Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Dej

(Sentinta penala nr. din data de 15.10.2009 pronuntata de Judecatoria Dej)

Domeniu Revizuire | Dosare Judecatoria Dej | Jurisprudenta Judecatoria Dej


ROMANIA
JUDECATORIA DEJ

SENTINTA PENALA nr.682/2009
Sedinta publica din data de 15.10.209
Instanta constituita din:
     
         Ministerul Public reprezentat prin procuror _

      Pe rol fiind judecarea cererii formulate de petentul _ , avand ca obiect revizuirea sentintei penale nr_a Judecatoriei Dej, privind  pe intimatii _,.
      La apelul nominal facut in cauza  se prezinta  petentul _  care se identifica cu cartea de identitate , lipsa fiind intimatii.
      Procedura de citare este legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei dupa care;
      Instanta in temeiul art.403 Cpp pune in discutia partilor  admiterea in principiu a cererii de revizuire, astfel cum a fost formulata.
      Procurorul pune concluzii de respingere in principiu, precum si pe fond a cererii de revizuire deoarece nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.
      Petentul depune la filele 21-26 o serie de inscrisuri, precizand ca cercetarea penala in dosarul 2/P/2007 al DNA Cluj nu are nici o legatura cu cercetarea penala din dosarul 55/P/2005 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj, ca de fapt nu s-a efectuat nici un fel de  cercetare, iar prin inscrisurile depuse la dosar acesta a dovedit calitatea sa de parte interesata in formularea plangerii.
      Instanta retine cauza in pronuntare asupra admiterii in principiu.

INSTANTA,

      Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:
      Prin cererea formulata la data de 20.05.2009 si inregistrata sub nr. 183/III/6/2009 pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, Serviciul Teritorial Cluj, revizuentul _ a solicitat revizuirea sentintei penale nr. 712/2008 pronuntata de Judecatoria Dej in dosarul nr. 2396/219/2008 ramasa definitiva prin decizia penala nr. 30/R/2009 a Tribunalului Cluj, Sectia Penala.
      In motivare, revizuentul a aratat ca judecata penala in dosarul nr. 2396/219/2008 s-a facut ilegal, respectiv, atat la solutionarea fondului, cat si la recurs a participat acelasi procuror de la D.N.A. - Serviciul Teritorial Cluj, _, contrar prevederilor art. 49 alin. 3 C.p.p., potrivit carora ½procurorul care a participat ca judecator la solutionarea cauzei in prima instanta nu poate pune concluzii la judecarea ei in caile de atac½.
      In al doilea rand, sustine acesta, a fost eludata calitatea sa de parte in proces, iar plangerea a fost respinsa in baza acestui argument al organelor de ancheta, sustinandu-se ca a lipsit plangerea sau denuntul in conditiile legii, citand din sentinta penala nr. 712/2008, pag.5: ½organele de ancheta s-au sesizat din oficiu, luand declaratie petentului, tinand seama si de inscrisurile prezentate de acesta, lipsind plangerea sau denuntul in conditiile legii si deci lipsa de interes si de calitate a celui in cauza in a contesta solutia parchetului½. Sustinerea de mai sus, conchide revizuentul, este contrazisa de afirmatia din adresa nr. 353/VIII/1/2005 din 13.05.2009 a D.N.A. - Serviciul Teritorial Cluj, semnata de procurorul-sef de serviciu, potrivit careia cauza penala nr. 2/P/2007 are la baza plangerea initiala a subsemnatului nr. 353/VIII/1/2005 din 14.12.2005, citand :½ulterior, urmare a declinarii de competenta adoptata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj, la Directia Nationala Anticoruptie, Serviciul Teritorial Cluj a fost inregistrata cauza penala  nr. 2/P/2007, cauza ce are la baza sesizarea dvs. initiala din cursul anului 2005, respectiv plangerea cu nr. 353/VIII/1/2005.
      In drept cazul de revizuire a fost incadrat in prevederile art. 394 lit. A C.p.p.
      Cu ocazia actelor de cercetare efectuate in temeiul art. 399 C.p.p. a fost audiat si revizuentul _( filele 5-6).
      In concluziile inaintate impreuna cu cererea de revizuire, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, Serviciul Teritorial Cluj  a apreciat ca cererea de revizuire este neintemeiata, avand in vedere ca nu sunt incidente nici unul din motivele expres si limitativ  reglementate in art. 394 lit. a-e C.p.p. In legatura cu motivul invocat de revizuent, circumscris art. 394 lit. a c.p.p., in sensul ca s-au descoperit fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute de catre instanta la solutionarea cauzei, se constata ca acesta nu este aplicabil in cauza de fata. Aceasta intrucat expresia fapte sau imprejurari consacrata de legiuitor in art. 394 lit. a C.p.p. are intelesul de probe propriu-zise, adica de elemente de fapt ce contin informatii cu privire la ceea ce trebuie dovedit in calea de atac a revizuirii. In aceste conditii, este inadmisibil ca in procedura revizuirii sa se obtina o reluare sau o prelungire a probatiunii pentru fapte sau imprejurari deja cunoscute si verificate de instantele de prima jurisdictie.
      Pe de alta parte, sustine Parchetul, desi in declaratia data in procedura prealabila reglementata de art. 399 C.p.p. petentul a aratat ca nu mai sustine critica privind incompatibilitatea procurorului de sedinta din recurs, se arata ca dispozitiile art. 49 alin. 3 C.p.p. nu sunt incidente in cauza, acest aspect rezultand cu prisosinta din compararea hotararilor de la fond si recurs, de unde se constata ca procurorul ce a participat la solutionarea recursului nu a avut calitatea de judecator care a solutionat cauza in prima instanta.
      
