InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Agnita

Furt calificat (art.209 C.pen.)

(Sentinta penala nr. 7 din data de 29.01.2014 pronuntata de Judecatoria Agnita)

Domeniu Furt | Dosare Judecatoria Agnita | Jurisprudenta Judecatoria Agnita

Deliberand asupra cauzei penale de fata, retine urmatoarele:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Agnita emis in dosarul nr. 184/P/2013, inregistrat pe rolul Judecatoriei Agnita la data de 02.12.2013 sub numar dosar 872/174/2013, a fost trimis in judecata inculpatul …., fiul lui Ioan si Ana, nascut la data de .. in A.., jud. Sibiu, pentru comiterea infractiunilor de furt, prev. de art.208 alin.1 C.pen., furt calificat, prev. de art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit. i) C.pen. si furt calificat, prev. de art.208 alin.1 - art. 209 alin.1 lit. e) C.pen., cu aplicarea art.33 lit. a) C.pen..
Prin actul de sesizare a instantei s-a retinut ca, in dupa-amiaza zilei de 13.03.2013, inculpatul … a intrat in magazia apartinand numitului .. din orasul A.., de unde a luat fara drept o trusa cu chei tubulare.
In cursul lunii martie 2013, pe timp de zi, prin fortarea si escaladarea unei ferestre, inculpatul a intrat in apartamentul apartinand numitului … din orasul Agnita, de unde a luat fara drept o butelie de aragaz si o chiuveta de inox.
De asemenea, la data de 26.10.2013, in jurul orelor 1700, inculpatul a luat fara drept bicicleta numitului .., care se afla in fata unui magazin situat pe strada … din orasul Agnita.
In cursul urmaririi penale au fost administrate urmatoarele mijloace de proba:
- procesul verbal de constatare impreuna cu plansele foto (filele 15-30);
- declaratia partii vatamate/parte civila S. D.(filele 31-34);
- declaratia partii vatamate/parte civila C.N. (filele 35-37);
- declaratia partii vatamate/parte civila S.P.sen. (filele 38-41);
- dovezile de predare-primire a bunurilor (filele 42-45);
- procesul-verbal de reconstituire impreuna cu plansele foto (filele 46-53);
- declaratiile martorilor: N. Ioan (filele 55-56); P. G.-V. (filele 57-58); C. G. (filele 59-60); N. A. (filele 61-63); I. A. (filele 64-65); G. A.-I. (filele 66-67); V. E.(fila 69); A. R. (filele 71-72); S.D.-M. (fila 73); S. F. (filele 74-75).
- declaratiile invinuitului (filele 76-91).
In cadrul sedintei de judecata din data de 29.01.2014, inculpatul a solicitat aplicarea  dispozitiilor art.3201 C.pr.pen., recunoscand savarsirea faptelor retinute in actul de sesizare a instantei si a solicitat ca judecata sa aiba loc in baza probelor administrate in faza de urmarire penala, pe care le cunoaste si pe care si le insuseste, instanta procedand la audierea acestuia.
Instan?a a admis cererea inculpatului, facand aplicarea art.3201 C.pr.pen.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta re?ine urmatoarea situa?ie de fapt:
In timpul zilei de 13.03.2013, inculpatul A.I. a intrat in magazia apartinand par?ii vatamate S. D., neasigurata cu cheia, situata orasul Agnita str. .., de unde a luat o trusa cu chei tubulare. In ziua precedenta inculpatul ajutase partea vatamata la activita?i in gradina imobilului ?i era nemul?umit de faptul ca nu primise bani pentru aceasta. Bunurile sustrase au fost vandute de inculpat unei persoane necunoscute.
In cursul lunii martie 2013, pe timp de zi, inculpatul a intrat, prin fortarea si escaladarea unei ferestre, in apartamentul apartinand par?ii vatamate C.N.din orasul Agnita str. . de unde a luat fara drept o butelie de aragaz si o chiuveta de inox. Inculpatul considera ca partea vatamata trebuia sa ii achite o datorie baneasca reyultata in urma vanyarii respectivului apartament. Bunurile sustrase au fost lasate de inculpat administratorului localului …Agnita. Butelia de gaz a fost data unei persoane necunoscute iar chiuveta a fost ridicata de organele de poli?ie ?i restituita proprietarului.
La data de 26.10.2013, in jurul orelor 1700, inculpatul a luat bicicleta par?ii vatamate S. P., care se afla in fata unui magazin situat pe strada ..din orasul Agnita. Inculpatul a vandut bicicleta cu suma de 30 de lei, bunul fiind ulterior ridicat de organele de poli?ie  ?i predat proprietarului.
Invinuitul a recunoscut si a manifestat regret pentru faptele comise.
Situa?ia de fapt re?inuta de instan?a rezulta din probele administrate in timpul urmaririi penale coroborate cu recunoa?terea inculpatului din fa?a instan?ei.
In drept, fapta inculpatului A. I. constand in aceea ca in dupa-amiaza zilei de 13.03.2013, a intrat in magazia apartinand numitului S. D. din orasul Agnita, de unde a luat fara drept o trusa cu chei tubulare, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt prevazuta de art. 208 alin. 1 C.p..
Fapta aceluiasi inculpat constand in aceea ca in cursul lunii martie 2013, pe timp de zi, prin fortarea si escaladarea unei ferestre, inculpatul a intrat in apartamentul apartinand numitului C. N. din orasul Agnita, de unde a luat fara drept o butelie de aragaz si o chiuveta de inox, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat, prevazuta de art. 208 alin. 1 – 208 alin. 1 lit. i) C.p..
