InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Intorsura-Buzaului

Plangere contraventionala

(Sentinta civila nr. 145 din data de 06.08.2014 pronuntata de Judecatoria Intorsura-Buzaului)

Domeniu Amenzi | Dosare Judecatoria Intorsura-Buzaului | Jurisprudenta Judecatoria Intorsura-Buzaului

R O M A N I A
JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI
JUDETUL COVASNA
DOSAR NR.(…)
                                                     SENTINTA CIVILA NR.145
                                                Sedinta publica din 06 august 2014
   Completul constituit din :
        PRESEDINTE : (…)- Judecator
         GREFIER : (…)

Pe rol fiind judecarea plangerii formulata de petenta (...) impotriva procesului verbal de contraventie seria (...) nr. (...) intocmit la data de 12.02.2014 de Politia (...) in contradictoriu cu intimatul  (...), (...) prin reprezentant legal Primarul si asiguratorul (...)
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns petenta asistata de avocat (...) si martorii (...) si (...), lipsa fiind intimatul si asiguratorul (…)Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care, se constata depus la dosar din partea Serviciului Judetean de Politie Rutiera (…) cazierul rutier al petentei.
Reprezentanta petentei, avocat (...) depune la dosar imputernicire avocatiala  si o schita privind incidentul rutier.
S-au luat declaratii de la martorii (...) si (...), care dupa citire si semnare s-au atasat la dosar.
Instanta intreaba reprezentanta petentei, avocat (...) daca are cereri de formulat.
Reprezentanta petentei, avocat (...) arata ca nu are alte cereri.
Nemaifiind alte probe de solicitat, nici din oficiu de administrat,  in temeiul art.394 noul Cod de procedura civila instanta constata dezbaterile inchise si acorda cuvantul in fond.
Reprezentanta petentei, avocat (...) referitor la exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratului (...) prin reprezentant legal Primarul invocata de acesta solicita respingerea exceptiei.
In continuare, reprezentanta petentei, avocat (...) solicita admiterea plangerii formulate de petenta  si anularea procesului verbal de contraventie atacat, aratand ca nu mai solicita, in subsidiar inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea „Avertisment”, fara cheltuieli de judecata.
Reprezentanta petentei, avocat (...) arata ca din probele administrate in cauza rezulta ca celalalt conducator auto implicat in incidentul rutier este vinovat de producerea acestuia si nu petenta, care asa cum rezulta si din depozitiile martorilor audiati,  a respectat dispozitiile legale. De asemenea, arata ca la politie nu au fost audiati decat conducatorii auto implicati in incidentul rutier nefiind audiata nici o alta persoana.

