InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Intorsura-Buzaului

Rezolutiune contract

(Sentinta civila nr. 124 din data de 25.06.2014 pronuntata de Judecatoria Intorsura-Buzaului)

Domeniu Contracte | Dosare Judecatoria Intorsura-Buzaului | Jurisprudenta Judecatoria Intorsura-Buzaului


R O M A N I A
JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI
JUDETUL COVASNA

Dosar nr. (...)

SENTINTA CIVILA NR.124
Sedinta publica de la 25.06.2014
Instanta constituita din:
PRESEDINTE : (...) – judecator
GREFIER : (...)

  Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza civila avand ca obiect „Rezolutiune contract” formulata de reclamanta (...) in contradictoriu cu parata (...).
La apelul nominal facut in sedinta publica nu au raspuns partile.
 Procedura legal indeplinita.
 S-a facut referatul cauzei, dupa care : se constata ca reclamanta a depus concluzii scrise.
Concluziile si sustinerile partilor au fost consemnate in Incheierea de sedinta din 18.06.2014, incheiere care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta in vederea deliberarii a amanat pronuntarea pentru  data de 25.06.2014, cand urmare a deliberarii a pronuntat hotararea de mai jos.

JUDECATORIA

I. Pe rolul Judecatoriei Intorsura Buzaului sub nr. (...) la data de 13.07.2010, s-a inregistrat cererea formulata de reclamanta (...) cu sediul in (...) in contradictoriu cu parat (...) cu domiciliul in (...) si domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinet de avocat (...), prin care s-a solicitat ca instanta prin hotararea ce va pronunta , sa dispuna urmatoarele :
-  In principal, obligarea paratei la executarea contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.(...) la 16.04.2008 de BNP (...), privind exploatarea a 2500 mc. masa lemnoasa din parcela 60A, UP5, ua.56A;
- In subsidiar, rezolutiunea contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.(...) la 16.04.2008 de BNP (...), avand ca obiect vanzarea respectiv cumpararea a 2500 mc. masa lemnoasa din parcela 60A, UP5, ua.56A pentru neexecutarea din partea paratei in mod culpabil a obligatiilor contractuale si repunerea partilor in situatia incheierii contractului.
- Obligarea paratei la plata sumei de 70.000 lei, reprezentand obligatie izvorata din contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.(...) la 16.04.2008 de BNP (...), suma ce se va actualiza cu dobanda legala la data platii;
- Obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.
In fapt, arata reclamanta ca urmare a incheierii contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.(...) la 16.04.2008 de BNP (...), privind exploatarea a 2500 mc. masa lemnoasa din parcela 60A, UP5, ua.56A, a achitat suma de 70.000 lei cu titlu de pret prin ordinele de plata nr.22 din 25.04.2008 si nr.(...) din 18.04.2008, insa parata  nu si-a respectat obligatia rezultata din contract, in sensul predarii masei lemnoase vandute. Sustine reclamanta  ca la momentul  achitarii celei de a doua rate, asociatul societatii (...), a vorbit telefonic cu parata (...) iar aceasta i-a comunicat sa-i predea mandatarului (...), inca 500 euro, avand in vedere ca prima rata a fost de 50.000 lei.
Sustine reclamanta ca parata s-a adresat Regiei Autonome a Padurilor (...) in vederea autorizarii masei lemnoase respectiv partida 56 A, exploatare ce urma a fi exercitata de societate, motiv pentru care s-a incheiat contractul de vanzare cumparare.
Mai arata reclamanta ca ulterior, cand urma sa exploateze masa lemnoasa cumparata in baza contractului anterior mentionat, parata a interzis exploatarea, contactand telefonic si O.S. (...) in a carui administrare este padurea, anuntand ca nu solicita autorizarea spre exploatare a respective mase lemnoase.
In drept se invoca dispozitiile Codului civil.
