InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Intorsura-Buzaului

Pretentii

(Sentinta civila nr. 414 din data de 06.11.2012 pronuntata de Judecatoria Intorsura-Buzaului)

Domeniu Asigurari auto si alte asigurari; Circulatie rutiera | Dosare Judecatoria Intorsura-Buzaului | Jurisprudenta Judecatoria Intorsura-Buzaului

DOSAR NR. (…)


R O M A N I A
JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI
JUDETUL COVASNA
SENTINTA CIVILA  NR.414
Sedinta publica din 6 noiembrie 2012
Instanta constituita din :
PRESEDINTE : (…)-judecator
GREFIER : (…)


Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cererii formulata  de  reclamanta (...)  in  contradictoriu cu paratul (...), avand  ca  obiect  „pretentii”.
La apelul nominal facut in sedinta publica nu au raspuns partile.
Procedura fara citarea partilor.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier , dupa  care:
Concluziile si sustinerile partilor au fost consemnate in Incheierea de sedinta din 23 octombrie 2012, incheiere care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta in vederea deliberarii a amanat pronuntarea pentru aceasta data.
  

                                                 J U D E C A T O R I A

Deliberand asupra cauzei civile  de fata, constata urmatoarele:
  Pe rolul Judecatoriei Intorsura Buzaului la data de 15.03.2012 , sub dosar nr. (...)  s-a inregistrat cererea formulata de reclamanta  (...)   in contradictoriu cu paratul  (...), prin care a solicitat instantei  sa fie obligat paratul sa-i  achite suma de suma de 14469 lei, reprezentand contravaloare factura nr. (...), factura achitata ca urmare a repararii prejudiciului produs din culpa execlusiva a paratului; cu cheltuieli de judecata.
  In fapt, arata reclamanta ca la data 24.10.2011 paratul se afla pe DN 10 in localitatea Intorsura Buzaului, la volanul autoutilitarei Ford Transit cu nr. de inmatriculare (…) , din directia Brasov- Buzau si a oprit in dreptul marcajului continuu care separa sensurile de mers, apoi a efectuat manevra de mers inapoi fara sa se asigure , moment in care a lovit cu partea din spate a autoutilitarei pe care o conducea, partea din fata a autoturismului Volksvagen Tiguan , proprietatea reclamantei , cu nr. de inmatriculare  (…),  autoturism care circula regulamentar din directia Brasov- Buzau.
    In urma acestei manevre au rezultat mai multe avarii in partea din fata a autoturismului VW Tiguan  care au fost reparate la (…), evenimentul fiind constatat de catre organele de politie rutiera  din Intorsura Buzaului, care in urma verificarilor au incheiat procesul verbal de contraventie seria (…) nr. (…) si prin care s-a retinut ca manevra de mers inapoi efectuata de parat este contrara regulilor de circulatie siin consecinta accidental a avut loc din culpa sa exclusiva.
 Se mai arata de catre reclamanta ca in aceasta situatie  a fost obligata sa suporte in totalitate cheltuielile ocazionate de repararea autoturismului proprietatea acesteia  si ca desi a  incercat sa recupereze contravaloarea prejudiciului de la parat , acesta refuza sa plateasca despagubirile pentru prejudiciile produse exclusiv din culpa sa.
In drept, se invoca dispozitiile art.1349 Noul Cod Civil.
  S-au anexat cererii urmatoarele inscrisuri : copie carte identitate (fila 5), proces verbal de contraventie (fila 6), factura si bonuri fiscale (filele 7-8), imputernicire avocatiala (fila 9).
   Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru 980, 14 lei (filele 4 si 19) si timbru judiciar de 5 lei.
    La data de 29.03.2012 prin Serviciul Registratura al instantei paratul (...)  a depus intampinare si cerere de chemare in garantie  (filele 13- 15), prin care a solicitat respingerea pretentiilor solicitate de reclamanta , ca neintemeiate, obligarea chematei in garantei la plata sumei de 14469 lei reprezentand contravaloarea prejjdiuciului produs prin accidentul rutier din data de 08.11.2011, cu cheltuieli de judecata , atat cele solicitate de reclamanta, cat si cele ocazionate acestuia de prezentul proces.
              Referitor la cererea de chemare in judecata paratul arata ca reclamanta nu indica avariile produse ca urmare a coliziunii, iar din documentele atasate dosarului cauzei reiese, ca potrivit notei de constatare a organelor de politie avariile constate in urma evenimentului rutier sunt mai mici decat cele invocate.
   Faptul ca reclamanta a procedat la efectuarea reparatiei autoturismului sau, nu conduce la existenta fara dubiu a realitatii acestor daune, respectiv daca au fost ocaionate in totalitate prin acest eveniment rutier.
