Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

plangere contraventionala

(Sentinta civila nr. 349 din data de 15.07.2009 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Amenzi | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr. 178/829/2009

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
SENTINTA CIVILA Nr. 349/15.07.2009
          Sedinta publica de la 15.07.2009?????
Completul compus din:
PRESEDINTE – X
Cu participare :
GREFIER – Y

      Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petentul x si pe intimata y, avand ca obiect „plangere contraventionala”.
      La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns petentul x , lipsa fiind intimata y.
      Procedura legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza instantei ca la acest termen de judecata procedura de citare a fost legal indeplinita, dupa care:
      Se prezinta in fata instantei de judecata numitul x, fiul lui - si -, nascut la data de - in localitatea P.T., judetul B., domiciliat in comuna R., satul -, judetul -, CNP -, identificat conform CI seria  nr..
      La interpelarea instantei petentul x fiind minor arata ca-si insuseste plangerea formulata de tatal sau in calitate de reprezentant legal.
      Petentul arata ca nu mai are alte cereri de formulat.
      Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul.
      Petentul x, avand cuvantul, solicita admiterea plangerii, anularea procesului – verbal de constatare al contraventiei si exonerarea de plata a amenzii aplicate .
      S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.
      
INSTANTA,
-deliberand-
      Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 178/19.03.2009 petentul a solicitat in contradictoriu cu intimata y, anularea procesului verbal de contraventie seria BC nr. 0029361 incheiat la data de 9.02.2009 solicitand exonerarea de plata amenzii aplicate in cuantum de 500 lei.
      In motivarea plangerii petentul arata ca a fost amendat contraventional pentru ca a taiat si sustras din padure lemnos si nu poseda mijloace materiale de a plati amenda.
          Plangerea nu a fost motivata in drept.
Au fost anexate plangerii urmatoarele inscrisuri: procesul verbal de contraventie seria, BC nr. 0029361 incheiat la data de 9.02.2009si o fisa de calcul a valorii materialului lemnos sustras intocmita de - din dosar.
Plangerea impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este scutita de taxa judiciara de timbru in temeiul art. 36 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
           Conform art. 1 alin. 2 din OG 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar.
Intimata  a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii petentului.
          Petentul a solicitat probe in dovedirea motivelor plangerii.
          In cauza a fost audiat martorul din lucrari Lupechian Vasile depozitie consemnata la fila 20 din dosar.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul verbal de contraventie seria BC nr. 0029361 incheiat la data de 9.02.2009 petentul a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 500  lei in baza art.1,lit c din Leg 31/2000  republicata retinandu-se in sarcina sa savarsirea contraventiei constand in aceea ca la data de 9.02.2009, a taiat si sustras material lemnos.
Desi O.G. nr. 2/2001 nu prevede dispozitii exprese cu privire la forta probanta a procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunii, din economia prevederilor art. 34 alin. 1 rezulta ca acesta se bucura de o prezumtie relativa de legalitate si temeinicie.
           Sub aspectul legalitatii,  instanta apreciaza ca procesul-verbal a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor legale, neexistand nici una dintre cauzele de nulitate ce pot fi invocate din oficiu, in conformitate cu dispozitiile art. 17 din OG nr. 2/2001.
          Sub aspectul temeiniciei, instanta apreciaza ca in raport de fapta savarsita de catre petent, masura amenzii aplicata prin procesul verbal este legala                                                 Din  depozitia martorului Lupechian Vasile rezulta ca petentul a taiat si sustras arbori.          
          Pentru motivele aratate mai sus instanta urmeaza sa respinga plangerea contravenientului ca nefondata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMLELE LEGII
HOTARASTE

Respinge plangerea formulata de petentul x, domiciliat in comuna    R., satul -, judetul B., impotriva procesului – verbal seria BC nr. 0029361 incheiat la data de 09.02.2009 ca nefondata.
      Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica azi, 15.07.2009.


   PRESEDINTE,                                               GREFIER ,


X/Y
Ex.4
01/01.09.2009

??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Amenzi

MOTIVAREA SENTINTEI - Sentinta penala nr. 151 din data de 15.05.2004
Inlocuirea pedepsei amenzii penale[art 449 ind 1 cpp] Anularea in recurs a mandatului de executare a pedepsei . Neindeplinirea conditiilor art 63 ind 1 c.p. - Decizie nr. 156 din data de 28.04.2010
Plangere impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei - Sentinta comerciala nr. 656/CA din data de 24.09.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012
Revendicare mobiliara - Sentinta civila nr. 307 din data de 26.01.2011