Alaturat cererii, reclamanta a anexat in fotocopie urmatoarele inscrisuri: ordinele de plata nr.(...)/18.04.2008 si nr.22/25.04.2008, procura autentificata sub nr.(...)/23.09.2005 de BNP (...) din municipiul Bucuresti,  corespondenta transmisa prin fax la 13.04.2008 catre O.S. (...), chitanta avans,  contract de vanzare cumparare autentificat sub nr.(...) la 16.04.2008 de BNP (...), avand ca obiect vanzarea respectiv cumpararea a 2500 mc. masa lemnoasa din parcela 60A, UP5, ua.56A. (f.6-10)
II. Situandu-se pe o pozitie procesual contradictorie, parata (...) a depus intampinare (f.14-16) prin care a solicitat respingerea cererii formulate.
In aparare,  in esenta,   parata (...), sustine  nulitatea contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.(...) la 16.04.2008 de BNP (...), avand ca obiect vanzarea respectiv cumpararea a 2500 mc. masa lemnoasa din parcela 60A, UP5, ua.56A , deoarece nu ea a incheiat contractul si un fost procurist de al ei, insa procura a fost anulata cu un an inainte, respectiv la data de 12.04.2007, comunicand aceasta situatie, BNP (...), O.S. (...) si numitului (...). Mai arata parata ca a incheiat cu reclamanta (...), doar contractul nr.1 la data de 19.03.2008, ce are ca obiect vanzarea a 1038 mc. masa lemnoasa, iar potrivit inscrisurilor ce sunt atasate intampinarii, dovedeste ca numitul (...) a avut cunostinta de anularea procurii.
De asemenea parata sustine ca reclamanta in cuprinsul actiunii, contrazice actele pe care le-a anexat, aratand ca a achitat suma de 70.000 lei cu ordinele de plata nr.22/25.04.2008 si nr.(...)/18.04.2008, insa din continutul chitantei scrise de mana de catre (...), rezulta ca acesta a primit banii la data de 24.04.2008.
Concluzionand, arata parata cum ca potrivit chitantei anterior enuntate si ordinelor de plata depuse de reclamanta (...), suma de 70.000 lei a fost primita de fostul procurator (...),  care nu i-a predat vreo suma de bani si astfel reclamanta trebuie sa se indrepte impotriva acestuia.
Potrivit art.242 Cod de procedura civila de la 1865 s-a solicitat judecata in lipsa.
Alaturat intampinarii, parata a depus in fotocopie urmatoarele inscrisuri: procura autentificata sub nr.(...)/23.09.2005 de BNP (...) din municipiul (…), comunicare catre (...) privind revocarea  mandatului, contract de vanzare cumparare nr. (...)/19.03.2008, tabel esalonare anexa nr.1 la contract, contract de vanzare cumparare autentificat sub nr.(...)/16.04.2008 la B.N.P. (...), sentinta penala nr. (...) a Judecatoriei (...), ordonanta nr. (...) emisa de Parchetul de pe langa Tribunalul (...) si ordonanta  nr. (...) emisa de Parchetul de pe langa Tribunalul (...).(f.19-55)
III. Prin raspunsul la intampinare formulat,  reclamanta (...) invoca exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Intorsura Buzaului, invocand dispozitiile art.2 pct.1 lit.a Cod de procedura civila de la 1865.(F.64-66)
Fata de apararile invocate, reclamanta (...), sustine ca parata nu a prezentat dovezi, respectiv declaratia de revocare a mandatului, pentru a se putea verifica si forma in care aceasta s-a facut. De asemenea sustine reclamanta ca desi parata (...) invoca faptul ca procura  nu era valabila, totusi la data de 02.03.2008 semneaza o delegatie pe numele aceluiasi (...) pentru inspectia exploatarii forestiere,  iar la data de 09.04.2008 semneaza o solicitare catre O.S. (...), de autorizare a exploatarii masei lemnoase din partida 56 A, catre (...)
