Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Plangere contraventionala

(Sentinta civila nr. 460 din data de 09.02.2011 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Amenzi | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 1240/829/2010

SENTINTA CIVILA NR. 460

Sedinta publica de la 09.02.2011

     Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe petent S.L. si pe intimat Inspectoratul Judetean de Politie Bacau, avand ca obiect „plangere contraventionala - Legea 12/1990”.
     La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns petentul S.L. si martorul P.Gh., lipsa fiind intimatul Inspectoratul Judetean de Politie Bacau.
     Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza instantei urmatoarele :
     - pricina ce formeaza obiectul prezentului dosar este la al treilea termen de judecata;
     - procedura de citare pentru acest termen este legal indeplinita, dupa care :
     Instanta constata ca prin serviciul registratura intimatul IPJ Bacau – Post de Politie com. Podu Turcului a inaintat la dosar intampinare in 2 exemplare din care unul i s-a inmanat petentului pentru studiu.
     Petentul Sandu Laurentiu depune la dosar originalul procesului verbal de contraventie seria AP nr. 1682709 din 3.09.2010.
     S-a procedat la audierea martorului P. Gh. sub prestare de juramant depozitia acestuia fiind consemnata in scris si atasata la dosar.
     Petentul arata ca nu mai are late cereri de formulat.
     Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
     Petentul Sandu Laurentiu avand cuvantul pe fond solicita admiterea plangerii si anularea procesului verbal.
     S-au declarat dezbaterile inchise trecandu-se la deliberare.

INSTANTA
Deliberand

     Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
     Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr 1240 din 20.09.2010,  instanta a fost sesizata cu plangerea formulata de petentul S.L. impotriva procesului-verbal de contraventie seria AP nr 1682709 din 3.09. 2010  emis de intimata IPJ Bacau- Politia comunala Podu Turcului.
     In motivarea plangerii prin care a solicitat anularea procesului-verbal de contraventie si a amenzii contraventionale aferente dispusa impotriva sa in temeiul acestuia, petentul a aratat ca la data de 3.09.2010, inainte de a intra in Piata Rachitoasa pentru a descarca marfa pe care o transporta in autoturism, a fost oprit de lucratorii de la un echipaj de politie si amendat pentru detinerea unor pachete de tigari. A mai aratat petentul ca, desi este fumator si nu avea intentia sa comercializeze tigarile, a fost amendat cu suma de 1000 lei. De asemenea, petentul a invederat instantei ca din procesul verbal de contraventie lipseste numele agentului constatator, fiind o rubrica necompletata.
     Intimata nu a formulat intampinare.
     Instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri si cu declaratia martorei P. Gh,, consemnata si atasata la dosar.
     La dosarul cauzei a fost depus de petent duplicatul procesului-verbal atacat si de intimata, la solicitarea instantei, copia raportului agentului constatator si dovada de introducere a tigarilor la camera de corpuri delicte.
     Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
     La data de 3.09.2010 s-a incheiat de catre intimata procesul-verbal de contraventie seria AP nr 1682709, prin care s-a retinut de catre agentul constatator savarsirea de catre petent a contraventiei prevazute de art. 1 lit e din Legea 12/1990 constand in aceea ca , la aceeasi data, petentul a fost depistat comercializand un numar de 10 pachete de tigari fara sa poata dovedi provenienta acestora.
     A fost aplicata sanctiunea amenzii contraventionale in cuantum de 1000 lei, procesul-verbal cuprinzand la rubrica „Obiectiuni” mentiunea facuta de petent in sensul ca a cumparat tigarile de la o persoana necunoscuta din Bacau
     Procesul-verbal de contraventie a fost semnat  de petent si atacat in termenul legal.
     Analizand procesul verbal de contraventie prin prisma motivelor de nulitate care se iau in considerare din oficiu potrivit art.17 teza finala din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,, instanta apreciaza ca prezenta plangere este intemeiata si urmeaza a fi admisa pentru urmatoarele considerente:
     Sub aspectul legalitatii incheierii procesului-verbal de contraventie, instanta constata ca acesta a fost intocmit cu nerespectarea dispozitiilor art. 16 alin. 1 si 17 teza intai din OG nr. 2/2001, motiv care atrage nelegalitatea procesului-verbal. Astfel, potrivit dispozitiilor mentionate, procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea……..
     Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.
     Retinand prin urmare nerespectarea dispozitiilor art. 16 alin 1  si implicit a art. 17 din OG nr. 2/2001, sanctionate cu nulitatea procesului-verbal de contraventie astfel incheiat, instanta urmeaza a admite plangerea .
     Fata de stabilirea  caracterului nelegal al procesului verbal de contraventie, se constata ca  este de prisos analizarea temeiniciei acestuia.
     Prin urmare, pentru aceste considerente, instanta va anula procesul-verbal de contraventie seria AP nr 1682709 din 3.09.2010, incheiat de intimata, exonerand petentul de plata amenzii aplicate.
     
     
     PENTRU ACESTE MOTIVE
     IN NUMELE LEGII
     HOTARASTE:
     

Admite plangerea formulata de petentul S. L., domiciliat in Tecuci, str. Tineretului nr 31, judet Galati in contradictoriu cu intimata I.P.J. Bacau, cu sediul in str. Alexei Tolstoi, nr 2, Bacau.
Anuleaza procesul verbal de contraventie seria AP nr. 1682709 emis de intimata in 3.09.2010.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 9.02.2011.Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Amenzi

MOTIVAREA SENTINTEI - Sentinta penala nr. 151 din data de 15.05.2004
Inlocuirea pedepsei amenzii penale[art 449 ind 1 cpp] Anularea in recurs a mandatului de executare a pedepsei . Neindeplinirea conditiilor art 63 ind 1 c.p. - Decizie nr. 156 din data de 28.04.2010
Plangere impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei - Sentinta comerciala nr. 656/CA din data de 24.09.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012
Revendicare mobiliara - Sentinta civila nr. 307 din data de 26.01.2011