    Referitor la cererea de chemare in garantie  paratul solicita admiterea cererii si introducerea in cauza a societatii de asigurare, care potrivit politei de asigurare  seria (…) nr. (…), valabila de la 28.12.20120 pana la 29.12.201, este raspunzatoare de repararea daunelor cauzate porin evenimentul rutier.
     Ca urmare a producerii accidentului rutier la data de 08.11.2011 prin procesul verbal seria (…) nr. (…), intocmit de IPJ  Covasna  s-a mentionat existenta  asigurarii obligatorii potrivit politei nr. (…), care a fost predata reclamantei.
     S-au invocat dispozitiile art.9, 51 si 41 din Legea 136/1995, art.60 si 115 C.pr.civila.
     S-au anexat  intampinarii urmatoarele inscrisuri: polita de asigurare (file 16) si chitanta seria (…) nr. (…).
     La termenul de judecata din 03.04.2012, instanta i-a pus in vedere paratului sa timbreze cererea de chemare in garantie cu taxa de timbru in cuantum de 979,14 lei si timbru judiciar in cuantum de 5 lei, ocazie cu care paratul a formulat cerere de ajutor public judiciar (fila 29) si a depus  inscrisuri doveditoare (filele 20- 27, 29).
     Prin incheierea de sedinta din camera de consiliu din  03.04.2012 (filele 33-34) instanta a admis in parte cererea de ajutor public judiciar  si a dispus reducerea taxei de timbru la  suma de 342,65 lei reprezentand 65% din timbrajul aferent cererii de chemare in garanti, taxa  de timbru achitata de parat  prin chitanta seria  (…) nr. (…) (fila 74).
     Prin Serviciul Registratura al instantei s-a depus la data de 11.04.2012 autorizatia de reparatii seria (…) nr. (…) (fila 37) emisa de catre Politia Intorsura Buzaului.
La data de 03.05.2012 prin acelasi serviciu al instantei s-a depus  intampinare  (filele 47-51) de catre chemata in garantie   (…) ,  prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in garantie ca netemeinica si nelegala, invocand faptul ca in urma evenimentului rutier, aceasta a deschis dosarul de dauna nr. (…), motivat  de imprejurarea ca vinovat de producerea evenimentului rutier este paratul care conducea autoutilitara  ce avea incheiata o polita de asigurare de raspundere civila auto  (RCA) seria (…)nr. (…) la   (…).
Se mai arata de catre chemata in garantie ca avand in vedere deformatiile celor doua autovehicule, in conformitate cu prevederile art.35 alin.2 din Ordinul 5/2010 a solicitat efectuarea unei expertize tehnice, ce are ca obiectiv si stabilirea posibilitatii de evitare a accidentului rutier, de catre cine si cui apartine culpa in producerea respectivului eveniment rutier, lucrare ce a fost efectuata de catre expert tehnic judiciar autovehicule rutiere, ing. (…).
   Reclamanta a fost instiintata despre faptul ca se sisteaza de la plata acordarea despagubirii, in conformitate cu dispozitiile art.36 alin.3 din ordinul mentionat , chemata in garantie notificand la data de 03.11.2011 pagubita despre faptul ca pana la clarificarea  aspectelor legate de modul de producere al evenimentului, se va sista de la plata dosarul de dauna  (…)
Se mai arata ca in urma investigatiilor intreprinse , avand la baza concluziile raportului de expertiza tehnica auto extrajudiciara, s-a stabilit faptul ca evenimentul rutier  in care au fost implicate cele doua autovehicule s-a produs in locul indicat de conducatorii acestora, insa culpa producerii accidentului rutier apartine d-lui (...)  care nu a pastrat o distanta corespunzatoare in mers fata de vehiculul care circula  in fata sa, incalcand astfel dispozitiile art.51 din OUG 195/2002 , accidentul putand fi evitat numai de catre dl. (…).
In  conformitate cu dispozitiile art.27 alin.1 lit.b din ordinul 5/2010 chemata in garantie prin adresa nr. (…) a incunostiintat reclamanta de faptul ca nu aceasta nu poate primi despagubiri pentru evenimentul din 24.10.2011.
 In consecinta se solicita respingerea cererii de  chemare in garantie  si a petitului  referitor la acordarea  cheltuielilor de judecata , motivat de faptul ca in speta nu se poate considera culpa acesteia in neacordarea despagubirii, avand in vedere ca s-a procdat la instrumentarea dposarului de dauna in conformitate cu dispozitiile legale.
In drept s-au invocat dispozitiile art.115 C.pr.civila, art.27 alin.1 lit.b , art.36 alin.2 si 3 din Ordinul 5/2010 .
S-au anexat intampinarii urmatoarele inscrisuri: imputernicire avocatiala (fila 52), cerere despagubire (fila 53), declaratie reclamanta (fila 54), chitante si facturi fiscale (filele 55-57), nota de constatare  (fila 58), instiintare cu privire la producerea unui accident (filele 59- 60), declaratie (...) (filele 61-62), proces verbal de contraventie (fila 63), adresa nr. (…) (fila 64), adresa nr. (…) (filas 65), raport de expertiza extrajudiciara (filele 66- 73).