Alaturat raspunsului, reclamanta a anexat in fotocopie: CF nr.(...) (…) nr. cad.(...)42, procura, notificarea nr. (...) din 04.08.2008 catre parata, in vederea rezolvarii litigiului, adresa nr.1781/21.07.2008 emisa de O.S. (...) adresata (...), delegatie din data de 02.03.2008,  certificat de inregistrare la O.R.C. Covasna,  chitanta avans din 25.04.2008, ordine de plata, corespondenta catre O.S. (...) de autorizare exploatare u.a 56A transmisa prin fax la 13.04.2008, incheiere autentificare nr.4/12.04.2007  de Cabinetul de avocat (...). (f.67-78)
IV. La termenul de judecata din 19.01.2011, reclamanta a depus note scrise, prin care a solicitat potrivit art.246 Cod de procedura civila de la 1865 sa se ia act de renuntare la judecata petitului 1 prin care a solicitat obligarea paratei la executarea dispozitiilor din contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.(...) la 16.04.2008 de BNP (...). (f.89)
V. In temeiul art.167 Cod procedura civila de la 1865, s-a incuviintat pentru reclamanta proba cu inscrisurile de puse la dosar, interogatoriul paratei si proba testimoniala cu martorii (...), (...) si (...), iar pentru parata s-a incuviintat proba cu inscrisurile depuse la dosar si interogatoriul reclamantei.
Din oficiu s-au atasat: dosarul UP nr.(...) al Parchetului de pe langa Judecatoria Intorsura Buzaului si dosarul nr.(...) al Judecatoriei Intorsura Buzaului.
VI. Cererea este legal timbrata potrivit Legii nr.1469/1997 in vigoare la data formularii cererii (f.80)
VII. Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Potrivit Titlului de proprietate nr.(...) emis la 31.08.2006 de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenului (...) paratei (...) i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului cu vegetatie forestiera in suprafata de 478 ha. si 8(...)0 mp.( f.92 dosar UP)
Anterior emiterii titlului, prin  procura autentificata sub nr. (...)/23.09.2005 la BNP (...) din (...), parata (...) l-a imputernicit pe numitul (...)  sa obtina documentatia necesara,  sa ridice  titlul de proprietate referitor la terenul extravilan forestier  in suprafata de 478,84 ha situat pe raza judetului (...), Ocolul Silvic (...), sa semneze procesul verbal de punere in posesie , sa solicite intabularea dreptului de proprietate, precum si faptul ca acesta  „va putea administra cum va crede mai bine acest teren, va face acte de conservare , avand in acest  scop dreptul de  a se prezenta in numele meu, cu puteri depline, va semna oriunde va fi necesar , semnatura fiindu-mi opozabila” .(f.6)
La data de 05.06.2006, intre parata  prin reprezentant (...) si Ocolul Silvic Buzaului Ardelean se incheie contractul de administrare nr.868, avand ca obiect terenul cu vegetatie forestiera in suprafata de 478,84 ha. ce face obiectul titlului de proprietate, iar potrivit contractului de administrare,  O.S. (...) intocmeste acte de punere in valoare. (f.80-82 dosar UP atasat)
Insa, la data de 21.06.2007,  pe rolul Judecatoriei (…), se inregistreaza sub nr.(...) o plangere formulata de numita (...), prin care se solicita anularea hotararii Comisiei Judetene (…) prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate privind terenul ce face obiectul T.P. nr.(...), proces in care parata (...) are calitatea de intervenient, proces solutionat definitiv prin decizia civila nr. (...) din 10.04.2008 pronuntata in dosar nr.(...) de catre Tribunalul (...), si prin care se dispune reconstituirea dreptului de proprietate al petentei (...), alaturi de parata (...) privitor la terenul cu vegetatie forestiera in suprafata de 478,84 ha.(f.225-226 dosar UP)
Desi  in perioada 21.06.2007 – 10.04.2008,  terenul cu vegetatie forestiera se gasea in litigiu, aspect cunoscut de parata (...), cea de pe urma prin intermediul mandatarului (...) coordoneaza administrarea si conservarea terenului cu vegetatie forestiera.
