InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Intorsura-Buzaului

Partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

(Sentinta civila nr. 67 din data de 03.03.2016 pronuntata de Judecatoria Intorsura-Buzaului)

Domeniu Lichidare; Partaj | Dosare Judecatoria Intorsura-Buzaului | Jurisprudenta Judecatoria Intorsura-Buzaului

R O M A N I A

         JUDECATORIA                                                                    Dosar nr.(…)
INTORSURA BUZAULUI
SENTINTA CIVILA NR.67
Sedinta publica de la 3 martie 2016
Instanta constituita din:
PRESEDINTE :  (…)
GREFIER : (…)

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza - minori si familie - privind pe reclamanta (...) si pe paratul (...), avand ca obiect „partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial” - dosar disjuns din dosarul nr. (…).
La apelul nominal facut in sedinta publica, nu au raspuns partile.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Dezbaterea fondului cauzei a fost consemnata in incheierea de sedinta din 11.02.2016, care face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta a amanat pronuntarea pentru data de 18.02.2016, dupa care pentru data de 25.02.2016, iar urmare a deliberarii a hotarat urmatoarele:
INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile, instanta constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 21.01.2014 sub dosar nr. (…) reclamanta (...) in contradictoriu cu paratul (...) a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna desfacerea casatoriei incheiate la 21 mai 1983, inregistrata la Oficiul Starii Civile al Primariei Comunei Barcani sub nr. (…)/21.05.1983, din culpa exclusiva a paratului; pastrarea de catre reclamanta a numelui dobandit ca urmare a incheierii casatoriei; sa constate ca urmare a incheierii casatoriei dintre parti la data de 21.05. 1983 in timpul casatoriei a agonisit si a contribuit in comun la renovarea si amenajarea imobilului in care a locuit, situat in (…), judetul  Covasna prin edificarea unei bucatarii si a unei bai si edificarea unei noi constructii compusa din parter si etaj, cu mai multe incaperi, in suprafata de 170 mp, la aceeasi adresa; sa dispuna sistarea indiviziunii asupra bunurilor comune enumerate mai sus, bunuri dobandite de reclamanta si parat in timpul casatoriei, potrivit cotei efective de contributie a reclamantei la dobandirea bunurilor comune de 80%.; partajarea bunurilor de mai sus ca fiind bunuri comune obtinute in timpul casatoriei, in natura, prin atribuirea catre reclamanta, potrivit cotei efective, ce reprezinta aportul adus la dobandirea bunurilor comune, in proportie de 80%; cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii se arata ca din casatorie au rezultat trei copii, in prezent majori, iar pe parcursul derularii casniciei, reclamanta a fost cea care  s-a  preocupat de familie, cautand sa asigur un trai decent pentru sot si copii, combinat cu existenta unei armonii si sentimente de afectiune,  paratul  dovedindu-se  a fi lipsit de simt de raspundere fata  de familie si societate. Starea de tensiune era amplificata de starea de nervozitate permanenta pe care o manifesta paratul, pe fondul consumului de alcool,  instaurand  in viata de familie o atmosfera apasatoare, incordata, de tensiune psihica permanenta, prin provocarea de certuri si scandal in mod sistematic, insotita  de violente fizice si psihice.
Paratul nu a avut loc de munca niciodata pe parcursul casniciei, aceasta fiind singura care aducea venituri in casa, singura care suporta cheltuielile casei, iar in anul 2005 pentru a aduce venituri in familie, a fost nevoita sa plece la munca in Italia, toti banii castigati investindu-i in casa si pentru intretinerea familiei.
Separarea in fapt a sotilor s-a realizat de Pasti, in 2010, cand, paratul a provocat un scandal, care a determinat-o sa plece de la domiciliul conjugal, continuandu-si serviciul in strainatate si  de atunci nu s-a mai reluat legatura dintre soti.
In timpul casatoriei partile au agonisit si au contribuit in comun la renovarea si amenajarea imobilului in care au locuit, situat in (…), jud. Covasna prin edificarea unei bucatarii si edificarea unei noi constructii - casa de locuit, compusa din parter si etaj, cu mai multe incaperi, la aceeasi adresa.