JUDECATORIA

I. Pe rolul Judecatoriei Intorsura Buzaului sub nr. (...) la data de 28.02.2014, s-a inregistrat plangerea contraventionala formulata de petenta (...), CNP (...), cu domiciliul in (...),(...) in contradictoriu cu intimata (...) cu sediul in (...), (...) prin reprezentant legal Primarul si asigurator (...). cu sediul in (...), prin care s-a solicitat instantei urmatoarele:
 1. Anularea procesului verbal de contraventie ca fiind nelegal si  netemeinic.
 2. Restituirea sumei de 170 lei achitata cu titlu de amenda.
 3. In subsidiar, inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea „Avertisment”.
In fapt, arata petenta ca a fost sanctionata contraventional pentru faptul ca ar fi condus autoturismul marca (...)cu nr. de inmatriculare (...) din directia Buzau spre Brasov si nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers la stanga pentru a intra pe str.Morii, fiind lovit autoturismul, de auto cu nr. (...) ce a intrat in depasire, condus regulamentar de (...).
Solicita petenta anularea procesului verbal avand in vedere ca nu se face vinovata de fapta retinuta deoarece a respectat dispozitiile art.54 alin.1 din OUG nr.195/2002, asigurandu-se si semnalizand schimbarea directiei de mers iar conducatorul auto (...) ce a intrat in depasire, nu s-a asigurat mai inainte de a efectua manevra de depasire, nerespectand dispozitiile art.45 alin.1 din OUG nr.195/2002 si art.118 din H.G. nr.1391/2006 cat si art.120 alin.1 din HG nr.1391/2006 deoarece a efectuat manevra de depasire intr-o intersectie nedirijata.
Alaturat plangerii s-a anexat in fotocopie procesul verbal de contraventie contestat,actul de identitate si chitanta seria (...) din 18.02.2014 eliberata de (...)(f.5-8).
 II. Situandu-se pe o pozitie procesual contradictorie, intimata Primaria (...) a depus intampinare (f17-18) prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesual pasive avand in vedere ca raportat la obiectul cerere, raportul juridic este legal legat intre petenta si Politia (...) iar restituirea cuantumului amenzii prevede o procedura administrativa.
III. Si intimata (...) a depus intampinare (f.26-29) prin care a solicitat respingerea plangerii formulate ca neintemeiate.
A sustinut intimata ca petentul a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 340 lei in temeiul art.54 alin.1 din OUG nr.195/2002, deoarece nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers la stanga pentru a intra pe str.Morii.
Sustine intimata ca procesul verbal se bucura de prezumtia de legalitate iar sarcina probei revine fiecaruia prin raportare la caracterul faptei, iar in speta, potrivit probatorului administrat de organele de politie, rezulta ca fapta savarsita de petenta constituie contraventie.
 In drept, s-au invocat art.54 alin.1, art.100 alin.2 din OUG nr.195/2002, art.16, art.21 din OG nr.2/2001, art.205, art.223 Cod procedura civila.
 S-a solicitat in temeiul art.223 Cod procedura civila judecarea cauzei in lipsa.
Alaturat intampinarii s-a anexat in fotocopie: raportul agentului constatator, procesul verbal de contraventie contestat,declaratie petenta si (...). (f.30-35)
 IV. Petenta (...) a depus raspuns la intampinare (f.39-40) sustinand ca vinovat de producerea incidentului rutier se face conducatorul autoturismului ce a intrat in depasire, deoarece nu s-a asigurat inainte de a efectua manevra de depasire deoarece potrivit art.45 alin.2 conducatorul unui vehicul ce se angajeaza in depasire trebuie sa se asigure ca vehiculul care circula in fata sau in spatele lui nu a initiat o asemenea manevra.
 V.Asiguratorul (...) nu a depus intampinare si nici nu a fost reprezentat in fata instantei, astfel incat nu se cunoaste pozitia acestuia fata de actiunea introductiva de instanta.
 VI. Sub aspect probator, in temeiul art.248 Cod procedura civila, s-a incuviintat pentru petenta, proba cu inscrisurile depuse la dosar, proba testimoniala cu martorii (...) si (...) iar pentru intimata proba cu inscrisurile anexate intampinarii, cazierul rutier al petentei si proba testimoniala cu martorul (...).
