InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Anulare proces verbal de contraventie

(Sentinta civila nr. 599 din data de 30.06.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Amenzi | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar Nr.553/829/2010
R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU
                                        SENTINTA CIVILA NR. 599
                            SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 30.06.2010
COMPLET FORMAT DIN:
PRESEDINTE:  STOICA MARILENA DANIELA
Cu participare:
GREFIER : OPRISAN DANIELA

     
     Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect” plangere contraventionala”,formulata de petentul G.M. in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Judetean de Politie Bacau.
     La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit petentul G. M., si intimatul Inspectoratul Judetean de Politie Bacau.
     Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta invederand instantei urmatoarele:
- pricina se afla la al doilea termen de judecata;
- partile au fost legal citate pentru acest termen, dupa care:
  Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat instanta constata cauza in stare de judecata si ramane in pronuntare pe plangerea contraventionala formulata de petent.


I N S T A N T A,
- Deliberand -

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 553/11.05.2010 petentul  G.M. a solicitat in contradictoriu cu intimata I P J  Bacau anularea procesului verbal de contraventie seria AP  nr. 1307570 incheiat la data de 27.04.2010 solicitand exonerarea de plata amenzii aplicate in cuantum de 200 lei.
In motivarea plangerii petentul arata ca a fost amendat contraventional pe nedrept pentru ca a  provocat scandal  public.
          Plangerea nu a fost motivata in drept.
Au fost anexate plangerii urmatoarele inscrisuri: procesul verbal de contraventie seria AP, nr. 1307570  incheiat la data de 27.04.2010.
         Plangerea impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este scutita de taxa judiciara de timbru in temeiul art. 36 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
          Conform art. 1 alin. 2 din OG 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar.
Intimata  a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii petentului.
          Petentul  nu a solicitat administrarea  probei cu martori in dovedirea motivelor plangerii.
          Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul verbal de contraventie seria AP  nr. 1307570  incheiat la data de 27.04.2010, petentul a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 200  lei in baza art.2 ,pct 1  din Leg 61/1991  republicata retinandu-se in sarcina sa savarsirea contraventiei constand in aceea ca la data de 26.04.2010, a provocat scandal public, adresand cuvinte jignitoare numitului V.D.
           Din declaratiile martorilor  S. V. si I. M., declaratii atasate la filele 12-13 din dosar si luate cu prilejul intocmirii procesului verbal de contraventie rezulta ca petentul a avut un comportament vulgar, provocand scandal la locuinta numitului V.D..
           Petentul nu a rasturnat prin intermediul nici unei probe prezumtia de validitate a mentiunilor inserate in continutul procesului verbal de catre agentul constatator.
           Desi O.G. nr. 2/2001 nu prevede dispozitii exprese cu privire la forta probanta a procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunii, din economia prevederilor art. 34 alin. 1 rezulta ca acesta se bucura de o prezumtie relativa de legalitate si temeinicie.
             Sub aspectul legalitatii,  instanta apreciaza ca procesul-verbal a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor legale, neexistand nici una dintre cauzele de nulitate ce pot fi invocate din oficiu, in conformitate cu dispozitiile art. 17 din OG nr. 2/2001.
            Sub aspectul temeiniciei, instanta apreciaza ca in raport de fapta savarsita de catre petent, masura amenzii aplicata prin procesul verbal este legala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pentru motivele aratate mai sus, avand in vedere si dispozitiile art 1169  Cod Civil,  instanta urmeaza sa respinga plangerea contravenientului ca nefondata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Respinge plangerea contraventionala formulata de petentul G. M., domiciliat in com. __ jud. Bacau, in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE ___ ca nefondata
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, astazi 30.06.2010.
                                
         PRESEDINTE,                                                                  GREFIER
STOICA DANIELA MARILENA                                    OPRISAN DANIELA


Red. / Tehnored.   Ex. 4
S.D.M./O.D.
16.07.2010                       Sentinta civila a ramas definitiva la data de30.06.2010
                               si a  devenit irevocabila la data de 10.07.2010.
  


??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Amenzi

MOTIVAREA SENTINTEI - Sentinta penala nr. 151 din data de 15.05.2004
Inlocuirea pedepsei amenzii penale[art 449 ind 1 cpp] Anularea in recurs a mandatului de executare a pedepsei . Neindeplinirea conditiilor art 63 ind 1 c.p. - Decizie nr. 156 din data de 28.04.2010
Plangere impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei - Sentinta comerciala nr. 656/CA din data de 24.09.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012
Revendicare mobiliara - Sentinta civila nr. 307 din data de 26.01.2011