La termenul de judecata din 08.05.2012 paratul a  depus adresa nr. (…) ( filele 75- 76), iar reclamanta prin mandatar a depus cererea de chemare in judecata cu respectarea dispozitiilor art.82 C.pr.civila  referitoare la semnatura  (filele 77-78).
 La termenul de judecata din 12.06.2012 , in temeiul art. 167 C.pr.civila, instanta  a incuviintat pentru reclamanta  proba cu inscrisurile aflate la dosarul cauzei , pentru  parat proba cu inscrisurile aflate la dosarul cauzei si proba testimnoniala cu martorul (...),  iar pentru chemata in garantie  proba cu inscrisuri.
La termenul de judecata din 23.10.2012 instanta a procedat la audierea martorului (...), a carui depozitie a fost consemnata la dosar (fila 97).
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine  urmatoarele:
 Din  mentiunile  procesului – verbal de contraventie seria (…) nr. (…) incheiat la 24.10.2011  de IPJ Covasna (fila 63)   a rezultat  ca paratul (...) a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 268 lei reprezentand 4 puncte amenda si cu sanctiunea complementara de 3 puncte penalizare ,  pentru savarsirea contraventiei prevazuta de art.128 alin.1 lit.a din Regulamentul de Aplicare a OUG 195/2002  si sanctionata potrivit art.100 alin.2 din OUG 195/2002 
S-a retinut in fapt ca in data de  24.10.2011 orele 08:25 paratul (...)  conducand  autoutilitara  Ford Transit  cu nr. de inmatriculare (…) ,  din directia Brasov- Buzau, a oprit voluntar pe carosabil in dreptul marcajului continuu, care separa sensurile de mers si a efectuat manevra de mers inapoi , lovind cu partea din spate , partea din fata a auto VW Tiguan cu nr. de inmatriculare (…), condus de catre numitul (...) ,  care se afla in spatele sau, circuland regulamentar in aceeasi directie.
La rubrica “alte mentiuni” agentul constatator a consemnat pozitia contravenientului (...) care a declarat ca nu are obiectiuni de facut si este de acord ca despagubirea prejudiciului sa se faca conform Legii 136/1995, indicandu-se  datele politei de asigurare a autovehicului condus de parat, polita care potrivit sustinerilor paratului a fost predata celuilalt conducator auto, respectiv numitului (...).
 La data producerii evenimentului rutier autovehiculul cu nr. (…)condus de paratul (...)   era asigurat facultativ la  (…)  cu  Politia  seria (…)  nr. (…)  emisa la 29.12.2010, cu valabilitate 28.12.2011. (f.16).
Proprietarul vehiculului accidentat , reclamanta (…) a solicitat  la data de 08.11.2011 chematei in garantie (…).  plata despagubirilor  reprezentand contravaloarea reparatiilor  in cuantum de  14469,80 lei  (fila 53 ) sens in care s-a constituit dosarul de dauna nr. (…).
Din nota de constatare emisa de (…)  in data de 25.10.2011 in dosarul de dauna  (fila 58) a rezultat ca autovehicul proprietatea reclamantei prezinta urmatoarele avarii: capota motor deformata, balamale capota motot stanga si dreapta deformate, grila radiator rupta, masca fata rupta, ochelari  far stang  si drept deformati, sigla VW lipsa, bara fata rupta , absorbant bara fata rupt, nr. circ fata deformata, traversa sustinere masca fata deformata, priza aer fata 3 bucati sparte, far dreapta carcasa sparta, far stang prindere rupta, deflector superior radiator rupt, radiator ac deformat, intercooler spart, deflector radiator stanga rupt, suport traversa fata rupt din sudura, stalp parbriz dreapta deformat, stalp parbriz stang zgariat.
In acceasi data, reclamanta a instiintat chemata in garantie despre producerea accidentului rutier,  astfel cum rezulta din instiintarea de la filele 59-60 din dosar, conducatorul auto (...) dand in acceasi zi o declaratie  (fila 61) in fata inspectorului de asigurari.
Analizand temeinicia actiunii prin prisma dispozitiilor care reglementeaza conditiile raspunderii civile delictuale, instanta retine aplicabilitatea in drept a dispozitiilor   art. 998 C.civ si  art. 999 C. civ., avand in vedere data producerii accidentului rutier, respectiv 24.10.2011, cand erau in vigoare dispozitiile  vechiului cod civil,
 Raportat la conditiile angajarii raspunderii civile delictuale , respectiv  existenta unei fapte ilicite , a unui prejudiciu cert, a raportului  de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu si  vinovatia celui care a cauzat prejudiciul, instanta va analiza indeplinirea acestor conditii  din prisma probelor administrate in cauza si  a dispozitiile legale aplicabile in materie.
