InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Competenta de solutionare a contestatiei impotriva deciziei de incetare a contractului de munca. Domiciliul reclamantului

(Sentinta civila nr. 3 din data de 14.01.2014 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Competenta teritoriala | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin contestatia promovata la Tribunalul Sibiu, contestatorul B. R.-M. a cerut, in contradictoriu cu intimata SC U. SRL, anularea Deciziei  nr. 1 din 30.05.2013, cu obligarea intimatei la desfacerea contractului de munca conform ar.55 lit. b C. muncii si suportarea cheltuielilor de judecata.
Intimata, prin intampinare s-a opus admiterii contestatiei.
In ce priveste competenta de solutionare a prezentei cauze:
Potrivit art. 284 alin. (2) C. muncii cererile referitoare la conflictele de munca se adreseaza instantei competente in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul. Textul, prin termenii imperativi pe care isi intrebuinteaza, a instituit, in domeniul conflictelor de munca, un caz de competenta teritoriala exclusiva, si nu alternativa, astfel incat partile nu au posibilitatea de a stabili competenta altei instante.   
Alegerea instantei revine reclamantului numai in cazurile de competenta teritoriala alternativa (art. 12 C. proc. civ.).
Notiunea de domiciliu trebuie interpretata intr-un sens mai larg, interesand atat locuinta statornica si principala a reclamantului, cat adresa unde locuieste efectiv. Domiciliul unei persoane fizice este acolo unde isi are locuinta statornica sau principala. Din punct de vedere procesual, dispozitiile art. 284 alin. 2 din Codul muncii trebuie interpretate in sensul ca prin domiciliu se intelege acela pe care o persoana si l-a stabilit in fapt, in localitatea unde traieste si munceste deoarece scopul dispozitiilor legale referitoare la domiciliu, asa cum rezulta din continutul art. 85 si urm. C. proc. civ., este acela ca partile aflate in litigiu sa poata fi instiintate de existenta procesului, pentru a da eficienta dreptului lor la aparare. Mai mult decat atat, normele din Codul muncii care reglementeaza competenta teritoriala, potrivit carora instanta competenta este cea in raza careia se afla domiciliul reclamantului, reprezinta o derogare de la dispozitiile dreptului comun, derogare prin care se urmareste facilitarea accesului la justitie al acestuia.
In termenii art.269 C. muncii si art. 210 din Lg. nr.62/2011 a dialogului social: art. 210.
  Cererile referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca se adreseaza instantei judecatoresti competente in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau locul de munca reclamantul. Art. 269(1) Judecarea conflictelor de munca este de competenta instantelor stabilite conform Codului de procedura civila. (2) Cererile referitoare la cauzele prevazute la alin. (1) se adreseaza instantei competente in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul.
In speta, in cadrul contestatiei cu care a investit instanta, reclamantul a indicat  domiciliul sau  din Galati, str. Romana nr.8 bloc LC 4 ap.97(fila 1 doar), astfel ca in termenii art. 284 C. muncii, competenta sa solutioneze contestatia nu este aceasta instanta, ci este Tribunalul Galati.
Ca urmare, in termenii art. 107 si urm. C. pr. civ.  si 284 C. muncii, raportat la art. 129 si urm. C.pr.civ., s-a declinat competenta de solutionare a contestatiei in favoarea Tribunalului Galati.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Competenta teritoriala

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017