Parata (...) la data de 12.04.2007 prin intermediul Cabinetului de avocat (...), intocmeste un inscris prin care revoca incepand cu data de 15.04.2007, procura autentificata sub nr. (...)/23.09.2005 la BNP (...) si pe care o comunica  mandatarului (...) la data de 16.04.2007, primita de sotia acestuia, astfel cum rezulta din continutul inscrisurilor existente la f.20.
Insa,  contrar continutului notificarii mai sus mentionate, ulterior, intre parata (...) si mandatarul (...) a existat o corespondenta  constanta, imprejurari retinute si in conturarea starii de fapt a Sentintei Penale nr. (...) din (...) pronuntata in dosar nr.(...) de Judecatoria Intorsura Buzaului.
Astfel,  la data de 07.05.2007, (...) transmite un fax paratei,  referitor la plata unei facturi catre „Ocol” si face referire la unele probleme existente, la care aceasta ii comunica lui (...) sa achite contravaloarea acestei facturi, reprezentand administrare silvica contract nr. (...). (f.173 dosar UP)
De asemenea, ulterior revocarii mandatului,  prin faxul din data de 12.08.2007  (f.171 dosar UP) parata ii comunica mandatarului (...), ca  „lipseste din dosarul „Ocol” calculul contravalorii functiilor de protectie, adresa exacta a inspectoratului si contul nu este bun” si ii cere sa trimita repede prin recomandata ca este cea mai importanta hartie”.
Potrivit continutului inscrisul de la f.174 dosar UP,  rezulta ca numitul (...) ii comunica paratei   in data de 06.06.2007 ca a dat suma de 5500 lei mandatarului (...), „imputernicit al dvs.”, suma  cu care s-a platit Ocolului Silvic (...) taxa de administrare, atasata la fila 173 si de asemenea ca suma platita de numitul (...) reprezinta contravaloarea masa lemnoasa ce va fi contractata ulterior, ceea ce s-a si intamplat incheindu-se intre (...) si parata prin imputernicit (...) contractul de vanzare cumparare, autentificat sub nr. (...) la 26.04.2007 la B.N.P. (...). (f.31 doaar UP)
Totodata, din ordinul de incasare numerar nr. (...) din 27.04.2007 (f.175 dosar UP) rezulta ca mandatarul (...) i-a trimis paratei  (...) suma de 8700 Euro, din adresa nr. (...)/17.04.2007  (fila 176 dosar UP)  rezulta ca mandatarul (...) a formulat o sesizare  catre Ocolul Silvic (...) , in calitate de imputernicit al proprietarei padurii , aspect reluat in adresa nr. (...)/05.06.2007 (fila 177 dosar UP)
(...) semneaza in calitate de imputernicit nota de constatare din 07.06.2007 (fila 180),  actele de constatare din 17.12.2007  si reprimire partiala (filele 182-183), procesul verbal din 14.12.2007 (fila 184). De asemenea mandatarul (...) este prezent cu ocazia licitatiei de masa lemnoasa, in calitate de imputernicit al proprietarei padurii, astfel cum rezulta din procesul verbal din 26.02.2008  (fila 185),  ridica  in data de 10.04.2008 certificatul eliberat in dosarul civil (...) al Tribunalului (…) , in calitate de imputernicit al proprietarei (fila 187),  iar conform delegatiei din data de 02.03.2008  (fila 62) parata (…) delega pe (...) sa o reprezinte in urmatoarele misiuni si demersuri: inspectia exploatarii forestiere de la 20.03.2008 – 30.11.2008, conform contractului, recuperarea daunelor materiale si a sumelor ce i se cuvine in urma  constatarilor si demersurilor in curs pentru anul 2007, referitor la masa forestiera, recuperarea fondurilor destinate actiunii de conservare a padurii conform cererii inaintata la Ministerul Agriculturii si Padurilor de catre sucursala Focsani si alte misiuni prin intelegere reciproca.
