Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Dej

(Sentinta penala nr. din data de 18.06.2008 pronuntata de Judecatoria Dej)

Domeniu Furt | Dosare Judecatoria Dej | Jurisprudenta Judecatoria Dej


    R O M A N I A
JUDECATORIA DEJ
JUDETUL CLUJ

          SENTINTA  PENALA Nr. 291/2008
     Sedinta publica de la 10 Iunie 2008
                Instanta formata din:
     PRESEDINTE :
                                  GREFIER : 
    PARCHETUL REPREZENTAT PRIN PROCUROR
                                                 
    
    
    Pe rol fiind  judecarea procesului penal privind pe _, trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii prev. de art 208 al.1., 209 al.1 lit.g.i Cod penal, cu aplic.art.41 al.2.si art.42 Cod penal., l cu aplicarea art. 37 lit. b si c Cod penal si art.74, art.76 lit.c. Cod penal.
    La apelul nominal facut in cauza  se prezinta pentru inculpatul lipsa av. .. desemnata din oficiu cu delegatie la dosar,partea civila ..,martorul _ lipsa fiind restul partilor.
       Procedura de citare legal indeplinita.
    S-a facut referatul cauzei, dupa care: Instanta ia act ca la dosar s-a depus procesul verbal de executare a mandatului de aducere pentru martorul _.
    S-a luat declaratie martorului _, sub prestare de juramant. Cele declarate au fost consemnate in scris, intr-un proces verbal, care s-a atasat la dosar.
    Procurorul pune concluzii de acordarea cuvantului in dezbateri, avand in vedere ca nu mai are cereri de formulat si nici probe de propus in cauza.
    Nemaifiind cereri de formulat si nici probe de propus in cauza instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvantul in dezbateri.
    Procurorul pune concluzii de condamnarea inculpatului la pedeapsa inchisorii in regim de detentie, obligarea acestuia la plata despagubirilor civile si la plata cheltuielilor de judecata.
    Reprezentanta partii civile solicita recuperarea prejudiciului, iar in ceea ce priveste latura penala o lasa la aprecierea instantei.
    Reprezentanta inculpatului solicita in ceea ce priveste latura civila, recuperarea prejudiciului, iar in ceea ce priveste latura penala, in principal solicita achitarea inculpatului, iar in subsidiar stabilirea unei pedepse orientate spre minim. Depune la dosar si concluzii scrise.