In anul 1983 cand partile s-au casatorit, au locuit in casa batraneasca construita de parintii paratului, pe care au renovat-o edificand o bucatarie si o baie, iar ulterior, din anul 2007 a edificat o casa de locuit din temelie de 170 mp, parter si etaj, avand un living, doua camere,  o baie la parter, iar la etaj trei camere, terasa si baie, fiind  finalizata in 2010 si realizata exclusiv din banii castigati in Italia, respectiv 1000-1500 euro, uneori si 2000 de euro/lunar, pe timp de vara, aceasta suportand toate cheltuielile legate de constructie si cheltuielile de intretinere constand in utilitati si cele ocazionate de plata taxelor si impozitelor.
De asemenea s-a aratat ca a avut pe parcursul casatoriei,  activitati aducatoare de venit, respectiv efectua comert ambulant, posedand permis de conducere, efectua deplasari in scopul vanzarii de produse agricole si realizarea veniturilor in familie, pana  in 2005 cand a plecat la munca in strainatate si in consecinta solicita partajarea bunurilor de mai sus ca fiind bunuri comune obtinute in timpul casatoriei, in natura, prin atribuirea catre aceasta potrivit cotei efective, ce reprezinta aportul adus la dobandirea bunurilor comune, in proportie de 80%.
Modul concret de folosinta al imobilului, structura casei de locuit care permite divizarea si crearea a doua gospodarii individuale justifica solicitarea de atribuire a imobilului in natura prin formarea de loturi potrivit cotelor ideale de proprietate, imobilul fiind comod partajabil in natura, iar fiecare copartas este indreptatit sa ceara partea sa din imobil in natura.
Cererea a fost motivata in drept invocandu-se dispozitiile art. 914 si urmatoarele, art. 979 Cod procedura civila, art. 373 lit. b, art. 379 si urmatoarele Cod civil si a fost legal timbrara cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 1360 lei (f.14-15).
  S-au anexat cererii si pe parcursul judecatii s-au depus urmatoarele inscrisuri: autorizatie  si certificat de atestare fiscala (f.9), adeverinta nr. 26/06.01.2014 (f.10), inscrisuri in limba italiana  si traduse in limba romana (f.11-12, 17-18, 22), procura speciala (f. 16), certificat de inregistrare (f.19), bunuri fiscale, chitante si facturi privind achizitionarea materialelor de constructii (f. 53-59).
Prin incheierea de sedinta din 03.06.2014 din dosarul civil nr. (…) instanta a dispus disjungerea cererii de partaj bunuri comune de cererea de divort care se afla in stare de judecata, sens in care s-a format prezentul dosar .
Prin incheierea de sedinta din Camera de consiliu din data de 16.07.2014 (f.33) s-a admis cererea de ajutor public judiciar formulata de paratul (...) si s-a dispus desemnarea  unui aparator din oficiu, respectiv avocat (...) (f.44).
La  termenul de judecata din 09.12.2014 paratul prin aparator a depus intampinare (f.47) solicitand admiterea in parte a actiunii, in sensul ca la partajarea imobilului dobandit in timpul casatoriei  instanta sa constate ca partile au avut o contributie egala, fiecare de 50%  la efectuarea investitiei si ca este de acord cu probele solicitate de reclamanta.
La termenul de judecata din 27.01.2015 in baza art.258 Cod procedura civila instanta a incuviintat pentru reclamanta proba cu inscrisurile depuse la dosar, proba cu interogatoriul paratului ,  proba testimoniala cu martorii (...) si (...)  si proba cu expertiza in specialitatea constructii si evaluare bunuri imobile, iar pentru parat proba cu inscrisurile depuse la dosar si  proba cu interogatoriul reclamantei.
La termenul de judecata din 10.03.2015 s-a depus raspunsul la interogatoriu al reclamantei (f.85-86) si s-a procedat la audierea martorilor (...) si (...), ale caror depozitii s-au consemnat la filele 88-89 din dosar.