Fapta aceluiasi inculpat constand in aceea ca la data de 26.10.2013, in jurul orelor 1700, inculpatul a luat fara drept bicicleta numitului S.P., care se afla in fata unui magazin situat pe strada … din orasul Agnita, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt, prevazuta de art. 208 alin. 1 – 208 alin. 1 lit. e) C.p..
Sub aspectul laturii subiective, dupa cum rezulta din modul savarsirii faptelor, inculpatul a prevazut rezultatele ac?iunilor sale si a urmarit producerea acestora. Astfel, inculpatul a savarsit faptele cu vinovatie sub forma intentiei directe, potrivit prevederilor art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a) C.p., realizand latura subiectiva a infractiunii de furt calificat.
Avand in vedere cele retinute, instanta va dispune condamnarea inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de furt ?i furt calificat, urmand a aplica cate o pedeapsa cu inchisoarea care sa raspunda scopului definit de art. 52 C.p., prin observarea criteriilor generale de individualizare prevazute de art. 72 C.p.., cu incadrare in limitele prev. de art. 3201 al. 7 C.p.p.
Sub acest aspect, instanta retine pericolul social concret al infractiunilor, determinat de locul ?i modul de savarsire a faptelor (in timpul zilei, prin efractie, escaladare) numarul ac?iunilor infrac?ionale, valoarea sociala vatamata, bunurile sustrase,  urmarile care s-au produs (valoarea pagubei) si cele care s-ar fi putut produce.
De asemenea, instanta ia in considerare datele privind persoana inculpatului, respectiv faptul ca acesta a avut o atitudine sincera, a recunoscut fapta si a manifestat regret, are o rela?ie stabila de concubinaj ?i un copil minor, nu a contestat la valorile bunurilor sustrase astfel cum acestea au fost indicate de partile vatamate.
Totodata, se retine ca inculpatul are antecedente penale care nu constituie stare de recidiva. A mai fost sanc?ionat administrativ pentru fapte de furt prin Ordonan?ele Parchetului de pe langa Judecatoria Agnita nr. 84/P/2011, 189/P/2011 ?i 811/P/2012.
Avand in vedere toate aceste aspecte, instanta apreciaza ca, o pedeapsa de 8 luni inchisoare pentru infractiunea de furt ?i cate o pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru fiecare infractiune de furt calificat, orientate spre minimul prevazut de art. 208 respectiv art. art. 209 al. 1 C.p. rap. la art. 3201 C.p.p, sunt de natura sa raspunda cerintelor art. 52 C.p..
In privinta pedepselor accesorii, instanta retine ca natura faptelor savarsite si ansamblul circumstantelor personale ale inculpatului duc la concluzia existentei unei nedemnitati in exercitarea drepturilor de natura electorala prevazute de art. 64 lit. a) teza II si lit. b) din C.p. Pentru acest motiv, exercitiul dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice si al dreptului de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat, va fi interzis inculpatului pe perioada executarii fiecarei pedepse
Ca urmare, se va face aplicarea art. 71 C.p. rap. la art.  64 lit. a) teza II si lit. b) C.p..
Intrucat faptele au fost comise de catre acelasi inculpat inainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, in concurs real, in baza art. 33 lit. a) si art. 34 lit. b) C.p., instanta va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani inchisoare, cu aplicarea art. 71 rap. la art. 64 lit. a) teza II si lit. b) C.p..
Sub aspectul laturii civile, instanta retine urmatoarele:
Inaintea citirii actului de sesizare a instantei, partea vatamata S.D. s-a constituit parte civila cu suma de 150 lei daune materiale reprezentand contravaloarea bunurilor (set chei tubulare) sustrase de inculpat si ramase nerecuperate.
Partea vatamata C.N.nu s-a constituit parte civila cu contravaloarea buteliei de aragaz sustrase de inculpat ?i nerecuperate.
Partea vatamata ?.P. nu s-a constituit parte civila cu contravaloarea bicicletei sustrase de inculpat ?i nerecuperate.
In baza probelor administrate coroborate cu achiesarea inculpatului la valorile indicate de partile vatamate instanta retine ca dovedite daunele pretinse.
In baza art. 346 comb. cu art. 14-15 C.p.p. si art. 1381, 1385-1387 C.civ., se va admite actiunea civila exercitata de partea vatamata-parte civila S.D. si se va obliga inculpatul la plata catre acesta a sumei de 150 lei reprezentand daune materiale.
Se va lua act de faptul ca partile vatamate C. N. si S.P. nu s-au constituit parti civile in cauza.
In baza art. 118 lit. b) C.p., se va dispune confiscarea speciala de la inculpat a sumei totale de totale de 30 lei cu titlul de bun dobandit prin savarsirea infractiunii (suma ob?inuta de inculpat din vanzarea bicicletei).
In temeiul art. 191 C.p.p. inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in suma de 300 lei, din care 150 lei reprezinta onorariul avocatului din oficiu.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Furt