      Analizand cererea de revizuire dedusa judecatii, instanta urmeaza a constata urmatoarele:
      Potrivit art. 394 alin. 1 C.p.p. revizuirea poate fi ceruta cand:
a. s-au descoperit fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei;
b. un martor, un expert sau un interpret a savarsit infractiunea de marturie mincinoasa in cauza a carei revizuire se cere;
c. un inscris care a servit ca temei al hotararii a carei revizuire se cere a fost declarat fals;
d. un membru al completului de judecata, procurorul ori persoana care a efectuat acte de cercetare penala a comis o infractiune in legatura cu fapta a carei revizuire se cere;
e. cand doua sau mai multe hotarari judecatoresti definitive nu se pot concilia.
      Revizuentul _ a formulat cerere de revizuire conform art. 394 lit. a C.p.p. impotriva sentintei penale nr. 712/2008 din 02.12.2008 pronuntata de Judecatoria Dej in dosarul nr. 2396/219/2008 ramasa definitiva prin decizia penala nr. 30/R/2009 din 28.01.2009 a Tribunalului Cluj, Sectia Penala.
      In primul rand, cererea de revizuire este inadmisibila intrucat este indreptata impotriva unei hotarari judecatoresti pronuntata in temeiul art. 278? alin. 8 lit. a C.p.p.
      Or, potrivit deciziei in interesul legii nr. 17/2007 pronuntata de Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 542 din 17.07.2008, cererea de revizuire indreptata impotriva unei hotarari judecatoresti definitive pronuntata in temeiul art. 2781 alin. 8 lit. a si b din Codul de procedura penala este inadmisibila.
Aceasta solutie se bazeaza pe argumentul ca hotararile judecatoresti prin care nu se solutioneaza fondul cauzei( adica acele hotarari prin care a fost solutionat raportul juridic de drept substantial, pronuntandu-se o solutie de condamnare, de achitare sau de incetare a procesului penal) nu pot face obiectul revizuirii, fapt ce reiese si din analiza sistematica a tuturor cazurilor de revizuire expres si limitativ prevazute de lege si in lipsa unei derogari explicite a legiuitorului.
      Or, in speta, sentinta penala nr. 712/2008 a Judecatoriei Dej are ca obiect solutionarea plangerii formulate impotriva ordonantei Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, Serviciul Teritorial Cluj dispusa in dosarul nr. 2/P/2007 din 11.06.2007, solutia de respingere a plangerii fiind pronuntata in baza art. 278? alin. 8 lit. a C.p.p.
      In al doilea rand cererea de revizuire este inadmisibila intrucat petentul formuleaza critici de fond a sentintei penale, prevalandu-se de o cale extraordinara de atac, fara a invoca in realitate vreunul din motivele de revizuire expres si limitativ prevazute de art. 394 C.p.p. Astfel, nici cazul de incompatibilitate al procurorului de sedinta si nici al doilea argument privind  existenta plangerii/sesizarii nr. 353/VIII/1/205 la dosar prin care se putea face dovada si in cursul cailor de atac ordinare a calitatii sale procesuale si a interesului in promovarea plangerii, plangere/sesizare care a fost avuta in vedere( neavand caracter de noutate) la solutionarea plangerii si de instanta de fond si de instanta de recurs, nu se incadreaza in motivul de revizuire prevazut de art. 394 lit. a C.p.p. si nici in vreunul din celelalte motive de revizuire de la lit b-e.
      In aceste conditii, este de precizat si faptul ca Inalta Curte de Casatie si Justitie, reunita in solutionarea recursului in interesul legii, prin decizia nr. LX/2007( 60/2007), publicata in Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 574/30.07.2008,  a interpretat cu forta obligatorie art. 394 C.p.p. in sensul ca  cererea de revizuire care se intemeiaza pe alte motive decat cazurile prevazute de art.394 din Codul de procedura penala, este inadmisibila.
      Fata de considerentele de mai sus, instanta apreciaza ca cererea de revizuire formulata in cauza pentru motivele invederate este inadmisibila, nefiind posibil ca, pe calea revizuirii, sa se atace solutia, pentru alte hotarari judecatoresti decat cele pronuntate pe fond si pentru alte motive decat cele expres si limitativ prevazute de textul de lege, urmand ca, in baza art. 403 C.p.p. sa respinga, fiind inadmisibila, cererea formulata de revizuentul _, cu domiciliul in comuna .. avand ca obiect revizuirea sentintei penale nr. 712/2008 a Judecatoriei Dej, in contradictoriu cu intimatii _ cu domiciliul in _,  cu domiciliul in _.
      In baza art. 192 alin. 2 C.p.p. cheltuielile judiciare, in cuantum de 100 de lei urmeaza a fi suportate de revizuentul  .


PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


      In baza art. 403 C.p.p. respinge, ca inadmisibila, cererea formulata de revizuentul _ cu domiciliul in comuna _, avand ca obiect revizuirea sentintei penale nr. 712/2008 a Judecatoriei Dej, in contradictoriu cu intimatii .., cu domiciliul in,  cu domiciliul in.., cu domiciliul in.
      In baza art. 192 alin. 2 C.p.p. cheltuielile judiciare, in cuantum de 100 de lei urmeaza a fi suportate de revizuentul .
      Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la pronuntare pentru procuror si pentru revizuent si de la comunicare pentru intimati.
      Pronuntata in sedinta publica, azi, 15.10.2009.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revizuire

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Revizuire - Sentinta penala nr. 454 din data de 15.11.2017
Revizuire - Sentinta penala nr. SP376/2007 din data de 31.03.2009
Exceptia tardivitatii formularii cererii de revizuire - Decizie nr. 985 din data de 18.12.2012
Conditii de admisibilitate - Decizie nr. 904 din data de 15.11.2012
Inadmisibilitatea cererii de revizuire a hotararilor pronuntate in baza art 278 ind 1 C.p.p. - Decizie nr. 132 din data de 19.04.2010
Revizuire - Sentinta civila nr. 325 din data de 28.03.2011
Revizuire - Decizie nr. 341 din data de 14.05.2009
Revizuire - motive - Decizie nr. 14 din data de 07.11.2008
Cererea de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 394 lit. a Cod procedura penala este nefondata atunci cand revizuentul nu urmareste sa dovedeasca cu imprejurarea necunoscuta de instanta la solutionarea cauzei, netemeinicia hotararii de condamnare a - Decizie nr. 127/Ap din data de 29.10.2013
Incidenta art. 3201 Cod procedura penala astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 121/2011 nu poate fi invocata, dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare pe calea unei cai de atac extraordinare, in speta revizuirea - Decizie nr. 624/R din data de 04.07.2013
Conflict negativ de competenta - Sentinta penala nr. 7/F din data de 13.02.2006
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Revizuire. Inscris nou. Conditii. - Decizie nr. 361 din data de 08.03.2017
Cerere de revizuire respinsa. Neaplicarea cauzei CJUE C-201/14, Smaranda Bara si altii in litigiile avand ca obiect anularea deciziilor de impunere emise de CJAS privind plata contributiilor sociale de sanatate - Decizie nr. 3325 din data de 09.11.2015
Potrivit practicii judiciare create in temeiul art.322 alin.1 pct.7 din vechiul Cod de procedura civila, ale carui prevederi sunt reluate in actualul art.509 alin.1 pct.8 din Noul Cod de procedura civila, revizuirea pentru contrarietate de hotarari poate - Decizie nr. 381 din data de 24.09.2015
Instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire in prima instanta, in legatura cu infractiuni pentru care a intervenit o modificare de competenta. - Decizie nr. 539/A din data de 17.07.2014
Cererea de revizuire admisibila in baza dispozitiilor art.322 al.1 din Codul de procedura civila si art.21 al.2 din Legea contenciosului administrativ. Obligarea paratelor la plata catre reclamant a dobanzii legale stabilita de art.124 din Codul de proced - Decizie nr. 10616 din data de 23.10.2013
Revizuire. Hotarari ce pot face obiect al unei revizuiri. Notiunea de „inscrisuri noi doveditoare”. - Decizie nr. 405 din data de 06.09.2012