La data de 08.06.2015 s-a depus de catre expert (...) raportul de expertiza tehnica judiciara (f.102-133), iar la termenul de judecata din 09.06.2015 reclamanta a depus o modificare de actiune (f.134) prin are a solicitat  instantei sa constate ca in timpul casatoriei partile au contribuit si la edificarea urmatoarelor constructii - anexa, un garaj nou din beton, o magazie din lemn, respectiv edificarea unui gard nou cu temelie din beton si  in consecinta solicita partajarea bunurilor de mai sus ca fiind bunuri comune obtinute in timpul casatoriei, in natura prin atribuirea catre reclamanta a garajului potrivit cotei efective , ce reprezinta aportul adus la dobandirea bunurilor comune, in proportie de 80%, mentionand ca gardul ce imprejmuieste constructia face parte  integranta din imobil.
La termenul de judecata din 29.09.2015 instanta a incuviintat completarea raportului de expertiza in sensul de a se evalua si constructiile anexa mentionate in modificarea de actiune, completare de expertiza care s-a depus la data de  10.12.2015, aflata la filele 165-167 din dosar si  de asemenea s-a acvirat dosarul civil nr. (...). 
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Partile s-au casatorit in data de 21.05.1983, casatorie care s-a desfacut prin acordul comun al acestora  prin sentinta civila nr.107/10.06.2014 pronuntata de Judecatoria Intorsura Buzaului in  dosar nr.(...) (f.49 din dosarul disjuns), iar din casatorie  au 3 rezultat copii,  dar care in prezent sunt majori.
Dupa casatorie partile au locuit in imobilul situat in (…), judetul Covasna pana in 2010 cand reclamanta a fost nevoita sa paraseasca domiciliul conjugal, iar din materialul probator administrat in cauza a rezultat ca  la adresa mai sus mentionata exista o parte ramasa din constructia veche (in rest demolata), care potrivit sustinerilor partilor apartine parintilor paratului, respectiv o bucatarie, o nisa de gatit  si o baie, corp de cladire in care partile in timpul casatoriei au  efectuat anumite lucrari de amenajari  si modernizari  ce au constat in montat tamplarie noua (ferestre PVC cu geam termopan) usa de acces noua, pardoseli gresie, placaj de faianta la pereti, instalatii sanitare si instalatii termice, evaluate de expert la suma de 5000 lei  si de asemenea  o constructie noua, alipita de corpul vechi  ramas, casa de locuit cu regim de inaltime parter si etaj, construita in anul 2007 , fara forme legale si constructii anexa  constand in garaj  nou din beton, o magazie din lemn si un gard nou cu temelie de beton.
Conform raportului de expertiza efectuat de (...) (f.102-133) si completarea la raport (f.102-133, 165-167) constructia noua este alipita  de partea ramasa din casa veche , la parter neavand perete propriu  pe latura adiacenta casei vechi in suprafata utila totala de 116,95 mp. si  are in componenta la parter un vestibul in suprafata de 7,12 mp cu pardoseala gresie, un living cu suprafata de 25,02 mp,. cu pardoseala din gresie, aici fiind amplasata si scara de acces la etaj , o camera  cu acces din vestibul cu suprafata de 11,61mp., cu pardoseala din parchet laminat, o camera de acces din living cu suprafata 10,07 mp. cu pardoseala din parchet laminat, o baie cu acces din living cu suprafata de 4,21 mp., cu pardoseala din gresie si placaje din faianta la pereti, iar componenta etajului este urmatoarea: un hol cu suprafata de 24,84 mp. cu pardoseala gresie, o camera cu suprafata de 9,26 mp. cu pardoseala din parchet laminat, o garderoba cu suprafata de 1,19 mp. cu pardoseala din parchet laminat, o camera cu suprafata de 12,43 mp. nepardosita, o camera cu suprafata de 8,57 mp. cu pardoseala din parchet laminat, o baie cu suprafata de 2,63 mp. cu pardoseala din gresie .
