InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Revendicare

(Sentinta civila nr. 54 din data de 25.01.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Contracte | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr.236/829/2011      

R O M A N I A
   JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU
                                            
SENTINTA CIVILA NR.117
                         SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 25.01.2012
Complet format din:
PRESEDINTE :
Cu participare:
GREFIER : BUTUCAN DANIELA

     Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect ”actiune in constatare” formulata de reclamantul C.C., in contradictoriu cu parata Primaria ___.
     Dezbaterile in fond au avut loc in fata aceluiasi complet in sedinta publica din data de 25.01.2012, fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea data care face parte integranta din prezenta sentinta, data la care instanta avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 01.02.2012, cand a pronuntat urmatoarea hotarare.

 
I N S T A N T A
-deliberand-

     Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
     Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei  Podu Turcului la data de 11.02.2011 sub nr 236, reclamantul C.C.,  a chemat in judecata parata Unitatea Administrativ Teritoriala a com ___ , solicitand instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa constate ca este proprietar  asupra  imobilului compus din casa de locuit  compusa din cinci camere , un hol anexa gospodareasca si teren in suprafata totala de 800 mp ambele situate  in com  ___ , jud Bacau prin efectul uzucapiunii de 30 de ani.
     In motivarea cererii reclamantul a aratat ca a stapanit casa si terenul aferent  inca din anul 1967 fiind primite ca  zestre de la parintii sai.
     A mai aratat reclamantul ca din anul 1967 a exercitat o posesie utila si neintrerupta asupra imobilului compus din teren si constructie  comportandu-se ca adevarat  proprietar.
     Cauza a fost legal timbrata cu suma de 1175  lei si timbru judiciar in valoare de 3 lei la valoarea stabilita prin expertiza in specialitatea cadastru si specialitatea constructii.
     Legal citata parata nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.
     Instanta a incuviintat si administrat pentru reclamant proba cu inscrisuri,  cu declaratiile martorilor, consemnate si atasate la dosar si cu expertiza judiciara tehnica in specialitatea topografie si specialitatea constructii.
      La dosar au fost depuse, in fotocopie, urmatoarele inscrisuri certificat de atestare fiscala( fila 5) din dosar, certificate de deces si nastere ale reclamantului si parintilor acestuia (filele 20-21) din dosar .
     In cauza s-a dispus audierea martorilor Munteanu Maria si Ifrim Ana depozitii atasate la filele 22 si 23 din dosar.
     Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
     Din anul  1967, reclamantul a dobandit prin zestre de la parintii sai o casa si suprafata de  800 mp teren aferent constand in curte si gradina.
          Din declaratiile martorilor audiati, declaratii atasate la filele 22 si 23 din dosar instanta retine ca reclamantul a stapanit inca din anul 1967 suprafata  de teren de 800 mp si casa de locuit situata in comuna ___,sat Capotesti, jud Bacau.
     Martorii au mai aratat ca din anul 1967 si pana la data introducerii actiunii in constatarea uzucapiunii reclamantul a exercitat o posesie utila si netulburata asupra imobilului  constand in constructie si  teren .
     Valoarea terenului asa cum rezulta din continutul raportului de expertiza in specialitatea topografie atasat la filele 63-65 din dosar  este de 7609 lei.
     Constructia a fost evaluata in urma expertizei in constructii atasata la filele 30-37 din dosar la suma de 3472,10 lei si are suprafata de 100,28 mp.
     Tot in cadrul expertizelor terenul si constructia  a fost identificate ca fiind , situate in com ,___ , sat Capotesti, jud Bacau avand urmatoarele vecinatati: la nord  Ifrim Neculai; la nord Ds balast ; la sud  teren detinut fara acte Popa Victor ;la vest  Paiu Ionel.
            Fata de aceste aspecte instanta apreciaza ca s-a facut proba indeplinirii conditiilor necesare pentru constatarea prescriptiei achizitive de 30 de ani, reglementata de art. 1890 C.Civ., reclamantul exercitand asupra bunului imobil constand constructia compusa din cinci camere si anexe si  in terenul in suprafata de 800 mp, situat in, com___, sat Calapodesti,  jud Bacau , o posesie utila, care respecta cerintele art. 1847 si urmatoarele C.Civ., vreme de mai mult de 30 de ani, (din anul 1979 si pana in prezent), nefiind tulburati de adevaratul proprietar al terenului, Primaria Comunei  ___ si nici de alte persoane care sa pretinda vreun drept asupra bunului.
     Pentru toate aceste considerente instanta apreciaza ca cererea reclamantului este intemeiata si  urmeaza  a o admite, constatand dobandirea de catre acesta a dreptului de proprietate asupra terenului si constructiei, care va fi identificat cu ajutorul rapoartelor de expertiza tehnica in specialitatea topografie  si constructii.
     Va dispune plata  catre expertul Enica Aurel  a sumei de 500 lei,  reprezentand onorariu  definitiv expertiza in specialitatea constructii  achitat cu chitanta nr.374557/1/12.04.2011 (fl.25 ds).
     Va dispune plata catre expertul Monoranu Marcel a sumei  de 500 lei , reprezentand onorariu definitiv expertiza in specialitatea topocadastru achitat cu chitanta nr 3745565/1/12.04.2011 (fl. 26 ds).
      Instanta va lua  act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMALE LEGII
HOTARASTE:

     Admite actiunea formulata de reclamantul C.C., domiciliat in comuna ___, judetul Bacau, in contradictoriu cu parata Primaria ___.
     Constata ca reclamantul a dobandit prin efectul uzucapiunii de treizeci de ani dreptul de proprietate asupra casei de locuit compusa din 5 camere si un hol, anexe gospodaresti (grajd) in suprafata totala de 65,12 mp. situata in comuna ___, sat ___, judetul Bacau si asupra suprafetei de 800 mp.teren situat in intravilanul aceleiasi comune cu urmatorii vecini:
     La nord - Drum Satesc, la sud - Popa Victor, la est -  Paiu Vetuta, la vest - Paiu Ionel.
     Dispune plata catre expertul Enica Aurel a sumei de 500 lei, reprezentand onorariu definitiv pentru expertiza in specialitatea constructii achitat cu chitanta nr.3745576/1/12.04.2011 (fl.25 ds).
     Dispune plata catre expertul Monoranu Marcel Catalin a sumei de 500 lei, reprezentand onorariu definitiv pentru expertiza in specialitatea topografie achitat cu chitanta nr.3745565/1/12.04.2011 (fl.26 ds).
     Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, astazi 01.02.2012.
      
     
            PRESEDINTE,                                                       GREFIER,
Red/tehnored. 4 ex.
S.D.M/B.D
05.03.2012

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent. - Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014
Instrainarea si dobandirea terenurilor prin acte juridice intre vii, doar prin incheierea ad validitatem a actului in forma autentica - Decizie nr. 156 din data de 28.02.2013
Constatare a nulitatii absolute a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenta juridica - Decizie nr. 755 din data de 27.09.2012
Obligare incheiere contract in forma autentica - Decizie nr. 367 din data de 18.10.2010
Despagubiri contractuale - Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010
Contract de vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
Contract de leasing - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
EFECTELE TERMENULUI DE 45 DE ZILE PREVAZUT LA ART.31 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 47/1992 - Decizie nr. 103 din data de 15.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012