InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Hotarare care sa tina loc de act autentic

(Sentinta civila nr. 1576 din data de 21.12.2011 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Contracte | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 1525/829/2010
SENTINTA CIVILA NR. 1576

Sedinta publica de la 21.12.2011
Completul compus din:
PRESEDINTE – judecator
Cu participare :
GREFIER –


     Pe rol fiind judecarea cauzei Civile , avand ca obiect „hotarare care sa tina loc de act autentic”, privind pe reclamantul G.N. si pe paratii G. I., T. P., T. D., T. G., T.V..
     Dezbaterile in fond au avut loc in fata aceluiasi complet in sedinta publica din data de 14.12.2011, fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea data care face parte integranta din prezenta sentinta, data la care instanta avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 21.12.2011, cand a pronuntat urmatoarea hotarare.


INSTANTA
-deliberand-


    Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
    Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 1525 din 21.12.20110, reclamantul G.N. i-a chemat in judecata pe paratii G. I., T. P., , T. D. T. Gh.,  si T.V., solicitand instantei sa dispuna perfectarea antecontractului de vanzare cumparare incheiat intre parti la data de 30.11.1999 si 18.12.1999.
    In motivarea cererii sale reclamantul a aratat ca a cumparat prin chitanta de mana suprafata totala de 2 ha 77 ari de la parati. Din aceasta suprafata pentru 77 ari s-a obtinut hotarare judecatoreasca de perfectare a vanzarii. La momentul incheierii actelor de mana, reclamantul precizeaza ca intrucat paratii nu dispuneau de banii necesari, nu s-au putut indeplini formalitatile cerute de lege. Se arata ca la acceeasi data, reclamantul a platit pretul cuvenit pentru suprafetele vandute. Reclamantul sustine ca ambele suprafete de teren fac parte dintr-un corp comun de 2 ha 77 ari situate in punctul Francu, tarlaua 59, parcelele 2812/10/2 si 2823/1 regasindu-se in TP 122756/1997.
    Cererea nu a fost  motivata in drept.
    Cererea este insotita de inscrisuri depuse in fotocopie: act de vanzare cumparare (inscrisuri sub semnatura privata incheiate la 18 decembrie 1999 si 30 noiembrie 1999).
    In dovedire reclamantul a solicitat si instanta a incuviintat administrarea probei cu inscrisuri, martori si expertiza tehnica (filele 112-122).
     La termenul din 2.03.2011 instanta a dispus introducerea in cauza in calitate de parat a lui Genes Ion, ca semnatar al unei conventii de mana.
    Cu exceptia paratilor T. P. si G. I. toti ceilalti parati au fost prezenti in instanta si au aratat ca sunt de acord cu actiunea, ca reclamantul a stapanit terenul de la data incheierii conventiei.
    Instanta a dispus atasarea dosarului 245/829/2009 fata de precizarile partilor.
    Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
    Prin contractul de vanzare – cumparare incheiat sub semnatura privata la data de 18.12.1999, intitulat act de vanzare cumparare, atasat la fila 3, paratul G. I.  a vandut reclamantului o suprafata de 1 ha teren arabil , situata in , punctul Francu, cu vecinii la N mostenitorii lui Gh. Genes, la S Tarziman Artimiza,la E drum  si la V soseaua Puiesti Ragoaza pentru suma de 2 000 000 lei vechi. Vanzarea a fost confirmata de martorii  Sirbu Neculai si Sorbu Virgil, care au fost de fata la  incheierea conventiei, pe care de altfel au si semnat-o.
    Prin contractul de vanzare – cumparare incheiat sub semnatura privata la data de 30.12.1999, intitulat act de vanzare cumparare, atasat la fila r, paratul G. I.  a vandut reclamantului o suprafata de 1 ha teren arabil , situate in , punctul Francu, cu vecinii la N Serban Gh. Ion, , la S Genes Gh Ion, ,la E drum  pentru suma de 2 000 000 lei vechi. Vanzarea a fost confirmata de martorii  Sirbu neculai si Paduraru  Virgil, care au fost de fata la  incheierea conventiei, pe care de altfel au si semnat-o.
    Paratii T.P., T. D., T. GH. si T.V. sunt mostenitorii lui T. A., asa cum reiese din actele de stare civila atasate la dosarul 245/829/2001
    O parte din terenul care a facut obiectul conventiilor este cuprins in titlul de proprietate nr. ___/31.03.1997, atasat in copie la fila 26 dosar, emis pe numele mostenitorilor defunctei G.M., adica T. A.  si paratii G.I., si G. I.
    Terenurile din conventii care se regasesc in titlul de proprietate mentionat  au fost identificate in raportul de expertiza efectuat in cauza de expert Balaita Vian, schita fiind atasata la dosar la fila 112-123. In raport se arata ca din suprafata de 2 ha teren cumparat conform chitantelor sub semnatura privata , suprafata de 6385 mp nu este inscrisa in titlul de proprietate al autorilor, respectiv terenul din T 59, P 2823/8 cuprins in perimetrul 3-8-9-4-3. Terenul stapanit de reclamant si care se regaseste in TP 122756/1997 a fost identificat ca fiind in suprafata totala de 13615 mp, situat in extravilanul comunei ___, sat ___ amplasat in punctul Francu, format din teren in suprafata de , 7990 mp,T 59, p 2823/8 , perimetrul 1-2-3-4-5-6-7-1, schita 1,cu vecini N mostenitorii Genes Maria, E DE 2772, S Genes Neculai, V DE 2813 , 4750 mp, T 59, P A 2812/10/2, perimetrul 1-2-3-4-5-6-1, schita 2, vecinatati N Serban Ion, E DE 2813, S genes Arghire, V DE 2810, 875 mp, T 58, P 2808/17/2, perimetrul 1-2-3-4-5-6, schita 3,vecini la N Serban Ion, la E DE 2810, S Mostenitori Genes Maria, V DE 2860.
    In ceea ce priveste natura actelor juridice incheiate intre parti, instanta retine ca necesitatea formei autentice pentru instrainarea terenurilor, prevazuta la data incheierii actului de Legea nr. 18/1991 art. 46 – „Terenurile situate in intravilan si extravilan pot fi instrainate, indiferent de intinderea suprafetei, prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica”, sub sanctiunea nulitatii vanzarii a impiedicat transmiterea dreptului de proprietate in mod valabil de la vanzator la cumparator, astfel incat actul incheiat de parti este apreciat de instanta in virtutea principiului conversiunii actelor juridice ca fiind in fapt un antecontract de vanzare-cumparare, act juridic prin care partile si-au asumat o obligatie de a face, adica de a incheia in viitor un contract de vanzare-cumparare in forma ceruta de lege, obligatie pe care vanzatorul nu a respectat-o.
    Insa, pentru ca acest contract de vanzare cumparare sa fie incheiat in mod valabil, trebuie indeplinite si anumite conditii de fond, printre care si aceea ca vanzatorul sa fie proprietarul bunului pe care il vinde. Analizand actele dosarului, instanta retine ca paratii fac dovada dreptului de proprietate asupra unei parti din  suprafetele de teren instrainate reclamantului, prin titlul de proprietate amintit anterior si depus la dosar.
    Avand in vedere cele retinute, in temeiul art. 1073 Cod Civil, respectiv art. 1077 Cod Civil si art. 5 alin. 2 titlul X din Legea nr. 247/2005, instanta va pronunta o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare pentru bunul imobil –in suprafata totala de 13615 mp, situat in extravilanul comunei ___, sat ___ amplasat in punctul Francu, format din teren in suprafata de , 7990 mp,T 59, p 2823/8 , perimetrul 1-2-3-4-5-6-7-1, schita 1, , 4750 mp, T 59, P A 2812/10/2, perimetrul 1-2-3-4-5-6-1, schita 2, 875 mp, T 58, P 2808/17/2, perimetrul 1-2-3-4-5-6, schita 3,cu laturile si vecinatatile din raprotul de expertiza intocmit in cauza de dl expert Balaita Vian, parte integranta din hotarare.
     Instanta va lua act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata.
    