 VII. Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Petenta (...) a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 340 lei pentru savarsirea contraventiei prevazute de art.54 alin.1 din OUG nr.195/2002 republicata, sanctionata de art.100 alin.2 din acelasi act normativ, prin procesul verbal de contraventie, seria (...) nr. (...)  incheiat la data de 12.02.2014 de catre  Politia (...). S-a retinut in sarcina sa, ca la data de 12.02.2014 orele 14:20 a condus pe DN 10 str. Mihai Viteazu, auto cu nr. de inmatriculare (...) din directia Buzau spre Brasov si nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers la stanga pentru a intra pe str. Morii, fiind lovit autoturismul in partea din fata lateral stanga, de auto marca (...) cu nr. (...), cu partea din fata dreapta, acesta fiind angajat in depasire regulamentara, autoturism condus de (...). (f.5)
Procesul verbal a fost intocmit in prezenta contravenientei, care a refuzat sa semneze procesul verbal, indicand la rubrica „Obiectiuni” ca nu se face vinovata de evenimentul rutier produs.
VIII. Examinand sub aspectul legalitatii, modul de incheiere a procesului-verbal atacat, instanta constata ca acesta a fost intocmit cu respectarea conditiilor prevazute de lege, nefiind incident niciunul din cazurile de nulitate absoluta reglementate de art. 17 din O.G. nr. 2/2001.
 IX.. Sub aspectul temeiniciei, instanta retine, ca petenta, prin plangerea formulata a sustinut ca nu a savarsit fapta retinuta prin actul sanctionator, deoarece s-a asigurat a semnalizat intentia de a vira la stanga pe str.Morii, iar cel ce a incalcat regulile de circulatie este (...), cel ce se gasea la volanul autoturismului cu nr. (...), ce s-a angajat in depasire fara a se asigura ca autoturismul  ce-l conducea, semnaliza intentia de a efectua virajul la stanga pe str.Morii.
Instanta va retine ca desi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului de constatare a contraventiei, din economia textului art. 34, rezulta ca procesul verbal contraventional face dovada situatiei de fapt si a incadrarii in drept pana la proba contrara, acesta beneficiind de o prezumtie relativa de legalitate si veridicitate, care per se - prin ea insasi, nu este contrara art. 6 par. 2 din CEDO.
Practica CEDO a stabilit ca acesta beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, insa, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a stabilit in cauza Salabiaku contra Frantei, ca prezumtia de nevinovatie consacrata de art. 6 din Conventie, nu este una absoluta, de vreme ce in fiecare sistem de drept, sunt operante prezumtii de drept sau de fapt, Conventia neinterzicandu-le in principiu, atata timp cat statele respecta anumite limite si nu incalca drepturile apararii
Prin urmare, avand in vedere cauza mentionata anterior, precum si cauza Janosevic impotriva Suediei, se apreciaza ca instantei de judecata ii revine sarcina de a verifica raportul rezonabil de proportionalitate intre scopul urmarit prin instituirea prezumtiei amintite si mijloacele utilizate pentru atingerea lui.
In cauza, instanta retine ca aceasta prezumtie relativa de veridicitate de care beneficiaza procesul-verbal de contraventie, in calitatea sa de act administrativ, a fost rasturnata prin mijloacele de proba administrate.
Astfel, firul evenimentului rutier produs la data de 12.02.2014 la intersectia str.Mihai Viteazu cu str.Morii in (...), a avut urmatorul parcurs:
Petenta (...) se gasea la volanul autoturismului marca (...) cu nr. de inmatriculare (...) pe care-l conducea pe DN10 – str.-Mihai Viteazu – din directia Buzau in directia Brasov. Intentionand sa vireze stanga pe str.Morii, astfel cum martorii (...) (f.61) si (...) (f.62) au declarat in fata instantei, inainte cu cel putin  50 m. de intersectie a semnalizat intentia de a efectua virajul la stanga, a incetinit viteza si a inceput sa efectueze virajul, iar la momentul cand autoturismul depasise axul drumului, a intrat in coliziune  autoturismul marca (...) cu nr. de inmatriculare (...) condus de martorul (...).