 Fapta ilicita, ca element al raspunderii civile delictuale, este definita in doctrina ca  fiind orice fapta a omului prin care, incalcandu-se normele dreptului obiectiv, sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv sau intereselor legitime apartinand unei persoane.
In cauza, fapta ilicita imputata paratului ,  pentru care a fost sanctionat contraventional prin procesul verbal de contraventie seria (…) nr. (…) consta in  oprirea  voluntara pe carosabil in dreptul marcajului continuu, care separa sensurile de mers si  efectuarea  manevrei  de mers inapoi.
Conform   art.125 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002  pentru a putea intoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celalalt prin manevrare inainte si inapoi sau prin viraj, conducatorul acestuia este obligat sa semnalizeze si sa se asigure ca din fata, din spate sau din lateral nu circula in acel moment niciun vehicul.
Faptul ca paratul in  efectuarea manevrei de mers inapoi nu s-a asigurat, rezulta din starea  de fapt retinuta  prin procesul verbal de contraventie seria (…) nr. (…) incheiat la 24.10.2011 de IPJ Covasna si din  declaratia martorului (...)  (filele 61,97)
Potrivit declaratiei martorului (…)   acesta a  condus autoturismul marca VW Tiguan   cu nr. de inmatriculare  (…) pe DN 10 in directia Brasov- Buzau , in Sita Buzaului, in fata sa fiind autovehiculul condus de catre paratul (...) , care la un moment dat s-a oprit , dupa care a efectuat manevra de mers inapoi , fara a se asigura , ocazie cu care s-a produs coliziunea, partea din spate a autovehiculului condus de parat lovind partea din fata a vehiculului condus de martor.
Din depozitia martorului (...) a mai rezultat ca manevra de mers inapoi ,   a fost efectuata de parat , fara sa se asigure, pe o distanta de aproximativ 3-4 metri, coliziunea producandu-se cand autovehiculul condus de martor era oprit.
Referitor la conditia existentei unui prejudiciu  , instanta retine ca reclamanta trebuie sa dovedeasca   efectul negativ suferit ca urmare a faptei ilicite savarsite de o alta persoana.
 In cauza, din analiza probelor administrate, instanta retine ca prejudiciul consta in avariile suferite la autoturismul persoanei asigurate.
 Conform autorizatiei de reparatii seria (…) nr. (…) emisa in 24.10.2011 de Politia Intorsura Buzaului (fila 37) autovehiculul  marca VW Tiguan proprietatea reclamantei (…) prezinta urmatoarele avarii: capota motor infundata, ornament masca fata crapat, spoiler fata, vopseaua zgariata, tablita nr. de inmatriculare fata deformata.
Potrivit devizului efectuat de catre   (…)  consemnat in factura fiscala nr. (…) (filele 56- 57)   valoarea reparatiilor este in cuantum de 14.469,80 lei, suma achitata de catre reclamanta prin  bonurile fiscale nr. (…) in valoare de 2500 lei in data de 26.10.2011  si nr. (…) in valoare de 11.969,80 lei in data de 04.11.2011 (fila 8). 
Aceste avarii au fost constatate  cu ocazia intocmirii dosarului de dauna  prin nota de constatare din 25.10.2012 (fila 58) si prin autorizatia de reparatii seria (…) nr. (…) (fila 37) si evaluate la suma  de 14469,80  lei, astfel cum rezulta din calculul detaliat din devizul de lucrari cuprins in facturile fiscale de la filele 56-57.       
 In analizarea  cauzei producerii accidentului si implicit a stabilirii culpei in producerea evenimentului rutier,  instanta va avea in vedere  procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei (fila 6), autorizatia de reparatii seria (…) nr. (…) (fila 37) , nota de constatare din 25.10.2011 efectuata de inspectorul de asigurare (fila 58) si   declaratia martorului (...)  (filele 61, 97).
  Prin procesul verbal de contraventie mai sus mentionat neconstestat de catre parat s-a stabilit vinovatia paratului in producerea accidentului, care  si-a exprimat in mod expres acordul ca acoperirea prejudiciului creat reclamantei sa se faca conform legii 136/1995.
 Instanta retine ca prin intampinare chemata in garantie (…)  a sustinut ca in producerea accidentului culpa apartine celuilalt conducator auto, procedand  la efectuarea unei expertize tehnice extrajudiciare (filele 66-73) care  concluzioneaza ca  vinovatia celuilalt conducator auto, (...)  consta in faptul  ca nu a  pastrat o distanta corespunzatoare in timpul mersului, fata de vehiculul din fata