 S-a mai constatat ca imobilul are  fundatia din beton, pereti portanti din caramida, acoperis sarpanta din lemn cu invelitoare din placi de sindrila bituminoasa, cu finisaje superioare, tamplarie PVC cu geam termopan usi interioare din lemn, placaje din faianta la bai, parchet laminat si gresie, tencuieli exterioare decorative, tencuieli interioare driscuite, zugraveli lavabile, instalatii de apa cu hidrofor , instalatii sanitare interioare, instalatii termice cu centrala termica proprie pe lemne, boiler pentru prepararea apei calde si instalatii electrice de iluminat si a fost evaluat la suma de 161.000 lei.
Prin completarea la raportul de expertiza (f.165-167) constructiile anexe au fost identificate si evaluate astfel: garajul  din beton in suprafata de 77 mp. la suma de 27.100 lei, magazia din lemn in suprafata de 75 mp. la suma de 12.300 lei si gardul nou  avand o lungime masurata de 17,30 mp. format din soclu de beton,  stalpi de beton si panouri din lemn – evaluat la suma de 1500 lei.    
In consecinta,  instanta constata ca partile au dobandit in timpul casatoriei urmatoarele bunuri comune  in valoare totala de 206.900 lei :
- imobilul  situat in (…), judetul Covasna in suprafata  utila de 116,95 mp. dispus pe parter si etaj compus din 5 camere si 1 living, 2 bai, hol, garderoba  si vestibul evaluat la suma de 161.000 lei.
- Investitiile efectuate la  imobilul – casa  veche –evaluate la suma de 5.000 lei.
- Constructii anexa: garaj din beton, magazie din lemn si gard evaluate la suma de 40.900 lei.
In ceea ce priveste contributia partilor la dobandirea bunurilor comune instanta constata ca reclamanta  a solicitat sa se constate ca   partile au o  cota de contributie diferentiata, respectiv  de 80% reclamanta  si 20% paratul, iar acesta din urma prin intampinare a sustinut  ca partile au o contributie egala de 50% la dobandirea bunurilor comune.
Reclamanta a sustinut ca are o contributie de 80% la dobandirea bunurilor comune justificat de urmatoarele imprejurari: respectiv a desfasurat activitati comerciale, respectiv comert cu amanuntul prin standuri si piete conform autorizatiei nr. (…) din 01.09.2004 (f.9), din 16.04.2007 lucreaza in Italia, ca menajera, conform contractului de munca de la fila 17, iar  paratul nu a lucrat niciodata, astfel cum a rezultat din inscrisurile depuse la dosar si din depozitiile martorilor audiati in cauza. 
Conform raspunsurilor  la interogatoriu (f.85-86)  reclamanta a lucrat in Italia din 2005 fara contract de munca, obtinand venituri de aproximativ 800-1200 Euro lunar, crestea animale  si lucra terenurile agricole de 70 ari arabil si 40 ari faneata.
Din depozitiile martorilor (...) si (...) (f.88-89) a rezultat ca toate investitiile la constructia veche si edificarea constructiei noi si a constructiilor anexa s-a realizat cu banii obtinuti de reclamanta in Italia, aproximativ 1500 -2000 Euro lunar, din care aproximativ 1000-1200 Euro obtinea cand lucra cu contract de munca , iar dupa program aceasta mai lucra cu ora , precum si in zilele libere, rotunjindu-si veniturile cu aproximativ 800 Euro, iar cu privire la parat acestia au aratat ca nu a fost niciodata angajat, dar ca desfasura munca in gospodarie. 
Potrivit practicii instantei supreme la incetarea starii de comunitate, imparteala se realizeaza prin unicitate de cote stabilite pentru fiecare codevalmas in raport cu contributia reala la dobandirea bunurilor luate in ansamblu, iar nu prin pluralitate de cote, respectiv prin diferentierea cotelor in raport cu anumite categorii de bunuri.
