctei L. R. este A.E. in calitate de fiu si al acestuia ,reclamanta in calitate de fiica, fata de caracterul indivizibil al optiunii succesorale in mod nelegal instanta de fond a constatat lipsa calitatii procesual active a reclamantei. De aceea constatand ca prima instanta nu a intrat in cercetarea fondului in temeiul art. 297 Cod procedura civila a fost desfiintata sentinta atacata si trimisa cauza spre rejudecare Judecatoriei Alba Iulia, urmand ca in rejudecare sa fie analizate si criticile formulate in apel cu privire la incidenta art. 27 si 28 din Legea 115/1938.
     Impotriva acestei decizii a declarat recurs parata R.C., solicitand in principal, casarea acesteia si in subsidiar modificarea in tot a deciziei si rejudecand cauza sa fie mentinuta sentinta civila 2928/2005 pronuntata de judecatoria Alba Iulia in dosar 7341/2004. Cu cheltuieli de judecata in apel si recurs.
     In motivarea recursului parata invoca art. 306 al. 2 Cod procedura civila cu art. 108 cod procedura civila, respectiv gresita retinere a exceptiei autoritatii de lucru judecat intemeiata pe o sentinta in care parata nu a fost parte, iar imobilul asupra caruia poarta judecata in cauza de fata nu a facut obiectul acelei judecati.
     Se sustine ca instanta de apel a aplicat gresit prevederile art. 1201 cod procedura civila si art. 166 cod procedura civila, intrucat sentinta civila 1395/2004 a Judecatoriei Alba Iulia nu are putere de lucru judecat si are efecte numai fata de partile in cauza in care a fost pronuntata sentinta civila nr. 1395/2004 nu are relevanta in cauza pentru ca nu are acelasi obiect, nu este intemeiata pe aceeasi cauza si nu este intre aceleasi parti.
     In al doilea rand apelanta afirma ca nu a fost analizata componenta masei succesorale acceptata de fiul proprietarei tabulare iar reclamanta nu poate pretinde mai multe drepturi decat antecesorul direct, iar cat timp acesta nu si-a intabulat dreptul in CF, potrivit art. 26 din Decretul Lege 115/1938 nu putea sa-l transmita.
     In al treilea rand se invoca art. 304 pct. 7 si 9 Cod procedura civila, instanta de apel nu s-a pronuntat asupra exceptiei invocate de recurenta si a pronuntat o solutie intemeiata pe motive straine pricinii retinand autoritatea de lucru judecat unde legea nu ii permitea si conferind reclamantei mai multe drepturi la succesiunea bunici sale decat avusese autorul ei. Calitatea sa de mostenitoare a tatalui sau este considerata straina cauzei cat timp nu se dovedeste ca acesta a avut in patrimoniu cota parte din imobilul in litigiu, ca a acceptat mostenirea dupa mama sa.
     Se mai arata ca instanta de fond a retinut corect incidenta art. 27 si 28 din Decretul Lege 115/1938 fata de faptul ca antecesorii paratei au folosit imobilul inca din 1953 cand au cumparat cota de 48/120 parti din imobil, iar dupa 1957 l-au folosit in intregime.
     Recurenta mentioneaza gresita retinere a  anului pronuntarii sentintei civile nr.339/1996 de Judecatoria Alba Iulia in realitate fiind anul 1986.
     Prin decizia civila nr. 100/2 februarie 2006, Curtea de Apel a fost admis recursul declarat de parata, casata decizia si trimisa cauza spre rejudecarea apelului.
     Cu privire la calitatea procesual activa a reclamantei:
     Curtea apreciaza ca a fost corect retinuta de catre instanta de fond si de apel. Astfel, constatarea calitatii de mostenitor a reclamantei prin sentinta civila  1395/2004 pronuntata de Judecatoria Alba Iulia in dosar nr. 5338/2003 a intrat in puterea lucrului judecat, opozabila erga omnes.
     Principiul puterii lucrului judecat impiedica nu numai judecarea din nou a unui proces terminat, ci si contrazicerile intre doua hotarari judecatoresti. Pentru a exista identitate de obiect intre doua actiuni este suficient ca din cuprinsul lor sa rezulte ca scopul final urmarit de reclamant este acelasi in ambele actiuni.
     Trebuie facuta distinctie intre autoritatea de lucru judecat, care se intemeiaza pe evidenta celor trei conditii stipulate in art. 1201 Cod civil si puterea lucrului judecat, care poate fi invocata ca proba intr-o cauza, intrucat constatarea instantei cu privire la o stare de fapt se bucura de prezumtia de adevar absolut.
     In aceasta cauza, sentinta civila 1395/2004 pronuntata de Judecatoria Alba Iulia are caracterul unei probe, care face dovada deplina a calitatii reclamantei de mostenitor a defunctului A.E., decedat la 18.10.1986, care a fost mostenitor legal acceptant  al defunctei L. R., decedata la 29.01.1935, in cota de 1/1 parti.
     Art. 26 din Decretul - Lege 115/1938 este aplicabil in cauza drepturile reale dobandindu-se fara inscrierea in cartea funciara pentru cauza de moarte atat de la defunctul A. E., cat si pana la acesta. Chiar daca antecesorul reclamantei nu a fost intabulat in C.F. aceasta nu impieteaza asupra dreptului de proprietate transmis reclamantei fata de aceleasi prevederi legale.
     Trebuie de asemenea avut in vedere caracterul indivizibil al mostenirii, succesorul neputand sa accepte succesiunea doar cu privire la unele bunuri si sa renunte la altele.
     Cu privire la nepronuntarea instantei asupra tuturor exceptiilor invocate de parata se constata ca parata cat si reclamanta, in intampinare si respectiv apelul declarat au invocat exceptia uzucapiunii, insa sub aspecte diferite.
     In mod nelegal instanta de apel a omis a verifica incidenta acestei exceptii in cauza si a trimis cauza spre rejudecare instantei de fond, neobservand ca judecatoria s-a pronuntat asupra acestei exceptii.
     De aceea cauza se va trimite instantei de apel pentru a se pronunta asupra tuturor exceptiilor invocate in apel si recurs.
Fiind incidente prevederile art. 304 pct. 5 Cod procedura civila va fi admis recursul paratei, casata decizia atacata si trimisa cauza spre rejudecarea apelului.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Uzucapiune (Prescriptia achizitiva)

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017