La data de 19.03.2008,  intre parata (…) si reclamanta (…). se incheie contractul de vanzare cumparare masa lemnoasa nr. 1, avand ca obiect cantitatea de 1083 mc. potrivit anexei nr.1 , masa lemnoasa din partida 56 A u.a 59A. (f.21-28)  iar la data de 01.04.2008 se emite Autorizatia de exploatare nr. (…).(f.82 dosar UP)
La data de 09.04.2008, parata (…) transmite un fax catre Regia Autonoma a Padurilor (...) , in care mentioneaza ca este de acord „cu autorizarea partidei 56A spre exploatare de (...) conform contractului si cu marcarea unui volum suplimentar de circa 1500 mc de masa lemnoasa in alta partida de catre Ocolul Silvic (...) , care va fi exploatat de aceeasi firma sau de alta, decizie care se va lua ulterior”.
Privitor la continutul acestui act, apararea invocata de parata, cum ca acordul din 09.04.2008 si transmis prin fax la 13.04.2008 ora 11:07,  facea referire la partida 59A din contractul nr.1/19.03.2008 si nu partida 56 A, nu are suport probator. Parata  (...) sustine ca faxul  adresat O.S. (...) prin care rectifica nr. parcelei din 56A in 59A l-ar fi transmis la data de 13.04.2008. Asa este, deoarece se confirma potrivit continutului datei si orei transmiterii faxului, cum ca aprobarea a fost data pentru parcela 56 A, si  nu pentru exploatarea masei lemnoase conform contractului nr.1/19.03.2008 si care face referire la parcela nr.59A. Inscrisul existent la f.222 dosar UP, desi efectuate modificari in continutul acestuia de parata, confirma ca s-a transmis la 13.04.2008 orele 11:07, asa cum rezulta din continutul faxului ce nu este rectificat de parata, existent la f.7 f.76 dosar. O dovada in plus ca apararea paratei (…) nnu poate fi primita de instanta, este si aceea ca la dosarul UP nr.(...) la f.82, se gaseste Autorizatia nr. (…) privind exploatarea masei lemnoase in parcela 59A de catre (...) emisa la 01.04.2008, anterior datei de 13.04.2008 cand parata a transmis faxul catre O.S. (...) si in care fara nici un dubiu, isi manifesta acordul de a fi autorizata parcela 56A, deoarece pentru parcela 59A era emisa autorizatia de exploatare si nu mai era necesar acordul paratei. In sprijinul apararii, parata nu a depus o dovada in acest sens, instanta retinand ca singurul continut al fax-ului este cel transmis la 13.04.2008 orele 11:07, nefiind transmis ulterior orei 11:07 un alt fax ce sa rectifice eroarea sustinuta de parata (...).
Astfel, ulterior datei de 13.04.2008, respectiv la data de 16.04.2008, se incheie contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. (...)/16.04.2008 la BNP (...) (f.9) prin care  reclamanta  (…) , prin administrator (...), in calitate de cumparator,  a achizitionat de la parata (...), reprezentata de (...), conform procurii speciale autentificate sub nr. (...)/23.09.2005 la BNP (...),  cantitatea de 2500 mc masa lemnoasa  (molid si brad) pe picior , conform APV nr. (…) din UA 60A si APV nr. 32550 din u.a 56A , din terenul – padure situat in extravilanul Comunei (…), inscris in Titlul de proprietate nr. (...) eliberat la data de 31.08.2006. De asemenea, s-a stabilit pretul de vanzare de 120.000 lei, din care se mentioneaza ca la data de 16.04.2008, data incheierii contractului, s-a achitat un avans de 50.000 lei  a carei primire este recunoscuta de mandatarul (...) prin semnarea contractului, stabilindu-se ca diferenta sa se achite pana la data de 23.04.2008 prin ordin de plata prin BRD – Agentia (…). Conform intelegerii dintre parti, reclamanta  (…) a achitat  prin  ordinul de plata nr. (...)/18.04.2008 suma de 50.000 lei si prin ordinul de plata nr. 88/25.04.2008 suma de 20.000 lei (f.5), fiind mentionat ca beneficiar mandatarul, facandu-se referire la faptul ca cele doua sume de bani reprezinta contravaloare masa lemnoasa si avans conform contractului nr. (...)/16.04.2008.