In acest sens la aprecierea cotelor de contributie la dobandirea tuturor bunurilor comune, instanta retine  pe de o parte ca reclamanta a avut venituri constante, ca la dobandirea bunurilor comune  imobile a contribuit cu bani proveniti din desfasurarea de activitati comerciale pana in anul 2005 cand a plecat in Italia, unde din 2005 pana in 2007 a lucrat fara contract de munca, iar din anul 2007 pana in prezent aceasta are contract de munca, avand functia de menajera,  iar pe de alta parte ca paratul nu a fost niciodata angajat, acesta desfasurand activitati in gospodarie, respectiv lucra pamantul.
La termenul de judecat din 11.02.2016 reclamanta a solicitat sa se aiba in vedere cotele de contributie avute in vedere de expert atunci cand face propunerea de partajare in natura, respectiv 77%  aceasta si 23% paratul.
In consecinta,  constata ca la dobandirea bunurilor comune  reclamanta  (…)  a avut o cota de contributie de 77%, iar paratul  (...)  a avut o cota de contributie de 23%.
Potrivit dispozitiilor art.987 Cod procedura civila la formarea si atribuirea loturilor instanta va tine seama, dupa caz si de acordul partilor, marimea cotei parti ce se cuvine fiecaruia din masa bunurilor de impartit, natura bunurilor, domiciliul si ocupatia partilor, faptul ca unii dintre coproprietari inainte de a se cere imparteala au facut constructii sau imbunatatiri cu acordul celorlalti coproprietari sau alte asemenea.
In speta dedusa judecatii instanta la stabilirea loturilor va avea in vedere contributia diferentiata a partilor la dobandirea bunurilor comune, faptul ca paratul locuieste in imobilul comun, imprejurarea ca imobilele  bunuri  comune consta in amenajarea si modernizarea unei parti  din  casa veche  proprietatea paratului,  in constructia noua si constructii anexe,  precum si propunerea de partajare propusa de expert conform raportului de expertiza si a completarii la raport.
Instanta mai retine ca in ceea ce priveste constructiile anexe – gardul din beton, magazia de lemn si garajul din beton,  reclamanta  in concluziile pe fond si –a manifestat optiunea de  a i se atribui gardul din beton in totalitate, insa avand in vedere ca acesta ingradeste proprietatea indiviza a celor doua parti, nu poate atribui in totalitate doar unuia dintre codevalmasi si prin urmare va avea in vedere si cu privire la acest bun comun,  cotele de contributie diferentiate, astfel ca va respinge aceasta solicitare.
De asemenea instanta va avea in vedere ca  in ceea ce priveste celelalte doua constructii anexa garajul si magazia, dat fiind caracterul de sine statator al acestora si optiunea reclamantei de a i se atribui garajul din beton, instanta va atribui  reclamantei garajul din beton evaluat la suma de 27.100 lei, iar paratului ii va atribui magazia din lemn evaluata la suma de 12.300 lei.
In atare situatie, avand in vedere ca din valoarea constructiilor anexe cuantificata de expert la suma de 40.900 lei, potrivit  cotei de contributie de 23 % paratului  ii revin bunuri in valoare de 9407 lei, iar acesta primeste bunuri in valoare de 12645 lei (12.300 lei magazia din lemn si  cota de contributia din gard, respectiv 23% din 1500 lei cat a fost evaluat gardul – 345 lei), instanta va avea in vedere stabilirea in sarcina paratului a unei sulte egalizatoare.
 Cu privire la modul de partajare in natura al imobilelor casa de locuit, instanta va avea in vedere concluziile expertului, care in anexa 4  indica o propunere de partajare (cu care reclamanta a fost de acord), care respecta aproximativ cotele solicitate, rezultand 2 apartamente, cel al reclamantei cu suprafata utila de 88,921 mp. (cota de 77%) si cel al paratului avand o suprafata de 27,08 mp. (23%)  cu mentiunea ca acesta din urma va folosi apartamentul impreuna cu bucataria si baia amplasata in corpul vechi.
