InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

(Sentinta civila nr. 489 din data de 27.01.2009 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Uzucapiune (Prescriptia achizitiva) | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

R O M A N I A

JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI - SECTIA CIVILA
Dosar nr. ……..

Sentinta civila nr. 489
Sedinta publica de la data de 27 ianuarie 2009
Completul constituit din:
PRESEDINTE – …………
GREFIER – ……………
      
      Pe rol, se afla solutionarea cauzei civile privind pe reclamantii ................... si …………… in contradictoriu cu paratul ……………., avand ca obiect: uzucapiune.
      La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamanta ................... personal si asistata de avocat cu imputernicire avocatiala depusa la dosar, fila 2 si reclamantii ...................si ................... prin acelasi avocat, lipsa fiind paratul.
      Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei, ca, prin Serviciul registratura, la data de …………….a fost depus la dosar suplimentul raportului de expertiza.
Un exemplar al suplimentului raportului de expertiza este comunicat reclamantilor, prin avocat.
In temeiul art. 132 alin. 2 pct. 2 Cod de procedura civila, reclamantii, prin avocat, depun la dosar o cerere precizatoare, prin care arata ca isi maresc catimea obiectului cererii dedus judecatii, motivat de faptul ca suprafata de teren potrivit raportului de expertiza este de …….. m.p. si, nu de …… m.p, asa cum a fost mentionata in pititul cererii introductive.
Instanta pune in discutia partilor exceptia lipsei calitatii procesuale a paratului invocata de acesta prin intampinarea depusa la dosar.
Avand cuvantul asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratului, reclamantii, prin avocat, solicita respingerea, avand in vedere relatiile comunicate de Primaria Municipiului Bucuresti - Comisia pentru aplicarea Legii 10/2001 din cuprinsul carora rezulta ca nu exista nicio persoana  care sa fie proprietar al terenului uzucapat.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul asupra fondului, in cadrul dezbaterilor.
  Avand cuvantul asupra fondului, reclamantii, prin avocat, solicita admiterea actiunii asa cum a fost precizata, sa se constate ca reclamantii au dobandit dreptul de proprietate prin uzucapiunea de ..... de ani si jonctiunea posesiilor asupra imobilului teren in suprafata de ……m.p, situat in Bucuresti, str. …….. nr. ……., sector 4 si omologarea raportului de expertiza efectuat in cauza; fara cheltuieli de judecata.
I N S T A N T A

      Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
      Prin actiunea inregistrata la data de …………. sub numarul de dosar …………., reclamantii ………………., ................... si ……………. au chemat in judecata pe paratul ………….., pentru ca instanta, prin hotararea ce o va pronunta, sa constate ca a dobandit, prin uzucapiune, dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de …….. m.p., in spatele proprietatii lor din Bucuresti, str. ..................., nr. ....., sector….., in conformitate cu dispozitiile art. 1847-1980 C.civil.
      In motivarea cererii, reclamantii au aratat ca in anul ………., ...................si ……… au cumparat cu chitanta de mana un teren in suprafata de ……mp si constructiile aferente de la ……… pentru aceasta suprafata avand titlul de proprietate, insa, in fapt, acestia detineau o suprafata mult mai mare, respectiv inca …… mp. In cerere se arata ca sotia lui .....era nepoata lui ……………, acesta permitandu-i sa stapaneasca o suprafata mai mare decat cei ….. mp. pentru care se incheiase contractul de vanzare cumparare, din spusele batranilor, ............a fugit in America si nici dupa anul 1990 nu a venit nimeni din partea lui sa revendice terenul ce ii apartinuse. Reclamantii au aratat ca prin sentinta civila numarul ……din …… a Judecatoriei sectorului 4 Bucuresti, s-a constatat intervenita vanzarea cumpararea intre .....si ...................si ………, restul terenului ramanand in posesia lor. In cerere se mai arata ca dupa anul 1987, ei au extins gradina cu inca ..... mp., insa in anul 2007, acestia au fost preluati de Primaria ……., insa au ramas cu posesia celor ….. mp. peste cei …… mp pentru care exista titlu.
      In drept, reclamantii si-au intemeiat actiunea pe dispozitiile art.1890 C.civ., art. 1077 din c.civ., art. 492 din C.civ., art. 111 din c.civ.
Paratul a depus intampinare la dosar prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, avand in vedere ca nu se face dovada faptului ca municipiul Bucuresti ar fi proprietarul nediligent sau ca ar fi intrat in proprietatea municipalitatii. In intampinare se mai arata ca in cazul succesiunilor vacante, bunurile intra in proprietatea privata a statului, conform legii 318/2002, iar acestea se valorifica prin Ministerul Economiei si Finantelor.
In drept, paratul a invocat prevederile art. 115-1118 din C.p.civ.
      La data de ………… reclamantii si-au majorat catimea obiectului cererii, aratand ca solicita sa se constate ca a dobandit, prin uzucapiune, dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de ..... m.p.
      In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri, respectiv copia…… din data de ………, dispozitii de plata a impozitului, adresa numarul ………….. din data de……. emisa de Primaria Municipiului Bucuresti, adresa numarul ………. din data de ………… emisa de Primaria Municipiului Bucuresti, a fost efectuata o expertiza topografica, au fost audiati martorii ………. si …………...
      Asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratului, instanta constata ca aceasta este intemeiata, si o va admite, pentru urmatoarele motive:
      Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati intre persoana paratului si cel care este subiectul pasiv al dreptului afirmat de catre reclamant. In actiunile ce au ca obiect uzucapiunea, parat trebuie sa fie proprietarul care a stat in pasivitate si care a lasat sa curga termenul de prescriptie achizitiva, netulburand cu nimic posesia celui care doreste sa obtina proprietatea bunului prin uzucapiune.
      In cauza, reclamanta a chemat in judecata Municipiului Bucuresti, motivand ca potrivit art. 18 din legea 18/1991 bunul apartine unitatii teritorial administrative, neexistand o alta persoana care sa il detina.
      Potrivit art. 18 din legea 18/1991   (1) Terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice alt mod in patrimoniul cooperativei agricole de productie de la cooperatori sau de la alte persoane care au decedat si nu au mostenitori, precum si terenurile pentru care nu s-au formulat cereri de restituire raman la dispozitia comisiei.
    (2) Toate terenurile cooperativei agricole de productie care nu sunt atribuite conform art. 14 - 17, precum si terenurile extravilane proprietatea statului aflate in folosinta cooperativei, raman, de asemenea, la dispozitia comisiei, urmand a fi atribuite altor persoane indreptatite, potrivit prevederilor prezentei legi.
    (3) Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, dupa incheierea integrala a reconstituirii drepturilor de proprietate, trec in domeniul privat al comunei, orasului sau al municipiului, urmand a fi puse la dispozitia celor care doresc sa intemeieze sau sa dezvolte exploatatii agricole, prin inchiriere, concesionare sau vanzare, in conditiile legii sau puse la dispozitie pentru obiective de interes social.
      Acest act normativ nu se aplica in cauza de fata, deoarece terenul ce se doreste a fi uzucapat nu a fost niciodata in cooperativa agricola, astfel ca nu face obiectul Legii 18/1991. Si daca ar fi fost asa, reclamantii nu au facut dovada ca acest teren a intrat in patrimoniul municipiului si nu ar fi fost atribuit altor persoane indreptatite, asa cum prevad celelalte aliniate ale art. 18 din legea 18/1991.
      Desi avea sarcina probei, conform art. 1169 C.civ., reclamantii nu a facut dovada faptului ca  municipiul Bucuresti a fost titularul dreptului sau este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului in suprafata de ..... mp. situat in Bucuresti, str. ..................., numarul ....., sector 4, ca acest imobil a intrat vreodata in patrimoniul privat al statului sau al municipiului Bucuresti.
      Mai mult, din toate probele administrate in cauza reiese ca aceasta suprafata de ..... mp. face parte dintr-o suprafata mai mare detinuta de …………., asa cum precizeaza si reclamantii, iar un mostenitor al acestuia este indicat chiar de reclamanti, respectiv nepoata sa, sotia lui ………….., revenind reclamantilor sarcina de a cauta si identifica mostenitorii vechilului proprietar.
      Din nici un inscris depus la dosar nu rezulta ca suprafata de ..... mp. ar fi fost nationalizata sau ar fi fost trecuta in proprietatea statului prin vreun act sau ca municipiul ar fi devenit proprietar prin vreun act normativ, iar daca vechiul proprietar nu ar fi avut mostenitori, ceea ce nu s-a intamplat in cazul de fata, atunci ar fi trebuit sa se inceapa procedura vacantei succesorale, in care statul ar fi  trebuit sa aiba calitate procesuala pasiva.
      Ca urmare, intrucat reclamanta nu a facut dovada faptului ca paratul este titular al dreptului de proprietare care a stat in pasivitate si a lasat sa curga termenul de prescriptie achizitiva, instanta constata ca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive este intemeiata si o va admite, motiv pentru care instanta va respinge cererea ca fiind formulata impotriva unei  persoana fara calitate procesuala pasiva.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului, invocata de acesta prin intampinare.
       Respinge actiunea formulata de reclamantii ...................si ..................., ambii cu domiciliul in ………….i, str. ……….., bl. ….., sc………., bl. ….., et. ……., ap. ………., sector …. in contradictoriu cu paratul ..................., cu sediul in ……….., Bd. ………….nr. ….., sector …., ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate.
      Ia act ca paratul nu a solicitat cheltuieli de judecata.
      Cu apel in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, 27.01.2009.
      
      
         PRESEDINTE,              GREFIER,


     
Red./dact./jud. …../6 ex.

      
??

??

??

??
3


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Uzucapiune (Prescriptia achizitiva)

Neindeplinirea conditiilor pentru a uzucapa. Posesie intrerupta si neexercitata ulterior sub nume de proprietar - Decizie nr. 116 din data de 01.04.2015
Actiune respinsa fata de paratul decedat - Decizie nr. 16 din data de 17.01.2014
Cerere de uzucapiune intemeiata pe Codul civil - Decizie nr. 354 din data de 28.04.2011
Uzucapiune - Decizie nr. 42 din data de 20.01.2011
Dobandirea unui imobil prin prescriptie achizitiva - Decizie nr. 970 din data de 03.12.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 951 din data de 02.12.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 222 din data de 25.03.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 407 din data de 31.05.2010
Uzucapiunea-mod de dobandire a dreptului de proprietate. - Decizie nr. 79 din data de 04.02.2010
Uzucapiune-mod de dobandire a dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 150 din data de 05.03.2009
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 117 din data de 25.01.2012
uzucapiune - Sentinta civila nr. 629 din data de 09.12.2009
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 6 din data de 08.01.2009
Uzucapiune in regim de carte funciara. Legea aplicabila. Uzucapiunea extratabulara. - Decizie nr. 338 din data de 02.10.2009
Art. 304 pct. 5 cod procedura civila - Decizie nr. 100 din data de 02.02.2006
anulare act - Hotarare nr. **** din data de 25.06.2015
ordonanta presedintiala exercitare autorit parinteasca si stabilire locuinta minori - Hotarare nr. **** din data de 25.02.2015
ordonanta presedintiala modificare program vizita si obligatie de a face - Hotarare nr. **** din data de 06.02.2015
partaj bunuri comune - Hotarare nr. **** din data de 12.10.2015