InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Reexaminare sanctiune contraventionala - munca in folosul comunitatii

(Sentinta civila nr. 84 din data de 04.02.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Amenzi | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

????? Dosar nr. 31/829/2010

R O M A N I A

JUDECATORIA PODU TURCULUI
.SENTINTA CIVILA  Nr. 84
Sedinta publica de la 04.02.2010
Completul compus din:
PRESEDINTE : JUDECATOR PANFIL SIMONA - CARMEN
GREFIER : BRADEA ANGELICA

      Pe rol judecarea cauzei civil privind pe petentul INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE BACAU si pe intimatul P.M., avand ca obiect reexaminarea sanctiunii contraventionale inlocuire amenda contraventionala cu munca in folosul comunitatii.
      La apelul nominal facut in sedinta publica lipsind: petentul INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE BACAU si intimatul P. M..
      Procedura legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care:
      Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat instanta constata cauza in stare de judecata si ramane in pronuntare pe sesizarea formulata de petent.

INSTANTA
Deliberand

Asupra cauzei civile deduse judecatii, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata sub nr. 31/829/2010 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului, organul constatator IPJ BACAU – Post Politie Rachitoasa a solicitat, in contradictoriu cu contravenientul P. M., domiciliat in com. -, satul -, judetul Bacau, inlocuirea amenzii contraventionale cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii.
In motivarea cererii organul constatator a aratat ca contravenientul  P. M., sanctionat prin procesul verbal de contraventie seria AP nr. 1017582/23.06.2009 cu amenda contraventionala in cuantum de 900 lei, nu are bunuri urmaribile si nu poate recupera debitul.
      Cererea a fost motivata in drept pe dispozitiile art. 9 alin. 3 din OG nr. 2/2001 astfel cum a fost modificata si completata prin dispozitiile Legii nr. 182/2006.
      Au fost anexate cererii procesul-verbal seria AP nr. 1017582/23.06.2009, in original (fila 4), adresa nr. 4823/30.12.2009 de la Primaria comunei ___ (fila 3 ).
      Cererea este scutita de taxa judiciara de timbru in temeiul art. 36 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Conform art. 1 alin. 2 din O.G. 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar.
      Organul constatator a solicitat si instanta a incuviintat proba cu inscrisuri.
      Petentul nu s-a prezentat in instanta si nici nu a formulat intampinare.
      Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
      Prin procesul-verbal seria AP nr. 1017582 incheiat la data de 23.06.2009 de catre IPJ BACAU – POST POLITIE _ (fila 4), contravenientului i-a fost aplicata sanctiunea amenzii contraventionale in cuantum de 900 lei, pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 2 pct. 2, 1, 28 din Legea nr. 61/1991 republicata si sanctionate de art. 3 lit. a, b din Legea nr. 61/1991 retinandu-se ca „in data de 14.06.2009, ora 14, aflandu-se in satul ___, contravenientul impreuna cu sotia si doi fii s-au constituit in grup in scopul de a savarsi fapte contrare ordinii si linistii publice, a adresat si proferat expresii jignitoare, vulgare si a amenintat fam. Slanina, si a tulburat ordinea si linistea locuitorilor din sat”.
      Avand in vedere faptul ca contravenientul nu a achitat amenda contraventionala aplicata in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii, organul constatator a solicitat Primariei comunei ______ judetul Bacau, executarea silita a procesului verbal seria AP nr. 1017582/23.06.2009 Primaria comunei_ a raspuns prin adresa nr. 4823/30.12.2009 (fila 3), aratand ca P: M:  nu are bunuri urmaribile si ca debitul nu poate fi recuperat.
      Dispozitiile art. 9 alin. 3,4 si 5 din OG 2/2001 prevad :
    (1) Prestarea unei activitati in folosul comunitatii poate fi stabilita numai prin lege si numai pe o durata ce nu poate depasi 300 de ore.
    (2) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se stabileste alternativ cu amenda.