In ceea ce priveste procura avuta in vedere la incheierea actului notarial, Judecatoria retine potrivit celor comunicate de B.N.P (…) din municipiul Bucuresti la solicitarea instantei, ca parata (...), doar la data de 21.10.2008 – ulterior incheierii contractului -  prin declaratia autentificata la B.N.P. (…) a revocat procura speciala autentificata sub nr. (...)/23.09.2005 la BNP (...) iar la aceeasi data a fost inregistrata revocarea in Registrul National Notarial de Evidenta a procurilor si revocarilor acestora. (f.188, 194)
Desi s-a solicitat B.N.P. (...), sa depuna o copie a registrului in care s-a inregistrat autentificarea procurii din anul 2005 cat si revocarea acesteia din 12.04.2007, demersul a ramas fara rezultat, retinandu-se astfel ca revocarea mandatului din 12.04.2007 (f.187) nu a fost inregistrata, pentru ca aceasta sa fie opozabila tertilor. Cert este ca mandatarul (...) a cunoscut de existenta acestei revocari, insa ulterior,  actele acestuia au fost executate la solicitarea paratei (...).
In ceea ce priveste revocarea mandatului din 12.04.2007, parata (...) nu a adus la cunostinta aceasta revocare nici chiar O.S. (...), astfel cum sustine, incunostintand despre aceasta doar dupa un an de zile, respectiv la data de  24.05.2008, situatie confirmata de reprezentantul ocolului - inginer (…). (f.101 dosar UP)
Intrebarea ce se  pune este urmatoarea, daca parata (...) sustine ca a revocat mandatul  dat d-nului (...) la data de 12.04.2007, care este motivul pentru care, prin declaratie autentificata sub nr.5998 la 21.10.2008 de BNP (…)– dupa 1 an si 6 luni – a revocat din nou acelasi  mandat dat lui (...). Explicatia este aceea ca, potrivit atitudinii si comportamentul mandantei  parate (...), aceasta a ratificat actele incheiate de mandatarul (...), pana la revocarea autentificata din 21.10.2008, astfel, ratificarea valoreaza  mandat.
In deplin acord cu parata (...), potrivit continutului procurii autentificate sub nr. (...)/23.09.2005 la BNP (...), mandatarul (...)  nu putea sa vanda si nici sa negocieze vanzarea terenului cu vegetatie forestiera in suprafata de 478,84 ha. (f.5), insa contractul de vanzare cumparare incheiat de reclamanta cu parata (...) prin mandatar (...), nu are ca obiect vanzarea terenului cu  vegetatie forestiera ci vanzarea de masa lemnoasa.
Judecatoria retine ca actul incheiat – ce face obiectul prezentei cauze -  nu este un act de dispozitie, ci un act  de administrare, deoarece s-a realizat o normala punere in valoare a unui patrimoniu ( fondul forestier). Acest act raportat la patrimoniu, reprezinta masuri de normala folosire, exploatare si valorificare a patrimoniului, ceea ce in speta reprezinta o culegere a fructelor, iar prin vanzarea masei lemnoase nu este afectata substanta bunurilor din patrimoniu.