furt calificat - Sentinta penala nr. xxx din data de 17.09.2018
furt auto - Sentinta penala nr. 953 din data de 12.10.2018
tentativa de furt calificat - Hotarare nr. 1762 din data de 27.09.2018
furt calificat - Hotarare nr. 944 din data de 08.06.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Furt calificat (art.209 C.pen.) - Sentinta penala nr. 7 din data de 29.01.2014
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Talharie (art.211 C.p.) - Sentinta penala nr. 19 din data de 21.03.2013
Furt calificat - Decizie nr. DP245/A/2008 din data de 31.03.2009
Furt calificat - Decizie nr. Dp208/A/2008 din data de 31.03.2009
Furt calificat - Decizie nr. DP61/A/2008 din data de 31.03.2009
Furt calificat - Decizie nr. DP6/A/2008 din data de 31.03.2009
Plangere 278 Cpp. Inceperea urmaririi penale - Decizie nr. DP185/R/2008 din data de 31.03.2009
Furt calificat in forma continuata Pluralitatea actelor de executare .Gresita pronuntare a 2 solutii diferite de instanta de fond [ achitare si condamnare ] – inexistenta unei pluralitati de infractiuni .Inlaturarea in recurs a actelor de executare ... - Decizie nr. 37 din data de 17.02.2010
Furt calificat Neindeplinirea conditiilor suspendarii conditionate a executarii pedepsei - Decizie nr. 205 din data de 16.08.2010
Furt calificat . Imposibilitatea inculpatilor de a se prezenta la judecarea fondului si de a instiinta despre aceasta imposibilitate [.art 385 ind 9 , pct 21 ] Desfiintarea in recurs a hotararii instantei de fond si trimiterea cauzei spre rejudecare - Decizie nr. 214 din data de 14.06.2010
Furt calificat Concurs real de infractiuni Anularea suspendarii conditionate a pedepselor aplicate anterior - Decizie nr. 32 din data de 17.02.2010
Furt calificat Retinerea circumstantelor agravante la stabilirea pedepsei - Decizie nr. 18 din data de 27.01.2010
Retinerea corecta a starii de fapt si a vinovatiei fata de ansamblul materialului probator - Decizie nr. 52 din data de 03.03.2010