     
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite in parte cererea formulata de reclamantul G.N., domiciliat in sat N., comuna M., judetul Bacau in contradictoriu cu paratii G.I., domiciliat in sat Vulturu, comuna Pantelimon, judetul Constanta, T, P., domiciliat in sat ___, comuna ___, judetul Bacau, T.D.-  domiciliat in sat ___, comuna ___, judetul Bacau, T.G.,0 domiciliat in sat ____, comuna ___, judetul Bacau, T. V., domiciliat in sat ___, comuna ___, judetul Bacau, G.I. domiciliat in mun ___, bld Unirii, bl 38, et 4, ap 20, judetul ___.
Constata intervenita vanzarea-cumpararea terenului in suprafata totala de 13615 mp0, situat in extravilanul comunei ___, sat ___ amplasat in punctul Francu, format din teren in suprafata de 7990 mp,T 59, p 2823/8 , perimetrul 1-2-3-4-5-6-7-1, schita 1, , 4750 mp, T 59, P A 2812/10/2, perimetrul 1-2-3-4-5-6-1, schita 2, 875 mp, T 58, P 2808/17/2, perimetrul 1-2-3-4-5-6, schita 3, cu laturile si  vecinatatile prevazute raportul de expertiza topografica efectuat in cauza de dl expert Balaita Vian, parte integranta din hotarare  intre Genes Ghe. Ion  si Genes Iorgu, autorii paratilor, in calitate de vanzatori si Genes Neculai, reclamantul,  in calitate de cumparator.
Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 21.12.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,

Red./tehnored.   Ex. 9
PVS/OD  
19.01.2012           

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent. - Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014
Instrainarea si dobandirea terenurilor prin acte juridice intre vii, doar prin incheierea ad validitatem a actului in forma autentica - Decizie nr. 156 din data de 28.02.2013
Constatare a nulitatii absolute a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenta juridica - Decizie nr. 755 din data de 27.09.2012
Obligare incheiere contract in forma autentica - Decizie nr. 367 din data de 18.10.2010
Despagubiri contractuale - Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010
Contract de vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
Contract de leasing - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
EFECTELE TERMENULUI DE 45 DE ZILE PREVAZUT LA ART.31 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 47/1992 - Decizie nr. 103 din data de 15.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012