Mai trebuie retinut ca in ceea ce priveste acest contract, parata (…), nu are o pozitie constanta ci chiar contradictorie, deoarece a aratat in continutul interogatoriului (f.1(...) intrebarea 4) ca a aflat de existenta contractului de la d-nul (…), iar potrivit continutului declaratiei date in dosar UP (f.200) d-nul (...) ar fi informat-o telefonic in cursul lunii aprilie 2008, insa cu toate acestea in continutul concluziilor scrise depuse la f.35 dosar nr.(...) a indicat cum ca despre contract a aflat doar in luna august 2008 cand a cerut lui (...) sa-i arate contractul.
De asemenea, parata (...), a sustinut in prezenta cauza cum ca nu il cunostea pe administratorul (...)- (...) - si nu a vorbit telefonic cu acesta, insa aceasta sustinere este combatuta de inscrisul depus la f.67 dosar nr.(...), prin care parata prin e-mail comunica O.S. (...) ca va lua ea legatura telefonic cu d-nul (…).
Este dovedit cu certitudine – situatie necontestata de parata (...) – ca in cursul lunii august 2008, aceasta  s-a intalnit cu reprezentantul (...) insa continutul discutiei nu se cunoaste, parata sustinand unele aspecte iar reclamanta altele, discutia fiind una privata.
Chiar daca, in speta probele testimoniale administrate nu pot face singure dovada imprejurarilor ce reclamanta a dorit sa le dovedeasca - in sensul ca  acel contract s-a incheiat cu acordul paratei, existand discutii telefonice - avand in vedere ca martorul (...) este persoana ce a incheiat contractul iar ceilalti doi martori au fost persoane ce se gaseau in raporturi de munca cu reclamanta (...) totusi din coroborarea declaratiilor acestora (f.148-150) cu inscrisurile depuse de ambele parti, rezulta ca vanzarea-cumpararea celor 2500 mc. masa lemnoasa din u.a.56A a fost facuta cu imputernicirea paratei (...).
In drept, instanta retine ca mandatul este, in principiu, revocabil; mandantul poate revoca mandatul oricand potrivit art.1553 Cod civil de la 1864 iar revocarea poate fi expresa sau tacita. Revocarea expresa – situatia in speta – nu este supusa vreunei forme speciale, dar manifestarea de vointa trebuie sa fie neindoielnica, ceea ce in cauza nu poate fi retinut. Mai trebuie retinut ca revocarea nu este insa opozabila tertilor, decat dupa ce a fost adusa la cunostinta lor, iar pana la notificarea revocarii, mandantul – in speta parata – raspunde fata de tertii de buna-credinta, insa este adevarat cu drept de regres contra mandatarului incorect. - art.1554 Cod civil de la 1864-
Ca urmare a actelor incheiate de mandatar, intre mandant – parata (...) - si terti – reclamanta (...)-  se creeaza raporturi juridice directe, in fapt tertul tratand cu mandatarul, in drept insa contracteaza cu mandantul, prin urmare, toate efectele legale active sau pasive ale actului incheiat de mandatar cu tertul se rasfrang asupra mandantului, el devenind personal creditorul, respectiv debitorul tertului.
In schimb, actele incheiate de mandatar cu depasirea imputernicirilor primite, nu poate obliga pe mandant, doar daca le-a ratificat expres sau tacit – art.1546 Cod civil de la 1864 – ratificarea valorand mandat si produce efecte retroactive intre parti de la data incheierii actului, iar fata de terti de la data ratificarii.
