InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Intorsura-Buzaului

Competenta teritoriala

(Hotarare nr. - din data de 20.05.2015 pronuntata de Judecatoria Intorsura-Buzaului)

Domeniu Competenta teritoriala | Dosare Judecatoria Intorsura-Buzaului | Jurisprudenta Judecatoria Intorsura-Buzaului

R O M A N I A
JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI
JUDETUL COVASNA
DOSAR NR. ()

INCHEIERE

Sedinta publica din 20 mai 2015
Completul constituit  din :
PRESEDINTE : ()- Judecator
GREFIER : ()

Pe rol fiind judecarea plangerii contraventionale, formulata de petenta ()  impotriva procesului verbal de contraventie seria () nr. () intocmit la data de ()  in contradictoriu cu intimatul ().
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reprezentantul petentei, (), lipsa fiind intimatul.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care
In urma verificarilor efectuate in sistemul ECRIS nu au rezultat cereri identice cu cea care face obiectul cauzei de fata.
Constata ca prin intampinare formulata,  intimatul a invocat exceptia necompetentei teritoriale a  Judecatoriei Intorsura Buzaului, solicitand declinarea judecarii cauzei in favoarea Judecatoriei Calarasi.
Asupra exceptiei necompetentei teritoriale a Judecatoriei Intorsura Buzaului invocata de intimat prin intampinare instanta acorda cuvantul.
Petenta prin reprezentant (), sustine ca din punctul sau de vedere este competenta Judecatoria Intorsura Buzaului, insa lasa la aprecierea instantei solutia ce o va pronunta.

INSTANTA

Asupra exceptiei necompetentei teritoriale a Judecatoriei Intorsura Buzaului, retine urmatoarele :Faptele contraventionale retinute in sarcina petentei prin actul sanctionator constau in omisiuni ale petentei de a asigura la bordul autovehiculului a legitimatiilor de serviciu valabile a conducatorilor auto, cat si omisiunea de a asigura autovehiculul cu placute din care sa rezulte masele si dimensiunile maxime admise, contraventii retinute potrivit  H.G. nr.69/2012;
Avand in vedere ca aceste contraventii constau  in omisiunea petentei de a indeplini unele obligatii, locul savarsirii contraventiei in raport cu specificul materiei reglementate este cel al sediului petentei, in speta comuna Sita-Buzaului, judetul Covasna. De altfel, prin decizia nr.1998/2014 pronuntata in dosarul nr. 1305/224/2013 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in solutionarea unui conflict negativ de competenta privitor la competenta instantei in situatia faptelor contraventionale omisive, s-a stabilit ca fiind competenta instanta de la sediul contravenientului.
Se va mai retine sub aspectul competentei si  faptul ca H.G. nr.69/2012,  nu contine vreo norma derogatorie de competenta a judecarii plangerii, ci dimpotriva prin art. 59 face trimitere in mod expres la dispozitiile O.G. nr.2/2001. 
Astfel, avand in vedere ca locul savarsirii faptelor omisive, este sediul petentei ()  din comuna Sita-Buzaului, judetul Covasna, localitate ce se gaseste in competenta  Judecatoriei Intorsura Buzaului, se va constata ca aceasta instanta este competenta in solutionarea prezentei plangeri contraventionale.
Instanta potrivit art.238 Cod procedura civila estimeaza durata procesului la 2 luni.
Constata ca fiind pertinente si utile solutionarii cauzei probele solicitate de parti prin cererea principala si intampinare, motiv pentru care in temeiul art.258 Cod procedura civila, urmeaza a le incuviinta.
In vederea administrarii probatoriului se impune amanarea judecarii cauzei ;

D I S P U N E :

Respinge exceptia necompetentei terioriale a Judecatoriei Intorsura Buzaului invocata de intimata prin intampinare, ca neintemeiata.
Constata ca Judecatoria Intorsura Buzaului, este competenta material si teritorial in solutionarea prezentei plangeri contraventionale.
Incuviinteaza pentru petent proba cu inscrisuri si proba testimoniala cu martorul ()
Incuviinteaza pentru intimata proba cu inscrisuri.
Pune in vedere reprezentantului petentei sa depuna la dosar delegatie de reprezentare a petentei ().
Ia act de obligatia reprezentantului petentei de a prezenta martorul (), fara a fi citat  pentru urmatorul termen de judecata.
Amana judecata cauzei la data de 10 iunie 2015, ora 09.00.
Pronuntata in sedinta publica de la 20 mai 2015.

     PRESEDINTE,                                                                                 GREFIER,
             ()                                                                                                ()


Petenta t.c.  () prin reprezentant ()
Intimat t.c.  ()
Martor n.r. ()

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Competenta teritoriala

Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
Competenta de solutionare a contestatiei impotriva deciziei de incetare a contractului de munca. Domiciliul reclamantului - Sentinta civila nr. 3 din data de 14.01.2014
Actiune formulata de un cetatean strain privind constatarea caracterului politic a masurii deportarii la munca fortata si acordare de despagubiri. - Sentinta civila nr. 411 din data de 11.04.2013
Conflict negativ de competenta. Succesiuni succesive. - Sentinta civila nr. 5/F din data de 19.02.2007
Conflict negativ de competenta. Inexistenta conditiilor care sa atraga competenta dupa calitatea persoanei. Stabilirea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Brasov. - Sentinta penala nr. 18/R din data de 27.06.2005
Competenta instantei romane. Prorogare de competenta. Contract in forma simplificata. Plata nedatorata. - Decizie nr. 33 din data de 04.05.2012
Actiune in conflict de munca promovata de organizatia sindicala in numele si pentru membrii sai de sindicat. Competenta teritoriala. - Decizie nr. 322 din data de 01.03.2010
Competenta teritoriala alternativa intre instantele domiciliilor paratilor-debitori principali. - Decizie nr. 464 din data de 27.05.2009
Functionar public. Eliberare din functie. Competenta teritoriala a instantei. Instanta legal sesizata. - Decizie nr. 611 din data de 13.05.2008
Indemnizatie pentru cresterea copilului. Competenta instantei de contencios administrativ. Data si conditiile acordarii indemnizatiei. - Decizie nr. 735 din data de 03.06.2008
Raporturi comerciale. Momentul si locul nasterii obligatiei. Competenta teritoriala - Decizie nr. 305 din data de 13.02.2006
Conflict de munca. Instanta competenta teritorial, conform art.284 alin.1 din codul muncii. - Decizie nr. 859 din data de 21.10.2004
minori si familie- incredintare minor - Sentinta civila nr. 13 din data de 11.01.2010
Competenta teritoriala determinata de locul producerii rezultatului infractiunii. Conflict negativ de competenta. - Hotarare nr. 151 din data de 11.03.2010
Declinare de competenta - Sentinta penala nr. 835 din data de 05.12.2011
Incuviintare executare silita - Decizie nr. 1766 din data de 07.06.2011
Uzucapiune si partaj - Hotarare nr. 549 din data de 29.12.2015
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 185 din data de 29.12.2015
Actiune posesorie - Sentinta civila nr. 101 din data de 28.04.2015
Partaj - Sentinta civila nr. 42 din data de 03.02.2015