Sustinerea persoanei implicate in evenimentul rutier martorul (...) potrivit declaratiei date in fata instantei (f.53) cum ca, petenta (...) a avut o ezitare in sensul ca a incercat sa opreasca pe partea dreapta, acesta fiind motivul pentru care a efectuat manevra de depasire, nu are sustinere probatorie, fiind chiar combatuta potrivit declaratiei martorilor (...) si (...). Cei doi martori, au perceput  direct evenimentul rutier, deoarece martorul (...), se gasea pe partea dreapta a directiei de mers a petentei, perpendicular cu str.Morii iar martora (...) si aceasta se gasea in intersectie pe partea opusa a zonei unde se gasea martorul (...) si astepta sa treaca autoturismul condus de petenta, deoarece intentiona sa traverseze str.Mihai Viteazu.
Potrivit art.116 din HG nr.1391/2006, petenta (...) a semnalizat schimbarea directiei de mers inainte de intersectia cu str.Morii cu 50 m. , astfel ca persoana implicata in evenimentul rutier (...) ce conducea auto cu nr. (...) in spatele auto condus de petenta, avea obligatia potrivit art. 45 din OUG nr.195/2002 si art.118 din HG nr.1391/2006 sa se asigure ca vehiculul care circula in fata lui nu a initiat o asemenea manevra, sa se asigure ca acela care il urmeaza sau il preceda nu a semnalizat intentia inceperii unei manevre similare si ca poate depasi fara a pune in pericol sau fara a stanjeni circulatia din sens opus, sa semnalizeze intentia de efectuare a depasirii;
Nu exista nicio dovada cum ca la momentul in care petenta (...), a semnalizat schimbarea directiei de mers, martorul (...) ce conducea auto cu nr. (...), intentiona sa efectueze manevra de depasire. De altfel chiar martorul a declarat ca a condus auto cu viteza de 69 km./h iar martorii  (...) si (...) de asemenea au declarat ca celalalt conducator auto circula cu o viteza destul de mare, martora (...), fiind chiar expusa riscului de a fi lovita de auto condus de (...).
Cert este ca, in situatia in speta, cum petenta (...) a semnalizat intentia schimbarii sensului de mers prin viraj stanga inainte cu cel putin 50 m. de intersectie, martorul (...), avea obligatia de a astepta efectuarea manevrei, sau potrivit art.45, daca spatiul permitea, sa depaseasca auto condus de petenta prin partea dreapta.
Nu poate fi retinuta apararea petentei cum ca conducatorul auto (...) (...) a efectuat manevra de depasire intr-o intersectie nedirijata, nerespectand astfel dispozitiile art.120 din Hotararea nr.1391/2006, deoarece intersectia str.Mihai Viteazu cu str.Morii este o intersectie dirijata, fiind amplasat la iesirea de pe str.Morii pe str.Mihai Viteazu – DN.10 indicatorul „Stop”.
Concluzionand, Judecatoria va retine ca in sarcina petentei (...) nu pot fi retinute ca fiind intrunite elementele constitutive ale contraventiei prevazute de art.54 alin.1 din OUG nr.195/2202 republicata, motiv pentru care se impune anularea procesului verbal de contraventie seria (...) nr.(...)  incheiat la data de 12.02.2014 de catre  Politia (...).
X. In cerea ce priveste petitul prin care petenta (...) a solicitat  ca intimata (...) prin reprezentant legal Primarul, sa-i restituie suma de 170 lei achitata cu titlu de amenda potrivit chitanta seria (...) nr. (...) din 18.02.2014 eliberata de (...), Judecatoria mai intai urmeaza a se pronunta asupra exceptiei lipsei calitatii procesual pasive a intimatei invocata de aceasta care potrivit ar.248 Cod procedura civila, face inutila analiza fondului cererii.
Potrivit art.8 din O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor in Romania, sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice in conformitate cu legislatia in vigoare se fac venit integral la bugetele locale.
Cum petenta (...) a achitat suma de 170 lei cu titlu de amenda contraventionala, suma ce reprezinta venit la bugetul local al (...), exista un raportul juridic de drept material legal legat, astfel ca si raportul juridic de drept procesual in speta este legal legat, intimata avand astfel calitate procesual pasiva in cauza. Cum acest petit este accesoriu petitului principal, iar instanta a dispus anularea procesului verbal de contraventie, achitarea sumei de 170 lei cu titlu de amenda reprezinta o plata nedatorata in sensul art.1341 Cod civil  care prevede ca cel care plateste fara a datora are dreptul la restituire.
Pentru considerentele prezentate se va dispune ca intimata (...), sa restituie suma de 170 lei catre petenta (...).
XI. Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

