InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Intorsura-Buzaului

Incuviintare incheiere casatorie minor

(Sentinta civila nr. 388 din data de 11.09.2013 pronuntata de Judecatoria Intorsura-Buzaului)

Domeniu Minori | Dosare Judecatoria Intorsura-Buzaului | Jurisprudenta Judecatoria Intorsura-BuzauluiR O M A N I A
JUDECATORIA  INTORSURA BUZAULUI
JUDETUL COVASNA

DOSAR NR. (...)

SENTINTA CIVILA NR.388

Sedinta publica din data de 11.09.2013
Completul constituit  din:
Presedinte : (...)– judecator
                                                  Grefier : (...)

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile avand ca obiect „Incuviintare incheiere casatorie minor”  privind  pe minora (...).
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns : reclamanta insotita de reprezentantii legali si numitul (...).
Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care :
Instanta a procedat la identificarea partilor si a reprezentantilor legali ai reclamantei minore.
In ce priveste cererea promovata in fata instantei de judecata, reclamanta, cat si reprezentantii legali ai acesteia solicita  ca judecata prezentei cereri sa se faca pe drept comun si nu pe procedura ordonantei presedintiale, respectiv pe prevederile art.272 alin.2 noul Cod civil.
 De asemenea, reprezentantii legali ai reclamantei, sustin ca sunt de acord cu incheierea casatoriei fiicei lor (...) cu numitul (...).
Constatand cauza in stare de judecata, instanta o retine spre solutionare.

J U D E C A T O R I A,

 Deliberand asupra cauzei civile de fata constata :
          I. Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. (...) la data de 09.09.2013, si modificata ulterior in temeiul art.1000 noul C.pr.civila - reclamanta (...), CNP (...)  asistata de reprezentanti legali (...) si  (...) , toti cu domiciliul in (...) , a solicitat instantei sa-i incuviinteze incheierea casatoriei  cu numitul  (...).
          A aratat reclamanta ca are varsta de 17 ani si doreste sa incheie casatorie cu numitul (...), din punct de vedere medical este apta, iar printii sai sunt de acord cu aceasta casatoriei,  invocand in drept dispozitiile art.272 alin.2 noul Cod civil.
          In sustinerea cererii se mai arata, ca la data de 22.09.2013 au stabilit data oficiala a casatoriei si de asemenea au incheiat contracte privind locatia inchiriata pentru celebrarea casatoriei, a serviciilor de muzica, inregistrare video si restaurant.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 272 noul Cod civil.
II. Alaturat cererii, reclamanta a anexat in fotocopie: cartea de identitate a sa, a numitului (...) si a reprezentantilor legali ce au asistat-o,  declaratie autentificata sub nr. (...) la 05.09.2013 de B.B.P. (...), adeverinta medicala nr. (...)/05.09.2013 emisa de Cabinet medical Dr. (...), chitanta nr. (...)/2013 eliberata de  Primaria (...), contract de inchiriere locatie nr. (...) din 03.09.2013, adeverinta emisa de Parohia Ortodoxa (...), factura nr. (...) din 01.08.2013 emisa de PFA (...). (f.5-16)
            III. La termenul de judecata din 11.09.2013, parintii reclamantei au fost prezenti in fata instantei si au consimtit prin declaratie verbala, ca sunt de acord ca reclamanta sa incheie casatoria cu numitul  (...).
IV. Examinand actele dosarului, instanta retine urmatoarele:
In drept, potrivit cu art. 272 alin. 2 noul Cod civil: „Pentru motive temeinice, minorul care a implinit varsta de 16 ani se poate casatori in temeiul unui aviz medical, cu incuviintarea parintilor sai sau, dupa caz, a tutorelui si cu autorizarea instantei de tutela in a carei circumscriptie minorul isi are domiciliul.”
In fapt, in cazul de fata, instanta constata ca astfel cum rezulta din certificatul de nastere  seria NS nr. (...) emis la 08.07.1996 de Consiliul Local al municipiului (...), , depus la dosar la f.10, reclamanta (...) nascuta la data de 28.06.1996  a implinit varsta de 17 ani.
           Conform adeverintei medicale nr. (...) emisa de Cabinet medical Dr. (...), reclamanta  (...), este apta din punct de vedere medical in vederea incheierii casatoriei.
Nu in ultimul rand, instanta retine ca parintii reclamantei  - (...) si (...) - si-au dat incuviintarea pentru ca reclamanta sa poata incheia casatoria cu numitul (...) cu domiciliul in (...), conform declaratiei autentificata sub nr. (...) la 05.09.2013 de B.N.P. (...) si declaratiilor verbale date in fata instantei de judecata la termenul din 11.09.2013.
           V. Fata de considerentele prezentate  tinand seama ca sunt intrunite conditiile impuse de lege in vederea incheierii casatoriei de catre un minor, instanta va admite cererea si in baza art. 272 alin. 2 noul Cod  civil, va autoriza incheierea casatoriei reclamantei cu numitul (...)

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE :

             Admite cererea formulata de reclamanta (...), CNP (...) asistata de reprezentanti legali (...) si  (...), toti cu domiciliul in (...)  si drept consecinta,
             Autorizeaza incheierea casatoriei reclamantei cu numitul (...), CNP (...), cu domiciliul in (...).
  Cu drept de  apel  in termen de 30 de zile de la comunicare.
   Pronuntata in sedinta publica, azi, 11.09.2013.


         PRESEDINTE ,                                                                        GREFIER ,                                                                                                                                                                            
                      (...)                                                                                             (...)


Redact. Jud. (...).
Tehnored (...).
11.09.2013/2ex.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
Reducere contributie de intretinere minor stabilita prin conventie notariala - Decizie nr. 535 din data de 16.05.2016
Incetare masura de plasament - Sentinta civila nr. 41 din data de 07.03.2014
Exercitarea drepturilor parintesti. Stabilirea domiciliului minorului. Obligatia de plata a pensiei de intretinere - Decizie nr. 149 din data de 21.05.2012
Minori - Decizie nr. 193 din data de 22.03.2011
Situatia juridica minor - Decizie nr. 321 din data de 27.09.2010
Contributie de intretinere. Motiv de ordine publica. - Decizie nr. 122 din data de 18.02.2010
Minori - Decizie nr. 718 din data de 12.11.2009
Minori - Decizie nr. 41 din data de 15.02.2010
Minori - Decizie nr. 301 din data de 02.04.2009
Art.103 Cp.Revocarea masurii educative a libertatii supravegheate.Inadmisibilitatea cererii in situatia in care minorul a devenit major. - Decizie nr. 5 din data de 19.01.2009
Pensie intretinere - Sentinta civila nr. 1348 din data de 15.12.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 1201 din data de 12.11.2010
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1245 din data de 08.12.2010
Inregistrare tardiva a nasterii - Sentinta civila nr. 624 din data de 05.08.2010
Pensie intretinere/Majorare pensie - Sentinta civila nr. 317 din data de 05.05.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 174 din data de 24.03.2010
Stabilire pensie intretinere minori - incredintare minori - Sentinta civila nr. 172 din data de 18.03.2010