Astfel apartamentul reclamantei se va compune la parter dintr-un hol rezultat din despartirea  actualului living care inglobeaza si scara de acces la etaj, camera de 10,07 mp. care se va transforma in bucatarie, baie, precum si etajul in intregime (cu hol, trei camere si a doua baie) , iar paratului ii va reveni vestibulul, camera de 11,61 mp. si o camera noua rezultata din despartirea actualului living  si prin urmare acesta impreuna cu bucataria si baia din corpul vechi va avea un apartament functional cu 2 camere si dependinte, expertul mentionand ca intr-o asemenea situatie totusi partile vor trebuie sa efectueze o serie de lucrari vizand incalzirea si a prepararii apei calde, etc.
 In consecinta, dispune sistarea starii de devalmasie a partilor asupra bunurilor comune prin formarea de doua loturi,  in urmatoarea modalitate:
 Lotul I in valoare de 159.313  lei format din urmatoarele bunuri se va atribui reclamantei (…): imobil in suprafata de 88,91 mp. compus din hol in suprafata de 15,71 mp,  scara de acces la etaj, camera de 10,07 mp. ce va fi transformata in bucatarie, baie de 4,21 mp. si etajul in intregime compus din hol, trei camere si a doua baie;  garajul in valoare de 27.100 lei  si cota de 77 % din gardul de beton.
Lotul II in valoare de 47587 lei format din urmatoarele bunuri se va atribui paratului (...): imobil  in suprafata de 27,08 mp. compus din vestibul in suprafata de 7,12 mp. camera de 11,61 mp. si o camera rezultata din despartirea livingului in suprafata de 8,35 mp., bucatarie, nisa de gatit si  baia din corpul vechi, magazia din lemn in valoare de 12.300 lei si cota de 23% din gardul de  beton. 
         Tinand seama  ca lotul atribuit paratului este in valoare de 50825 lei, avand in vedere ca valoarea masei de impartit este de 206.900 lei, iar conform contributiei acestuia de 23%, i-ar  reveni bunuri in valoare de 47587 lei, in vederea  egalizarii  loturilor,  potrivit art. 983 alin.2 Cod procedura civila obliga paratul (...) sa plateasca reclamantei (…),  suma de 3238 lei cu titlu de sulta.
Stabilind cote de contributie diferentiate la dobandirea bunurilor comune, imprejurare care se reflecta si in modul de suportare a cheltuielilor de judecata, avand in  vedere ca reclamanta a fost cea care a suportat in totalitate onorariul expertului in cuantum de 2060 lei, instanta constata ca paratul trebuie sa plateasca reclamantei suma de 473,8 lei  reprezentand 23% din costul expertizei.
Cat priveste taxa judiciara de timbru instanta constatand  ca reclamanta a fost obligata sa plateasca o taxa judiciara de timbru in cuantum de 1260 lei, instanta retine ca paratul trebuie sa plateasca o taxa judiciara de timbru de 289,8 lei, iar referitor la onorariul de avocat in cuantum de 2000 lei,  instanta constata ca paratul trebuie sa plateasca onorariu de avocat  in cuantum de 460 lei.
In consecinta, in baza art. 453 alin.2 Cod procedura civila instanta obliga paratul sa plateasca reclamantei suma de 1223,6 lei cu titlu de cheltuieli de judecata compusa din suma de 289,8 lei  reprezentand taxa judiciara de timbru, suma de 473,8 lei  reprezentand onorariu expert si suma de  460 lei reprezentand onorariu de avocat.
  Onorariul av. (…) in cuantum de 500 lei se va plati din fondurile Ministerului Justitiei, conform Protocolului incheiat intre UNBR si Ministerul Justitiei.

     PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite in parte cererea formulata si ulterior precizata de reclamanta (…) CNP (…), domiciliata in (…)  si cu domiciliul ales la Cabinet Avocat (…) cu sediul in (…), judetul Covasna  in contradictoriu cu paratul (...), CNP (…), domiciliat in (…)si in consecinta:
Constata ca in timpul casatoriei partile au dobandit in timpul casatoriei urmatoarele bunuri comune  in valoare totala de 206.900 lei :
- imobilul  situat in (…), judetul Covasna in suprafata  utila de 116,95 mp. dispus pe parter si etaj compus din 5 camere si 1 living, 2 bai, hol, garderoba  si vestibul evaluat la suma de 161.000 lei.