  Instanta va inlatura sustinerile chematei in garantie cu privire la retinerea vinovatiei celuilalt conducator auto , avand in vedere caracterul extrajudiciar al acestei probe, precum si faptul ca raportul de expertiza  tehnica  nu a fost insusit de nici una din parti.
Instanta  mai retine ca  nu a fost dovedita o alta stare de fapt decat  cea retinuta  in cuprinsul procesului verbal de contraventie si care stabileste vionovatia paratului in producerea accidentului,  constand  in efectuarea manevrei de mers inapoi cu nerespectarea dispozitiilor legale  referitoare la circulatia pe drumurile publice.
Fata de probatoriul administrat in cauza, avand in vedere si pozitia paratului care  prin apararile formulate in intampinare nu a afirmat  ca nu are culpa in producerea  accidentului rurtier, contestatand doar valoarea  reparatiilor  efectuate de reclamanta   si nici nu a contestat procesul verbal de contraventie,  instanta va retine culpa exclusiva a paratului in producerea accidentului, care in efectuarea manevrei de mers inapoi , avea obligatia   sa semnalizeze si sa se asigure ca din fata, din spate sau din lateral nu circula in acel moment niciun vehicul, astfel cum rezulta din dispozitiile art.125 din Regulkamentul de aplicare a OUG 195/2002.
In ceea ce priveste prejudiciul, instanta retine ca acesta este dovedit  de  urmatoarele inscrisuri: facturile  fiscale  depuse la dosar (fila 56-57 ),  bonurile fiscale (fila 55) autorizatia de reparatii ( fila 37) si nota de constatare emisa in dosarul de dauna (fila 58).
Fata de aceste considerente, instanta apreciaza ca fapta paratului intruneste elementele raspunderii civile delictuale, astfel ca raportat la dispozitiile art.998-999 Cod civil ,  urmeaza a admite cererea reclamantei si va obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei  de 14469,80 lei, cu titlu de despagubiri cauzate prin evenimentul rutier din data de 24.10.2011
De asemenea,  in temeiul dispozitiilor art. 274 c.pr.civ., retinand culpa procesuala a paratului, instanta urmeaza a-l obliga si la plata cheltuielilor de judecata efectuate de reclamanta, constand in taxa de timbru , timbru judiciar  si onorar de avocat  in valoare de 2485 lei
 Referitor la cererea de chemare in garantie a (…) formulata de paratul  (...), instanta retine ca potrivit art.60 C.pr.civila, partea poata sa cheme in garantie o alta persoana impotriva careia ar putea sa se indrepte, in cazul in care ar cadea in pretentii, cu o cerere de chemare in garantie.
Paratul (...) , a chemat in garantie societatea de asigurare cu care a incheiat contractul de asigurare si drept consecinta s-a emis Polita de asigurare RCA  seria (…)  nr. (…) emisa la 28.12.2010 , valabila la momentul producerii accdientului rutier din 24.10.2011
Instanta mai retine ca potrivit art.49 din Legea 136/1995 asiguratorul acorda despagubiri, in baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguratii raspund fata de terte persoane pagubite prin accidente de vehicule si pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil, in conformitate cu legislatia in vigoare din statul pe teritoriul caruia s-a produs accidentul de vehicul si cu cel mai mare nivel de despagubire dintre cel prevazut in legislatia respectiva si cel prevazut in contractul de asigurare;
     De asemenea conform art.50 din acelasi act normativ despagubirile se acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare si cheltuielile de judecata persoanelor pagubite prin vatamare corporala sau deces, precum si prin avarierea ori distrugerea de bunuri.
Avandu-se in vedere dispozitiile art.49,50 din Legea 136/1995 , precum si cele ale art.60 al.1 C.pr.civ., instanta va admite  cererea de chemare in garantie formulata de paratul (...)  in contradictoriu cu chemata in garantie (…), apreciind-o drept intemeiata.
In consecinta, in raport si de solutia pronuntata cu privire la cererea principala, instanta va obliga chemata in garantie sa achite paratului suma de 14469,80  lei, cu titlu de despagubiri cauzate prin evenimentul rutier din data de 24.10.2011  si suma de  2485  lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
De asemenea fiind in culpa procesuala, potrivit art.274 C.pr.civila, chemata in garantie va mai fi obligata  sa achite paratului suma de 643 lei cu titlu de cheltuieli de judecata aferente cererii de chemare in garantie,  reprezentand taxa judiciara de timbru,   timbru judiciar si onorar de avocat.
In baza art. 18 din OUG 51/2008 obliga chemata in garantie sa achite catre stat suma de 636 lei   reprezentand taxa de timbru de care paratul a fost scutit prin  incheierea de sedinta  din Camera de Consiliu din 03.04.2012.