I N S T A N T A

      Deliberand retine ca prin procesul penal deschis prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Dej din  18.01.2008 s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului _ pentru savarsirea infractiunii prev. de art 208 al.1., 209 al.1 lit.g.i Cod penal, cu aplic.art.41 al.2.si art.42 Cod penal., l cu aplicarea art. 37 lit. b si c Cod penal si art.74, art.76 lit.c. Cod penal, retinandu-se ca in noaptea de 30/31 august 2007 a patruns prin efractie in atelierul de mobila apartinand _, de unde a sustras diferite bunuri materiale in valoare de 3.000 lei.
    De asemenea acelasi  inculpat a patruns in cursul noptii de 01/02 noiembrie 2007 prin efractie in grajdul apartinand partii vatamate _ de unde i-au sustras mai multe unelte si scule in valoare de 1.500 lei.
    Analizand probele dosarului instanta retine urmatoarele:
    La data de 31 august 2007 la Politia Municipiului Dej a fost inregistrata plangerea partii vatamate _, reprezentata prin administrator _, prin  care se reclama faptul ca in noaptea de 30/31 august 2007 autori necunoscuti au patruns in interiorul atelierului de mobila al societatii, situat in _ de unde au sustras mai multe bunuri apartinand societatii, in valoare de 3.000 lei, suma cu care societatea s-a constituit ca parte civila.
    In urma cercetarilor s-a stabilit ca intr-adevar autori necunoscuti au patruns in incinta atelierului de mobila al _, gratiile de la geam fiind smulse din  tencuiala, iar de pe un raft se reclama disparitia unui rotopercutor marca BOSCH, un flex marca BOSCH, o masina de gaurit si alte bunuri.
    La data de 13 noiembrie 2007, partea vatamata _ a depus la Politia Dej o plangere penala prin care sesizeaza faptul ca in noaptea de 01/02 noiembrie autori necunoscuti au patruns prin fortarea lacatului in  grajdul sau de unde i-au sustras mai multe unelte si scule in valoare de 1.500 lei, aspect confirmat cu ocazia cercetarilor efectuate.
    In urma investigatiilor si verificarilor s-a stabilit faptul ca inculpatul _ se face vinovat de savarsirea celor doua fapte descrise mai sus.
    Partea vatamata _ s-a constituit parte civila cu suma de 3.000 lei iar partea vatamata _  s-a constituit ca parte civila cu suma de 1.500 lei.
     Starea de fapt retinuta mai sus este dovedita cu procesul verbal de consemnare  a plangerii(f4), procesele verbale de cercetare la fata locului si plansele fotografice (f.6,7,8,16,19,20-26,29,30), procesele verbale de efectuare a unor acte premergatoare (f.9,10),copia fisei de cazier a inculpatului(f.11), declaratiile inculpatului(f.12,13,14,39), declaratiile martorilor(f.15,35,36,71,86).
    In drept, fapta inculpatului _ care in noaptea de 30/31 august 2007 a patruns prin efractie in atelierul de mobila apartinand _, de unde a sustras diferite bunuri materiale in valoare de 3.000 lei, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat prev.si ped. de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.g, si i Cod penal.
     Fapta aceluiasi inculpat de a fi  patruns in cursul noptii de 01/02 noiembrie 2007 prin efractie in grajdul apartinand partii vatamate MANZAT DAVID de unde i-a sustras mai multe unelte si scule in valoare de 1.500 lei intruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat prev.si ped. de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.g, si i Cod penal.
     In cauza urmand a se face aplicarea prevederilor art.41 alin.2, art.42 Cod penal.
     Intrucat, inculpatul a savarsit o noua infractiune dupa ce anterior a fost condamnat si a executat o pedeapsa mai mare de 6 luni inchisoare, in cauza urmeaza a se face aplicarea art.37 lit.b Cod penal, cu privire la starea de recidiva a inculpatului.
La individualizarea pedepselor, instanta va avea in vedere gradul de pericol social al faptelor, modul concret de savarsire, persoana inculpatului, care are antecedente penale, cat si faptul ca prejudiciul nu a fost recuperat.
Raportat la aceste elemente de individualizare, la limitele speciale prevazute pentru aceste infractiuni, instanta va condamna pe inculpatul _ la pedeapsa de - 6 luni  inchisoare pentru savarsirea infractiunii de  furt calificat prev de art.208 al 1,209 al 1 lit.g,i Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 si art. 42 Cod penal, art. 37 lit b, Cod  penal, cu aplicarea art. 74  art. 76 lit c, Cod penal in regim de detentie.
In   temeiul  art. 71  Cod  penal va interzice inculpatului drepturile  prev. de art.  64  Cod  penal  pe  durata executarii pedepsei inchisorii pronuntate.
In temeiul art.14  lit.b Cod de proc.penala si art.998 Cod civil,va obliga pe inculpat la plata sumei de 3000 lei, despagubiri catre partea civila _, si la suma de 1500 lei despagubiri catre partea civila _ .
     Va stabili in favoarea avocatului din  oficiu suma de 100 lei  onorariu avocatial care se va plati din fondul Ministerului Justitiei.
          In temeiul art. 191 Cod de proc.penala va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare in folosul statului in suma de 350 lei, din care suma de 100 lei  reprezinta onorariu avocat din oficiu.

IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E

Condamna pe inculpatul: _, fara ocupatie, necasatorit, cu antecedente penale care atrag starea de recidiva la  pedeapsa de :
         - 6 luni  inchisoare pentru savarsirea infractiunii de  furt calificat prev. de art.208 al 1,209 al 1 lit.g,i, Cod.penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 si art. 42 Cod penal art. 37 lit b, Cod  penal, cu aplicarea art. 74,  art. 76 lit c, Cod penal in regim de detentie.
In   temeiul  art. 71  Cod  penal  interzice inculpatului drepturile  prev. de art.  64   Cod  penal  pe  durata executarii pedepsei inchisorii pronuntate.
In temeiul art.14  lit.b Cod de proc.penala si art.998 Cod civil, obliga pe inculpat la plata sumei de 3000 lei, despagubiri catre partea civila _ cu sediul in  judet Cluj, suma de 1500 lei          despagubiri catre partea civila _ domiciliat in .
     Stabileste in favoarea avocatului din  oficiu suma de 100 lei   onorariu avocatial care se va plati din fondul Ministerului Justitiei.
          In temeiul art. 191 Cod de proc.penala obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare in folosul statului in suma de 350 lei, din care suma de 100 lei  reprezinta onorariu avocat din oficiu.
Cu apel in 10 zile de la  pronuntare cu procurorul, partea civila   si comunicare cu inculpatul, partea civila .
  Pronuntata in sedinta publica din 10.06.2008.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Furt

furt calificat - Sentinta penala nr. xxx din data de 17.09.2018
furt auto - Sentinta penala nr. 953 din data de 12.10.2018
tentativa de furt calificat - Hotarare nr. 1762 din data de 27.09.2018
furt calificat - Hotarare nr. 944 din data de 08.06.2017
Furt calificat (art.209 C.pen.) - Sentinta penala nr. 7 din data de 29.01.2014
Furt calificat - Decizie nr. DP245/A/2008 din data de 31.03.2009
Furt calificat - Decizie nr. Dp208/A/2008 din data de 31.03.2009
Furt calificat - Decizie nr. DP61/A/2008 din data de 31.03.2009
Furt calificat - Decizie nr. DP6/A/2008 din data de 31.03.2009
Plangere 278 Cpp. Inceperea urmaririi penale - Decizie nr. DP185/R/2008 din data de 31.03.2009
Furt calificat in forma continuata Pluralitatea actelor de executare .Gresita pronuntare a 2 solutii diferite de instanta de fond [ achitare si condamnare ] inexistenta unei pluralitati de infractiuni .Inlaturarea in recurs a actelor de executare ... - Decizie nr. 37 din data de 17.02.2010
Furt calificat Neindeplinirea conditiilor suspendarii conditionate a executarii pedepsei - Decizie nr. 205 din data de 16.08.2010
Furt calificat . Imposibilitatea inculpatilor de a se prezenta la judecarea fondului si de a instiinta despre aceasta imposibilitate [.art 385 ind 9 , pct 21 ] Desfiintarea in recurs a hotararii instantei de fond si trimiterea cauzei spre rejudecare - Decizie nr. 214 din data de 14.06.2010
Furt calificat Concurs real de infractiuni Anularea suspendarii conditionate a pedepselor aplicate anterior - Decizie nr. 32 din data de 17.02.2010
Furt calificat Retinerea circumstantelor agravante la stabilirea pedepsei - Decizie nr. 18 din data de 27.01.2010
Retinerea corecta a starii de fapt si a vinovatiei fata de ansamblul materialului probator - Decizie nr. 52 din data de 03.03.2010
Furt calificat Violoare de domiciliu Aprecierea corecta a probatoriului administrat in cauza la stabilirea vinovatiei inculpatului si la incadrarea juridica - Decizie nr. 43 din data de 24.02.2010
Furt calificat in forma continuata . Unitate legala de infractiune .Excluderea actelor materiale inexistente . Pluralitate de inculpati .Inlaturarea achitarii unora dintre inculpati in apel - Decizie nr. 37 din data de 17.02.2010
Concurs de infractiuni .Contopirea pedepselor . Dozarea cuantumului pedepsei - Decizie nr. 1 din data de 06.01.2010
Furt calificat .- Taiere fara drept de arbori , art 108 , alin 1 , Legea 46 / 2008 Confiscare speciala , art 118, alin 4 , Cod Penal - Decizie nr. 2 din data de 13.01.2010