Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Contestatie la executare

(Sentinta civila nr. 881 din data de 13.10.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Amenzi | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr.929/829/2010


R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
SENTINTA CIVILA NR. 881
SEDINTA PUBLICA DIN 13.10.2010
Complet format din:
PRESEDINTE – judecator PASCARU VALENTINA - STEFANA
Cu participare:
GREFIER – POPA ADRIANA

     Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect ”contestatie la executare” formulata de contestatorul R.L. in contradictoriu cu intimata AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA comuna Podu Turcului.
     La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit contestatorul R. L. si intimata AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA  comuna Podu Turcului.
     Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta, invederand instantei urmatoarele:
     - pricina se afla la al doilea termen de judecata;
     - procedura de citare la acest termen este legal indeplinita, dupa care:
Instanta invoca din oficiu exceptia netimbrarii cererii de chemare in judecata.
Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata cauza in stare de judecata.
S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.

INSTANTA
Deliberand
Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin contestatia la executare formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr.929 din 11.08.2010 contestatorul R. L. a solicitat instantei in contradictoriu cu intimatul ANAF – Agentia Finantelor Publice Podu Turcului anularea titlului executoriu emis de ANAF avand ca obiect plata unei amenzi judiciare de 300 lei.
La primirea prin posta a  cererii de chemare in judecata judecatorul de serviciu a pus in vedere contestatorului sa achite pana la primul termen de judecata taxa de timbru de 31 lei si timbrul judiciar de 0,3 lei sub sanctiunea anularii cererii ca netimbrata si intimatei sa depuna documentatia care a stat la baza emiterii titlului executoriu.
Contestatorul legal citat nu s-a prezentat la instanta, dar intimata a depus la dosar documentatia care i se solicitase.
     Analizand obligatia de plata a contestatoarei in raport de dispozitiile art.2 alin.1 si 2 din Legea nr.146/1997 in forma in vigoare la data introducerii cererii, se constata ca aceasta avea obligatia de a achita cu titlu de taxa de timbru suma de 31 lei si timbru judiciar aferent, insa contestatorul nu si-a indeplinit aceasta obligatie.
Fata de aceste aspecte, vazand dispozitiile imperative ale art.20 din Legea nr.146/1997, instanta urmeaza a constata ca cererea de chemare in judecata este netimbrata si o va anula pentru acest motiv.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE :
     Admite exceptia netimbrarii cererii si in consecinta:
     Anuleaza cererea de chemare in judecata formulata de contestatorul R. L., domiciliat in sat Hutu, comuna Gaiceana, judetul Bacau in contradictoriu cu intimata Agentia Nationala de Administrare Fiscala – A.F.P. Comunala Podu Turcului cu sediul in str. T. Vladimirescu, nr. 14, localitatea Podu Turcului.
     Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica azi, 13.10.2010.
     
     PRESEDINTE,                                                             GREFIER ,
Judecator PASCARU VALENTINA STEFANA               POPA ADRIANARed/tehnored. 4 ex.
PVS/PA
02.11.2010
            Sentinta civila a   ramas definitiva la data de 13.10.2010 si a devenit irevocabila  la data de 24.11.2010.Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Amenzi

MOTIVAREA SENTINTEI - Sentinta penala nr. 151 din data de 15.05.2004
Inlocuirea pedepsei amenzii penale[art 449 ind 1 cpp] Anularea in recurs a mandatului de executare a pedepsei . Neindeplinirea conditiilor art 63 ind 1 c.p. - Decizie nr. 156 din data de 28.04.2010
Plangere impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei - Sentinta comerciala nr. 656/CA din data de 24.09.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012
Revendicare mobiliara - Sentinta civila nr. 307 din data de 26.01.2011