Astfel, Judecatoria va retine ca din atitudinea si comportamentul mandantei  parate (...), incepand cu data revocarii mandatului lui (...) si pana la data incheierii contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.(...) la 16.04.2008 la BNP (...), este clar dovedit ca aceasta a ratificat actul facut de (...). Apararea paratei (...), cum ca mandatarul (...) nu i-a predat suma de 70.000 lei, predata de reclamanta potrivit contractului iar reclamanta sa solicite suma mandatarului, nu are relevanta in cauza
 Ca ulterior incheierii contractului, intre parata in calitate de mandant si numitul (...) in calitate de mandatar au intervenit neintelegeri, sau faptul ca potrivit deciziei civile nr.314 din 10.04.2008 pronuntata in dosar nr.(...) de catre Tribunalul (…), parata (...) nu mai este singurul proprietar al terenului cu vegetatie forestiera ci coproprietar alaturi de numita (…),  aceste imprejurari nu pot afecta valabilitatea vanzarii celor 2500 mc. de masa lemnoasa din u.a 56 A, raporturile dintre mandant si mandatar putandu-se rezolva insa pe calea unei alte actiuni.
Concluzionand, se va retine imprejurarea ca parata (...) a ratificat actele mandantul (...), acestea fiind  valabile, instanta urmand a nu inlatura ca mijloc de proba in cauza  contractul de vanzare cumparare, astfel cum parata a inteles sa-si faca apararea in prezenta cauza – nesolicitand pe calea unei actiuni reconventionale anularea contractului -.
Cum, potrivit clauzelor contractuale, parata nu si-a respectat obligatia asumata de a vinde reclamantei cantitatea de 2500 mc. masa lemnoasa, iar cea de pe urma a achitat suma de 70.000 cu titlu de avans pret, se impune rezilierea acestuia in conditiile art.1020 Cod civil de la 1864 si drept consecinta  obligarea paratei sa restituie reclamantei suma de 70.000 lei achitata cu titlu de avans pret si dobanda legala incepand cu data de 13.07.2010 si pana la achitarea efectiva a obligatiei.
Fiind in culpa procesuala, potrivit art.274 Cod procedura civila de la 1865, va obliga parata sa achite reclamantei cheltuieli de judecata in cuantum de 6011 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru – (...)11 lei -  (f.80, 90) si onorari avocat – 2000 lei - (f.155)

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Ia act de renuntare la judecata petitului prin care reclamanta (...) a solicitat obligarea paratei (...) la executarea contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.(...) la 16.04.2008 de BNP (...), avand ca obiect cantitatea de 2500 mc. masa lemnoasa din parcela 60A, UP5, ua.56A;
Admite cererea formulata de reclamanta (...) cu sediul in (…) in contradictoriu cu parat (…)cu domiciliul in (…) si domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinet de avocat (…)din (…) si drept consecinta,
Dispune rezilierea contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.(...) la 16.04.2008 de BNP (...), privind cantitatea de 2500 mc. masa lemnoasa din parcela 60A, UP5, ua.56A;
Obliga parata sa restituie reclamantei suma de 70.000 lei cu titlu de avans pret achitat si dobanda legala incepand cu data de 13.07.2010 si pana la achitarea efectiva a obligatiei.
Obliga parata sa achite reclamantei cheltuieli de judecata in cuantum de 6011 lei.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 25.06.2014.

                   PRESEDINTE, GREFIER,
                          (…)                                                                           (…)Redact.Jud. (…)
Tehnored. (…).
15.07.2014/ 4  ex.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent. - Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014
Instrainarea si dobandirea terenurilor prin acte juridice intre vii, doar prin incheierea ad validitatem a actului in forma autentica - Decizie nr. 156 din data de 28.02.2013
Constatare a nulitatii absolute a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenta juridica - Decizie nr. 755 din data de 27.09.2012
Obligare incheiere contract in forma autentica - Decizie nr. 367 din data de 18.10.2010
Despagubiri contractuale - Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010
Contract de vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
Contract de leasing - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
EFECTELE TERMENULUI DE 45 DE ZILE PREVAZUT LA ART.31 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 47/1992 - Decizie nr. 103 din data de 15.02.2010
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 235 din data de 07.03.2012
Revendicare - Sentinta civila nr. 54 din data de 25.01.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 76 din data de 26.01.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 1576 din data de 21.12.2011