    (3) In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanta de judecata pe a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia, in vederea inlocuirii amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, tinandu-se seama de partea din amenda care a fost achitata.
     Ordonanta 2/2001, stabileste si reguli de executarea amenzii contraventionale, la art. 39 1 , potrivit carora :
  «  (1) In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, acesta va sesiza instanta in circumscriptia careia s-a savarsit contraventia, in vederea inlocuirii amenzii cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii, tinandu-se seama, dupa caz, si de partea din amenda care a fost achitata.
    (2) In cazul in care contravenientul, citat de instanta, nu a achitat amenda in termenul prevazut la alin. (1), instanta procedeaza la inlocuirea amenzii cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii pe o durata maxima de 50 de ore, iar pentru minori incepand cu varsta de 16 ani, de 25 de ore. »
Instanta, investita cu solutionarea cererii de inlocuirea amenzii, trebuie sa verifice daca pentru fapta pentru care contravenientul a fost sanctionat, este prevazuta sanctiunea « obligarii la prestarea unei activitati in folosul comunitatii », pentru ca, daca sunt indeplinite celelalte conditii, neachitarea amenzii si lipsa bunurilor urmaribile, sa dispuna inlocuirea sanctiunii.
Aceasta, intrucat dispozitiile legii se interpreteaza unele prin altele, iar la art. 9 alin 2 din Og 2/2001, se prevede ca sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati in folosul comunitatii  se stabileste alternativ cu amenda, iar instanta nu poate inlocui sanctiunea amenzii cu o sanctiune pe care legea nu o prevede pentru contraventia savarsita. Instanta nu poate considera ca prevederile privind executarea sanctiunii le exclud pe cele prevazute la aplicarea acestei, pentru ca asa cum prevad textele reproduse anterior, executarea unei sanctiuni presupune ca aceasta sa fi legal aplicata.
Aceste reglementari, trebuie coroborate cu prevederile cuprinse in OG 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii, reglementarea cadru a aplicarii acestui tip de scnactiune, care la art. 1 prevede :
   «   (1) Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii poate fi prevazuta numai in legi sau in ordonante ale Guvernului, prin care se stabilesc si se sanctioneaza anumite fapte ce constituie contraventii.
    (2) Sanctiunea contraventionala prevazuta la alin. (1) se stabileste intotdeauna alternativ cu amenda si poate fi aplicata numai de instanta de judecata. ».
Cum, in speta, pentru contraventia la legea 61&1991, savarsita de contravenient, nu este prevazuta sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, instanta va respinge cererea de inlocuire a amenzii cu aceasta sanctiune.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE
      Respinge sesizarea formulata de petentul Inspectoratul de Politie al Judetului ___, cu sediul in mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi nr. 2, privind transformarea amenzii contraventionale in suma de 900 lei, aplicata intimatului P. M., domiciliat in satul si comuna ___, judetul Bacau prin procesul verbal de contraventie seria AP nr. 1017582 incheiat de Postul de Politie __ la data de 23.06.2009, cu prestare munca in folosul comunitatii.
      Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica, azi, 04.02.2010.
      
      PRESEDINTE,                                                                 GREFIER,
Judecator  PANFIL  SIMONA - CARMEN                       BRADEA ANGELICA


Red. /tehnored. Ex.4
S.P./B.A.
04.02.2010
      
                     Sentinta civila a ramas definitiva prin nerecurare la data de 23.02.2010.
??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Amenzi

MOTIVAREA SENTINTEI - Sentinta penala nr. 151 din data de 15.05.2004
Inlocuirea pedepsei amenzii penale[art 449 ind 1 cpp] Anularea in recurs a mandatului de executare a pedepsei . Neindeplinirea conditiilor art 63 ind 1 c.p. - Decizie nr. 156 din data de 28.04.2010
Plangere impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei - Sentinta comerciala nr. 656/CA din data de 24.09.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012
Revendicare mobiliara - Sentinta civila nr. 307 din data de 26.01.2011