- Investitiile efectuate la  imobilul – casa  veche –evaluate la suma de 5.000 lei.
- Constructii anexa: garaj din beton, magazie din lemn si gard evaluate la suma de 40.900 lei.
Constata ca la dobandirea bunurilor comune  reclamanta  (...)  a avut o cota de contributie de 77%, iar paratul  (...)  a avut o cota de contributie de 23%.
Dispune sistarea starii de devalmasie a partilor asupra bunurilor comune prin formarea de doua loturi,  in urmatoarea modalitate:
 Lotul I in valoare de 159.313 lei format din urmatoarele bunuri se va atribui reclamantei (...): imobil in suprafata de 88,91 mp. compus din hol in suprafata de 15,71 mp,  scara de acces la etaj, camera de 10,07 mp. ce va fi transformata in bucatarie, baie de 4,21 mp. si etajul in intregime compus din hol, trei camere si a doua baie;  garajul in valoare de 27.100 lei  si cota de 77 % din gardul de beton.
Lotul II in valoare de 47587 lei format din urmatoarele bunuri se va atribui paratului (...): imobil  in suprafata de 27,08 mp. compus din vestibul in suprafata de 7,12 mp. camera de 11,61 mp. si o camera rezultata din despartirea livingului in suprafata de 8,35 mp., bucatarie, nisa de gatit si  baia din corpul vechi, magazia din lemn in valoare de 12.300 lei si cota de 23% din gardul de  beton. 
In vederea egalizarii loturilor obliga paratul sa plateasca reclamantei  suma de 3238 lei cu titlu de sulta.
Respinge restul pretentiilor.
Obliga paratul sa plateasca reclamantei suma de 1223,6 lei cu titlu de cheltuieli de judecata compusa din suma de 289,8 lei  reprezentand taxa judiciara de timbru, suma de 473,8 lei  reprezentand onorariu expert si suma de  460 lei reprezentand onorariu de avocat.
  Onorariul av. (…) in cuantum de 500 lei se va plati din fondurile Ministerului Justitiei, conform Protocolului incheiat intre UNBR si Ministerul Justitiei.
Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare, iar cererea de apel se va depune la Judecatoria Intorsura Buzaului.
Pronuntata in sedinta publica din 03.03.2016.

PRESEDINTE                                                                                 GREFIER
                    (…)                                                                                               (…)Red. Jud. (…)
Tehnored. gr. (…)
12.04.2016

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Lichidare; Partaj

Uzucapiune si partaj - Hotarare nr. 549 din data de 29.12.2015
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 185 din data de 29.12.2015
Actiune posesorie - Sentinta civila nr. 101 din data de 28.04.2015
Partaj - Sentinta civila nr. 42 din data de 03.02.2015
Partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial - Sentinta civila nr. 67 din data de 03.03.2016
Granituire - Sentinta civila nr. 192 din data de 01.07.2015
Drept de superficie - Sentinta civila nr. 75 din data de 26.03.2014
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 230 din data de 05.08.2015
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 345 din data de 23.09.2015
Renuntare la aplicare pedeapsa - Sentinta penala nr. 6 din data de 25.02.2015
Competenta teritoriala - Hotarare nr. - din data de 20.05.2015
Uzucapiune si partaj - Sentinta civila nr. 34 din data de 12.02.2014
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 2 din data de 05.11.2014
Rezolutiune contract - Sentinta civila nr. 124 din data de 25.06.2014
Incuviintare incheiere casatorie minor - Sentinta civila nr. 388 din data de 11.09.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 386 din data de 11.09.2013
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 145 din data de 06.08.2014
Plangere contravetionala - Sentinta civila nr. 210 din data de 12.06.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 414 din data de 06.11.2012
Obligatie de a face - Sentinta civila nr. 291 din data de 10.04.2013