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE

Admite cererea formulata de reclamanta  (...), cu domiciliul ales in (…), jud. (…)  in contradictoriu cu paratul  (...)  domiciliat (…), jud. (…) si in consecinta:
Obliga paratul sa achite reclamantei suma de 14469 lei reprezentand  contravaloare despagubiri cauzate prin evenimentul rutier din data de 24.10.2011.
Obliga paratul sa achite reclamantei suma de 2485 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand taxa de timbru, timbru judiciar si onorariu de avocat.
Admite cererea de chemare in garantie a  (…)  cu sediul in (…) formulata de paratul  (...)  si in consecinta:
Obliga chemata in garantie sa achite paratului suma de 14469 lei  cu titlu de despagubiri cauzate prin evenimentul rutier din 24.10.2011 si cheltuieli de judecata  in cuantum de 2485 lei.
Obliga chemata in garantie sa achite paratului suma de 643  lei cu titlu de cheltuieli de judecata ocazionate de solutionarea cererii de chemare in garantie , reprezentand taxa de timbru si onorariu de avocat.
In baza art. 18 din OUG 51/2008 obliga chemata in garantie sa achite catre stat suma de 636 lei  reprezentand taxa de timbru de care paratul a fost scutit prin  incheierea de sedinta  din Camera de Consiliu din 03.04.2012.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din 06.11.2012.

PRESEDINTE   GREFIER
                    (…)                                                        (…)
Red. (…)/06.12.2012
Tehnored. (…)/7ex./06.12.2012Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asigurari auto si alte asigurari; Circulatie rutiera

Uzucapiune si partaj - Hotarare nr. 549 din data de 29.12.2015
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 185 din data de 29.12.2015
Actiune posesorie - Sentinta civila nr. 101 din data de 28.04.2015
Partaj - Sentinta civila nr. 42 din data de 03.02.2015
Partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial - Sentinta civila nr. 67 din data de 03.03.2016
Granituire - Sentinta civila nr. 192 din data de 01.07.2015
Drept de superficie - Sentinta civila nr. 75 din data de 26.03.2014
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 230 din data de 05.08.2015
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 345 din data de 23.09.2015
Renuntare la aplicare pedeapsa - Sentinta penala nr. 6 din data de 25.02.2015
Competenta teritoriala - Hotarare nr. - din data de 20.05.2015
Uzucapiune si partaj - Sentinta civila nr. 34 din data de 12.02.2014
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 2 din data de 05.11.2014
Rezolutiune contract - Sentinta civila nr. 124 din data de 25.06.2014
Incuviintare incheiere casatorie minor - Sentinta civila nr. 388 din data de 11.09.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 386 din data de 11.09.2013
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 145 din data de 06.08.2014
Plangere contravetionala - Sentinta civila nr. 210 din data de 12.06.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 414 din data de 06.11.2012
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 291 din data de 10.04.2013