Admite plangerea contraventionala formulata de petenta (...), CNP (...), cu domiciliul in (...),(...) in contradictoriu cu intimata (...) cu sediul in (...) si  asigurator (...) cu sediul in (...) si drept consecinta,
Anuleaza procesul verbal de constatare a contraventiei  seria (...) nr.(...) intocmit la data de 12.02.2014 de Politia (...), judetul Covasna.
Respinge exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratei  (...) prin reprezentant legal Primarul, invocata de aceasta, ce neintemeiata.
Admite petitul prin care se solicita restituirea cuantumului amenzii achitate, formulata de  petenta (...), in contradictoriu cu parata (...) prin reprezentant legal Primarul cu sediul in (...),(...) si drept consecinta,
Obliga parata, sa restituie petentei (...) suma de 170 lei reprezentand amenda contraventionala achitat potrivit chitantei seria (...) nr. (...) emisa la 18.02.2014 de catre parata.
Se ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare, cerere ce se depune la Judecatoria Intorsura Buzaului.
 Pronuntata in sedinta publica, azi, 06.08.2014.
      PRESEDINTE                                                                   GREFIER                                                                                                                                                                             
         (...)                                                                                               (...)
           Fiind in concediu semneaza
            Grefier sef,

Redact.Jud. (...)
Tehnored. (...).
05.09.2014/ 6  ex.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Amenzi

MOTIVAREA SENTINTEI - Sentinta penala nr. 151 din data de 15.05.2004
Inlocuirea pedepsei amenzii penale[art 449 ind 1 cpp] Anularea in recurs a mandatului de executare a pedepsei . Neindeplinirea conditiilor art 63 ind 1 c.p. - Decizie nr. 156 din data de 28.04.2010
Plangere impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei - Sentinta comerciala nr. 656/CA din data de 24.09.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 460 din data de 09.02.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 881 din data de 13.10.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 599 din data de 30.06.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 551 din data de 16.06.2010
Anulare proces verbal - Sentinta civila nr. 246 din data de 21.04.2010
Reexaminare sanctiune contraventionala - munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 84 din data de 04.02.2010
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 349 din data de 15.07.2009
Potrivit art. 2341 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, prin sanctiunile pecuniare ce pot fi recunoscute, se inteleg atat amenzile aplicate de organele judiciare cat si cheltuielile judiciare stabilite in sarcina persoanei condamnate. Diferentierea dintre aces - Decizie nr. 61/AP din data de 13.03.2014
Incadrare juridica. Santaj. Fals intelectual. - Decizie nr. 73/Ap din data de 18.06.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
Proces verbal - Decizie nr. 371/R din data de 04.05.2012
Proces verbal de contraventie - Decizie nr. 373/R din data de 04.05.2012
procesul verbal de contraventie-amenda - Decizie nr. 930/R din data de 14.10.2011
Amenda penala. Art. 61 din noul Cod penal. - Decizie nr. 297/A din data de 17.03.2015
In cazul aplicarii unei amenzi penale potrivit Codului penal din 1969, inculpatului i se va atrage atentia ca, in caz de neplata a amenzii, inlocuirea acesteia cu inchisoarea se va face potrivit dispozitiilor pertinente din acelasi cod. - Decizie nr. 696/A din data de 29.09.2014
Litigiu asigurari sociale. Amenda civila. Daune cominatorii. - Decizie nr. 175 din data de 31.01.2011
In legislatia romana nu exista posibilitatea aplicarii amenzii cumulativ cu inchisoarea, asa cum prevede Legea nr.39/1934; prin decizia Curtii Constitutionale nr.160/2000 s-a stabilit ca prin dispozitiile art. III din Decretul nr.544/19... - Decizie nr. 652 din data de 14.09.2010